Procurements

€0
55 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Personalizētu abonementu nodrošināšana fiziskajām nodarbībām projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070, ietvaros

Published and bidding deadline .

12 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070 ietvaros

Published .

Mobilās brigādes specializētā transportlīdzekļa iegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Pašvaldības ceļa 98-61 “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūve Višķu pagastā un Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras, būvniecība Sventes pagastā

Published and bidding deadline .

22 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

28 days

Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Laucesas pagastos

Published and bidding deadline .

14 days

Vieglo pasažieru automašīnu iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

13 days

Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budušķi (92-7), Budiški-Červonka (92-35) un Skaidrīši-Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

23 days

Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana

Published and bidding deadline .

13 days

Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanai un attīstībai Daugavpils novada Naujenes pagastā

Published and bidding deadline .

14 days

Ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana no VSAC ”Latgale” filiāles “Kalkūni” dīķa Daugavpils novada pašvaldības lietus kanalizācijas sistēmā

Published and bidding deadline .

11 days

Projektēšana un autoruzraudzība Daugavpils novada pašvaldības administratīvās ēkas pārbūvei

Published and bidding deadline .

12 days

Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

13 days

Atpūtas vietas “Latgales sēta” labiekārtošana

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Degvielas iegāde Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbi būvprojektu “Jaunsventes parka pārbūve” un “Sventes ezera krasta labiekārtošana” īstenošanai

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbi sociālā atbalsta centra izveidei Daugavpils novada Kalupes pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budušķi, Budiški-Červonka un Skaidrīši-Červonka pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai, funkcionālā savienojuma nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbi Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

21 days

Būvdarbi būvprojektu “Jaunsventes parka pārbūve” un “Sventes ezera krasta labiekārtošana” īstenošanai

Published and bidding deadline .

18 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Daugavpils novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana un izvērtēšana, un apsekošanas pārskata sagatavošana

Published and bidding deadline .

11 days

Daugavpils novada pašvaldības 2017.gada un 2018.gada konsolidētā pārskata revīzijas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanas pakalpojumiem Daugavpils novada domes vajadzībām

Published .

Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta izstrāde Slutišķu sādžai (2 ēkas)

Published .

Daugavpils novada domes darbinieku un Vecsalienas pagasta pārvaldes darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

15 days

Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve

Published and bidding deadline .

44 days

Būvuzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei

Published and bidding deadline .

12 days

Pašvaldības ceļa “Peipiņi-Lukna” un Klēts ielas pārbūves Višķu pagastā un pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas, un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības Sventes pagastā būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

12 days

Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Vispārīgā vienošanās zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Būvuzraudzības pakalpojumi sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem

Published and bidding deadline .

12 days

Būvdarbi sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

22 days

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros

Published .

Būvprojekta izstrāde Slutišķu sādžai (2 ēkas)

Published and bidding deadline .

27 days

Būvdarbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Personalizētu abonementu nodrošināšana fiziskajām nodarbībām projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070, ietvaros

Published and bidding deadline .

20 days

Būvniecības darbi Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcas “Klēts” atjaunošanai

Published and bidding deadline .

14 days

Būvniecības darbi Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcas “Klēts” atjaunošanai

Published and bidding deadline .

13 days

Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Juzefovas parka pārbūves 1.kārta

Published and bidding deadline .

13 days

Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada un 2020.gada konsolidētā finanšu pārskata revīzija

Published .

Board-Level People

NameRole

Vanda Kezika

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

ARVĪDS KUCINS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager