Procurements

€0
47 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Degvielas iegāde Burtnieku novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrības autotransportam

Published and bidding deadline .

31 days

Matīšu kultūras nama funkcionalitātes uzlabošana, ilgtspējīgas aparatūras piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Sauļi-Melluplūķi” pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Sauļi-Melluplūķi” pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Filtru uzstādīšana ārējo fosfora slodžu samazināšanai Burtnieka ezerā

Published and bidding deadline .

13 days

Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta autoceļu, Matīšu pagasta ielu, Valmieras pagasta ielu, Burtnieku pagasta ielu un Rencēnu pagasta ielu uzturēšana ziemas sezonās 2018.-2021.gadam

Published .

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Valmiermuižas pils torņa pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana vasaras sezonās 2018.-2020.gadam

Published and bidding deadline .

21 days

0,4 kV elektroietaišu rekonstrukcija pie autoceļa “Sauļi-Melluplūķi”

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļiem “Glāznieki-Veitas-Šķiliņas” un “Graudiņi – Pučurga – Matīši”, projekta “Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2018.gadam

Published and bidding deadline .

14 days

0,4 kV elektroietaišu rekonstrukcija pie autoceļa “Sauļi-Melluplūķi”

Published and bidding deadline .

12 days

Burtnieku novada pašvaldības Matīšu un Vecates pagasta autoceļu un ielu uzturēšana 2018.-2020.gada vasaras sezonās

Published .

Filtru uzstādīšana ārējo fosfora slodžu samazināšanai Burtnieka ezerā

Published and bidding deadline .

12 days

Filtru uzstādīšana ārējo fosfora slodžu samazināšanai Burtnieka ezerā

Published and bidding deadline .

12 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonās 2018.-2021.gadam

Published .

Inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

12 days

LAUKU IELAS SEGUMA PĀRBŪVES 2.KĀRTA VALMIERMUIŽĀ, VALMIERAS PAGASTĀ, BURTNIEKU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība PII “Burtiņš” pārbūvei

Published and bidding deadline .

13 days

Dzirnavu ielas seguma pārbūve Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Rencēnu pamatskolas stadiona pārbūve, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

24 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2018.gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

16 days

Kancelejas preču piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde detālplānojuma “Trīsstūris” teritorijas inženierkomunikācijām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļam “Labrenči – Taube”, projekta Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros

Published and bidding deadline .

25 days

Būvprojekta izstrāde detālplānojuma “Trīsstūris” teritorijas inženierkomunikācijām

Published and bidding deadline .

11 days

Kancelejas preču piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestāžu vajadzībām 2019.gadam

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās degvielas (marķētās) piegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Dažādu būvdarbu veidu veikšana Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā

Published and bidding deadline .

14 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļu remontdarbi 2019.gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

21 days

Mehanizēta ceļu nomaļu zāles pļaušana uz Burtnieku novada pašvaldības autoceļiem 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Inventāra piegāde un uzstādīšana Matīšu kultūras namā, Matīšu pagastā, Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Saimniecības preču piegāde Burtnieku novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Graudiņi – Pučurga - Matīši” pārbūve

Published and bidding deadline .

23 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Labrenči-Taubes” pārbūves darbu būvuzraudzības nodrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” ēkas piebūves būvniecība un labiekārtošana

Published and bidding deadline .

22 days

Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve posmā no A3 rotācijas apļa līdz Birzītes ielai, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Burtnieku novada pašvaldības autoceļa “Labrenči - Taube” pārbūve

Published and bidding deadline .

34 days

Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Burtnieku novada pašvaldības vajadzībām

Published .

Ārējo evakuācijas kāpņu pārbūve Valmieras pagasta pārvaldē

Published and bidding deadline .

13 days

Ēveles Tautas nama teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

12 days

Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Valmiermuiža, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Krūmu un atvašu pļaušana Burtnieku novada pašvaldības autoceļiem 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Edvīns Straume

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager