Procurements

€0
51 procurements
View Procurements

Contracts

€53,974.32
2 contracts
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Grants maisījuma un smilts piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

33 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ RŪPNIECĪBAS IELĀ 42, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

19 days

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L.Laicena ielā 9, Valmierā ieejas mezglu atjaunošana”

Published and bidding deadline .

20 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ ANDREJA UPĪŠA IELĀ 6, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

14 days

Degvielas piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ BEĀTES IELĀ 23, VALMIERĀ

Published and bidding deadline .

21 days

Asfaltbetona AC-8 piegāde

Published and bidding deadline .

31 days

Grants maisījuma un smilts piegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Pretputekļu absorbenta piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ STACIJAS IELĀ 14, VALMIERĀ”

Published .

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ RĪGAS IELĀ 18, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

22 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ DIAKONĀTA IELĀ 1, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

21 days

Apliecinājuma kartes izstrāde un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvo-jamās mājas Rīgas ielā 28, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai

Published and bidding deadline .

17 days

Ilgtermiņa aizdevums energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzī-vojamā mājā Stacijas ielā 14, Valmierā

Published .

„Bēniņu pārseguma siltināšana un jumta seguma ieklāšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vaidavas ielā 7, Valmierā”

Published and bidding deadline .

19 days

Ilgtermiņa aizdevums energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzī-vojamā mājā Kārļa Baumaņa ielā 2, Valmierā

Published .

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ ANDREJA UPĪŠA IELĀ 6, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

13 days

Ilgtermiņa aizdevums energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzī-vojamā mājā Andreja Upīša ielā 6, Valmierā

Published and bidding deadline .

11 days

Pretputekļu absorbenta piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

Tehniskās sāls piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekoša-nas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Andreja Upīša ielā 2A, Valmierā energoefektivitā

Published and bidding deadline .

12 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apseko-šanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvo-jamās mājas Stacijas ielā 39, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

20 days

Ilgtermiņa aizdevums bēniņu siltināšanai un jumta seguma nomaiņai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vaidavas ielā 7, Valmierā

Published and bidding deadline .

15 days

Būvmateriālu piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

Darbinieku veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

Asfaltbetona AC-8 piegāde

Published .

Degvielas piegāde

Published and bidding deadline .

32 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apse-košanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas J.Enkmaņa ielā 1, Valmierā

Published and bidding deadline .

17 days

Pretputekļu absorbenta piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Zāles pļaušanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

14 days

„JUMTA SEGUMA NOMAIŅA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI RAIŅA IELĀ 2A, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

13 days

„PAGALMA LABIEKĀRTOŠANAS DARBI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI GAUJAS IELĀ 11, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

15 days

„PAGALMA LABIEKĀRTOŠANAS DARBI – AUTO STĀVLAUKUMA IZBŪVE DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI G.APIŅA IELĀ 18, VALMIERĀ”

Published and bidding deadline .

15 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2A, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 13, Valmierā

Published and bidding deadline .

12 days

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ G.APIŅA IELĀ 10, VALMIERĀ

Published and bidding deadline .

35 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apse-košanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Marijas ielā 8, Valmierā

Published and bidding deadline .

15 days

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 12, Valmierā

Published and bidding deadline .

13 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ GAUJAS IELĀ 2, VALMIERĀ”

Published .

Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana un autoruzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L.Laicena ielā 15, Valmierā energoefektivitātes p

Published and bidding deadline .

19 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ BURTNIEKU NOVADĀ, VALMIERAS PAGASTĀ, VIESTURA LAUKUMĀ 2”

Published .

Tehniskās sāls piegāde

Published and bidding deadline .

28 days

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ RŪPNIECĪBAS IELĀ 42, VALMIERĀ

Published and bidding deadline .

31 days

Jauna pacēlāja uz automašīnas bāzes piegāde

Published and bidding deadline .

17 days

Aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde

Published and bidding deadline .

13 days

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ STACIJAS IELĀ 41, VALMIERĀ”

Published .

„PAGALMA LABIEKĀRTOŠANAS DARBI – AUTO STĀVLAUKUMA IZBŪVE DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI MĀJAI STACIJAS IELĀ 19, VALMIERĀ”

Published .

Vieglā transportlīdzekļa piegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Jauna pacēlāja uz automašīnas bāzes piegāde

Published and bidding deadline .

27 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Valmieras pilsētas pašvaldības ēku telpu uzkopšana un ēku apsaimniekošana

LatviaValmieras pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days
Contracts awarded to .
SIA „Valmieras Namsaimnieks”2. Ēkas Mākslinieku ielā 2, Valmierā telpu uzkopšana 86498€8,122.56
SIA „Valmieras Namsaimnieks”1. Ēkas Bastiona ielā 24, Valmierā apsaimniekošana, telpu uzkopšana 86499€45,851.76