Integrity Indicators

1 out of 2
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

€484,771

Actual Cost

 

Duration

35 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Iepirkums paredz kvalitatīvu, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu pārtikas produktu piegādi VSAC "Kurzeme" filiāļu vajadzībām (klientu, darbinieku, ārpakalpojuma un viesu ēdināšanai) atbilstoši zaļā publiskā iepirkuma, nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums" un "Iepirkuma līguma projekts" prasībām. Paredzamā iepirkuma apjoms – saskaņā ar nolikuma 2. pielikumā norādīto.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.