Procurements

€0
68 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

“Tautas tērpu un deju apavu iegāde Kārķu tautas nama deju kolektīviem”

Published and bidding deadline .

12 days

“Valkas novada domes Sociālā aprūpes nama telpu paplašināšana” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Valkā”

Published and bidding deadline .

21 days

PII „Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

“Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti”

Published and bidding deadline .

11 days

Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ielas būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

„Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”

Published and bidding deadline .

24 days

„Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana”

Published and bidding deadline .

32 days

„Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”

Published and bidding deadline .

21 days

Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

“Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta būvdarbu būvuzraudzība”

Published and bidding deadline .

12 days

"Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve"

Published and bidding deadline .

21 days

VALKAS PILSĒTAS TRANZĪTA IELU IKDIENAS UZTURĒŠANA 2018.GADĀ

Published and bidding deadline .

21 days

„Valkas novada Sēļu un Ērģemes katlu māju atjaunošanas būvprojektu izstrāde un būvniecība”

Published and bidding deadline .

21 days

“Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei”

Published .

Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei

Published and bidding deadline .

21 days

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 izbūve Valkas pagastā”

Published and bidding deadline .

11 days

Lugažu laukuma seguma atjaunošana ZA daļā

Published and bidding deadline .

13 days

„Valkas pilsētas Lugažu laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

Published and bidding deadline .

11 days

Divu zāles pļāvēju iegāde Vijciema un Zvārtavas komunālai saimniecībai

Published and bidding deadline .

13 days

“Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupu būvdarbu būvuzraudzība”

Published and bidding deadline .

14 days

“Ražošanas ēkas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbu būvuzraudzība”

Published and bidding deadline .

11 days

Invalīdu pacēlājs Valkas pilsētas kultūras namā piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis", Valkā būvniecība

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

„Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupu vienkāršotā atjaunošana”

Published and bidding deadline .

22 days

PII „Pasaciņa” ēdnīcas telpu vienkāršotā atjaunošana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis", Valkā būvniecība

Published and bidding deadline .

21 days

„Valkas novada Sēļu un Ērģemes katlu māju atjaunošanas būvprojektu izstrāde un būvniecība”

Published .

“Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana”

Published and bidding deadline .

13 days

„Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” mēbeļu piegāde

Published and bidding deadline .

22 days

„Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Valkas pilsētā, Domes bulvārī, Raiņa un Rīgas ielās”

Published and bidding deadline .

11 days

„Jauna autobusa piegāde Ērģemes pagasta pārvaldei”

Published and bidding deadline .

26 days

“Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai„

Published and bidding deadline .

21 days

Tirgus namiņu-kiosku izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

„Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”

Published and bidding deadline .

23 days

“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) ieviešana un aprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

"Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Valkas pilsētā, Domes bulvārī, Raiņa un Rīgas ielās"

Published and bidding deadline .

12 days

„Papildus darbi - Asfaltbetona seguma atjaunošana Valkas pilsētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā III kārta” ietvaros”

Published and bidding deadline .

11 days

“Ražošanas teritorijas "Ķieģeļceplis”, būvdarbu būvuzraudzība”

Published .

“Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā ”

Published .

Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

“Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei”

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta “Ražošanas teritorija “Ķieģeļceplis”” ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

“Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei”

Published and bidding deadline .

21 days

Valkas pilsētas tranzīta ielu uzturēšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

„Valkas novada grantsceļu bez cietā seguma pārbūve”

Published and bidding deadline .

21 days

Valkas pilsētas ielu asfalta klājuma remonts 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

“Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana”

Published and bidding deadline .

17 days

„Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” internāta mēbeļu un sadzīves tehnikas iegāde, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

22 days

Kurināmās šķeldas piegāde Valkas novada domei

Published and bidding deadline .

22 days

Valkas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanas, luksoforu uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

“Remonta un santehnikas materiālu piegāde Valkas novada domei”

Published and bidding deadline .

11 days

“Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads, būvdarbu būvuzraudzība”

Published and bidding deadline .

13 days

„Ēku būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā””

Published and bidding deadline .

22 days

„Ēku būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā””

Published and bidding deadline .

22 days

Valkas novada Bērnu un jauniešu centra „MICE” fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

28 days

“Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā ”

Published and bidding deadline .

11 days

“Degvielas iegāde Valkas novada pašvaldībai„

Published and bidding deadline .

29 days

“Kokskaidu granulu piegāde Valkas novada domei”

Published and bidding deadline .

20 days

Malkas piegāde Valkas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

“Tehniskās sāls piegāde ceļu uzturēšanai ziemas sezonā ”

Published and bidding deadline .

13 days

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas informācijas tehnoloģiju laboratorijas vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

15 days

“Būvprojekta “Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu būvuzraudzība”

Published and bidding deadline .

11 days

Valkas novada pašvaldības transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonti

Published and bidding deadline .

11 days

„Ēkas Cimzes ielā 2, Valkā būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā””

Published and bidding deadline .

13 days

Board-Level People

NameRole

Ainārs Zābers

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Vents Armands Krauklis

General Manager
FromRoleUntil
General Manager