Procurements

€0
103 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Spodrības ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā.

Published and bidding deadline .

35 days

Lauku ielas pārbūve (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) Dobeles pilsētā.

Published and bidding deadline .

34 days

Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā.

Published and bidding deadline .

34 days

Spodrības ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai) Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

27 days

Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

34 days

Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles jaunbūve Dainu ielā 8, Dobelē

Published and bidding deadline .

30 days

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana un Auru pagasta ceļa Nr.11 ”Ziņģi – Ziemeļi - Āpšēni” Dobeles novads, ziemas uzturēšana 2019. gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve

Published and bidding deadline .

35 days

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana

Published and bidding deadline .

17 days

Remontdarbi Dobeles pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš”

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta “Dobeles Olimpisko sporta veidu centra stadiona pārbūve” būvekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Uzvaras ielas Dobeles pilsētā pārbūves būvdarbiem

Published and bidding deadline .

29 days

Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centra jaunbūve un Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkas atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

34 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācijas un pārbūves būvdarbiem

Published and bidding deadline .

27 days

Skolas ielas un Upes ielas pārbūve, Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

32 days

Brīvdabas estrādes izbūve Penkules pagastā, Dobeles novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Uzvaras ielas pārbūve (posmā no Brīvības ielas krustojuma līdz autobusa pieturai SCO) Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

39 days

Dobeles novada autoceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

24 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Skolas un Upes ielu pārbūvei Dobeles pilsētā”

Published and bidding deadline .

11 days

Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

28 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācijas un pārbūves būvdarbiem

Published and bidding deadline .

13 days

Dobeles pagasta pārvaldes ēkas siltināšana, ”Gaismiņas”, Aizstrautnieki, Dobeles pagasts, Dobeles novads

Published and bidding deadline .

15 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” (jaunbūve) īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana PII “Zvaniņš” teritorijā, Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

19 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Lauku ielas pārbūvei (posmā no Bērzes ielas krustojuma līdz Lauku ielai 98) Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta “Dobeles sākumskola un sporta zāle” būvekspertīze

Published and bidding deadline .

12 days

Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības ēkā

Published and bidding deadline .

17 days

Dobeles novada pašvaldības autotransporta tehnisko apkopju un remontdarbu nodrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta "Lifta izbūve Dobeles novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības "Grupu dzīvokļi"ēkai"īstenošanai"

Published .

"Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācija un pārbūve"īstenošanai

Published .

Salas norakšana Gaurata ezerā, Dobeles novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojektu “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” un “Dobeles sākumskola un sporta zāle” īstenošanai

Published and bidding deadline .

28 days

Dobeles novada pašvaldības transporta infrastruktūras pārvaldības kartogrāfiskās sistēmas izstrāde, pievienošana vienotai datubāzei un uzturēšana

Published and bidding deadline .

28 days

“Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” arheoloģiskās izpētes darbu veikšana

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība par labiekārtošanas darbiem Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas” teritorijā

Published and bidding deadline .

26 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Par Degvielas iegādi Dobeles novada pašvaldības administrācijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Vides objekta / skulptūras Latvijas simtgadei veltītā labiekārtotā laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km”” pārbūve Dobeles pagastā, Dobeles novadā

Published and bidding deadline .

27 days

Papildus darbi ceļa seguma atjaunošanai projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros Miltiņu ciemā Bērzes pagastā

Published and bidding deadline .

14 days

Papildus darbi ceļa seguma atjaunošanai projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana autoceļa “Jaunļobas – Granti – šoseja “Dobele – Jaunbērze 3.km” pārbūves darbiem Dobeles pagastā, Dobeles novads

Published and bidding deadline .

13 days

Teritorijas labiekārtošana Zemgales ielā 4a, Dobelē

Published and bidding deadline .

11 days

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 2018. gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Dobeles Sporta skolas fasādes un jumta atjaunošanas darbi

Published and bidding deadline .

16 days

Gājēju ietves un brauktuves seguma atjaunošana Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

19 days

Remontdarbi Dobeles 1.vidusskolā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana ”Spodrības ielas pārbūvei Dobeles pilsētā”

Published and bidding deadline .

11 days

Grāmatas “Teikas par Dobeles pili” drukas pakalpojuma nodrošināšana un piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana būvprojekta ”Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana, 1.kārta” īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Par degvielas iegādi Dobeles novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās

Published and bidding deadline .

33 days

Mēbeļu, aprīkojumu un tekstilizstrādājumu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās

Published and bidding deadline .

34 days

Dobeles mūzikas skolas apskaņošanas, apgaismošanas un skatuves mehānismu sistēmu iegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

24 days

Krēslu piegāde Dobeles pilsētas kultūras nama skatītāju zālei

Published and bidding deadline .

28 days

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās"

Published and bidding deadline .

34 days

Par Degvielas iegādi Dobeles novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Mēbeļu, aprīkojumu un tekstilizstrādājumu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas kultūras namā

Published and bidding deadline .

23 days

Telpu remontdarbi Dobeles sociālo pakalpojumu centra ēkā

Published and bidding deadline .

18 days

Specializētā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana sociālā pakalpojuma “Grupu dzīvokļi” vides pieejamības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

18 days

Telpu remontdarbi Bikstu sporta un atpūtas centrā

Published and bidding deadline .

15 days

Telpu remontdarbi Dobeles 1.vidusskolā

Published and bidding deadline .

16 days

Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Dobeles sākumskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

“Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles pilsētas kultūras nama daļas pārbūve un bloķēta apjoma jaunbūve” izmaiņām”

Published .

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs” izmaiņām

Published .

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve" izmaiņām

Published .

“Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve” izmaiņām”

Published .

Gardenes pamatskolas kāpņu telpas remontdarbi

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu, aprīkojumu un tekstilizstrādājumu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās

Published and bidding deadline .

36 days

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās"

Published and bidding deadline .

37 days

Dobeles sākumskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Dabīgi izveidojušās peldošās salas Gaurata ezerā pārvietošana un enkurošana pretējā krastā

Published and bidding deadline .

20 days

Tekstilizstrādājumu un sanmezglu aprīkojumu piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās

Published and bidding deadline .

34 days

Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju darbībai nepieciešamo tekstilizstrādājumu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Par tiesībām nodrošināt revīzijas pakalpojumu Dobeles novada pašvaldībai par 2019. un 2020.gadu

Published and bidding deadline .

15 days

Seguma atjaunošanas darbi pēc inženierkomunikāciju izbūves Ausmas ielā Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

15 days

Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestādēs

Published .

Seguma atjaunošanas darbi pēc inženierkomunikāciju izbūves Ausmas ielā Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles sākumskola un sporta zāle" izmaiņām

Published .

Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un mācību auditoriju darbībai nepieciešamo tekstilizstrādājumu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Dobeles novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

26 days

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 2020.gadā

Published and bidding deadline .

10 days

Telpu remontdarbi un vides pieejamības nodrošināšana sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” un fizioterapijas kabineta nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

20 days

Tekstilizstrādājumu un sanmezglu aprīkojumu piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dienesta viesnīcas telpās

Published and bidding deadline .

34 days

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve" izmaiņām

Published .

Gardenes pamatskolas kāpņu telpas remontdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve" izmaiņām

Published .

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles sākumskola un sporta zāle” izmaiņām

Published .

Fasādes atjaunošanas darbi Dobeles novada Sociālā dienesta ēkai

Published and bidding deadline .

16 days

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta “Dobeles sākumskola un sporta zāle” izmaiņām

Published .

Gāzes katlu māju un gāzes saimniecības apkalpošana Dobeles novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

13 days

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dobeles novada izglītības iestādēs

Published .

Asfalta segas pārbūve Uzvaras ielā (pk 21+70 - 25+60) Dobeles pilsētā

Published and bidding deadline .

13 days

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Dobeles sākumskolā

Published .

Par ekspertīzes nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru restaurācija un pārbūve" izmaiņām

Published .

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Dobeles novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Krēslu piegāde un uzstādīšana Dobeles pilsētas kultūras nama skatītāju zālei un balkonam

Published and bidding deadline .

21 days

Apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija Dobeles novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Dobeles pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā 2020.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Dobeles novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

17 days

Board-Level People

NameRole

Agris Vilks

General Manager
FromRoleUntil
General Manager