Procurements

€190,000
146 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas preču piegāde Blomes pamatskolai, Bilskas pamatskolai, Launkalnes sākumskolai un to pirmsskolas izglītības grupām

Published and bidding deadline .

29 days

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”

Published and bidding deadline .

33 days

Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Degvielas un tehnisko šķidrumu iegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days€190,000

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “PAŠVALDĪBAS CEĻA VIDZEMES ŠOSEJA- LAUCIŅI POSMA PĀRBŪVE”

Published and bidding deadline .

14 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOZĪMES KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS SISTĒMU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA, 2.KĀRTA”

Published and bidding deadline .

11 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU PĀRBŪVE III.KĀRTA”

Published and bidding deadline .

13 days

Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē

Published and bidding deadline .

22 days

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU PĀRBŪVE, III. KĀRTA

Published and bidding deadline .

21 days

SMILTENES PILSĒTAS IELU SEGUMA IKDIENAS UZTURĒŠANA

Published and bidding deadline .

20 days

Smiltenes novada pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

22 days

ATMODAS UN DĀRZA IELAS SEGUMA ATJAUNOŠANA SMILTENĒ

Published and bidding deadline .

15 days

GRUNDZĀLES PAMATSKOLAS ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PĀRBŪVE - I.KĀRTA

Published and bidding deadline .

11 days

Neregulārie transporta pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

DEGVIELAS UN TEHNISKO ŠĶIDRUMU IEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU TRANSPORTA VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

34 days

KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2019. GADĀ

Published and bidding deadline .

21 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “JAUNIEŠU MĀJAS UN ĢIMENISKAI VIDEI PIETUVINĀTAS MĀJAS BŪVNIECĪBA”

Published and bidding deadline .

14 days

SILOSA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA, APKURES KATLU MAIŅA

Published and bidding deadline .

11 days

VIEGLO AUTOMAŠĪNU IEGĀDE SMILTENES NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

11 days

SMILTENES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU VEIKŠANA 2019.GADĀ

Published and bidding deadline .

11 days

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE SMILTENES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “PĪLĀDZĪTIS”

Published and bidding deadline .

38 days

GRIEZTO ZIEDU, PUĶU PUŠĶU UN KOMPOZĪCIJU IEGĀDE

Published and bidding deadline .

11 days

SMILTENES PILSĒTAS TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU VEIKŠANA 2018.GADĀ

Published and bidding deadline .

12 days

VECĀ PARKA UN TAM PIEGUĻOŠO TERITORIJU KOMPLEKSĀ PĀRBŪVE

Published .

AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU LAIKĀ

Published and bidding deadline .

11 days

TILTU PĀRBŪVE SMILTENES NOVADĀ

Published and bidding deadline .

21 days

PREZENTMATERIĀLU UN SUVENĪRU PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

15 days

“BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU PĀRBŪVE 1.KĀRTA””

Published and bidding deadline .

12 days

OBJEKTA “SKOLAS SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVE DATERU IELĀ 27, SMILTENĒ – I.KĀRTA” BŪVDARBU UZRAUDZĪBA

Published and bidding deadline .

12 days

Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

VECĀ PARKA UN TAM PIEGUĻOŠO TERITORIJU KOMPLEKSĀ PĀRBŪVE – 12. UN 13. KĀRTA

Published and bidding deadline .

15 days

Kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana Sporta kompleksa teritorijā "Kalnamuiža", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā

Published and bidding deadline .

11 days

PALSMANES PAMATSKOLAS ĀRĒJO KANALIZĀCIJAS TĪKLU PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA

Published and bidding deadline .

11 days

SMILTENES VIDUSSKOLAS K2 UN K3 KORPUSU DEMONTĀŽA

Published and bidding deadline .

13 days

KURINĀMĀS MALKAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM 2018.GADĀ

Published and bidding deadline .

21 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “SMILTENES PILSĒTAS DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA- I.KĀRTA”

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Variņu pagasta Līvāniem" I. un II. kārta

Published and bidding deadline .

13 days

Atelpas brīža pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

PALSMANES INTERNĀTPAMATSKOLAS KĀPŅU TELPAS KOSMĒTISKAIS REMONTS

Published and bidding deadline .

13 days

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU TRANSPORTLĪDZEKĻU OCTA UN KASKO APDROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana”

Published and bidding deadline .

11 days

AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU LAIKĀ

Published and bidding deadline .

13 days

““SMILTENES PILSĒTAS DEGRADĒTO TERITORIJU REVITALIZĀCIJA- I.KĀRTA” IELU UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE”

Published and bidding deadline .

21 days

Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “MĒRU MUIŽAS JUMTA KONSTURKCIJAS UN LIEVEŅA ATJAUNOŠANA

Published and bidding deadline .

13 days

VIEGLO AUTOMAŠĪNU IEGĀDE SMILTENES NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

12 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “MĒRU MUIŽAS JUMTA KONSTRUKCIJAS UN LIEVEŅA ATJAUNOŠANA”

Published and bidding deadline .

12 days

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

Published and bidding deadline .

15 days

Smiltenes novada pašvaldības iestāžu transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Objekta "Skolas sporta laukuma pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē – I.kārta" būvdarbu uzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu uzraudzība “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē"

Published and bidding deadline .

17 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA „SMILTENES VIDUSSKOLAS K2 UN K3 KORPUSU DEMONTĀŽA”

Published and bidding deadline .

13 days

Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju vides monitoringa darbi Smiltenes novadā 2017. un 2018. gadā

Published .

Būvdarbu veikšana atbilstoši būvprojektam “Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Variņu pagasta Līvāniem" I. un II. kārta

Published and bidding deadline .

13 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “SMILTENES PILSĒTAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANAI, II.KĀRTA – KAIKAS IELAS UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

12 days

PREZENTMATERIĀLU UN SUVENĪRU PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

11 days

SMILTENES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2018.-2030.GADAM IZSTRĀDE

Published and bidding deadline .

28 days

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE SMILTENES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “PĪLĀDZĪTIS”

Published and bidding deadline .

36 days

BILSKAS PAMATSKOLAS MĀCĪBU KLAŠU APDARES ATJAUNOŠANA, PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPU TUALEŠU TELPU REMONTDARBI UN PVC MEMBRĀNAS JUMTA IEKLĀŠANA

Published and bidding deadline .

11 days

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOZĪMES KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS SISTĒMU INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA, 2.KĀRTA

Published and bidding deadline .

22 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība"

Published and bidding deadline .

12 days

SMILTENES PILSĒTAS PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES UZLABOŠANAI, II.KĀRTA – KAIKAS IELAS UN INŽENIERTĪKLU INFRASTRUKTŪRAS PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība”

Published and bidding deadline .

13 days

DEGVIELAS UN TEHNISKO ŠĶIDRUMU IEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU TRANSPORTA VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

32 days

Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāža

Published and bidding deadline .

13 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “PALSMANES PAMATSKOLAS ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI”

Published and bidding deadline .

13 days

SILOSA PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA, APKURES KATLU MAIŅA

Published and bidding deadline .

12 days

AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU LAIKĀ

Published .

AUTOBUSU AR ŠOFERI NOMA XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU LAIKĀ

Published .

Smiltenes novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

ATELPAS BRĪŽA PAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

12 days

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE VARIŅU PAMATSKOLAI UN TĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀM, GRUNDZĀLES PAMATSKOLAI UN TĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀM

Published and bidding deadline .

21 days

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE VARIŅU PAMATSKOLAI UN TĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀM, GRUNDZĀLES PAMATSKOLAI UN TĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀM

Published and bidding deadline .

21 days

MARĶĒTAS DĪZEĻDEGVIELAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU APKURES VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

13 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS CEĻU PĀRBŪVE II.KĀRTA”

Published and bidding deadline .

30 days

SKOLAS SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVE DAKTERU IELĀ 27, SMILTENĒ – I. KĀRTA

Published and bidding deadline .

17 days

MĒRNIECĪBAS PAKALPOJUMI SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana”

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

LIETOTAS VIEGLĀS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE SMILTENES NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

11 days

TILTU PĀRBŪVE SMILTENES NOVADĀ

Published and bidding deadline .

17 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “MĒRU MUIŽAS JUMTA KONSTRUKCIJAS UN LIEVEŅA ATJAUNOŠANA”

Published and bidding deadline .

11 days

TRASES CEĻA BŪVE LAUNKALNES PAGASTĀ, SMILTENES NOVADĀ

Published and bidding deadline .

18 days

UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI NEPIECIEŠAMĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA SMILTENES PILSĒTĀ – I.KĀRTA

Published and bidding deadline .

20 days

ELEKTROENERĢIJAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

33 days

Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē

Published and bidding deadline .

42 days

"BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē”"

Published and bidding deadline .

12 days

Smiltenes novada ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

17 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija – II.kārta, ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve”

Published and bidding deadline .

14 days

Smiltenes novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

17 days

Mērniecības pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “MĀCĪBU ĒKAS DAKTERU IELĀ 27 PĀRBŪVE, SMILTENĒ”

Published and bidding deadline .

19 days

SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU TRANSPORTLĪDZEKĻU OCTA UN KASKO APDROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

13 days

Rekultivēto sadzīves atkritumu izgāztuvju monitoringa darbi Smiltenes novadā 2019. un 2020. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Vecā parka un Smiltenes Vidus ezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana

Published and bidding deadline .

20 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Vecā parka un Smiltenes Vidus ezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana”

Published and bidding deadline .

13 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “Blomes pamatskolas virtuves bloka un inženiertīklu visā ēkā pārbūve”

Published and bidding deadline .

12 days

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE PALSMANES PAMATSKOLAI UN PALSMANES PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI

Published and bidding deadline .

21 days

Regulārie transporta pakalpojumi Palsmanes internātpamatskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE SMILTENES NOVADA SPORTA PĀRVALDEI UN BIRZUĻU TAUTAS NAMAM

Published and bidding deadline .

14 days

Būvdarbu uzraudzība “Internāta jaunbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē”

Published and bidding deadline .

14 days

Skeitparka elementu atjaunošana

Published .

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem

Published and bidding deadline .

11 days

BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I.Kārta”

Published and bidding deadline .

13 days

PALSMANES PAMATSKOLAS ĀRĒJO KANALIZĀCIJAS TĪKLU PĀRBŪVE

Published and bidding deadline .

11 days

MĀCĪBU ĒKAS DAKTERU IELĀ 27 PĀRBŪVE, SMILTENĒ

Published and bidding deadline .

34 days

Elektroinstalācijas vienkāršotā renovācija Smiltenes mūzikas skolā

Published and bidding deadline .

11 days

“BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “DAUDZFUNKCIONĀLA SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRA UN GRUPU DZĪVOKĻU ĒKU PĀRBŪVE””

Published and bidding deadline .

22 days

Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija – II.kārta, ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

MARĶĒTAS DĪZEĻDEGVIELAS PIEGĀDE SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU APKURES VAJADZĪBĀM

Published and bidding deadline .

11 days

Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem

Published and bidding deadline .

14 days

PĀRTIKAS PREČU PIEGĀDE BLOMES PAMATSKOLAI, BILSKAS PAMATSKOLAI, LAUNKALNES SĀKUMSKOLAI UN TO PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS GRUPĀM

Published and bidding deadline .

29 days

Elektroinstalācijas vienkāršotā renovācija Smiltenes mūzikas skolā

Published and bidding deadline .

14 days

INTERNĀTA JAUNBŪVE DAKTERU IELĀ 27, SMILTENĒ

Published and bidding deadline .

17 days

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”

Published and bidding deadline .

29 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Smiltenes vidusskolas skolēniem un pirmsskolas izglītības grupu audzēkņiem, Rīgas ielā 16C, Smiltenē

Published .

Apkures katla uzstādīšana un jaunas apsaistes sistēmas montāža

Published .

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Palsmanes internātpamatskolas audzēkņiem

Published and bidding deadline .

17 days

Smiltenes novada domes autotransporta remonts un tehniskā apkope

Published and bidding deadline .

18 days

Siltumtrases izbūve Palsmanē Smiltenes novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Ceļu un ielas mehanizētā attīrīšana no sniega ziemas sezonā Smiltenes novadā

Published and bidding deadline .

26 days

Lizdoles ezera labiekārtošanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Bilskas pamatskolas gaiteņa un sporta zāles jumta atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Jumta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu mājai “Amatnieki”

Published and bidding deadline .

15 days

Vieglo automašīnu iegāde Smiltenes novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Flīģeļa piegāde Smiltenes mūzikas skolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Neregulārie transporta pakalpojumi Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Piemiņas stendu un plākšņu izgatavošana un uzstādīšana Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai

Published and bidding deadline .

11 days

Smiltenes sporta halles jumta seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Ugunsdrošo durvju piegāde un uzstādīšana Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

11 days

GRIEZTO ZIEDU, PUĶU PUŠĶU UN KOMPOZĪCIJU IEGĀDE

Published and bidding deadline .

11 days

Skvēra labiekārtošana pie Blomes kultūras nama

Published and bidding deadline .

13 days

Ceļu un ielas mehanizētā attīrīšana no sniega ziemas sezonā Smiltenes novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas preču piegāde Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”

Published and bidding deadline .

31 days

Smiltenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība “Palsmanes pamatskolas sporta halles būvniecība”

Published and bidding deadline .

18 days

Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas izdevuma “Smiltenes novada domes Vēstis” maketēšana, iespiešana un piegāde”

Published and bidding deadline .

14 days

Apsaimniekošanas plānu izstrāde Smiltenes pašvaldības ezeriem

Published and bidding deadline .

11 days

Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA “Mēru muižas terases jumta konstrukcijas un pamatu atjaunošana”

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmas malkas piegāde Smiltenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2020.gadā

Published and bidding deadline .

31 days

Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta, Dārza ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

29 days

Ābolu, ābolu sulas, piena, piena pārstrādes produktu un kartupeļu piegāde Smiltenes pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Board-Level People

NameRole

Andris Lapiņš

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Edgars Avotiņš

General Manager
FromRoleUntil
General Manager