Procurements

€5.87M
71 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta" īstenošanai

Published and bidding deadline .

35 days€1.28M

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta" īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days€1.04M

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta" īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days€909,196.14

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2. kārta" īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days€1.28M

Autoceļa Nr. 7405 Ļodāni–Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" ietvaros

Published and bidding deadline .

34 days€240,842.82

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta" īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days€1.11M

Degvielas iegāde administrācijas transporta vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta "Social Inclusion of Elderly People" ("Aging in Comfort") ietvaros"

Published and bidding deadline .

14 days

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

35 days

Deju nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"

Published and bidding deadline .

11 days

Granulu apkures katla iegāde projekta "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana"īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days

Sešu autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados"īstenošanai

Published .

Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

34 days

Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Autoceļa Nr.5627 Litavnieki - Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Ēdināšanas pakalpojumi Rēzeknes novada pašvaldības pasākumu dalībniekiem

Published .

Būvprojekta "Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās ēkas arhīva korpusa pārbūve" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

14 days

Masu pasākuma "Aviācijas diena 2018" organizēšana lidlaukā "Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Kopmītnes ēkas demontāža Parka ielā 1, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā un āra laukuma rotaļu iekārtu novietošana

Published and bidding deadline .

13 days

Sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados"

Published and bidding deadline .

22 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

22 days

ZZ Dats Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

21 days

Autoceļu pārbūve projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

36 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojektu "Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve un smēdes ēkas atjaunošana" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

11 days

Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Par "B" kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā

Published and bidding deadline .

13 days

Lekciju/praktisko nodarbību pakalpojums 2018.gadā ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"

Published .

Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi ESF projektā "Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!"

Published .

Mentora pakalpojumi projekta "PROTI un DARI!" ietvaros

Published .

Autoceļa Nr.5627 Litavnieki - Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Atskurbināšanas pakalpojums

Published .

Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki - Tuči - Janopole (līdz autoceļa Nr.5606 Janopole - Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

Published and bidding deadline .

13 days

Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana

Published and bidding deadline .

13 days

Dzīvojamās ēkas pārbūves par grupu dzīvokļiem būvprojekta izstrāde projekta "Sabierdrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Rēzeknes novadā"īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Jauna vieglā automobiļa iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Pretputekļu absorbenta iestrāde grants - šķembu ceļu seguma virskārtā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta "Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana" izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Published .

Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā klaiņojošu suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 2.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

21 days

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku (dienas aprūpes centru) Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas darbi Jaunatnes ielā 4, Lūznavā

Published and bidding deadline .

21 days

Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta "Social Inclusion of Elderly People" ("Aging in Comfort") ietvaros"

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu un dzīvokļa iekārtojuma iegāde pašvaldības dzīvokļiem Jaunatnes ielā 4, Lūznavā

Published and bidding deadline .

11 days

Administrācijas transporta remonts un apkope

Published and bidding deadline .

11 days

Vieglās automašīnas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Published and bidding deadline .

25 days

Autoceļa Dubuļi - Lielais Liepukalns pārbūves 2.posma būvdarbu veikšana projekta "Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5.kārta"īstenošanai

Published and bidding deadline .

27 days

Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana, 1.kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku (grupu dzīvokļu ēku) Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Autoceļu Nr.8015 Žierkļi – Loci un Nr.7405 Ļodāni – Aizpūre pārbūve Rēzeknes novadā

Published and bidding deadline .

26 days

Administrācijas ēkas telpu remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Pretputekļu absorbenta iestrāde grants - šķembu ceļu seguma virskārtā

Published and bidding deadline .

27 days

Pasažieru mikroautobusa iegāde projekta "Social Inclusion of Elderly People" ("Aging in Comfort") ietvaros"

Published and bidding deadline .

12 days

Autoceļa Dubuļi – Lielais Liepukalns pārbūves 2.posma būvdarbu veikšana projekta „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 5.kārta” īstenošanai

Published and bidding deadline .

26 days

Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve Pils ielā 4A, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Par "B" kategorijas autovadītāju teorētisko un praktisko apmācību Rēzeknes novada pašvaldības vidusskolās

Published and bidding deadline .

13 days

Atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Vecružina"ēkas vides pieejamības izveides būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Virtuves iekārtu iegāde pašvaldības dzīvokļiem Jaunatnes ielā 4, Lūznavā

Published and bidding deadline .

11 days

Astoņu pašvaldības autoceļu/ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

22 days

Atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Rotaļu laukuma objektu iegāde projekta LLI-386 "Trans-form" ietvaros

Published and bidding deadline .

11 days

GPS iekārtu iegāde un uzstādīšana Rēzeknes novada pašvaldības transportam un transporta kontroles sistēmas noma

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Jānis Troška

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

MONVĪDS ŠVARCS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager