Procurements

€0
113 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

30 days

Pārtikas produktu piegāde 2019. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Pārtikas produktu piegāde 2018. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām.

Published and bidding deadline .

34 days

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

60 days

Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Pārtikas produktu piegāde 2019. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

37 days

Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros

Published and bidding deadline .

23 days

Balvu Sporta skolas peldbaseina iekārtu tehniskā apkope un ķīmisko preču piegāde 2019.-2021.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzība lauku ceļu posmu pārbūvei Balvu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Medikamentu un medicīnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

39 days

Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

36 days

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana 2018.gadā un 2019.gadā ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā” (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/050) ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada pagastos

Published and bidding deadline .

20 days

Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā “Papildus ražošanas ēkas būvniecība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritori

Published and bidding deadline .

26 days

„Saimniecības preču un materiālu piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām"

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde Balvu novada pašvaldības "Pansionāts "Balvi"" vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Balvu novada Tilžas pagasta grants ceļa Krasta iela – Spirģu ceļš no 0 km līdz 2.31 km pārbūve

Published and bidding deadline .

23 days

Koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Balvu novada Balvu pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības projekta "Investīcijas uzņēnējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā"īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

"Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta" būvniecība

Published and bidding deadline .

23 days

Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela-Vecpils-Mūramuiža 1.061 km posma pārbūve

Published and bidding deadline .

12 days

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

60 days

Būvdarbu būvuzraudzība ERAF projekta "Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde 2018.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā 2018.gadā.

Published and bidding deadline .

14 days

Balvu pamatskolas mācību vides uzlabošana ERAF projekta "Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros

Published and bidding deadline .

26 days

"Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta" būvniecība

Published and bidding deadline .

37 days

Balvu novada Bērzpils pagasta grants ceļa posma Golvari - Zosuļi un Balvu pagasta grants ceļa posma Naudaskalns - Ozolsala pārbūve

Published and bidding deadline .

23 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošanai

Published and bidding deadline .

12 days

Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” īstenošanai

Published and bidding deadline .

11 days

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Balvu ezera krasta līnijas un pludmales labiekārtošanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu ikdienas uzturēšana Balvu pilsētā 2018.gadā.

Published and bidding deadline .

13 days

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu veikšana Balvu novada pašvaldībā un tās iestādēs

Published and bidding deadline .

12 days

Veloparka izbūve Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana ERAF projekta "Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma - Bankas ceļa posms no 0 km līdz 1.9 km pārbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība industriālās teritorijas attīstībai, revitalizējot īpašumu Balvos Brīvības ielā 1K, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros

Published and bidding deadline .

23 days

Balvu stadiona ģerbtuvju ēkas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Ielu un teritoriju apgaismojuma uzturēšana Balvu novadā no 2018.gada līdz 2020.gadam.

Published and bidding deadline .

12 days

Balvu novada Bērzklanes pagasta grants ceļa Elkšņeva - Mūrova posma pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Balvu novada Kubulu pagasta grants ceļa posma pārbūve

Published and bidding deadline .

29 days

"Peldbaseina pakalpojuma nodrošināšana 2018.gadā un 2019.gadā, projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā", Nr.9.2.4.2/16/I/050 ietvaros"

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbi īpašumā "Dižlazdas" projekta "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"īstenošanai

Published .

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšana Balvu novada teritorijā

Published and bidding deadline .

30 days

Balvu novada Krišjāņu pagasta grants ceļa pārbūve projekta “Ceļa Krišjāņi - Krampiņas - Runcene - Krišjāņi posma pārbūve”, Nr.17-07-A00702-000127, ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Transporta pakalpojumu sniegšana Balvu novada kolektīviem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā

Published and bidding deadline .

11 days

Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā"īstenošanas II kārta

Published and bidding deadline .

21 days

Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā"īstenošanas II kārta

Published and bidding deadline .

21 days

Projektēšana un būvdarbi "Ūdenssaimniecības atzara izbūve Kubulu pagastā, Balvu novadā"

Published and bidding deadline .

12 days

Bērzpils pagasta ceļa pārbūve projekta "Bērzpils pagasta ceļa Silamuiža - Dārza iela posma pārbūve" ietvaros

Published and bidding deadline .

24 days

"Projektēšana un būvdarbi "Tribīņu izbūve Balvu pilsētas stadionā""

Published and bidding deadline .

14 days

Inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piegāde Balvu pamatskolai un Balvu Valsts ģimnāzijai projekta “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai

Published and bidding deadline .

14 days

"Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā" II kārtas būvuzraudzība"

Published and bidding deadline .

11 days

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Balvu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Peldbaseina pakalpojuma nodrošināšana 2018.gadā un 2019.gadā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/050 ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumu izveide Balvu novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos

Published and bidding deadline .

12 days

Balvu novada Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta un Bērzkalnes pagasta grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Higiēnas preču piegāde Balvu novada pašvaldības “Pansionāts “Balvi”” vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība Vīksnas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta lauku ceļu posmu pārbūvei

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Balvu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Balvu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana ziemas un vasaras sezonā 2019.gadam

Published and bidding deadline .

20 days

Autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana Balvu novadā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

“Būvuzraudzības veikšana Balvu novada, Balvu pagasta, īpašumā “Dižlazdas”, projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros”

Published and bidding deadline .

14 days

Balvu pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Malkas iegāde Balvu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

“Būvdarbu veikšana Balvos, Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020, ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

Ielu seguma atjaunošana, ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, caurteku posmu uzstādīšana un remonts Balvu pilsētā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Balvu muižas teritorijas “Lāča Dārzs” labiekārtošana un inženierkomunikāciju atjaunošana

Published and bidding deadline .

33 days

Balvu ezera krasta attīrīšana un labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Bīstamo koku zāģēšana un koku kopšana Balvu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbi īpašumā "Dižlazdas" projekta "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"īstenošanai

Published and bidding deadline .

23 days

Ēkas vienkāršota atjaunošana Brīvības ielā 52, Balvos

Published and bidding deadline .

14 days

Kokapstrādes ražotnes izbūve Balvu novada, Bērzkalnes pagasta īpašumā “Veldrītes” un daudzfunkcionālas ēkas izbūve Balvu novada, Krišjāņu pagasta īpašumā “Mežaine”

Published and bidding deadline .

24 days

Bērzpils un Bērzkalnes pagastu estrāžu atjaunošanas būvdarbu veikšana

Published and bidding deadline .

14 days

Pārtikas produktu piegāde 2020. gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

40 days

Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Būvdarbu veikšana Balvos, Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020, ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

“Būvuzraudzības veikšana Balvu novada, Balvu pagasta, īpašumā “Dižlazdas”, projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros”

Published and bidding deadline .

13 days

Balvu muižas teritorijas “Lāča Dārzs” labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbi īpašumā “Dižlazdas” projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” īstenošanai

Published and bidding deadline .

20 days

Ēku pārbūves un atjaunošanas darbi, projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā” Nr. 9.3.1.1/18/I/010 ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

“Būvdarbu veikšana Balvos, Brīvības ielā 1K”, projekta “Industriālās teritorijas attīstība, revitalizējot īpašumus Balvu novadā”, Nr. 5.6.2.0/17/I/020, ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

16 days

Ēku pārbūves un atjaunošanas darbu būvuzraudzība, projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Balvu novadā" Nr. 9.3.1.1/18/I/010 ietvaros

Published and bidding deadline .

22 days

Kokapstrādes ražotnes izbūve Balvu novada, Bērzkalnes pagasta īpašumā “Veldrītes” un daudzfunkcionālas ēkas izbūve Balvu novada, Krišjāņu pagasta īpašumā “Mežaine”

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Balvu pamatskolai un Balvu Valsts ģimnāzijai, projekta “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” īstenošanai

Published and bidding deadline .

20 days

„Balvu novada, Bērzpils pagasta Stacijas ielas seguma atjaunošana un ūdens atvades sistēmas sakārtošana”

Published and bidding deadline .

15 days

Ēkas vienkāršota atjaunošana Brīvības ielā 52, Balvos

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde 2019.gadam Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

„Malkas piegāde Tilžas pagasta pārvaldes katlu mājai Raiņa ielā 15 A, Tilžā”

Published and bidding deadline .

14 days

Saistīto papilddarbu veikšana projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai

Published and bidding deadline .

13 days

,,Tautu tērpu un to aksesuāru izgatavošana un piegāde Balvu novada pašdarbniekiem”, projekta “Tautas tērpa aksesuāri Balvu novada pašdarbniekiem”, Nr. 2019/AL19/5/A019.22.07./8 ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

“Būvuzraudzības veikšana Balvu novada, Balvu pagasta, īpašumā “Dižlazdas”, projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā” ietvaros”

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas piegāde Balvu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

35 days

Balvu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Saistīto papilddarbu veikšana projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā” īstenošanai

Published and bidding deadline .

15 days

Ēku pārbūves un atjaunošanas darbi, projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība denacionalizācijas plānu īstenošnai Balvu novadā" Nr.9.3.1.1/18/I/010 ietvaros

Published and bidding deadline .

21 days

Mērniecības pakalpojumi Balvu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi Balvos, Brīvības ielā 1K, projekta "industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā", Nr. 5.6.2.0/17/I/020 ietvaros

Published and bidding deadline .

19 days

Būvprojekta aktualizācija, autoruzraudzība un būvdarbi kokapstrādes ražotnes izbūvei īpašumā "Veldrītes" un daudzfunkcionālas ēkas izbūvei īpašumā "Mežaine"

Published and bidding deadline .

16 days

Board-Level People

NameRole

Aigars Pušpurs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager