Procurements

€553,100
118 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Bauskas Centrālās bibliotēkas – zema enerģijas patēriņa ēkas būvprojekta detalizācija

Published .

Dabasgāzes iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām

Published and bidding deadline .

33 days

Dabasgāzes iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām.

Published and bidding deadline .

34 days

Elektroenerģijas iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

31 days

Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai pārbūves būvuzraudzība

Published .

Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtas (centrālais tornis, mazais vārtu tornis un pieguļošās sienas) būvdarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Celtnieku ielas, Līdumnieku ielas posma no Celtnieku ielas līdz Rudzu ielai, Ainavu ielas posma no Celtnieku ielas līdz Pārupes ielai pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu piegāde Bauskas novada bibliotēkām

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdrukāšana, ievietošana aploksnēs un nosūtīšana

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija

Published and bidding deadline .

21 days

Multifunkcionālas iekārtas – amfībijas upju aizauguma tīrīšanai piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojuma sniegšana Bauskas novada pašvaldības iestādei „Bauskas novada administrācija"

Published .

Divu vienādu jaunu transportlīdzekļu piegāde un viena jauna transportlīdzekļa Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Sporta laukuma pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta (centrālais tornis, mazais vārtu tornis un pieguļošās sienas)

Published and bidding deadline .

21 days

Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija

Published and bidding deadline .

21 days

Dāviņu pagasta grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Mērniecības pakalpojumi Bauskas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Codes pagasta grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Vecsaules pagasta grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Divu vienādu jaunu transportlīdzekļu piegāde un viena jauna transportlīdzekļa Bauskas novada pašvaldības policijas vajadzībām piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija

Published and bidding deadline .

21 days

Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Bauskas novada izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis” piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

OCTA un KASKO apdrošināšanas polišu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku dalībnieku pārvadājumi

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana un rehabilitācija

Published and bidding deadline .

21 days

Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošanas un Vecsaules pagasta autoceļa A12 „Līvānu ceļš” posma seguma atjaunošanas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta (centrālais tornis, mazais vārtu tornis un pieguļošās sienas)

Published and bidding deadline .

21 days

Pilskalna ielas Bauskā pārbūve, 1.kārta

Published and bidding deadline .

22 days

Vecsaules pagasta autoceļa A12 „Līvānu ceļš” un autoceļa A1 „Vidiņi – Vecsaules skola” posma seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

12 days

Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūves un Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Dāviņu pagasta grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Bauskas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

21 days

Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūve

Published .

Vecsaules pagasta grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published .

Uzvaras vidusskolas struktūrvienības „Lācītis” pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Video novērošanas sistēmas Bauskā izbūves 2. un 3.kārta

Published and bidding deadline .

13 days

Sporta laukuma pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Telpu grupas apdares atjaunošana Uzvaras ielā 6, Bauskā

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas Centrālās bibliotēkas – zema enerģijas patēriņa ēkas būvprojekta detalizācija

Published .

Upes aizaugumu likvidēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa „Čikstes – muzejs – Kaulbrieži” posma no Kaulbriežu kapiem līdz atpūtas kompleksam „Miķelis” pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Celiņa uz gājēju tiltu Bērzkalnos būvniecība

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas pils arheoloģisko izrakumu krāšņu keramikas kolekcijas restaurācija

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārtas būvprojekta būvdarbu autoruzraudzība

Published .

Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu piegāde Bauskas novada bibliotēkām

Published and bidding deadline .

21 days

Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Bauskas novada ielu un ceļa seguma maiņas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Published and bidding deadline .

21 days

Grenctāles kultūras nama fasādes atjaunošana, jumta remonts, pārseguma pastiprināšana un telpu remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Īslīces pagasta Bērzu pakalpojuma centra telpu pārbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Vecsaules pagasta grants ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Remontdarbu veikšana Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

27 days

Pilskalna ielas Bauskā pārbūves, 1.kārtas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta (centrālais tornis, mazais vārtu tornis un pieguļošās sienas)

Published and bidding deadline .

20 days

Bauskas novada skolēnu pārvadājumi 2018./2019.mācību gadā un neregulārie pārvadājumi

Published and bidding deadline .

21 days

Celiņa uz gājēju tiltu Bērzkalnos būvniecība

Published and bidding deadline .

13 days

Stāvlaukuma un atpūtas vietas atjaunošana, teritorijas labiekārtošana Dambja ielā 2, Bauskā

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas novada pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Dāviņu pagasta Raiņa ielas seguma atjaunošana

Published and bidding deadline .

14 days

Bruģa un bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”

Published and bidding deadline .

13 days

Bauskas novada pašvaldības administrācijas ēkas klientu apkalpošanas centra izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas Centrālās bibliotēkas būvprojekta detalizācijas ekspertīze

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Liepu ielas un Lauku ielas posmu Īslīces pagastā pārbūves un Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas novada pašvaldībā un tās iestādēs veiktās personas datu apstrādes atbilstības novērtējums

Published and bidding deadline .

11 days

Codes pagasta Zemgaļu ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Gailīšu pagasta pašvaldības autoceļa „Čikstes – muzejs – Kaulbrieži” posma no Kaulbriežu kapiem līdz atpūtas kompleksam „Miķelis” pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

35 days€233,100

Bauskas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas periodā

Published and bidding deadline .

34 days

Ielu apgaismojuma elektrotīklu ekspluatācija un luksoforu apkalpošana Bauskas novadā

Published and bidding deadline .

27 days€150,000

Mēmeles ielas Bauskā pārbūve

Published and bidding deadline .

25 days

Bauskas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūves būvuzraudzība

Published .

Mēmeles ielas Bauskā pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Reprezentācijas priekšmetu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības nozīmes ūdens noteku atjaunošana Gailīšu pagastā, Bauskas novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai

Published and bidding deadline .

14 days

Bauskas Valsts ģimnāzijas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Cepļa ciemā III kārta

Published and bidding deadline .

11 days

Vecsaules pagasta Zvaigznes ciema ielu apgaismojuma projektēšana un izbūve

Published .

OCTA un KASKO pakalpojuma sniegšana

Published and bidding deadline .

14 days

Logu nomaiņa Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu grupas pārbūve Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”

Published and bidding deadline .

13 days

Liepu ielas Brunavas pagastā būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

11 days

Multifunkcionālas iekārtas – amfībijas upju aizauguma tīrīšanai piegāde

Published and bidding deadline .

18 days

Ēkas Rūpniecības ielā 9, Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidošanai

Published and bidding deadline .

19 days

Viena dzīvokļa mājas remontdarbi un teritorijas labiekārtošana ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Published and bidding deadline .

13 days

Mērniecības pakalpojumi Bauskas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta inventāra piegāde un uzstādīšana Bauskas Valsts ģimnāzijai

Published .

Bauskas novada pašvaldības autoceļu uzturēšana ziemas periodā

Published and bidding deadline .

34 days

Telpu grupas pārbūve Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”

Published and bidding deadline .

13 days

Logu nomaiņa Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada administrācija”

Published and bidding deadline .

11 days

Tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Tematiskā plānojuma izstrāde Bauskas pilsētas upju ainavu attīstības veicināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Elektroenerģijas iegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

29 days

Bauskas novada skolēnu pārvadājumi 2019./2020. mācību gadā un neregulārie pārvadājumi

Published and bidding deadline .

28 days€170,000

Ēkas Rūpniecības ielā 9, Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidošanai

Published and bidding deadline .

18 days

Bauskas novada skolēnu pārvadājumi 2019./2020.mācību gadā un neregulārie pārvadājumi

Published and bidding deadline .

30 days

Ēkas Rūpniecības ielā 9, Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidošanai

Published and bidding deadline .

18 days

Fiksēto un mobilo sakaru nodrošināšana Bauskas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Granulu piegāde Mežotnes pagasta pārvaldei

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas novada skolēnu pārvadājumi 2019./2020.mācību gada periodā no oktobra līdz maija mēnesim

Published and bidding deadline .

16 days

Bauskas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Bauskas pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Liepu ielas Brunavas pagastā būvprojekta ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Datortehnikas un komplektējošo daļu piegāde Bauskas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Revidentu pakalpojumu sniegšana

Published .

Pasažieru pārvadājumi projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada Vēstis” sagatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

JĀNIS KALINKA

General Manager
FromRoleUntil
General Manager