Procurements

€7.41M
110 procurements
View Procurements

Contracts

€1.27M
29 contracts
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Laboratorijas materiālu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Ķīmisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Diagnostiskie reaģenti

Published and bidding deadline .

34 days€500,000

Barotņu un reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

37 days€940,500

Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai

Published and bidding deadline .

35 days€400,000

Stikla zušu piegāde

Published and bidding deadline .

38 days€151,800

Stikla zušu piegāde.

Published and bidding deadline .

34 days€170,000

Zivju barības piegāde

Published .

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

33 days€611,500

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta „BIOR” pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

Published and bidding deadline .

34 days€210,000

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days€435,000

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem

Published and bidding deadline .

31 days€250,000

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju diagnostikas testu piegāde

Published .

Degvielas iegāde.

Published and bidding deadline .

34 days

Ķīmisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Materiālu un reaģentu piegāde Thermo Fisher Scientific iekārtai Diskrētais analizators Gallery

Published and bidding deadline .

13 days

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Hromatogrāfijas materiālu piegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem

Published and bidding deadline .

34 days

Stikla zušu piegāde

Published and bidding deadline .

38 days

Laboratorijas materiālu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Riepu un riepu kameru iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām

Published and bidding deadline .

12 days

Zivju barības piegāde

Published .

Stikla zušu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

Published and bidding deadline .

14 days

Gāzu piegāde laboratorijām

Published and bidding deadline .

12 days

Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai

Published and bidding deadline .

35 days

Atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

14 days

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta “BIOR” Molekulārās bioloģijas nodaļas pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

Published and bidding deadline .

21 days

Iekārtu un pipešu iegāde laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas amplifikators ar 96 un 384 bedrīšu termoblokiem

Published and bidding deadline .

21 days

Datu apstrādes un analīzes programmas iegāde jaunās paaudzes sekvenēšanas datu analīzei

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratorijas izmeklējumu uzskaites un kontroles informācijas sistēmas (JUNDA) un dokumentu vadības sistēmas (IMPULSS) uzturēšana

Published and bidding deadline .

13 days

Riepu un riepu kameru iegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Zīmīšu piegāde zivju iezīmēšanai

Published .

Gāzu piegāde laboratorijām

Published and bidding deadline .

12 days

Iekārtu piegāde molekulārās bioloģijas nodaļai darbam ar PFGE metodi

Published and bidding deadline .

11 days

Atkritumu apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

15 days

Gāzu piegāde laboratorijām

Published and bidding deadline .

12 days

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2018. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

Published and bidding deadline .

21 days

Baltijas jūras starptautiskās rudens hidroakustiskās uzskaites un Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites nodrošināšana 2018.gada 4.ceturksnī

Published and bidding deadline .

22 days

Darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

26 days

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Sekvenēšanas reaģentu piegāde darbam ar Illumina Miseq sistēmu

Published and bidding deadline .

22 days

Transmisīvo sūkļveida encefalopātiju diagnostikas testu piegāde

Published .

Barotņu un reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Diagnostiskie reaģenti

Published and bidding deadline .

34 days

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu no "Thermo Scientific" uzņēmuma kataloga piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Instrumentālo iekārtu iegāde zinātniskā institūta „BIOR” pētnieciskās kapacitātes uzlabošanai

Published and bidding deadline .

37 days

Homogenizatoru iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Laboratorijas materiāli

Published and bidding deadline .

21 days

Personu datu apstrādes pārvaldība

Published and bidding deadline .

11 days

Gāzu hromatogrāfa (GC) ar liesmas jonizācijas (FID) detektoru piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Sociālo datu ievākšana zivsaimniecībā

Published and bidding deadline .

14 days

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2018.gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Bioloģisko datu informācijas sistēmas (BIODATA) uzturēšana un papildināšana 2018. gadā

Published and bidding deadline .

13 days

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

34 days€341,500

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem

Published and bidding deadline .

35 days€270,000

Diagnostisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

32 days€1.97M

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

35 days€274,500

CO2 inkubatoru iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Mikroplates un barotnes antimikrobiālas rezistences noteikšanai (MIC)

Published and bidding deadline .

25 days

Celtniecības materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Diagnostisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Biroja ēkas būvniecības un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūves būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

35 days

Zvejas kuģu noma nektobentosa un ihtioplanktona uzskaitēm

Published and bidding deadline .

16 days

Zvejas kuģu noma vides un ihtiocenožu izpētei

Published and bidding deadline .

12 days

Materiālu un reaģentu piegāde ķīmiskajiem pētījumiem

Published and bidding deadline .

35 days

Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”

Published and bidding deadline .

23 days

Automātiskā zivju reģistratora piegāde/ Purchase of an automatic fish recorder

Published and bidding deadline .

20 days

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

35 days

MALDI-TOF autoflex speed apkope un rezerves daļas

Published .

Mazo vaļveidīgo (cūkdelfīnu) nejaušas piezvejas rūpnieciskajā zvejā monitorings 2019.gadā

Published and bidding deadline .

12 days

Celtniecības materiālu iegāde

Published .

Transportlīdzekļu īstermiņa noma

Published and bidding deadline .

13 days

Zivju barības piegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Veterināro medikamentu piegāde zivju audzētavām

Published and bidding deadline .

14 days

Biroja ēkas būvniecība un laboratorijas ēkas cokolstāva pārbūve zinātniskajā institūtā “BIOR”

Published and bidding deadline .

21 days

Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 2019. gada 1. ceturksnī un Baltijas jūras starptautiskās brētliņas hidroakustiskās uzskaites maijā nodrošināšana

Published and bidding deadline .

24 days

Zivju barības piegāde

Published and bidding deadline .

35 days€240,000

Zinātniskā institūta "Bior" materiālās bāzes pilnveidošana

Published and bidding deadline .

35 days€300,000

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

34 days€185,500

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

34 days€160,000

Automātiskā zivju reģistratora norobežojošās sētas konstrukciju izbūve, piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

14 days

Darbinieku veselības apdrošināšana

Published .

Automātiskā zivju reģistratora norobežojošās sētas konstrukciju izbūve, piegāde un uzstādīšana (Construction, delivery and installation of the resistance board weir for an automatic fish recorder)

Published and bidding deadline .

21 days

Automātiskā zivju reģistratora piegāde (Purchase of an automatic fish recorder)

Published and bidding deadline .

21 days

Zinātniskā institūta „BIOR” Zivju audzētavas “Tome” filiāles “Kārļi” aizsprosta konstrukciju remontdarbi

Published and bidding deadline .

14 days

Transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remonta pakalpojumi

Published and bidding deadline .

15 days

Lašu ikru, taimiņu un nēģu vaislinieku piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Transportlīdzekļu īstermiņa noma

Published and bidding deadline .

11 days

“Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde zinātniskā institūta “BIOR” vajadzībām”

Published and bidding deadline .

21 days

Zinātniskā institūta „BIOR” materiālās bāzes pilnveidošana

Published and bidding deadline .

37 days

Vitamīnu, barības vielu, dezinfekcijas līdzekļu, minerālmēslu un sāls piegāde zivju audzētavām

Published and bidding deadline .

13 days

Zvejas kuģu noma nektobentosa un ihtioplanktona uzskaitēm

Published .

Pārtikas produktu diagnostikas laboratoriskie izmeklējumi

Published and bidding deadline .

18 days

Telpu remontdarbi zinātniskajā institūtā “BIOR”

Published and bidding deadline .

18 days

Pārtikas produktu diagnostikas laboratoriskie izmeklējumi

Published .

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

34 days

Baltijas jūras starptautiskās rudens hidroakustiskās uzskaites un Baltijas jūras starptautiskās grunts traļa uzskaites 4.ceturksnī nodrošināšana 2019.gadā

Published and bidding deadline .

26 days

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde zinātniskā institūta "BIOR" vajadzībām

Published and bidding deadline .

21 days

Dabasgāzes piegāde

Published and bidding deadline .

21 days

Transportlīdzekļu noma operatīvajā līzingā

Published and bidding deadline .

34 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Eesti riikliku geneetiliselt muundatud organismide (GMO) referentlabori nimetamine toidu ja sööda valdkonnas

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

42 days1 bidder
1 bid
€6,661.96
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Leping/authorization contract 30506€6,661.96

Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros

LatviaLatvijas Republikas Veselības ministrija

Published and bidding deadline .

34 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros 39237€144,625

Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana.

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

34 days€279,011
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos – laboratorijas analīžu veikšana 39689€279,011

Zivju, nēģu un vēžu monitorings "Natura 2000" teritorijās (2018.–2020. gads) un zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.–2020. gads)

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

36 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.–2020. gads) 39248€31,515
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Zivju, nēģu un vēžu monitorings "Natura 2000" teritorijās (2018.–2020. gads) 39249€25,877.50

Dažādu analīžu veikšana projekta Nr. A05-08 (Z8) un TEPEK līguma Nr. 3.2-10/TPK-22 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

21 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"2.daļa: Mikrobioloģisko rādītāju noteikšana dažādos pārtikas produktos 53277€600

Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros

LatviaLatvijas Republikas Veselības ministrija

Published and bidding deadline .

36 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvar 48830€144,625

Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

34 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana 56838€279,011

Dažādu analīžu veikšana TEPEK līguma Nr. 3.2-10/TPK-32 un projekta Z20 līguma Nr.3.2.-10/2017/LLU/35 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

22 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"2.daļa: Dažādu šķirņu jaunlopu gaļas ķīmiskā sastāva analīzes 53630€5,372

Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

11 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos 54697€35,000

Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Ventspils novada pašvaldības apsaimniekoto ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības monitoringa un kontroles analīžu veikšana 58185€41,999

Prioritāro vielu laboratorijas analīžu veikšana biotas paraugos

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

13 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"VSIA LVĢMC 2018/12 51332€27,770

Zivju paraugu ievākšana ķīmiskajam un bioloģiskajam monitoringam Latvijā

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

11 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Iepirkuma līgums Nr. VSIA LVĢMC 2018/9 Publiskajam iepirkumam "Zivju paraugu ievākšana ķīmiskajam un bioloģiskajam monitoringam Latvijā" 52772€23,360.32

Dažādu analīžu veikšana LLU projektu darbības nodrošināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

16 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"5.daļa: Dažādu šķirņu jēru gaļas ķīmiskā sastāva analīzes ZM projekta S332 īstenošanai 60808€4,500

Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās (2018.-2020. gads) un zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.-2020. gads)

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published .

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Zivju, nēģu un vēžu monitorings Natura 2000 teritorijās (2018.-2020. gads) 62109€25,877.50
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Zivju, nēģu un vēžu fona monitorings (2018.-2020. gads) 62110€31,515

Dažādu analīžu veikšana LLU projekta Nr.S321 un PD2 darbības nodrošināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

16 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Bakterioloģiskās un parazitoloģiskās analīzes projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/190 “Jauni olbaltumvielu avoti pārtikai Latvijā” projekta (PD2) ietvaros 43328€2,500

“Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto zivju sugu populāciju izvērtējums”

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published .

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"“Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību pielikumos iekļauto zivju sugu populāciju izvērtējums” 48638€23,991.68

Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana

LatviaSlimību profilakses un kontroles centrs

Published and bidding deadline .

11 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Kontaktpersonu un vides paraugu laboratoriskā izmeklēšana 68295€10,095.97

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

17 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/025ER17 ietvaros 70355€3,500

Laboratoriskie izmeklējumi peldvietu ūdenim

LatviaVeselības inspekcija

Published and bidding deadline .

16 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Par laboratoriskajiem izmeklējumiem peldvietu ūdenim 71566€36,484.56

Laboratoriskie izmeklējumi augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšanai augu un augu produktu un ūdens paraugos

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

13 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Laboratoriskie izmeklējumi augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšanai augu un augu produktu un ūdens paraugos 71066€32,999
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Laboratoriskie izmeklējumi augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu atlieku noteikšanai augu un augu produktu un ūdens paraugos 71067€9,000

Dažādas ķīmiskās analīzes LLU vajadzībām Zinātniskā pētījuma LAP 201-2020 16.1.apakšpasākuma projektam (LAD2)

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

20 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"1.daļa: Cūkgaļas ķīmiskās analīzes 74020€3,640.10

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/02ER17 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

19 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU VMF ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/02ER17 ietvaros 87298€10,000

Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

17 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām 74436€10,000

Ūdeņu paraugu testēšana LLU vajadzībām LLU pētniecības programmas īstenošanas projekta P10 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

22 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Ūdeņu paraugu testēšana LLU vajadzībām LLU pētniecības programmas īstenošanas projekta P10 ietvaros 87426€1,500

Ziedputekšņu paraugu pesticīdu atliekvielu analīzes projekta S347 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

19 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Ziedputekšņu paraugu pesticīdu atliekvielu analīzes projekta S347 ietvaros 88355€452

Trokšņu mērījumi

LatviaVeselības inspekcija

Published and bidding deadline .

13 days
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"Iepirkums 89481€20,000

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Aivars Bērziņš

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager