Procurements

€135,000
168 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

29 days

Limbažu novada Umurgas pamatskolas ēkas, Skolas ielā 3, Umurgas pagastā, Limbažu novadā atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

14 days

Mežistrādes pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Limbažu novada pašvaldības Katvaru pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

13 days

Lietotas automašīnas piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana, apkures (kondicionieru) sistēmas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei "Kāpēcītis"

Published .

Limbažu pilsētas ielu labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei „Kāpēcītis”

Published and bidding deadline .

13 days

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published .

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published .

Pontonu platformu laipas piegāde un uzstādīšana Umurgas dīķī

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Limbažu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”

Published .

Sociālo pakalpojumu centra Cēsu ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

18 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

18 days

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published .

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

29 days

Par pārtikas produktu piegādi Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pamatskolai

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada Lādezera pamatskolai

Published and bidding deadline .

12 days

Ievu ielas Limbažos posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai pārbūves projekta izstrāde un autoruzraudzība būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

11 days

Ražošanas ēkas Meliorācijas ielā 14, Limbažos, būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

15 days

Limbažu novada ģimnāzijas dienesta viesnīcas pārbūve

Published and bidding deadline .

20 days

Limbažu mūzikas skolas pagraba telpu remonts un Limbažu 3.vidusskolas iekšpagalma pamatu hidroizolācijas, laukuma un kāpņu atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Viļķenes stadiona labiekārtošana

Published and bidding deadline .

14 days

Zemes ierīcības projektu izstrāde, zemes vienību robežzīmju apsekošana, atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plānu izgatavošana un iesniegšana Valsts zemes dienestā

Published and bidding deadline .

12 days

Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

14 days

Multifunkcionālā Skultes centra ēkas būvprojekta izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolas skolēnu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

16 days

Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Limbažu novada ģimnāzijas dienesta viesnīcas pārbūves darbu laikā

Published and bidding deadline .

13 days

Dīķa “Mazezers” atjaunošana Limbažos

Published and bidding deadline .

13 days

Sociālo pakalpojumu centra Cēsu ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

16 days

Āra trenažieru, bērnu rotaļu iekārtu un pludmales aprīkojuma piegāde un uzstādīšana “Alejās” Umurgas pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Limbažu pilsētas tranzīta ielu asfaltbetona seguma horizontālā krāsojuma atjaunošana un remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Lietotas automašīnas piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada ģimnāzijas ēkas Rīgas ielā 30, Limbažos, telpu vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

LIMBAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DARBINIEKU VESELĪBAS APDROŠINĀŠANA

Published and bidding deadline .

21 days

Limbažu pilsētas ielu pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Par Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

13 days

Limbažu novada ģimnāzijas ēkas Rīgas ielā 30, Limbažos, telpu vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

21 days

Dīķa “Mazezers” atjaunošana Limbažos

Published and bidding deadline .

14 days

Puķu stādu piegāde un stādīšana Limbažu pilsētā

Published and bidding deadline .

16 days

Lietotas automašīnas piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Limbažu mūzikas skolas pagraba telpu remonts, Limbažu 3.vidusskolas iekšpagalma pamatu hidroizolācijas, laukuma un kāpņu atjaunošanas darbi un Limbažu sporta halles ieejas mezgla remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Par Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

11 days

Ražošanas ēkas būvdarbi Limbažos

Published and bidding deadline .

21 days

Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana, apkures (kondicionieru) sistēmas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu remontdarbi un uzturēšana vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

21 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu pilsētas 2.pirmsskolas izglītības iestādei „Kāpēcītis”

Published and bidding deadline .

12 days

Sabiedriskās tualetes remonts, Akmeņu ielā 2, Limbažos

Published and bidding deadline .

11 days

Par pārtikas produktu piegādi Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pamatskolai

Published and bidding deadline .

15 days

Piemiņas vietas Latvijas un Igaunijas karavīriem “No zobena saule lēca” būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunatnes ielas pārbūves darbi, Limbažos un avārijas bedrīšu remonts Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Par ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Svētupes teces tīrīšana un nārstu vietu ierīkošana

Published and bidding deadline .

13 days

Nobrauktuvju asfaltēšanas darbi Limbažos

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma būvdarbi Limbažu novada Skultes pagasta Skultes ciemā

Published and bidding deadline .

12 days

Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūve Rīgas ielā 30, Limbažos

Published and bidding deadline .

13 days

Limbažu novada pašvaldības Skultes un Umurgas pagastu grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Published .

„ Skultes pagasta autoceļa “Kalnozoli - Ozolaine” un Umurgas pagasta autoceļa “Lauciņi - Kubulnieki” pārbūve Limbažu novadā”

Published and bidding deadline .

21 days

Ražošanas ēkas būvdarbi Limbažos

Published and bidding deadline .

21 days

Limbažu novada ģimnāzijas lifta izbūve Rīgas ielā 30, Limbažos

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta pasākumu organizēšanas pakalpojumu sniegšana Limbažu novadā 2018.-2020.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde, saskaņošana un būvdarbu autoruzraudzība ražošanas ēkai Meliorācijas ielā 14, Limbažos, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Tilta rekonstrukcija pār Donaviņas upi, Jūras ielā, Limbažos, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Pasākumu cikla “Kustību vasara” organizēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Virtuves aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē

Published and bidding deadline .

11 days

Virtuves aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības autoceļa Lauciņi- Kubulnieki saguma atjaunošana un remonts posmā km 1,15 - 2,80

Published and bidding deadline .

16 days

Būvobjekta “Pludmales labiekārtojums posmā no Lauču dižakmens līdz Vārzu pludmalei un glābšanas stacijas “Vārzas” izveide Skultes pagastā, Limbažu novadā” būvdarbi

Published and bidding deadline .

18 days

Ražošanas ēkas būvdarbi Limbažos

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē

Published and bidding deadline .

16 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei “Buratīno”

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei “Buratīno”

Published and bidding deadline .

13 days

Limbažu pagasta Lādezera ciema ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Virtuves aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu mūzikas skolas pagraba telpu remonts, Limbažu 3.vidusskolas iekšpagalma pamatu hidroizolācijas, laukuma un kāpņu atjaunošanas darbi un Limbažu sporta halles ieejas mezgla remonts

Published and bidding deadline .

14 days

Par būvdarbu veikšanu Limbažu novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

16 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Limbažu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Published .

Par pārtikas produktu piegādi Limbažu novada pašvaldības Skultes PII"Aģupīte"

Published and bidding deadline .

25 days

Mēbeļu, aprīkojuma un mācību līdzekļu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada ģimnāzijā, Rīgas ielā 30, Limbažos

Published and bidding deadline .

17 days

Lietotas automašīnas piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Datortehnikas piegāde Limbažu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Datortehnikas piegāde Limbažu novada ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

11 days

Mācību līdzekļu piegāde Limbažu novada ģimnāzijai

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Skultes pirmsskolas izglītības iestādei "Aģupīte"

Published .

Umurgas pamatskolas sporta zāles un tai pieguļošo telpu atjaunošanas projekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Virtuves aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādē

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Limbažu Novada Ziņas” izdošana

Published and bidding deadline .

11 days

Iebraucamā ceļa rekonstrukcija Limbažos

Published and bidding deadline .

11 days

Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā

Published and bidding deadline .

13 days

"Bērnu rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana Limbažos"

Published and bidding deadline .

13 days

Bruģakmens seguma nomaiņa Limbažos

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas piegāde Limbažu novada pašvaldības un tās pārraudzībā esošo iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Āra trenažieru, bērnu rotaļu iekārtu un pludmales aprīkojuma piegāde un uzstādīšana “Alejās” Umurgas pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published .

Pašvaldības autoceļu “Šķērstiņi – Pīlādži” un “Birznieki – Draužas km 0.5-1.7” pārbūve un autoceļa “Birznieki – Draužas km 0.0-0.5” seguma atjaunošana un remonts Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

16 days

Limbažu pilsētas ielu pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Limbažu novada pašvaldībai Limbažu pilsētas ielu pārbūves laikā

Published and bidding deadline .

11 days

Jauna traktora ar aprīkojumu piegāde Vidrižu pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada pašvaldības Katvaru un Limbažu pagastu grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Limbažu novada pašvaldības autoceļu remontdarbi

Published and bidding deadline .

16 days

Datortehnikas piegāde Limbažu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Āra trenažieru, bērnu rotaļu iekārtu un pludmales aprīkojuma piegāde un uzstādīšana “Alejās” Umurgas pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana nekustamajā īpašumā “Palejas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Bērnu rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Asfaltbetona ielu remonts Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

17 days

Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbu veikšana Limbažu novada pašvaldībai piederošajām ēkām

Published and bidding deadline .

14 days

Ražošanas ēkas būvniecība Meliorācijas ielā 14, Limbažos

Published and bidding deadline .

19 days

“Būvobjekta “Multifunkcionālais Skultes centrs, Edgara Liepiņa iela 2, Skulte, Skultes pagasts, Limbažu novads” būvdarbi”

Published and bidding deadline .

20 days

Ielu apgaismojuma būvdarbi Limbažu novada Skultes pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Puķu stādu piegāde un stādīšana Limbažu pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Par Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

11 days

Lielezera ielas apgaismojuma izbūve Limbažos

Published .

Datortehnikas piegāde Limbažu novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

Spēka zāles sporta inventāra piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšanas, apkures (kondicionieru) sistēmas pārbūves darbu laikā

Published and bidding deadline .

14 days

Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana, apkures (kondicionieru) sistēmas pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Asfaltbetona ielu remonts Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības pārvaldēm

Published and bidding deadline .

12 days

Par bruģēšanas darbu veikšanu Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Limbažu kultūras nama telpu remonts un ventilācijas uzstādīšana

Published and bidding deadline .

17 days

Limbažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

18 days

Limbažu novada pašvaldības Skultes un Umurgas pagastu autoceļu remontdarbi

Published and bidding deadline .

19 days

Limbažu novada pašvaldības ēkas Rīgas ielā 16, Limbažos, energoefektivitātes paaugstināšana, apkures (kondicionieru) sistēmas pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Umurgas sporta zāles aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Limbažu novada ģimnāzijas dienesta viesnīcas pārbūve

Published and bidding deadline .

16 days

Āra trenažieru, bērnu rotaļu iekārtu un pludmales aprīkojuma piegāde un uzstādīšana “Alejās” Umurgas pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana nekustamajā īpašumā “Palejas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā

Published and bidding deadline .

19 days

Svētupes un Vitrupes teces tīrīšana un nārstu vietu atjaunošana Limbažu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā

Published .

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskolai un Limbažu novada pašvaldības sociālās aprūpes centram–pansionātam “Pērle”

Published and bidding deadline .

29 days€135,000

Par autotransporta degvielas un automašīnu piederumu piegādi Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

28 days

Tualetes bloka būvniecība pie Limbažu Lielezera

Published and bidding deadline .

13 days

Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Vidrižu pamatskolai

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma izbūves Skultes pagastā, Limbažu novadā 2.kārta

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

16 days

Par ielu apgaismojuma tīkla uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada ģimnāzijā Rīgas ielā 28 un Rīgas ielā 30, Limbažos

Published and bidding deadline .

17 days

Par transporta līdzekļu piegādi Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

13 days

Puķu stādu piegāde un stādīšana Limbažu pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Transporta pakalpojumi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolai

Published and bidding deadline .

16 days

Par ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļa noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

13 days

Transporta pakalpojumi Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

13 days

Par bruģēšanas darbu veikšanu Limbažos

Published and bidding deadline .

13 days

Par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Ražošanas ēkas Meliorācijas ielā 14, Limbažos būvniecības darbu laikā

Published and bidding deadline .

13 days

Tualetes bloka būvniecība pie Limbažu Lielezera

Published and bidding deadline .

12 days

Būvobjekta “Multifunkcionālais Skultes centrs, Edgara Liepiņa iela 2, Skulte, Skutes pagasts, Limbažu novads” būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Par ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu un apkalpošanu Limbažu pilsētas teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada pašvaldības ēku, būvju un telpu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde piegāde Limbažu novada pašvaldības Skultes PII" Aģupīte"

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļa piegāde Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Par traktoru piegādi Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

18 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada ģimnāzijā Rīgas ielā 28 un Rīgas ielā 30, Limbažos

Published and bidding deadline .

18 days

Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma apdrošināšanu

Published and bidding deadline .

11 days

Limbažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Limbažu Novada Ziņas” izdošana

Published and bidding deadline .

12 days

Grozāmu videonovērošanas kameru piegāde un uzstādīšana Lielezerā un Dūņezerā

Published and bidding deadline .

11 days

Par autotransporta degvielas un automašīnu piederumu piegādi Limbažu novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

31 days

Ražošanas ēkas būvniecība Meliorācijas ielā 14, Limbažos

Published and bidding deadline .

18 days

Board-Level People

NameRole

Didzis Zemmers

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Māris Beļaunieks

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager