Procurements

€0
53 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Degvielas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

34 days

Elektroenerģijas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

34 days

Upītes tautas nama ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Jauna pasažieru autobusa (18-vietīga) piegāde Viļakas novada domei

Published and bidding deadline .

12 days

Grants seguma ceļa “Plešova-Siševa” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

Published and bidding deadline .

20 days

Grants seguma ceļa “Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova” pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā

Published and bidding deadline .

21 days

Grants seguma ceļu “Kozīne-Gubeņi” un “Repkova-Ņemecki” pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā

Published and bidding deadline .

21 days

Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Apkures katla (800 kW) piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Grants seguma ceļa “Upīte-Pakašova-Stabļova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

Published and bidding deadline .

20 days

Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pašvaldības grants seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam „Biznesa inkubatora izveide

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Viļakas novada Kupravas pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

22 days

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros

Published and bidding deadline .

25 days

Degvielas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

34 days

Jaunas vieglās automašīnas piegāde Viļakas novada domei

Published and bidding deadline .

14 days

Rekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas

Published and bidding deadline .

26 days

Celiņu bruģēšanas darbi Viļakas ezera pludmales labiekārtošanai LVAF projekta realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros

Published and bidding deadline .

24 days

Grants seguma Dīķa ielas pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā

Published and bidding deadline .

22 days

Jaunas vieglās automašīnas piegāde Viļakas novada domei

Published and bidding deadline .

12 days

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Krasta ielai

Published and bidding deadline .

14 days

Malkas piegāde Viļakas novada Kupravas pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

23 days

Grants seguma ceļa “Upīte-Ivanovka-Borisova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā – I kārta

Published and bidding deadline .

22 days

Elektroenerģijas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

36 days

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Kalna ielai

Published and bidding deadline .

14 days

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Ziedu ielai

Published and bidding deadline .

13 days

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Eržepoles ielai

Published and bidding deadline .

14 days

Ietves seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Liepnas ielai

Published and bidding deadline .

13 days

Asfaltbetona seguma uzklāšana Viļakas pilsētas tirgus laukumam

Published and bidding deadline .

14 days

Jauna pasažieru autobusa (18-vietīga) piegāde Viļakas novada domei

Published and bidding deadline .

14 days

Vides dizaina elementa uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā

Published and bidding deadline .

14 days

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Vārpu ielai

Published and bidding deadline .

13 days

Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles remontdarbi ERAF darbības programmas ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Viļakas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

Published and bidding deadline .

14 days

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros

Published and bidding deadline .

23 days

Papilddarbi – Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Gaismas un Saules ielai

Published and bidding deadline .

13 days

Koka laipas ierīkošana un pontonu tilta uzstādīšana pār Viļakas ezeru, LEADER projekta realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Viļakas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

Published and bidding deadline .

12 days

Koka laipas ierīkošana pa Viļakas ezera salas sauszemes perimetru, LVAF projekta realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Koka laipas ierīkošana pa Viļakas ezera salas sauszemes perimetru, LVAF projekta realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

15 days

Malkas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

36 days

Sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas pilsētas pašvaldības ielām

Published and bidding deadline .

15 days

Degvielas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

34 days

Mācību darbnīcu ēkas remonts Pils ielā 14, Viļakā

Published and bidding deadline .

12 days

Šķeldas piegāde Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

12 days

Ēkas vienkāršota atjaunošana Balvu ielā 10, Viļakā, ERAF projekta “Grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļakas novadā” realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

27 days

Ēkas vienkāršota atjaunošana Abrenes ielā 9, Viļakā, ERAF projekta “Grupu dzīvokļa un dienas aprūpes centra izveidošana personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļakas novadā” realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

Koka laipas ierīkošana pa Viļakas ezera salas sauszemes perimetru, LVAF projekta realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Divu ēku pārbūve par viesnīcas kompleksu Pils ielā 9A, Viļakā, Latgales programmas projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” realizācijas ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

Malkas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

39 days

Grants seguma ceļa “Upīte-Nikolajevka” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

SERGEJS MAKSIMOVS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager