Procurements

€3.15M
90 procurements
View Procurements

Contracts

€210,000
3 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegāde ERAF projeka Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Lauksaimniecības tehnikas iegāde

Published and bidding deadline .

25 days

Lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Agroresursu un ekonomikas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days€800,000

Lauksaimniecības tehnikas un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegāde.

Published and bidding deadline .

34 days

Lauksaimniecības agregātu piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Zemkopības ministrijas kopstenda izstrāde, transportēšana,noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskajā izstādē Zaļā nedēļa Berlīne (IGW) 2019

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde Agroresursu un ekonomikas institūta Ekonomikas pētniecības centra ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

15 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „PRODEXPO 2019”

Published and bidding deadline .

19 days

Mazgabarīta lauksaimniecības tehnikas iegāde ERAF projeka Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Published and bidding deadline .

39 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskajā izstādē GULFOOD 2019

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļojumu aģentūras pakalpojumi Agroresursu un ekonomikas institūta vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Agroresursu un ekonomikas institūta darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

32 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „World of Private Label 2018”

Published and bidding deadline .

12 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA EKONOMIKAS PĒTNIECĪBAS CENTRA ĒKAS TELPU VIENKĀRŠOTAI ATJAUNOŠANAI

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas kompleksa kartupeļu kvalitātes izvērtēšanai glabāšanas laikā

Published and bidding deadline .

21 days

Lauksaimniecības tehnikas iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskajā izstādē GULFOOD 2019

Published and bidding deadline .

12 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „Foodex 2018

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „Seafood Expo Global 2018”

Published and bidding deadline .

14 days

Reaģenti un laboratorijas materiāli Priekuļu pētniecības centra kartupeļu atveseļošanas un fitopatoloģijas laboratorijām

Published and bidding deadline .

14 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskajā izstādē SIAL 2018

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

22 days

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITŪTA EKONOMIKAS PĒTNIECĪBAS CENTRA ĒKAS TELPU VIENKĀRŠOTAI ATJAUNOŠANAI

Published and bidding deadline .

15 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „Prodexpo 2018”

Published and bidding deadline .

13 days

Lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

Published and bidding deadline .

31 days

Reaģentu un laboratorijas materiālu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Zivrūpniecības stenda dalībnieku apdrošināšanas, transporta un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā izstādē SIAL 2018

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

27 days

Svaru piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrādi, transportēšanu, nomu, uzstādīšanu, demontāžu un apkalpošanu starptautiskajā izstādē SEAL 2018

Published and bidding deadline .

13 days

Zivrūpniecības stenda dalībnieku apdrošināšanas, viesnīcas un transporta pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā izstādē FoodAgro Africa 2018

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „WorldFood Moscow 2018”

Published and bidding deadline .

11 days

Zivrūpniecības stenda dalībnieku apdrošināšanas, vīzu, transporta un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā izstādē “ WORLD FOOD MOSCOW 2018”

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē „Conxemar 2018”

Published and bidding deadline .

13 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē SIAL 2018

Published and bidding deadline .

11 days

Zivrūpniecības stenda dalībnieku apdrošināšanas, transporta un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā izstādē SIAL 2018

Published and bidding deadline .

12 days

Zivrūpniecības stenda dalībnieku apdrošināšanas, vīzu, transporta un viesnīcas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskā izstādē Conxemar 2018

Published .

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskā izstādē Gulfood 2018

Published .

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrādi, transportēšanu, nomu, uzstādīšanu, demontāžu un apkalpošanu starptautiskajā izstādē Riga Food 2018.

Published and bidding deadline .

13 days

Augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days€147,000

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Augu aizsardzības un mēslosanas līdzekļu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days€400,000

Miežu graudu un to pārstrādes produktu analīzes projekta Nr.KC-PI-2017/43 vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē PLMA 2019

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē "SEG 2019"

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Ekonomikas pētniecības centra ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

15 days

Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūves būvdarbiem

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai un laboratorijas ēkas pārbūvei

Published and bidding deadline .

27 days

Augu aizsardzības un mēslosanas līdzekļu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē “FOODEX 2019”

Published and bidding deadline .

12 days

Agroresursu un ekonomikas institūta darbiniekuu veselībs apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Miežu graudu un to pārstrādes produktu analīzes projekta Nr.KC-PI-2017/43 vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība Agroresursu un ekonomikas iinstitūta Priekuļu pētniecības centra laboratorijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un pārbūves būvdarbiem

Published .

Augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu piegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Maisu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Agroresursu un ekonomikas institūta ēkas jumta seguma atjaunošana Struktoru ielā 14, Rīgā

Published and bidding deadline .

12 days

Maisu piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra siltumnīcas pārbūve

Published and bidding deadline .

25 days

Izstāžu stendu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

27 days€1.80M

Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Ekonomikas pētniecības centra ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Mēbeļu izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē “ANUGA 2019”

Published and bidding deadline .

13 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē "HOFEX 2019"

Published .

Kravu pārvadājumu pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra kartupeļu pagraba pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Maisu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra kartupeļu pagraba pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Pētniecības iekārtu piegāde

Published and bidding deadline .

20 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē CONXEMAR 2019

Published and bidding deadline .

13 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē “ANUGA 2019”

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Izmēģinājuma tehnikas piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Kravu pārvadājumu pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana starptautiskajā izstādē ANUGA 2019

Published and bidding deadline .

13 days

Kravu pārvadājumu pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Latvijas Zivrūpniecības nozares stenda izstrādes, saskaņošanas, transportēšanas, nomas, uzstādīšanas, demontāžas un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana starptautiskajā izstādē “Foodex Saudi 2019”

Published and bidding deadline .

11 days

Izstāžu stendu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

30 days

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Kaņepju kvalitātes analīzes projekta Nr. 17-00-A01620-000023 īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centra kartupeļu pagraba pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Kravu pārvadājumu pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Zemkopības ministrijas kopstendu izstrāde, transportēšana, noma, uzstādīšana, demontāža un apkalpošana straptautiskajā izstādē Riga Food 2019

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbi Agroresursu un ekonomikas institūta Ekonomikas pētniecības centra ēkas telpu vienkāršotai atjaunošanai

Published and bidding deadline .

14 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana.

LatviaLatvijas Republikas Zemkopības ministrija

Published and bidding deadline .

33 days
Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 34379€75,000
Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"Pākšaugu, t. sk. Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu, demonstrējums bioloģiskās saimniekošanas apstākļos 34381€60,000
Atvasināta publiska persona "Agroresursu un ekonomikas institūts"Perspektīvu, Latvijā selekcionēto kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos 34382€75,000

Board-Level People

NameRole

Ineta Stabulniece

General Manager
FromRoleUntil
General Manager