Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

34 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2. konkurss).

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaDaugavpils Universitāte

award-1. 21. daļa „Informatīvais masu pasākums iedzīvotāju izglītošanai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi”

Signed .

€2,470

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs"

award-10. 14. daļa "Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai"

Signed .

€1,809

LatviaBiedrība "Hokeja klubs Daugavpils"

award-11. 13. daļa “Slidot mācīšana sākumskolas bērniem”

Signed .

€22,124.96

Latvia"Peldēšanas klubs Daugavpils"

award-12. 12. daļa „Peldēt mācīšana iedzīvotājiem, kas ir vecāki par 54 gadiem un personām ar invaliditāti”

Signed .

€28,000

Latvia"Peldēšanas klubs Daugavpils"

award-13. 11. daļa „Peldēt mācīšana sākumskolas bērniem (1.–4. kl.)”

Signed .

€34,800

Latvia"Daugavpils nūjotāju klubs"

award-14. 10. daļa "Nūjošanas interešu grupa iedzīvotājiem”

Signed .

€15,800

LatviaDaugavpils pilsētas orientēšanās sporta klubs "Stiga"

award-15. 9. daļa "Orientēšanās apmācības apvidū”

Signed .

€30,000

Latvia"Saules stariņi"

award-16. 8. daļa "Mūsdienu dejas bērniem un jauniešiem"

Signed .

€16,128

LatviaVieglatlētikas klubs "SATURN 7"

award-17. 7. daļa "Vingrošanas nodarbības veselības kvalitātes saglabāšanai bērniem"

Signed .

€8,550

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"

award-18. 6. daļa: “Māmiņu skolas praktisko nodarbību organizēšana un vadīšana”

Signed .

€6,160

LatviaDaugavpils vingrošanas skola "Harmonia"

award-19. 20. daļa: „Veselības skola”

Signed .

€10,112

LatviaSIA "Grīvas poliklīnika"

award-2. 1. daļa: „Informatīvā pasākuma organizēšana iedzīvotāju izglītošanai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi”

Signed .

€9,216

LatviaDaugavpils Universitāte

award-20. 19. daļa „Fizisko aktivitāšu – vingrošanas grupu nodarbības”

Signed .

€56,627.20

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnPlate"

award-3. 4. daļa „Informatīvo lekciju — meistarklašu par veselīgu uzturu organizēšana un vadīšana”

Signed .

€21,000

LatviaSIA "Grīvas poliklīnika"

award-4. 3. daļa “Speciālistu interaktīvo lekciju — diskusiju organizēšana un vadīšana par onkoloģijas slimībām un to profilaksi”

Signed .

€44,064

LatviaSIA "Grīvas poliklīnika"

award-5. 2. daļa “Informatīvā semināra organizēšana par onkoloģijas slimībām un to profilaksi”

Signed .

€2,800

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs"

award-6. 18. daļa „Sākumskolas vecuma bērnu izglītošana par veselīga dzīvesveida jautājumiem”

Signed .

€603

LatviaBiedrība "Daugavpils biatlona sporta klubs"

award-7. 17. daļa „Rollerslēpošanas nodarbības bērniem un iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem”

Signed .

€16,720

LatviaBiedrība "Daugavpils biatlona sporta klubs"

award-8. 16. daļa „Slēpošanas nodarbības sākumskolas un pamatskolas bērniem”

Signed .

€7,680

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs"

award-9. 15. daļa „Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dinamisko paužu veikšanai mācību stundas laikā Daugavpils izglītības iestādēs”

Signed .

€3,015