Procurements

€0
165 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

33 days

Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

28 days

Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

27 days

Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība

Published and bidding deadline .

28 days

Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana

Published and bidding deadline .

33 days

Elektroenerģijas piegāde Jelgavas novadam

Published and bidding deadline .

27 days

Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa "Vilces dzirnavas - Augstkalne/ Nr.24/ posms: Būdiņas- Grabišķi" pārbūve km 3,2-6,4

Published .

Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa "Līgo iela - Sili - Nr.3" pārbūve 2.8 km garumā

Published .

Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr. 11 “Ķemeri - Zanderi” pārbūve km 3.46-5.46

Published and bidding deadline .

21 days

Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa "MS - Dainas - JM Nr.61" pārbūve km 2,68-3,78

Published .

Būvuzraudzības veikšana pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

Published and bidding deadline .

12 days

Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa “Nr.65 Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi Nr.65” pārbūve km 1,65-5,50

Published .

Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ceļa "Mauriņu iela - Nr.16" pārbūve km 0,00-1,65

Published .

Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta ceļa "Jaunsvirlaukas šoseja - Balži Nr.103" pārbūve km 0,00-0,94

Published .

Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

24 days

Pārtikas produktu piegāde Lielplatones internātpamatskolai

Published and bidding deadline .

23 days

Jelgavas novada pašvaldības iestāžu nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Kāpšanas sienas izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Kalnciema vidusskolas sporta hallē

Published and bidding deadline .

12 days

Svētes upes atveseļošanas plāna sagatavošana un ieteikumu izstrāde upes krastu un upes pieguļošo teritoriju apsaimniekošanai

Published and bidding deadline .

18 days

Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa "Ķemeri - Zanderi Nr.11" pārbūve km 0,00-3,46

Published and bidding deadline .

21 days

Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa "Boļi - Mazslapatas Nr.21" pārbūve km 0,00-2,22

Published .

Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā – Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību laboratorijas ēkas atjaunošana”

Published and bidding deadline .

23 days

Kokskaidu granulu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

34 days

Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Akmeņogļu piegāde Lielplatones internātpamatskolai 2018./2019.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

13 days

Aprīkojuma piegāde Jelgavas novada pašvaldību aktivitāšu centriem

Published and bidding deadline .

11 days

Jelgavas novada publisko teritoriju apgaismojuma uzturēšana

Published .

Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Sporta laukumu izveidošana Jelgavas novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

21 days

JNP Jaunsvirlaukas pag. Jaunsv. aglomerācijas ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūves būvprojekta izstrāde un JNP Glūdas pag. Zemgales ciema ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūves būvprojekta izstrāde

Published and bidding deadline .

11 days

Autobusa iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Vieglā pasažieru (8+1) transportlīdzekļa iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

28 days

Zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfiskās uzmērīšanas, robežzīmju atjaunošanas un zemes ierīcības projektu izstrādes darbi

Published and bidding deadline .

23 days

Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumi

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

19 days

Malkas piegāde Jelgavas novada pašvaldībai 2018./2019. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

25 days

Jelgavas novada pašvaldības turējumā esošo transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības veikšana projektā ”Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana”

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Lielplatones internātpamatskolas labiekārtošana un katlu mājas rekonstrukcija”

Published and bidding deadline .

13 days

Automašīnu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Vircavas pagasta Vircavas ciema Platones ielā un Jelgavas ielā

Published and bidding deadline .

14 days

Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

14 days

Microsoft programmatūras licenču noma Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

22 days

Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

12 days

Lielupes ielas aizsargdambja inventarizācija un izpēte Jelgavas novada Kalnciema pagastā

Published and bidding deadline .

12 days

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

25 days

Jelgavas novada ielu un ceļu malu zāles pļaušana

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana objektā “Jumta pārbūve Upes ielā 10, 12 a, Zemgale, Glūdas pagasts, Jelgavas novads”

Published and bidding deadline .

12 days

Transportlīdzekļa iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Marķētās degvielas piegāde 2018/2019. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

13 days

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūve

Published and bidding deadline .

13 days

Līvbērzes kultūras nama energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Lietotu autobusu piegāde skolēnu pārvadājumiem

Published and bidding deadline .

28 days

Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Jelgavas novada ielu un ceļu malu zāles pļaušana

Published and bidding deadline .

14 days

Apkures katla nomaiņa katlu mājā

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde Projektos “Vircavas pagasta vidusskolas un sporta halles teritorijas labiekārtošana” un “Sesavas pamatskolas teritorijas labiekārtošana””

Published and bidding deadline .

22 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Zaļenieku pagasta kultūras nama pārbūve un teritorijas labiekārtošana”

Published and bidding deadline .

22 days

Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa “Boļi – Mazlapatas Nr. 21 asfaltēšana 3131 m garumā”

Published and bidding deadline .

22 days

Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupu funkcijas maiņu – Vilces doktorāta izveide – un pandusa izveide

Published and bidding deadline .

11 days

Jelgavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

29 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve Jelgavas novadā 2. kārta”

Published and bidding deadline .

14 days

SARC “Staļģene” telpu pārbūve un teritorijas labiekārtošana

Published .

Telpu vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

15 days

Zibensaizsardzības sistēmas projektēšana, ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde

Published and bidding deadline .

15 days

Jelgavas novada pašvaldības ceļa “Kūdras purvs – Mellene” izbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Zibensaizsardzības sistēmas projektēšana, ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde

Published and bidding deadline .

13 days

Elektroenerģijas piegāde Jelgavas novadam

Published and bidding deadline .

30 days

Ziedu un ziedu kompozīciju iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

13 days

Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana 2018.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ceļa “Mauriņu iela Nr. 16” asfaltēšana km 0,00 – 1,65

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Elejas vidusskolas sporta zāles pārbūve par kultūras pakalpojumu iestādi”

Published and bidding deadline .

11 days

Jelgavas novada pašvaldības ceļa “Kūdras purvs – Mellene” izbūve

Published .

“Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupu funkcijas maiņu – Vilces doktorāta izveide – un pandusa izveide”

Published and bidding deadline .

14 days

Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā – Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos

Published and bidding deadline .

14 days

Dabasgāzes piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Bīstamo koku un zaru zāģēšana Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

11 days

Microsoft programmatūras licenču noma Jelgavas novada Izglītības iestādēm Campus 3 programmas ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Floristikas materiālu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

18 days

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi, līgums uz 2 (diviem) gadiem

Published and bidding deadline .

13 days

Ergonomisko biroja krēslu piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Remontmateriālu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

30 days

Degvielas iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

32 days

Moduļveida katlu mājas ierīkošana Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones internātpamatskolai

Published and bidding deadline .

28 days

Transportlīdzekļu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

28 days

Saimniecības preču piegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

30 days

Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

29 days

Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība

Published and bidding deadline .

30 days

Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana atsavināšanas vajadzībām

Published .

Floristikas materiālu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

12 days

Jauniešu mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana

Published and bidding deadline .

15 days

Telpu vienkāršota atjaunošana

Published and bidding deadline .

11 days

Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

12 days

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā

Published and bidding deadline .

18 days

Būvuzraudzības veikšana projektam “Jelgavas novada pašvaldības deinstitucionalizācijas plānā iekļauto pakalpojumu infrastruktūras attīstība”

Published and bidding deadline .

11 days

Saimniecības preču piegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

32 days

Microsoft programmatūras otrā gada licenču noma Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

14 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

20 days

Sudraba monētas - jaundzimušo piemiņas dāvanas izgatavošana un piegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

34 days

Būvdarbu veikšana projekta “Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas mācību laboratorijas ārējā siltumapgāde” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Moduļveida katlu mājas ierīkošana Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones internātpamatskolai

Published and bidding deadline .

30 days

Dabasgāzes piegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

19 days

Jelgavas novada pašvaldības Elejas pagasta ceļa “A6 Bauska šoseja-Ozolmuiža- Daumanti Nr 40” pārbūve 1,5 km

Published and bidding deadline .

21 days

Jelgavas novada pašvaldības Glūdas pagasta ceļa “Dobeles šoseja – Līvbērzes ceļš Nr.115” pārbūve 1,5 km

Published and bidding deadline .

22 days

Jelgavas novada pašvaldības Līvbērzes pagasta ceļa “Bāči - Jānīšu karjeras Nr. 32” pārbūve 0,00-1,77 km

Published and bidding deadline .

18 days

Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta ceļa “Purmaļu ceļš Nr.32” pārbūve 1,2 km

Published and bidding deadline .

20 days

Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa “Mednieki - Dravnieki Nr.8” pārbūve 1,62 km

Published and bidding deadline .

19 days

Jelgavas novada pašvaldības turējumā esošo transportlīdzekļu KASKO apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Bīstamo koku un zaru zāģēšana Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

13 days

Sporta apbalvojumu piegāde Jelgavas novada Sporta centram

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta apģērbu piegāde Jelgavas novada pašvaldības Sporta centram

Published and bidding deadline .

15 days

Jelgavas novada pašvaldības meliorācija sistēmu uzturēšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

14 days

Remontmateriālu piegāde Jelgavas novada pašvaldības iestādēm

Published and bidding deadline .

32 days

Transportlīdzekļu iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

31 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas novada pašvaldības Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centriem

Published and bidding deadline .

19 days

Autobusu (17+1) iegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

16 days

Būvdarbu veikšana projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm” ietvaros

Published and bidding deadline .

13 days

Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Jelgavas novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

14 days

Proj. “Bāči - Jānīšu karj. Nr. 32” pārb. 0,00-1,77 km”, “ “Mednieki - Dravn. Nr.8” pārb. 1,62 km” , “Purm. ceļš Nr.32” pārb. 1,2 km” , “A6 Bauska šos.-Ozolm.- Daum.Nr. 40” pārb. 1,5 km” būvuzr.veikš.

Published and bidding deadline .

13 days

Būvdarbu veikšana projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm” ietvaros

Published and bidding deadline .

14 days

Zemes kadastrālās uzmērīšanas, topogrāfiskās uzmērīšanas, robežzīmju atjaunošanas un zemes ierīcības projektu izstrādes darbi

Published and bidding deadline .

25 days

Jelgavas novada pašvaldības laikraksta „Jelgavas Novada Ziņas” sagatavošana”

Published and bidding deadline .

26 days

Pārtikas produktu piegāde Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centram “Kalnciems”

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojums restaurācijas namam

Published and bidding deadline .

27 days

Moduļveida katlu mājas ierīkošana Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolai

Published and bidding deadline .

28 days

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Jelgavas novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

35 days

Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

31 days

Aprīkojums restaurācijas namam

Published and bidding deadline .

30 days

Mēbeļu piegāde Zaļenieku komerciālajai un amatniecības vidusskolai

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta inventāra un aprīkojuma piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Aktīvās atpūtas laukuma izveide Bērvircavas ciemā

Published and bidding deadline .

15 days

Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

Published and bidding deadline .

13 days

Atpūtas vietas labiekārtošana Ziedkalnes ciemā

Published and bidding deadline .

15 days

Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā

Published and bidding deadline .

31 days

Moduļveida katlu mājas ierīkošana Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolai

Published and bidding deadline .

31 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jelgavas novada pašvaldības Labklājības pārvaldei

Published and bidding deadline .

13 days

Sporta laukuma sakārtošana Svētes ciemā pie Svētes pamatskolas

Published and bidding deadline .

14 days

Jaunsvirlaukas pagasta Jaunsvirlaukas aglomerācijas un Glūdas pagasta Zemgales ciema ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu būvdarbi

Published and bidding deadline .

12 days

Malkas piegāde Jelgavas novada pašvaldībai 2019./2020. gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

18 days

Skolēnu regulārie un citi pārvadājumi

Published and bidding deadline .

16 days

Dabasgāzes piegāde Jelgavas novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

19 days

Lielplatones pirmsskolas izglītības iestādes telpu vienkāršota atjaunošana Lielplatones muižā

Published and bidding deadline .

12 days

Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

Published and bidding deadline .

19 days

Ielu apgaismojuma izbūve Glūdas pagasta Dorupes ciemā

Published and bidding deadline .

12 days

Akmeņogļu piegāde Lielplatones pamatskolai 2019./2020.gada apkures sezonai

Published and bidding deadline .

11 days

Aprīkojums restaurācijas namam

Published and bidding deadline .

16 days

Marķētās apkures degvielas piegāde Elejas pagasta pārvaldes vajadzībām 2019./2020.gada sezonai

Published and bidding deadline .

11 days

Brīvdabas vietas izveide pasākumu un svētku svinēšanai Platones ciemā

Published and bidding deadline .

13 days

Teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra (Eleja)

Published and bidding deadline .

14 days

Staļģenes vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana

Published and bidding deadline .

17 days

Dīķa ierīkošana un izraktās grunts izvešana Līvbērzes pagastā

Published and bidding deadline .

11 days

Ziemassvētku dāvanu (saldumu paciņu) iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Sporta laukuma labiekārtošana Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas

Published and bidding deadline .

13 days

Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Jelgavas novada pašvaldības autotransportam

Published and bidding deadline .

35 days

Lielvircavas muižas kungu nama telpu atjaunošana

Published and bidding deadline .

27 days

Board-Level People

NameRole

Līga Lonerte

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager

Previous Board-Level People

NameRole

ZIEDONIS CAUNE

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager