Procurements

€400,000
151 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei "Pansionāts Lauciene"

Published and bidding deadline .

35 days

Degvielas piegāde Talsu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days€400,000

“Būvdarbi teritorijas labiekārtošanai Valdgales pagasta Pūņās, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

21 days

Īves pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019. gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

12 days

Viengadīgo puķu stādījumu ierīkošana un kopšana, stādu iegāde un daudzgadīgo stādījumu kopšana Talsu pilsētas teritorijā 2019.gadā.

Published and bidding deadline .

18 days

Laidzes ezera krastmalas un pieguļošās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana 1. kārta.

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde Sabiles kultūras nama pārbūvei un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

18 days

“Talsu novada Laidzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. un 2020. gadu sezonās”

Published and bidding deadline .

14 days

„Jaunā Celtnieku ielas izbūve, Talsos, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

29 days

Labiekārtošanas darbi Virbu pagastā, Talsu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Virbu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gadā

Published and bidding deadline .

17 days

Tipogrāfijas pakalpojumi Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Talsu Novada Ziņas” iespiešanai

Published and bidding deadline .

18 days

"Talsu novada Lībagu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. un 2020. gada sezonās"

Published and bidding deadline .

15 days

Lībagu pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019. un 2019./2020. gada ziemas sezonā

Published .

Interaktīva trīsdimensiju modeļa un virtuālās pieredzes izstrāde un tās tehniskais nodrošinājums arheoloģijas ekspozīcijas apmeklētāja izpratnes radīšanai par kuršu dzīvi dzelzs laikmetā

Published and bidding deadline .

11 days

„Kancelejas preču piegāde Talsu novada pašvaldības iestāžu un centrālās administrācijas vajadzībām 2019. gadā”

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta “Talsu valsts ģimnāzijas pārbūve” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība grants ceļu pārbūvei Talsu novadā

Published and bidding deadline .

29 days

Pārtikas produktu iegāde Laucienes pamatskolai un Laucienes pamatskolas filiālei "Dursupes pamatskola'' 2018. gadā''''

Published and bidding deadline .

13 days

“Atpūtas vietas labiekārtošana Tiņģerē, Īves pagastā”

Published and bidding deadline .

21 days

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde “ Pieminekļa “Koklētājs” apkārtnes un Ķēniņkalna labiekārtošana Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

13 days

“ TALSU PILSĒTAS IELU UN LAUKUMU UZTURĒŠANA VASARAS PERIODĀ 2018. GADĀ”

Published and bidding deadline .

27 days

“Tautas tērpu izgatavošana Talsu novada amatiermākslas kolektīviem”

Published and bidding deadline .

27 days

„Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve”

Published .

„Automašīnu noma (operatīvais līzings) Talsu novada pašvaldības vajadzībām’’

Published and bidding deadline .

26 days

“Bērnu un jauniešu vasaras nometnes 2018. gadā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030 “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā” ietvaros”

Published and bidding deadline .

14 days

„Autoceļu ar grants segumu pārbūve Talsu novadā 6 un 7. kārta”

Published and bidding deadline .

26 days

„Laidzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā”

Published and bidding deadline .

13 days

“ TALSU PILSĒTAS IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA ZIEMAS SEZONĀ 2018. GADĀ”

Published and bidding deadline .

26 days

„Talsu novada muzeja ekspozīcijas par Baltu cilšu vēsturi - arheoloģiju mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija”

Published and bidding deadline .

27 days

„Talsu novada muzeja ekspozīcijas par Baltu cilšu vēsturi - arheoloģiju mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija”

Published and bidding deadline .

28 days

Datortehnikas iegāde Talsu novada pašvaldības iestāžu darba nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

„Būvuzraudzība grants ceļu pārbūve Talsu novadā 6., un 7. Kārta”

Published and bidding deadline .

29 days

Pārtikas preču piegāde Talsu pirmsskolas izglītības iestādei „ Sprīdītis”

Published .

„Zālāju pļaušana Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

13 days

“Talsu novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana, Talsu novada pašvaldības Dzīvnieku patversmes “Ausma” uzturēšana”

Published and bidding deadline .

27 days

Autobusa pilna servisa līzings Talsu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Talsu valsts ģimnāzijas pārbūve” ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde Sabiles kultūras nama pārbūvei un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

„Ārtelpas interaktīvā stenda piegāde”

Published .

„Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana”

Published .

„ Talsu novada pašvaldības vieglā autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi un tehnisko šķidrumu un smērvielu piegādei Talsu novada pašvaldības autobusiem”

Published and bidding deadline .

19 days

„Jaunu biroja tehnikas tintes un kasetņu iegāde, lietotu kasetņu atjaunošana un uzpilde”

Published and bidding deadline .

18 days

„Tiņģeres brīvdabas estrādes būvniecība”

Published .

„Būvuzraudzība grants ceļu pārbūve Talsu novadā 6., un 7. Kārta”

Published and bidding deadline .

19 days

„Zālāju pļaušana Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

14 days

„Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve”

Published and bidding deadline .

22 days

“Atpūtas vietas labiekārtošana Tiņģerē, Īves pagastā”

Published and bidding deadline .

26 days

Būvuzraudzība ielu infrastruktūras pārbūvei Talsu pilsētā

Published and bidding deadline .

27 days

“Jaunaudžu retināšana Talsu novada mežaudzēs”

Published and bidding deadline .

19 days

„Labiekārtošanas darbi Virbu pagastā Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība ielu infrastruktūras pārbūvei Talsu pilsētā

Published and bidding deadline .

16 days

„Pieminekļa “’Koklētājs” apkārtnes labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

12 days

„Ielu infrastruktūras pārbūve Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

27 days

„Viengadīgo puķu stādījumu ierīkošana un kopšana, stādu iegāde, daudzgadīgo stādījumu kopšana Talsu pilsētas teritorijā 2019.gadā”

Published and bidding deadline .

18 days

“Sabiles pilsētas laukuma atjaunošana un pārbūve”

Published and bidding deadline .

27 days

„Labiekārtošanas darbi Virbu pagastā Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

12 days

Autobusa noma (pilna servisa līzings) Talsu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

„Talsu novada muzeja ekspozīcijas par Baltu cilšu vēsturi - arheoloģiju mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un realizācija”

Published and bidding deadline .

27 days

“Atpūtas vietas labiekārtošana Tiņģerē, Īves pagastā”

Published and bidding deadline .

13 days

„Sabiedriskās tualetes vienkāršota atjaunošana”

Published and bidding deadline .

14 days

„Tualetes izgatavošana, piegāde un montāža Talsos”

Published and bidding deadline .

22 days

„Lībagu sākumskolas pirmsskolas grupas telpu vienkāršota atjaunošana”

Published and bidding deadline .

13 days

„Evakuācijas kāpņu izbūve Kārļa Mīlenbaha ielā 30, Talsos”

Published and bidding deadline .

14 days

„TALSU PILSĒTAS IELU APGAISMOJUMA TĪKLU APSAIMNIEKOŠANA UN REMONTS”

Published and bidding deadline .

12 days

„Sporta un izklaides laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē”

Published and bidding deadline .

11 days

„Valdemārpils vidusskolas lokālā datortīkla ierīkošana”

Published and bidding deadline .

14 days

“Atpūtas vietas labiekārtošana Tiņģerē, Īves pagastā”

Published and bidding deadline .

13 days

„Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

22 days

PAR TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTĀ 2018.GADA PĀRSKATA FINANŠU REVĪZIJAS VEIKŠANU

Published and bidding deadline .

19 days

Videonovērošanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Talsu pilsētā

Published and bidding deadline .

15 days

Publiskās tualetes komunikāciju izbūve un labiekārtošanas darbi Pilsētas laukumā 4, Talsos

Published and bidding deadline .

15 days

Laucienes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019. gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta ielu un autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019. gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

12 days

Lubes pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019. gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

12 days

Virbu pagasta autoceļu uzturēšanas darbi 2018./2019.gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība objektam “Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūve”

Published and bidding deadline .

22 days

“Horizontālo apzīmējumu krāsošana Talsu pilsētas ielās”

Published and bidding deadline .

22 days

„Kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija un definēšana Talsu vecpilsētā”

Published and bidding deadline .

22 days

„Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

13 days

„Atjaunošanas darbi nekustamajā īpašumā Abavas ielā 5, Sabilē, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

„Zālāju pļaušana Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

13 days

„Ārtelpas interaktīvā stenda programmēšana un uzstādīšana Talsu novada muzejam”

Published and bidding deadline .

18 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā

Published and bidding deadline .

46 days

Talsu pilsētas teritorijas uzturēšanas un uzkopšanas pakalpojumi 2019.–2020. gadā

Published and bidding deadline .

35 days

Automašīnas pilna servisa līzings Talsu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

– Pārtikas produktu piegāde Laucienes pamatskolai un filiālei “Dursupes pamatskola”, Talsu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

“ TALSU PILSĒTAS IELU UZTURĒŠANA ZIEMAS SEZONĀ 2019. GADĀ”

Published and bidding deadline .

22 days

“Pārtikas produktu iegāde Lībagu sākumskolai”

Published and bidding deadline .

22 days

Būvuzraudzība objektā “Kasparu iela, Stende pārbūve”

Published and bidding deadline .

25 days

“Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei “Pansionāts Lauciene”” - augļi, zaļumi, dārzeņi ( nesezonas laikā) un dārzeņi un saknes sezonas laikā

Published and bidding deadline .

19 days

Būvuzraudzība objektam “Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūve”

Published and bidding deadline .

13 days

“Grants ceļu pārbūve autoceļš “Dzedru tilts - Jaunpļavas” Ķūļciema pagastā un autoceļš “Ķurbes – Vīksnas - Antes” Īves pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

27 days

“Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novada Strazdes pagastā”

Published and bidding deadline .

22 days

„Koka pakešu logu nomaiņa ēkai Lielajā ielā 25, Talsos”

Published and bidding deadline .

11 days

Talsu tirgus būvprojekta izstrāde/ sarunu procedūra.

Published .

“Bezvadu interneta tīkla un interneta pieslēguma izveide Sabiles pamatskolā un Talsu pamatskolā”

Published and bidding deadline .

33 days

“Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas būvniecība”

Published and bidding deadline .

18 days

Būvuzraudzība objektam “Pirmskolas izglītības iestādes "Vīnodziņa" būvniecībai”

Published and bidding deadline .

12 days

“Sabiles sinagogas un Sabiles tūrisma informācijas centra pārbūve”

Published and bidding deadline .

25 days

“Telpu atjaunošana “Brīva laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana””

Published and bidding deadline .

21 days

“Bezvadu interneta tīkla un interneta pieslēguma izveide Sabiles pamatskolā un Talsu pamatskolā” (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

18 days

“Bezvadu interneta tīkla un interneta pieslēguma izveide Sabiles pamatskolā un Talsu pamatskolā” (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

18 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošana” un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

19 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde "Pieminekļa "Koklētājs" apkārtnes un Ķēniņkalna labiekārtošana Talsu pilsētā 2. kārta"

Published and bidding deadline .

20 days

“Bīstamo koku un zaru zāģēšana, koku vainagu veidošana Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

19 days

„Aktīvās atpūtas centra izveide Mundigciemā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

12 days

Jaunās Celtnieku ielas izbūves būvuzraudzība Talsu pilsētā

Published and bidding deadline .

21 days

Autobusa pilna servisa līzings Talsu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

„Jaunu biroja tehnikas tintes un kasetņu iegāde, lietotu kasetņu atjaunošana un uzpilde”

Published and bidding deadline .

13 days

“Talsu novada pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobusu rezerves daļu iegāde”

Published .

“Talsu novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršana, līķu savākšana un utilizācija, bezsaimnieka suņu un kaķu uzturēšana Dzīvnieku patversmē “Ausma”, 2019.-2021. gadam”(atkārtoti)

Published and bidding deadline .

41 days

Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

46 days

TNP admin.terit.klaiņ.suņu/kaķu izķerš, bezsaimn.dzīvn.(t.sk. savvaļas dzīvn.)līķu savākš.un utiliz, klaiņ.un bezsaimn.suņu/kaķu uztur.un aprūpe dzīvn.patversmē,TNP Dzīvn.patv.“Ausma” uztur.19./20.g.

Published and bidding deadline .

29 days

“Pirmskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” Ventspils ielā 17b, Sabile, Talsu novads projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība”

Published and bidding deadline .

28 days

“Būvprojekta "Talsu tirgus pārbūve un labiekārtošana 1. kārta, Talsos, Talsu novadā" izstrāde un autoruzraudzība”

Published and bidding deadline .

29 days

Būvuzraudzība objektā “Kasparu iela, Stende pārbūve”(atkārtots)

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība objektā “Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 7. kārta”

Published and bidding deadline .

15 days

„Pārtikas produktu iegāde Pastendes pamatskolā un Pastendes pirmsskolas izglītības iestādē "Ķipars" 2019. gadam.”

Published and bidding deadline .

15 days

Talsu novada pašvaldības autoceļa “Kasparu iela Stendes pilsētā” pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai Talsu novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Pārtikas produktu piegāde Talsu novada pašvaldības iestādei “Pansionāts Lauciene” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem

Published and bidding deadline .

42 days

Talsu pilsētas ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020./2021. gada ziemas periodiem

Published and bidding deadline .

36 days

Būvuzraudzība objektā “Grants ceļu pārbūve 8. kārta - pagasta autoceļš “Latvieši - Veckalniņi” Laidzes pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

18 days

“Veselības apdrošināšanas pakalpojumi ”

Published and bidding deadline .

20 days

"Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība grants autoceļu “Dzintari-Novadi", Laucienes pagastā un "Poprags-Saslaukas-Nogale", Ārlavas pagastā pārbūvei Talsu novadā”

Published .

“Grants ceļu pārbūve 8. kārta - pagasta autoceļš “Latvieši - Veckalniņi” Laidzes pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

20 days

Būvuzraudzība objektā "Grants ceļa “Pūņas – Gambija – Bišu drava” Valdgales pagastā, Talsu novadā 1. kārtas būvniecībā"

Published and bidding deadline .

12 days

“Automašīnas operatīvā noma Talsu novada pašvaldības policijas vajadzībām”

Published and bidding deadline .

15 days

Būvuzraudzība objektā“Grants ceļu pārbūve 9. kārtas“Oliņi-Kliņģi-Rinkule”Abavas pag.,10. kārtas“Pumpuri-Iliņi”Ģibuļu pag.,14. kārtas “Grieznes–Miegūzes-Bedrītes”Laidzes pag., Talsu nov.”

Published and bidding deadline .

15 days

“Būvprojekta dokumentācijas izstrāde pirmsskolas izglītības iestādei “Vīnodziņa”, Sabilē, Ventspils ielā 17b, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

22 days

Būvuzraudzība objektā“Grants ceļu pārbūve 9. kārtas“Oliņi-Kliņģi-Rinkule”Abavas pag.,10. kārtas“Pumpuri-Iliņi”Ģibuļu pag.,14. kārtas “Grieznes–Miegūzes-Bedrītes”Laidzes pag., Talsu nov.”

Published and bidding deadline .

14 days

“Par kokskaidu granulu piegādi Talsu novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

20 days

“Grants ceļu pārbūve 9. kārtas “Oliņi - Kliņģi - Rinkule” Abavas pag., 10. kārtas “Pumpuri - Iliņi” Ģibuļu pag., 14. kārtas “Grieznes – Miegūzes - Bedrītes” Laidzes pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

26 days

“Automašīnas operatīvā noma Talsu novada pašvaldības policijas vajadzībām”(atkārtoti)

Published and bidding deadline .

26 days

Būvuzraudzība objektā “Grants ceļu pārbūve 11. kārtas “Dzintari - Novadi” Laucienes pagastā, Talsu novadā.”

Published and bidding deadline .

20 days

“Grants ceļu pārbūve 11. kārta “Dzintari - Novadi” Laucienes pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

22 days

Būvniecības dokumen.izstrāde un autoruzraudz.:1.d.–Stendes ielas, Talsos pārbūve rūpnieciskās terit. darbības nodrošināšanai.2.d.-Stacijas ielas,Stendē pārbūve rūpnieciskās terit.darbības nodrošināšan

Published and bidding deadline .

21 days

“Skeitparka konstrukciju piegāde un uzstādīšana Talsos”

Published and bidding deadline .

13 days

“Apliecinājuma kartes izstrāde “Sabiles pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana”” (atkārtoti)

Published and bidding deadline .

13 days

“Par Talsu novada pašvaldības konsolidētā 2019. gada pārskata revīzijas veikšanu”

Published and bidding deadline .

27 days

Grants ceļa “Pūņas – Gambija – Bišu drava” Valdgales pagastā, Talsu novadā pārbūve, 1. kārta.

Published and bidding deadline .

32 days

“Skolas energoefektivitāte un pārbūve (K. Mīlenbaha iela 28, Talsi)”

Published and bidding deadline .

29 days

Labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijas izstrāde “Aktīvās atpūtas zona pie Vilkmuižas ezera Talsu pilsētā”

Published and bidding deadline .

13 days

“Vieglo automašīnu operatīvā noma Talsu novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

20 days

TNP admin.terit.klaiņ.suņu/kaķu izķerš.,bezsaimn.dzīvn.(t.sk.savvaļas)līķu savākšana/utilizācija, klaiņ. un bezsaimn. suņu/kaķu uztur.un aprūpe dzīvn.patversmē,TNP dzīvn.patversmes uztur.no 20-21.g.

Published .

Būvuzraudzība objektā “Grants ceļu pārbūve 12. kārtas “Poprags – Saslaukas - Nogale” Ārlavas pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

“Kancelejas preču piegāde Talsu novada pašvaldības iestāžu un centrālās administrācijas vajadzībām 2020. gadā”

Published and bidding deadline .

19 days

“Grants ceļu pārbūve 12. kārta “Poprags – Saslaukas - Nogale” Ārlavas pagastā, Talsu novadā”

Published and bidding deadline .

21 days

“Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Talsu novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Ieva Krēķe

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

Sandra Pētersone

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager