Procurements

€0
62 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Jauna vai lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde "Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra "SAAC" būvniecība" un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļu planēšana Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

25 days

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Published and bidding deadline .

25 days

Lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Viļānu pilsētas stadiona pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Autoceļu attīrīšana no sniega Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

27 days

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Tilta pār Maltu pie Ornicāniem atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Aktīvā laukuma atpūtai "ALA" ierīkošana projekta "Esi aktīvs un vesels" ietvaros, Viļānos

Published and bidding deadline .

12 days

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Published and bidding deadline .

14 days

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

Published and bidding deadline .

12 days

Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu

Published and bidding deadline .

23 days

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pārbūve ar fasādes siltināšanu

Published and bidding deadline .

21 days

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Jaunas vieglās automašīnas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

14 days

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde "Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra "SAAC" būvniecība" un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Published and bidding deadline .

15 days

Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

Published and bidding deadline .

21 days

Cietā un šķidrā kurināmā piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Published and bidding deadline .

12 days

Jauna greidera iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Seguma atjaunošana pie Viļānu vidusskolas

Published and bidding deadline .

13 days

Ceriņu ielas Viļānos ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

13 days

Parkūra laukuma ierīkošana un iekārtu uzstādīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Jauna vai lietota autobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Dolomīta šķembu, smilts, grants un melnzemes piegāde Viļānu novada pašvaldības ceļu un teritorijas uzturēšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Viļānu novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrādāšana un pievienošana vienotai datubāzei

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu un pagalmu remontdarbi Viļānu novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

15 days

Viļānu vidusskolas iekštelpu remontdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde "Viļānu vidusskolas sporta un aktīvās atpūtas centra "SAAC" būvniecība" un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas jumta pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta laukuma ierīkošana Viļānu novada pašvaldībā

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Autoceļu pārbūve projekta „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” īstenošanai

Published and bidding deadline .

24 days

Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Published and bidding deadline .

12 days

Jauna traktora iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Transportlīdzekļu vadītāja (A, B, BE, C, CE, D, 95.kods) apliecības iegūšana Viļānos projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupas jauniešiem

Published and bidding deadline .

11 days

Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Traktortehnikas iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam izstrāde

Published and bidding deadline .

12 days

Mikroautobusa iegāde Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni - Preiļi - Špoģi (P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela (2.kārta)” ar projektēšanu

Published and bidding deadline .

20 days

Būvdarbi ar projektēšanu „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi(P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela(2.kārta)”

Published and bidding deadline .

22 days

Būvprojekta izstrāde “Muižas kungu nama fasādes un jumta atjaunošana”

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Viļānu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

17 days

Būvdarbi ar projektēšanu „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā valsts 1.šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi(P58) posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela(2.kārta)”

Published and bidding deadline .

16 days

Board-Level People

NameRole

Jekaterina Ivanova

General Manager
FromRoleUntil
General Manager