Procurements

€270,224
20 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Audžuģimeņu apmācību organizēšana un vadīšana saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”

Published and bidding deadline .

13 days

Potenciālo adoptētāju apmācību organizēšana un vadīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai

Published and bidding deadline .

19 days

Psiholoģiskās palīdzības sniegšana adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšana bāriņtiesām

Published and bidding deadline .

21 days

Tālruņa 116111 darbības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Informēšanas pasākumi interaktīvās spēles popularizēšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Automobiļa noma Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba vajadzību nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā

Published and bidding deadline .

41 days€270,224

„Reģionālo salidojumu organizēšana un vadīšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem”

Published and bidding deadline .

25 days

Nometņu organizēšana un vadīšana audžuģimenēs ievietotiem, aizbildnībā esošiem un adoptētiem bērniem

Published and bidding deadline .

21 days

Zvērtējuma veikšana par sadarbības bērnu tiesību aizsardzībā Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā

Published and bidding deadline .

13 days

Videosižetu par problēmsituācijām un jautājumu/ atbilžu sižetu izgatavošana

Published and bidding deadline .

13 days

„Speciālistu apmācība bērnu tiesību aizsardzības jomā”

Published and bidding deadline .

43 days

Nometņu organizēšana un vadīšana audžuģimenēs ievietotiem, aizbildnībā esošiem un adoptētiem bērniem

Published and bidding deadline .

12 days

Apliecību sociālo garantiju uzskaites/izgatavošanas datorsistēmas “Bāreņu apliecību informācijas sistēma 2.0” pielāgošana informācijas nodošanai uz Autotransporta direkcijas pārziņā esošo info sistēmu

Published and bidding deadline .

17 days

Videosižetu par problēmsituācijām un jautājumu/ atbilžu sižetu izgatavošana

Published and bidding deadline .

14 days

Instrumenta (spēles) un instrumenta izmantošanas metodikas izstrāde vienaudžu vardarbības mazināšanai pedagogiem un izglītības iestāžu atbalsta personālam

Published and bidding deadline .

30 days

Vienotas integrētas sistēmas izveide tālruņa 116111 un tiešsaistes komunikācijas rīka ieviešana un darbības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

31 days

Board-Level People

NameRole

JĀNIS UKŠE

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager
Administrative Manager

Jānis Ābele

General Manager
FromRoleUntil
General Manager