Procurements

€1.46M
81 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai

Published and bidding deadline .

39 days€750,000

Atpūtas vietas izveidošana Kokmuižas kompleksa teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Kocēnu novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Zilākalna ciema ielu apgaismojuma izbūves vienkāršotā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

ZILĀKALNA CIEMA ŪDENSTORŅA REKONSTRUKCIJAS UN TĀ PIEBŪVES CELTNIECĪBAS BŪVDARBI

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbi Kocēnu novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

14 days

Automašīnas piegāde Kocēnu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Sacensību laika uzskaites aprīkojuma piegāde Kocēnu novada domei

Published and bidding deadline .

15 days

GĀJĒJU UN VELO TAKAS IZVEIDOŠANA UN GĀJĒJU TILTIŅU UZSTĀDĪŠANA

Published and bidding deadline .

12 days

Kocēnu novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018./2019. gada ziemas sezonā

Published .

GĀJĒJU UN VELO TAKAS IZVEIDOŠANA UN GĀJĒJU TILTIŅU UZSTĀDĪŠANA

Published and bidding deadline .

14 days

Saliekamās tirdzniecības nojumes piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Apgaismojuma tīkla izbūve Kapteiņu ielā, Kocēnos

Published and bidding deadline .

13 days

KURINĀMO KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnas piegāde Kocēnu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Automašīnas piegāde Kocēnu novada pašvaldības policijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Kocēnu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Jāņa Ķenča ielas ēku atjaunošana

Published and bidding deadline .

41 days

ZILĀKALNA CIEMA ŪDENSTORŅA REKONSTRUKCIJAS UN TĀ PIEBŪVES CELTNIECĪBAS BŪVDARBI

Published and bidding deadline .

11 days

KOCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

13 days

Spīdolas ielas seguma pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Automātiskās ugunsdzēsības sprinkleru un šļūteņu sistēmas izbūve Vaidavas kultūras un amatniecības centrā

Published and bidding deadline .

12 days

Logu nomaiņa

Published and bidding deadline .

12 days

Spīdolas ielas seguma pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Stāvlaukuma pārbūve Alejas ielā 8, Kocēnos

Published and bidding deadline .

21 days

Kocēnu novada pašvaldības lauku ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Remontdarbi Kocēnu novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

19 days

JĀŅA ĶENČA IELAS ĒKU ATJAUNOŠANA

Published and bidding deadline .

20 days

Energoefektivitātes īstenošana ēkai Nākotnes ielā 1, Vaidavā

Published and bidding deadline .

19 days

Stāvlaukuma pārbūve Alejas ielā 8, Kocēnos

Published and bidding deadline .

18 days

Ventilācijas sistēmas pārbūve Rubenes pamatskolā

Published and bidding deadline .

11 days

KURINĀMO KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

14 days

Bruģēšanas darbi Kocēnu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kocēnu novada pašvaldības ceļu atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

KOKMUIŽAS SVĒTKU PASĀKUMA APSKAŅOŠANAS UN APGAISMOŠANAS PAKALPOJUMA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Published and bidding deadline .

11 days

Spīdolas ielas seguma pārbūve

Published .

Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izbūve Kocēnu novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

11 days

ASFALTBETONA BEDRĪŠU REMONTS KOCĒNU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

14 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

36 days€713,517

Degvielas iegāde Kocēnu novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Papildus būvdarbi objektā „Galdnieku darbnīcas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana”

Published and bidding deadline .

11 days

Papildus būvdarbi objektā „Galdnieku darbnīcas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana”

Published and bidding deadline .

12 days

AUTOCEĻU UN IELU UZTURĒŠANAS DARBI

Published and bidding deadline .

11 days

“Būvuzraudzības pakalpojums objektā „Energoefektivitātes īstenošana ēkai Alejas ielā 8, Kocēnos””

Published and bidding deadline .

15 days

Spīdolas ielas seguma pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

KURINĀMO KOKSKAIDU GRANULU PIEGĀDE

Published and bidding deadline .

12 days

Vaidavas ciema Dārza ielas un Rubenes ciema Sporta ielas apgaismojuma izbūves vienkāršoto būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbi PII „Auseklītis” Rubenē un Ziemeļvidzemes internātskolā

Published and bidding deadline .

11 days

Logu nomaiņa

Published and bidding deadline .

12 days

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANA

Published and bidding deadline .

37 days

Energoefektivitātes īstenošana ēkai Alejas ielā 8, Kocēnos

Published .

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Kocēnu novada pašvaldības ceļu atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

11 days

ASFALTBETONA BEDRĪŠU REMONTS KOCĒNU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

12 days

Papildus būvdarbi objektā „Galdnieku darbnīcas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana”

Published and bidding deadline .

11 days

Peldošās strūklakas piegāde un uzstādīšana Kocēnos

Published and bidding deadline .

15 days

“Ielu apgaismojuma tīklu izbūve, Imanta ielā un Parkā, Zilākalnā, Kocēnu novadā” I kārta

Published and bidding deadline .

14 days

Remontdarbi Kocēnu novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

18 days

Kocēnu novada pašvaldības ceļu, ielu un gājēju celiņu atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

17 days

“Būvuzraudzības pakalpojums objektā „Energoefektivitātes īstenošana ēkai Alejas ielā 8, Kocēnos””

Published and bidding deadline .

11 days

Papildus būvdarbi objektā „Galdnieku darbnīcas ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana”

Published and bidding deadline .

11 days

ASFALTBETONA BEDRĪŠU REMONTS KOCĒNU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

11 days

Remontdarbi objektā Jāņa Ķeņča ielā 2, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Kocēnu ciema Liepu ielas posma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Bruģa ieklāšana Jura Neikena Dikļu pamatskolas filiāles “Cielaviņa” teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana Kocēnu novada domei un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Kocēnu novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2021. gada ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju celiņa izbūve no Loku ielas līdz “Liepām” ar apgaismojumu Bērzainē, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana Kultūras ielā 11, Zilākalnā

Published and bidding deadline .

13 days

Jura Neikena Dikļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas telpu remonts Zilākalnā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Bērzu un Vidus ielas Kocēnos pārbūvei

Published and bidding deadline .

24 days

Sporta monitoringa sistēmas uzstādīšana Kocēnu sporta namā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vaidavas ciema centra laukuma un tam piegulošās teritorijas labiekārtošanai

Published and bidding deadline .

24 days

Automašīnas piegāde Kocēnu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Interneta pieslēguma pakalpojumu nodrošināšana Kocēnu novada domei un tās iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

Automašīnas piegāde Kocēnu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Sporta un Dārza ielā, Vaidavā

Published and bidding deadline .

13 days

Vaidavas ezera pludmales paplašināšana un labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Apkures sistēmas pārbūve sporta zālē Kocēnu sporta namā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma tīklu izbūve Zilākalnā I un II kārta

Published and bidding deadline .

13 days

Sliežu velosipēda izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Māris Permaņickis

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

JĀNIS OLMANIS

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager