Procurements

€1.09M
148 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Ķemeru Nacionālajam parkam

Published and bidding deadline .

34 days

Sešu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

33 days

Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.–2019. gads)

Published and bidding deadline .

31 days

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”

Published and bidding deadline .

31 days

Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana

Published and bidding deadline .

34 days

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos

Published and bidding deadline .

35 days

Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

34 days

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām

Published .

Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai „Dzeņi”

Published and bidding deadline .

33 days

Dienas putnu fona monitorings (2018.–2020. gads), plēsīgo putnu fona monitorings (2018.–2020. gads) un nakts putnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs (2018.–2020. gads)

Published and bidding deadline .

31 days

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde

Published and bidding deadline .

41 days

ES nozīmes biotopu inventarizācijas un monitoringa anketu ievade dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS"

Published and bidding deadline .

27 days

Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai „Dzeņi”

Published and bidding deadline .

34 days

Vieglo automobiļu piegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

34 days

Jūrā ziemojošo ūdensputnu avio uzskaites 2019.–2021. gadā

Published and bidding deadline .

34 days€211,723.11

Zivju, nēģu un vēžu monitorings "Natura 2000" teritorijās (2018.–2020. gads) un zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.–2020. gads)

Published and bidding deadline .

36 days

Apvidus automobiļu noma

Published and bidding deadline .

34 days€252,000

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde

Published .

Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana

Published and bidding deadline .

37 days

ES nozīmes biotopu inventarizācijas un monitoringa anketu ievade dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS"

Published and bidding deadline .

30 days

Jūrā ziemojošo ūdensputnu indeksa avio uzskaites un ziemojošo ūdensputnu uzskaites sauszemē

Published and bidding deadline .

36 days

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”

Published and bidding deadline .

36 days

Dienas putnu fona monitorings (2018.-2020. gads), plēsīgo putnu fona monitorings (2018.-2020. gads) un nakts putnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs (2018.-2020. gads)

Published and bidding deadline .

33 days

Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai „Dzeņi”

Published and bidding deadline .

34 days

Meža inventarizācija, dabas vērtību inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm

Published and bidding deadline .

21 days

Dabas aizsardzības pārvaldes ēku ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

21 days

Sešu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published .

Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana

Published and bidding deadline .

34 days

4 kvadraciklu piegāde

Published and bidding deadline .

22 days

Apvidus automobiļu noma

Published and bidding deadline .

34 days

Jūrā ziemojošo ūdensputnu avio uzskaites 2019.-2021. gadā

Published and bidding deadline .

34 days

Dabas aizsardzības pārvaldes lietojumā esošo zemes vienību ārējo robežstigu uzturēšana

Published and bidding deadline .

23 days

Vieglo automobiļu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Dzīvnieku barības piegāde

Published and bidding deadline .

26 days

Darba apģērbu un apavu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Informatīvo materiālu druka

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

29 days

Saimniecības ēkas būvniecība

Published and bidding deadline .

13 days

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam “Piejūra”

Published and bidding deadline .

33 days

Kvadracikla un piekabes iegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings 2018.-2020. gadā

Published .

Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

15 days

KASKO apdrošināšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām

Published .

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde

Published .

“Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto zivju sugu populāciju izvērtējums”

Published .

Garāžas telpu elektroinstalācijas remonts un sadales skapju sakārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Sugas aizsardzības plāna izstrāde sugu grupai „Dzeņi”

Published and bidding deadline .

33 days

Dažādu saimniecības preču un būvmateriālu iegāde

Published .

Līgatnes dabas taku ceļu topogrāfiskā uzmērīšana, plāna izveide, zemes ierīcības projekta izstrāde un īstenošana

Published and bidding deadline .

14 days

Bezceļa tehnikas remonts un apkope

Published and bidding deadline .

13 days

Dzīvnieku barības piegāde

Published and bidding deadline .

23 days

Drukas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

13 days

Uzturēšanas un remonta darbi Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos

Published and bidding deadline .

37 days

Dendroloģisko stādījumu izvērtējums, rekomendāciju sniegšana robežu koriģēšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.-2019. gads)

Published and bidding deadline .

33 days

Multimediju projektu izstrāde un izvietošana internetā

Published .

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde

Published and bidding deadline .

41 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos Līgatnē, Salacgrīvā un Siguldā

Published and bidding deadline .

21 days

Dendroloģisko stādījumu izvērtējums, rekomendāciju sniegšana robežu koriģēšanai

Published .

Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Bezceļa tehnikas remonts un apkope

Published and bidding deadline .

11 days

4 profesionālās GNSS iekārtas ar programmatūru

Published and bidding deadline .

15 days

Četru īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

36 days

Siguldas serpentīna būvdarbu konstatēto defektu novēršana

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi ceļa, autostāvvietu klātnes seguma, caurteku atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai Līgatnes dabas takās

Published and bidding deadline .

23 days

Skujkoku un lapu koku jaunaudžu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošos mežos Rāznas Nacionālajā parkā

Published and bidding deadline .

21 days

Bezceļa tehnikas remonts un apkope Vidzemes reģionālās administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Dabas aizsardzības pārvaldes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas “OZOLS” uzturēšana, attīstība, informācijas digitalizēšana un dabas datu slāņu izveidošana

Published and bidding deadline .

37 days

Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days

Skujkoku un lapu koku jaunaudžu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošos mežos Rāznas Nacionālajā parkā

Published and bidding deadline .

21 days

Siguldas serpentīna būvdarbu konstatēto defektu novēršana

Published and bidding deadline .

13 days

Meža inventarizācija, dabas vērtību inventarizācija un meža apsaimniekošanas plānu izgatavošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajām mežaudzēm

Published and bidding deadline .

16 days

Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana

Published and bidding deadline .

20 days

Tehniskās apsardzes un ugunsaizsardzības pakalpojums DAP Pierīgas reģionālās administrācijas īpašumā “Meža māja”, Jūrmala

Published and bidding deadline .

14 days

Dabas aizsardzības plāna izstrāde Ķemeru Nacionālajam parkam

Published and bidding deadline .

34 days

Siguldas serpentīna būvdarbu konstatēto defektu novēršana

Published and bidding deadline .

13 days

Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās (2018.-2020. gads) un zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.-2020. gads)

Published .

Niedru jumta seguma remonts DAP PRA, “Meža māja”, Jūrmala

Published and bidding deadline .

16 days

Datortehnikas piederumu iegāde, datortehnikas remontdarbu pakalpojumi un informācijas terminālu apkopes pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

Bezceļa tehnikas remonts un apkope

Published and bidding deadline .

13 days

Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Riepu utilizācija Dabas parka “Pape” teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Traktortehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Arborista pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

1 profesionālā GNSS iekārta ar programmatūru

Published and bidding deadline .

13 days

Hidroloģiskā līmeņa stabilizēšana dabas liegumā “Laugas purvs” projekta LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Traktortehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes KRA un PRA vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Skatu platformu un ganību žoga izbūve

Published and bidding deadline .

15 days

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “OZOLS” uzturēšana un pilnveide

Published and bidding deadline .

34 days

Dabas liegumā "Lubāna mitrājs" ligzdojošo putnu atlants 2019–2020

Published and bidding deadline .

35 days

Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija

Published and bidding deadline .

29 days

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants

Published and bidding deadline .

34 days

Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

34 days

Divu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde

Published and bidding deadline .

34 days

Informatīvo materiālu druka

Published and bidding deadline .

12 days

Laivas piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Dabas aizsardzības pārvaldes ēku ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde

Published and bidding deadline .

21 days

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām Rēzeknē

Published and bidding deadline .

13 days

Dabas aizsardzības pārvaldes biroja tehnikas remonts un apkope

Published and bidding deadline .

14 days

Latvijas putnu populāciju lieluma noteikšana

Published .

Meža un dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Meža un dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Personas datu apstrādes atbilstības audits, sākotnējās atbilstības izveide un personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

13 days

Laivas piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Trīs īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde un ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija

Published and bidding deadline .

30 days

Mineralizēto joslu kopšana Dabas aizsardzības pārvaldes teritorijās

Published and bidding deadline .

11 days

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants

Published and bidding deadline .

35 days

Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām Rēzeknē

Published and bidding deadline .

13 days

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “OZOLS” uzturēšana un pilnveide

Published and bidding deadline .

34 days

Dabas lieguma “Lubāna mitrājs” ligzdojošo putnu atlants 2019-2020

Published and bidding deadline .

37 days

Dabas aizsardzības pārvaldes biroja tehnikas remonts un apkope uz 36 mēnešiem

Published and bidding deadline .

11 days

Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā

Published and bidding deadline .

11 days

Dabas aizsardzības pārvaldes ēku ārējo norobežojošo konstrukciju un tehnisko sistēmu uzlabošanas būvprojektu izstrāde

Published .

Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto ES nozīmes biotopu 1110 un 1170 izvērtējums

Published .

Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā

Published and bidding deadline .

13 days

Purvu apsaimniekošanas pasākumu monitoringa metodikas izstrāde un aprobācija, veģetācijas un hidroloģiskais monitorings Ķemeru nacionālajā parkā

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos Salacgrīvā

Published .

Laivas un laivu motoru piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days€360,000

Jc (kompakto apvidus) automobiļu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Meža silpureņu Pulsatilla patens monitorings un Metodikas izstrāde vides DNS izmantošanai zivju, vēžu un nēģu monitoringā

Published and bidding deadline .

35 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos

Published and bidding deadline .

34 days€263,000

Ekspertu pakalpojumi sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošanai, sūnu, ķērpju un vaskulāro augu taksonu identificēšanai, gliemju sugu paraugu ievākšanai un izpētei

Published and bidding deadline .

35 days

Piesārņojuma sanācija Gaujas Nacionālā parka teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Gaisa apstrādes iekārtu tehniskās apkopes biroja ēkai Baznīcas ielā 7, Siguldā

Published and bidding deadline .

13 days

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra “Slītere” ekspozīcijas “Putnu migrācijas ceļi” ierīkošana

Published and bidding deadline .

11 days

Interaktīva WEB rīka izstrāde darbam ar projekta LIFE EcosystemServices rekomendācijām

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas būvniecība Ļaudonā, II kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Monitoringa inventāra iegāde

Published .

Arborista pakalpojumi Vidzemes reģionālās administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Monitoringa inventāra iegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Jc (Kompakto apvidus) automobiļu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Ekspertu pakalpojumi sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēta eksperta atzinumu sagatavošanai, sūnu, ķērpju un vaskulāro augu taksonu identificēšanai, gliemju sugu paraugu ievākšanai un izpētei

Published and bidding deadline .

35 days

Kvadricikla piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas būvniecība Ļaudonā

Published and bidding deadline .

12 days

Bezpilota lidaparātu un papildaprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu un piekabju tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vajadzībām Rēzeknē vispārīgās vienošanās ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Meža un dārza tehnikas apkope, remonts un rezerves daļu iegāde Dabas aizsardzības pārvaldes vajadzībām

Published .

Meža silpureņu Pulsatilla patens monitorings un Metodikas izstrāde vides DNS izmantošanai zivju, vēžu un nēģu monitoringā

Published and bidding deadline .

37 days

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumos

Published and bidding deadline .

34 days

Video novērošanas sistēmas ar divām kamerām un termokameras iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Interaktīva WEB rīka izstrāde darbam ar projekta LIFE EcosystemServices rekomendācijām

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

ANDREJS SVILĀNS

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager