Procurements

€0
75 procurements
View Procurements

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

"Kurināmās malkas piegāde Atašienes, Kūku, Mežāres pagastu pārvaldēm un to iestādēm"

Published and bidding deadline .

21 days

"Ceļa "Stacija-Kazubrenči" pārbūves darbi"

Published and bidding deadline .

21 days

"Datori un perifērijas ierīces Krustpils novada pašvaldībai un tās iestādēm"

Published and bidding deadline .

13 days

"Ceļa "Stacija - Kazubrenči" pārbūves darbu būvuzraudzība"

Published and bidding deadline .

11 days

"Gājēju un veloceliņa izbūve Krustpils novada Kūku pagastā no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam"

Published and bidding deadline .

16 days

Kancelejas preču iegāde Krustpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

"Mērniecības pakalpojumi Krustpils novada pašvaldībā"

Published and bidding deadline .

12 days

"Ceļu uzturēšanas darbi Krustpils, Atašienes, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastā vasaras sezonā"

Published and bidding deadline .

11 days

Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā

Published and bidding deadline .

12 days

"Kurināmās malkas piegāde Krustpils, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēm un to iestādēm"

Published and bidding deadline .

21 days

"Krustpils novada pašvaldības auto transporta tehniskā apkope un remonts 2018.gadā"

Published and bidding deadline .

12 days

"Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras periodā"

Published and bidding deadline .

15 days

"Ceļa "Stacija-Kazubrenči" pārbūves darbi"

Published and bidding deadline .

25 days

Meliorācijas sistēmas atjaunošana “Mežārē” Mežāres pagastā, Krustpils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

"Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras periodā"

Published and bidding deadline .

14 days

"Mēbeles Krustpils novada pašvaldības iestādēm (izgatavošana, piegāde un uzstādīšana)"

Published .

"Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana"

Published and bidding deadline .

12 days

"Kurināmās malkas piegāde Krustpils novada pašvaldības iestādēm"

Published and bidding deadline .

21 days

"Ūdensmotocikla iegāde projektā "Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018.gadā"

Published and bidding deadline .

13 days

"Apkures katla iegāde un uzstādīšana Variešu ciema katlu mājā"

Published and bidding deadline .

12 days

"Pašvaldības grants ceļa "Pāpuļi - Cīruļi" pārbūve"

Published and bidding deadline .

11 days

"Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā 1.kārta, Meldru un Avotu ielās, 2.kārta, Sarmas un Dārzupītes ielās, Kūku pagastā, Krustpils novadā"

Published and bidding deadline .

15 days

Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Krustpils novada Baļotes ezerā zivju resursu papildināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Malkas piegāde Krustpils novada pašvaldībai

Published .

"Jaunas automašīnas iegāde Krustpils novada pašvaldības vajadzībām"

Published and bidding deadline .

11 days

Saimniecības preču iegāde Krustpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

"Ielu un parku apgaismojuma LED gaismekļu piegāde"

Published and bidding deadline .

12 days

"Amatniecības centra "Māzers" telpu vienkāršota atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana"

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Krustpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

„Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Kūku, Variešu, Vīpes un Atašienes pagastu pārvaldēm vai to iestādēm

Published and bidding deadline .

13 days

“MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANA “MEŽĀRE” MEŽĀRES PAGASTĀ KRUSTPILS NOVADĀ”

Published and bidding deadline .

11 days

Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Krustpils novada pašvaldības auto transporta tehniskā apkope un remonts 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Krustpils novada ezeros zivju resursu papildināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā - 2.kārta Sarmas un Dārzupītes ielā, Kūku pagastā, Krustpils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Kurināmās malkas piegāde Krustpils novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

34 days

Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Krustpils novada ezeros zivju resursu papildināšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Kvadracikla iegāde projektā “Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2019.gadā"

Published and bidding deadline .

13 days

Drukas iekārtu izejmateriāli Krustpils novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Autoceļu grants seguma atjaunošana Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Published and bidding deadline .

14 days

Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Published and bidding deadline .

22 days

Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto stāvvietas izbūve Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus

Published and bidding deadline .

12 days

Krustpils novada pašvaldības auto transporta tehniskā apkope un remonts 2019.gadā

Published and bidding deadline .

15 days

Saimniecības preču iegāde Krustpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana pašvaldības ceļam "Prižu avēnija"

Published and bidding deadline .

12 days

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas pārbūve pie Vīpes pamatskolas

Published and bidding deadline .

13 days

Mēbeles Krustpils novada pašvaldības iestādēm (izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

13 days

Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019.gada vasaras periodā

Published and bidding deadline .

11 days

Krustpils novada pašvaldības auto transporta tehniskā apkope un remonts 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Drukas iekārtu izejmateriāli Krustpils novada pašvaldībai

Published and bidding deadline .

11 days

Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

11 days

Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

30 days

Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Krustpils novada Vīpes pagasta Vīpes ciemā - Neretas, Vārkaļu, Jaunā un Dzintaru ielā

Published and bidding deadline .

12 days

Kurināmās malkas piegāde Mežāres pagasta Mežāres pamatskolai

Published and bidding deadline .

14 days

Pašvaldības grants ceļa Nr.4-4 "Joksti - Agrārbanka" (4,0km līdz 5,46km) pārbūve Atašienes pagastā, Krustpils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Auto stāvlaukuma "Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads" pārbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības ceļa Nr.1-10 "Skudraine - Ganukrogs" (0,70 km - 1,50 km) pārbūve Krustpils pagastā, Krustpils novadā

Published and bidding deadline .

14 days

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Krustpils novada ezeros, zivju resursu papildināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Pašvaldības grants ceļu pārbūve Krustpils novada Kūku, Mežāres un Vīpes pagastos

Published and bidding deadline .

21 days

Energoefektīvas apkures sistēmas izbūve Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā

Published and bidding deadline .

15 days

Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

33 days

Niedru apauguma novākšana, piesērējuma tīrīšana Baļotes ezera seklajā ūdens daļā un ezera krasta daļas labiekārtošana tauvas joslā

Published and bidding deadline .

12 days

Ceļa Nr.1-48 "Ceļš pie oglēm" (0,00 km līdz 0,11 km) atjaunošana Krustpils pagastā, Krustpils novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Lietus ūdeņu novadsistēmas un auto stāvvietas izbūve Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus

Published and bidding deadline .

13 days

Krustpils novada pašvaldības grants ceļa 1-48 "Ceļš pie oglēm" 0,00 km - 0,15 km pārbūves būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Auto stāvlaukuma "Neretas 6, Vīpe, Vīpes pagasts, Krustpils novads" pārbūve

Published and bidding deadline .

14 days

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Krustpils novada ezeros, zivju resursu papildināšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai

Published and bidding deadline .

21 days

Krustpils novada pašvaldības kustamo un nekustamo īpašumu vērtēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Jaunu pasažieru autobusu ar 19+1 sēdvietām iegāde operatīvajā līzingā Krustpils novada Atašienes, Vīpes un Variešu pagasta pārvalžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

32 days

Krustpils novada pašvaldības autoceļu Nr.1-18 "Lopdārzi - Kaķīšu ferma" (0,51 km līdz 1,38 km) un Nr. 1-19 "Sietnieki - Lopdārzi" (0,00 km līdz 1,82 km) pārbūves projektēšana un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Kancelejas preču iegāde Krustpils novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Energoefektīva ieu apgaismojuma ierīkošana Kūku ciemā (1.kārta) - ciema ielu un publisko teritoriju apgaismojuma izbūve

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

KĀRLIS PABĒRZS

General Manager
FromRoleUntil
General Manager