Procurements

€635,870
114 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Dabasgāzes iegāde Saldus novada pašvaldības Lutriņu, Jaunlutriņu, Novadnieku, Zirņu un Saldus pagastu ēku nodrošināšanai ar siltumapgādi

Published and bidding deadline .

31 days

Elektroenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

33 days

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Published and bidding deadline .

33 days€635,870

Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

37 days

Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

34 days

Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un jauna pludmales ierīkošana ( I kārta)

Published and bidding deadline .

11 days

Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I un II kārta Kalnsētas ielā 13, Saldū

Published and bidding deadline .

41 days

Nekustamā īpašuma tirgus nomas maksas un tirgus vērtības noteikšana Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi “Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I un II kārta Kalnsētas ielā 13, Saldū”

Published and bidding deadline .

41 days

Saldus novada pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšana sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

23 days

Kancelejas preču piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Interaktīva āra stenda piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās

Published and bidding deadline .

34 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Sporta skolas ēkas pārbūve par sporta halli”

Published and bidding deadline .

16 days

Būvprojekta ekspertīze publiskai ēkai “Skolas ēkas būvniecība Lielā iela 31/35, Saldū, Saldus novadā”

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu kompleksā uzkopšana

Published and bidding deadline .

29 days

„Automašīnu noma (operatīvais līzings) uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem Saldus novada pašvaldības vajadzībām’’

Published and bidding deadline .

25 days

Dzīvojamās mājas “Ceļinieki” nojaukšana Rubas pagastā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

14 days

SPORTA SKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE PAR SPORTA HALLI

Published and bidding deadline .

24 days

Sporta laukuma pārbūve J. Rozentāla ielā 19, Saldū

Published and bidding deadline .

22 days

Saldus novada pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšana sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Saldus pilsētā

Published and bidding deadline .

25 days

Zāliena pļaušana Saldus pilsētas teritorijā 2018.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Tribīņu nojaukšana un stāvlaukuma pārbūve pie Saldus Sporta skolas Jelgavas ielā 6, Saldus pilsētā, Saldus novadā” būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta ekspertīze publiskai ēkai “Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I un II kārta”

Published and bidding deadline .

14 days

Skolas ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošana, Skolas iela 2, Druvā, Saldus novadā, apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma pārbūve Striķu ielā (posmā no Līkās līdz Ganību ielai), Veides ielā, Bērzu ielā (posmā no Striķu ielas līdz Lauku ielai), Lauku ielā, Meža ielā (posmā no Līkās ielas līdz Bērzu ielai), Saldū, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas darbnīcas ēkas jumta seguma un telpu atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Striķu skolas ēkas pārbūve un iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Zvārdes pagastā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

30 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam - Lielās ielas pārbūve (posmā no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas satiksmes mezglam) Saldus pilsētā un Novadnieku pagastā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

25 days

Būvprojekta ekspertīze publiskai ēkai “Skolas ēkas pārbūve J.Rozentāla ielā 19, Saldū, Saldus novadā”

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbi objektam “Bērnudārza ēkas (PII "Īkstīte") fasādes vienkāršotā atjaunošana un inženiertīklu atjaunošana, Bērzu aleja 16a, Saldū”

Published and bidding deadline .

21 days

Saldus novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšana

Published and bidding deadline .

12 days

Tirgotāju un Peldu ielu pārbūve Saldū

Published and bidding deadline .

25 days

Skolas ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošana, Skolas iela 2, Druvā, Saldus novadā, apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū

Published and bidding deadline .

21 days

Apkures katlu iegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojuma, inventāra un interjera priekšmetu piegāde un uzstādīšana būvobjektā "Sporta skolas pārbūve par sporta halli, Jelgavas ielā 6, Saldū"

Published and bidding deadline .

27 days

Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

38 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Sporta laukuma pārbūve J.Rozentāla ielā 19, Saldū”

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības pakalpojumi “Skolas ēkas (būves kadastra apzīmējums 8498 001 0136 002) pārbūve un iekšējo ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve, Striķu skola, Zvārdes pagastā, Saldus novadā”

Published and bidding deadline .

21 days

Bērnudārza ēkas (PII “Straumīte”) fasādes vienkāršotā atjaunošana Burtnieku ielā 2, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Lietus ūdens atvades sistēmas un dīķa pārbūve un ūdens līmeņa regulatora izbūve Nākotnes ielas kvartālā, Saldū

Published and bidding deadline .

22 days

Rotaļu laukuma ierīkošana Dzirnavu ielā 11B, Saldū

Published and bidding deadline .

13 days

Divu atpūtas vietu labiekārtošana Ventas upes tuvumā Nīgrandes pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Saldus novada pašvaldības 2018. gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2018. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi

Published .

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Tiltu galvenās inspekcijas un novērtēšana Saldus novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Sporta aprīkojuma, mēbeļu, viesnīcas inventāra, elektroiekārtu un virtuves inventāra priekšmetu piegāde un uzstādīšana būvobjektā "Sporta skolas pārbūve par sporta halli, Jelgavas ielā 6, Saldū"

Published and bidding deadline .

35 days

Siltumenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Sporta laukuma pārbūve J. Rozentāla ielā 19, Saldū

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Sporta laukuma pārbūve J.Rozentāla ielā 19, Saldū”

Published and bidding deadline .

21 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

“Attīrīšanas ietaišu būvniecība un kanalizācijas tīklu pārbūve "Internātpamatskola", Rubas pagasts, Saldus novads” ( I kārta)

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam – Brīvības, Slimnīcas un Ezeru ielu krustojuma pārbūve un divu stāvlaukumu izbūve uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Saldū, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

25 days

Saldus novada sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

34 days

Transportlīdzekļu noma ar izpirkuma tiesībām nomas perioda beigās Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Kuldīgas ielas pārbūve posmā no V/A Rīga (Skulte) – Liepāja līdz Brīvības ielai, Saldū, Saldus novadā

Published .

Saldus pilsētas un tai piegulošo pagastu pašvaldības ielu, autoceļu un laukumu uzturēšana vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

24 days

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Striķu sākumskolā

Published and bidding deadline .

22 days

Zāliena pļaušana Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

25 days

Siltumenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

37 days

Kalnsētas ielas un apkārtējās teritorijas infrastruktūras būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

Published .

INOVATĪVU IT RISINĀJUMU IEVIEŠANA STRIĶU SĀKUMSKOLĀ

Published and bidding deadline .

20 days

Sporta aprīkojuma, mēbeļu, viesnīcas inventāra, elektroiekārtu un virtuves inventāra priekšmetu piegāde un uzstādīšana būvobjektā "Sporta skolas pārbūve par sporta halli, Jelgavas ielā 6, Saldū"

Published and bidding deadline .

35 days

Saldus novada p/a „Sociālais dienests” un Saldus novada bāriņtiesas darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Saldus novada administratīvajā teritorijā klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu un kaķu īslaicīga uzturēšana un aprūpe dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka (t.sk. savvaļas dzīvnieku)

Published and bidding deadline .

12 days

Ēku, būvju un telpu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana

Published and bidding deadline .

11 days

Cieceres internātpamatskolas ēkas pārbūve I un II kārta Kalnsētas ielā 13, Saldū

Published and bidding deadline .

28 days

Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Saldus pilsētā

Published and bidding deadline .

24 days

Malkas piegāde Ezeres un Rubas pagastu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Striķu sākumskolā

Published and bidding deadline .

24 days

Kalnsētas ielas un apkārtējās teritorijas infrastruktūras būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

22 days

Neregulārie pasažieru pārvadājumi Saldus novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Skrundas ielas pārbūve (posmā no Ganību ielas līdz Striķu ielai) Saldus pilsētā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

30 days

Videonovērošanas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Saldus novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Skolas ēkas un katlu mājas nojaukšana Lielā ielā 31/35, Saldū, Saldus novadā”, ēku kadastra apzīmējumi 8401 006 0162 002 un 8401 006 0220 001

Published and bidding deadline .

11 days

Rotaļu laukuma ierīkošana Dzirnavu ielā 11B, Saldū

Published and bidding deadline .

14 days

Skatuves konstrukciju, gaismas aparatūras un aprīkojuma, skaņas aparatūras un aprīkojuma, un video ekrānu un aprīkojuma nodrošināšana Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” organizētajos pasākumos

Published and bidding deadline .

20 days

Vides objekta vārda – “Saldus” un burta “U” izgatavošana un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

20 days

Bērnudārza telpu atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

22 days

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Striķu sākumskolā

Published and bidding deadline .

27 days

Ēku, būvju un telpu tehniskā apsekošana un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavošana

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas iegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Asfalta virsmas apstrāde ar PAa1 8/11 granīta šķembām Rīgas un Striķu ielā, Saldus pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Saldus novada pašvaldības infrastruktūras objektu projektēšana sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Brīvības, Slimnīcas un Ezera ielu krustojuma pārbūve un divu stāvlaukumu izbūve uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Saldū, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

29 days

“Attīrīšanas ietaišu būvniecība un kanalizācijas tīklu pārbūve "Internātpamatskola", Rubas pagasts, Saldus novads” ( I kārta)

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojumi objektam - Kuldīgas ielas pārbūve posmā no V/A Rīga (Skulte) – Liepāja līdz Brīvības ielai, Saldū, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Peldbaseina izmantošana un peldētapmācības pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

39 days

Elektroenerģijas piegāde Saldus novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Ietves pārbūve un gājēju pārejas izbūve Kalnsētas ielā, Saldus pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Saldus novada pašvaldības 2019. gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2019. gada pārskatu revīzijas pakalpojumi

Published .

Transporta pakalpojumi pasažieru pārvadāšanai Zirņu pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Topogrāfiskās uzmērīšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežzīmju atjaunošanas, zemes ierīcības pakalpojumi Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

25 days

Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

13 days

Saldus novada pašvaldības infrastruktūras objektu pārbūve (būvdarbi) sociālo pakalpojumu sniegšanai

Published and bidding deadline .

25 days

Transportlīdzekļu noma ar izpirkuma tiesībām nomas perioda beigās

Published and bidding deadline .

22 days

Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

25 days

Tiltu nojaukšanas un jaunu caurteku izbūves Saldus novadā būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi

Published and bidding deadline .

25 days

Transportlīdzekļu noma ar izpirkuma tiesībām nomas perioda beigās Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

23 days

Granulu piegāde Saldus novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Telpu kompleksā uzkopšana

Published and bidding deadline .

23 days

Peldbaseina izmantošana un peldētapmācības pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

39 days

Jauna autoceļa posma izbūve a/c "Dadzīši - Pēķi", Lutriņu pagastā, Saldus novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Saldus novada pašvaldības pagastu pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Laivu ielaišanas vietas izveide Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Telpu kompleksā uzkopšana

Published and bidding deadline .

25 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Autotransporta pakalpojumu sniegšana

Published and bidding deadline .

21 days

Board-Level People

NameRole

Kristaps Osis

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Māris ZUSTS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager