Procurements

€550,000
178 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu

Published and bidding deadline .

34 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Rankas arodskolas telpu atjaunošanai Rankas pamatskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Līgo pagasta, Beļavas pagasta un Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu

Published and bidding deadline .

34 days

Jauna pasažieru mikroautobusa iegāde Sveķu internātpamatskolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu apdrošināšana 3 (trīs) gadiem

Published and bidding deadline .

14 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

16 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

17 days

Gulbenes sākumskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

28 days

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

16 days

Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Diagonālā pacēlāja (cilvēkiem ratiņkrēslos) piegāde un uzstādīšana Sveķu internātpamatskolā

Published and bidding deadline .

11 days

Nākotnes ielas 3.kārtas pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

15 days

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Published and bidding deadline .

22 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi Gulbenes dzelzceļa stacijas telpu atjaunošanai

Published and bidding deadline .

15 days

Autobusu ar šoferi noma Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Apkures katla nomaiņa ar karstā ūdensapgādes tīklu izbūvi PII “Pienenīte” un apkures katla nomaiņa Stāmerienas pagasta pārvaldes ēkā

Published and bidding deadline .

21 days

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija

Published and bidding deadline .

23 days

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

28 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published .

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Microsoft programmatūras licenču noma 3 gadiem Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu pārbūves būvuzraudzība Gulbenes pilsētā

Published and bidding deadline .

21 days

Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

13 days

Sākumskolas telpu vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days

Gulbenes novada pašvaldības četru pagastu ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2018./2019.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

12 days

Kļavkalnu ielas posmā no Kalna ielas līdz Saules ielai un Pļavu ielas atjaunošana

Published and bidding deadline .

17 days

Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vides nodrošināšanai Stāķos

Published and bidding deadline .

15 days

Lizuma muižas parka pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Grants piegāde Tirzas pagasta un Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Sarkanās pils piebūves nojaukšana

Published and bidding deadline .

13 days

Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Stāmerienas pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Nākotnes ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Gulbenes 2.vidusskolas pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Lauku ceļu un ceļu posmu pārbūve Gulbenes novadā

Published and bidding deadline .

29 days

Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija

Published and bidding deadline .

22 days

Gulbenes 2.vidusskolas pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

27 days

Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

13 days

Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu pārbūve Gulbenes pilsētā

Published and bidding deadline .

22 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada piecu ielu/ceļu posmu pārbūvei

Published and bidding deadline .

16 days

Pasažieru neregulāro pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

23 days

Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem

Published and bidding deadline .

22 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

23 days

Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Stradu pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

22 days

Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Rotācijas apļa izveide un Brīvības ielas pārbūve no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē

Published and bidding deadline .

32 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

19 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes apkārtnes labiekārtošana

Published and bidding deadline .

14 days

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta

Published and bidding deadline .

13 days

Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Ēku iekštelpu mobilo klimata datu centru komplektu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Apkures sistēmas un katlu mājas pārbūve Tirzas pagasta pārvaldes “Biedrības nams” ēkā

Published and bidding deadline .

13 days

Gulbenes novada Beļavas pagasta centralizētas siltumapgādes sistēmas attālinātās datu nolasīšanas sistēmas izveide

Published and bidding deadline .

12 days

Centralizētās apkures sistēmas un katlu mājas izbūve Beļavā, Beļavas pagastā, Gulbenes novadā

Published .

Pils parka daļas labiekārtošanas 1.kārta

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Dzelzceļa gājēju pārejas pieeju izbūvei Raiņa ielā”

Published and bidding deadline .

12 days

Zāles pļāvēja – raidera piegāde Gulbenes labiekārtošanas iestādes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Ūdensnoteku atjaunošana Gulbenes novada Beļavas pagastā

Published and bidding deadline .

16 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas piebūves telpu vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu

Published and bidding deadline .

36 days

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā

Published and bidding deadline .

28 days

Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days€550,000

Vieglo automobiļu noma Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Nākotnes ielas pārbūves 3.kārta

Published and bidding deadline .

24 days

Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem

Published and bidding deadline .

23 days

Pamatlīdzekļu vērtēšana ieguldīšanai SIA “ALBA” pamatkapitālā

Published and bidding deadline .

11 days

Gulbenes novada pašvaldības vieglo transportlīdzekļu tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Deinstitucionalizācijas plāna būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība četriem objektiem

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Horizontālo apzīmējumu uzklāšana Gulbenes pilsētas ielās 2019.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu un inventāra piegāde un uzstādīšana Gulbenes sākumskolai

Published and bidding deadline .

13 days

Objekta “Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu pārbūve

Published and bidding deadline .

26 days

Vieglo automašīnu un pasažieru mikroautobusa pilna servisa noma Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Gulbenes novada teritorijā

Published and bidding deadline .

31 days

Pasažieru neregulāro pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Veļas mazgātavas aprīkojuma piegāde sociālā aprūpes centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu un mantas apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Vieglās automašīnas noma Gulbenes novada sociālā aprūpes centra vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Stratēģijas “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešana Gulbenes novadā” izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Gulbenes novada pašvaldības izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana

Published and bidding deadline .

11 days

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas ēkas telpu pārbūves un Gulbenes sākumskolas telpu pārbūves būvprojektu ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Maināmo paklāju un grīdu uzkopšanas darbarīku noma un to nomaiņas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

Žalūziju piegāde un uzstādīšana

Published .

Mērniecības pakalpojumi Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

24 days

Siltumenerģijas monitoringa iekārtu piegāde un uzstādīšana Gulbenes novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Mēbeļu un inventāra piegāde un uzstādīšana Gulbenes 2.vidusskolai

Published and bidding deadline .

17 days

Spārītes parka labiekārtošana Gulbenē

Published and bidding deadline .

13 days

Flīģeļa piegāde Gulbenes Mūzikas skolas vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Gulbenes novada pagastu grants seguma autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi vasaras sezonā

Published and bidding deadline .

11 days

Saules elektrostacijas uzstādīšana uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta

Published and bidding deadline .

21 days

Ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem ar viedo vadības sistēmu

Published and bidding deadline .

38 days

Funkciju audits Gulbenes novada pašvaldībā

Published and bidding deadline .

15 days

Elektroenerģijas piegāde Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Objekta “Gulbenes valsts ģimnāzijas stadiona multifunkcionālas plašizklaides ēkas būvniecība” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published .

Gulbenes novada pašvaldības izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” iespiešana

Published and bidding deadline .

13 days

Gulbenes labiekārtošanas iestādes traktortehnikas tehniskā apkope un remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu tehniskā apsekošana

Published and bidding deadline .

15 days

Stratēģijas “Zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešana Gulbenes novadā” izstrāde

Published and bidding deadline .

14 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Saules elektrostacijas uzstādīšana uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta

Published and bidding deadline .

22 days

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Gulbenes pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

Published .

Druvienas pamatskolas ēkas vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Hidrodinamiskās mašīnas piegāde Gulbenes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

21 days

Baložu ielas pārbūves un sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 1.posma izbūves pabeigšana Baložu, Liepu un Vidus ielā, Gulbenē

Published and bidding deadline .

11 days

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada divu izglītības iestāžu vajadzībām

Published .

Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada divu izglītības iestāžu vajadzībām

Published .

Kokskaidu granulu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Bakalejas, dārzeņu, augļu, saldēto un citu produktu piegāde Gulbenes novada divu izglītības iestāžu vajadzībām

Published .

Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada divu izglītības iestāžu vajadzībām

Published .

Dzelzceļa gājēju pārejas izbūve Raiņa ielā

Published and bidding deadline .

14 days

Gulbenes novada pašvaldības ēku energosertifikātu izstrādāšana un darbinieku apmācība

Published and bidding deadline .

14 days

Saules elektrostacijas uzstādīšana uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta

Published and bidding deadline .

22 days

Ceļu un ielu pārbūve Gulbenes novadā

Published and bidding deadline .

22 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Gulbenes novada izglītības iestādēs

Published and bidding deadline .

20 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Lejasciema pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta iestāžu un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Būvuzraudzība ceļu pārbūvei Gulbenes novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Meliorācijas sistēmu atjaunošana Gulbenes novada Druvienas un Rankas pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Automātiskās ārtelpas projekcijas sistēmas piegāde

Published and bidding deadline .

18 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Galgauskas pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Jaunlitenes ielā, Litenē

Published and bidding deadline .

13 days

Kartupeļu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Vieglās automašīnas un mikroautobusa pilna servisa noma Gulbenes novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

20 days

Spārītes parka labiekārtošana Gulbenē

Published and bidding deadline .

11 days

Gulbenes sākumskolas telpu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

20 days

Divu automatizētu granulu apkures katlu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

11 days

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Piena un tā produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

18 days

Gaļas un tās produktu piegāde Gulbenes novada izglītības iestāžu un sociālo aprūpes centru vajadzībām

Published and bidding deadline .

19 days

Grants piegāde ar iestrādi Daukstu pagasta pārvaldes un Līgo pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kancelejas preču piegāde un iegāde Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Zaļās ielas pārbūve

Published and bidding deadline .

25 days

Pasažieru neregulāro pārvadājumu nodrošināšana Gulbenes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Kartupeļu piegāde divu Gulbenes novada izglītības iestāžu vajadzībām

Published .

Zaļās ielas pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Saules elektrostacijas uzstādīšana uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta

Published and bidding deadline .

22 days

Gulbenes novada pašvaldības trīs pagastu ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2019./2020.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

13 days

Druvienas pamatskolas ēkas vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Gulbenes novada Rankas pagasta iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

17 days

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvaldes ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2019./2020.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

11 days

Baložu ielas pārbūves un sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 1.posma izbūves pabeigšana Baložu, Liepu un Vidus ielā, Gulbenē

Published and bidding deadline .

21 days

Mazlietotas vieglās automašīnas pilna servisa noma Gulbenes novada sociālā dienesta vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Hidrodinamiskās mašīnas piegāde Gulbenes novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

20 days

Būvprojekta “Gulbenes mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Gulbenes pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2020.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

12 days

Board-Level People

NameRole

Lienīte Reinsone

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Normunds Audzišs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager