Procurements

€0
54 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kokskaidu granulu iegāde Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

„Jaunas automašīnas noma (operatīvajā līzingā) Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

11 days

„Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta pārvaldes, Leimaņu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā”

Published and bidding deadline .

12 days

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā”

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

„Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novada Dunavas pagastā”

Published and bidding deadline .

21 days

„Dunavas skolas trīs telpu pārbūve par ģimenes ārsta prakses vietu un aptieku ar lietošanas veida maiņu”

Published .

„ Pārtikas produktu piegāde sociālās aprūpes namam “Mežvojas””

Published and bidding deadline .

17 days

“Autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes - Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

Published and bidding deadline .

11 days

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas

Published and bidding deadline .

11 days

Datortehnikas un programmatūras piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

„Brīvdabas estrādes pārbūves 1.kārta, Rubenes pagsts, Jēkabpils novads”

Published and bidding deadline .

21 days

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

11 days

“Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

„Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada vajadzībām”

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Jēkabpils novada Ābeļu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published .

Saimniecības ēkas (malkas šķūņa) pārbūve un malkas šķūņa nojaukšana Jēkabpils novada Rubenes pagastā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielas apgaismojuma izbūve Jēkabpils novada, Kalna pagasta, Vidsalas ciematā

Published and bidding deadline .

11 days

„Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Published and bidding deadline .

22 days

„Zasas parka infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

12 days

Ielas apgaismojuma izbūve Jēkabpils novada, Leimaņu pagasta, Mežgales ciematā

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Apkures kokskaidu granulu un saulespuķu sēnalu granulu iegāde ar piegādi Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

12 days

„Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām”

Published and bidding deadline .

13 days

„”Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja” ēkas pārbūve “Ozollejas”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads”

Published and bidding deadline .

12 days

Kosmētiskā remonta veikšana Zasas vidusskolas telpās

Published and bidding deadline .

14 days

Ārējā kanalizācijas tīkla pārbūve Jēkabpils novada Kalna pagasta Vidsalā

Published and bidding deadline .

14 days

Publiskās ārtelpas labiekārtošana pie Rubenes kultūras nama Rubenes pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Ekspozīciju dizaina projekta īstenošana “Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs”

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļa Nr. 4-8 Bokāni-Dronkas remonts Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā

Published and bidding deadline .

13 days

„Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbu veikšana”

Published and bidding deadline .

11 days

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas kopšanas darbi

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma ierīkošana Dubultu ciematā, Kalna pagastā, Jēkabpils novadā

Published and bidding deadline .

15 days

Administrācijas telpu pārbūve par pirmskolas izglītības iestādes aprīkotām telpām un telpu grupas veida maiņu

Published and bidding deadline .

13 days

“Autoceļa Nr. 1-4 Jaunrozes - Kļavas posma pārbūve un izbūve Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

„Jaunas automašīnas iegāde Jēkabpils novada vajadzībām”

Published and bidding deadline .

11 days

“Brīvdabas estrādes ar sēdvietām pārbūve Rubenes pagastā Jēkabpils novadā”

Published and bidding deadline .

12 days

“Autoceļa Nr. 4-8 Bokāni-Dronkas remonts Rubenes pagastā, Jēkabpils novadā”

Published and bidding deadline .

14 days

„ Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Published and bidding deadline .

21 days

Malkas piegāde Jēkabpils novada Dignājas pagasta pārvaldes un Dunavas pagasta pārvaldes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļa Nr.7-10 Akoti – Magones virsmas atjaunošanai ar divkārtu apstrādi Kalna pagastā, Jēkabpils novadā

Published and bidding deadline .

12 days

„ Bērnu laukumiņu izbūve Aldaunes ielā 13, Brodos, Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā ”

Published and bidding deadline .

11 days

Jauna vieglā pasažieru automobiļa iegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Jēkabpils novada izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Zemes kadastrālā un topogrāfiskā uzmērīšana, zemes ierīcības projektu izstrāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

„Degvielas iegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”

Published and bidding deadline .

20 days

Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2019./2020.gada ziemas periodā

Published and bidding deadline .

11 days

Marķētas (kurināmas) degvielas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

„ Datortehnikas un drukas iekārtas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības vajadzībām”

Published and bidding deadline .

13 days

Malkas piegāde Jēkabpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

„Apkures kokskaidu granulu un saulespuķu sēnalu granulu iegāde ar piegādi Zasas pagasta pārvaldes vajadzībām”

Published and bidding deadline .

11 days

„ Pārtikas produktu piegāde sociālās aprūpes namam “Mežvijas””

Published and bidding deadline .

12 days

Board-Level People

NameRole

Gunta Dimitrijeva

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

AIVARS VANAGS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager