Procurements

€898,000
21 procurements
View Procurements

Contracts

€4,100
1 contract
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Okeanogrāfisko mērierīču piegāde

Published and bidding deadline .

47 days€330,500

Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2

Published and bidding deadline .

39 days

Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas Hidroekoloģijas institūta lauku darbuizpildei

Published and bidding deadline .

22 days

Skaņas mērīšanas sistēmas zemūdens trokšņa mērīšanai piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Jauna akustiskā straumes mērītāja piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Jauna akustiskā straumes mērītāja piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Zinātnisko mēriekārtu iegāde

Published and bidding deadline .

40 days

Skaņas mērīšanas sistēmas zemūdens trokšņa mērīšanai piegāde 2

Published and bidding deadline .

12 days

Gliemeņu fermas īre

Published and bidding deadline .

34 days€237,000

Okeanogrāfisko mērierīču piegāde 2

Published and bidding deadline .

61 days€330,500

OKEANOGRĀFISKO MĒRIERĪČU PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

48 days

Datu apkopošana un novērtējuma sagatavošana Latvijas jūras ūdeņu bentisko biotopu sniegto “ekosistēmas pakalpojumu” sociālekonomiskajam novērtējumam

Published and bidding deadline .

18 days

Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas Hidroekoloģijas institūta lauka darbu izpildei 2

Published and bidding deadline .

42 days

Datu apkopošana un novērtējuma sagatavošana Latvijas jūras ūdeņu bentisko biotopu sniegto “ekosistēmas pakalpojumu” sociālekonomiskajam novērtējumam

Published and bidding deadline .

17 days

FTIR spektrometra piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Okeanogrāfisko mērierīču piegāde 2

Published and bidding deadline .

61 days

Gliemeņu fermas īre

Published and bidding deadline .

37 days

Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas Hidroekoloģijas institūta lauku darbu izpildei

Published and bidding deadline .

18 days

Divu tematisko jūras filmu izveide

Published .

Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas Hidroekoloģijas institūta lauku darbu izpildei 3

Published and bidding deadline .

17 days

Zinātniski pētnieciskā kuģa īre Latvijas Hidroekoloģijas institūta lauka darbu izpildei 4

Published and bidding deadline .

11 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto ES nozīmes biotopu 1110 un 1170 izvērtējums

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published .

Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts"Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto ES nozīmes biotopu 1110 un 1170 izvērtējums 82711€4,100

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

ANDA IKAUNIECE

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager