Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

€960,355

Actual Cost

 

Duration

28 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-1. Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli

Signed .

€170,000
est. €170,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENOLA"

award-2. Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi

Signed .

€95,000
est. €95,000

Latvia"LabMedTech" AS

award-3. Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem

Signed .

€40,000
est. €40,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "GenMedica Baltic"

award-4. Reaģentu komplekti "Fragment Analyzer" analizatoram

Signed .

€25,000
est. €25,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM"

award-5. Nātrija iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Signed .

€1,200
est. €1,200

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-6. Titāna tetrahlorīda iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Signed .

€600
est. €600

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM"

award-7. Reaģenti tuberkulozes kultivēšanai

Signed .

€5,000
est. €5,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica"

award-8. Materiāli tuberkulozes rezistences noteikšanai

Signed .

€9,000
est. €9,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTAKS"

award-9. Mikroorganismu kultūras

Signed .

€6,700
est. €6,700

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību Konsultatīvais un pakalpojumu birojs "Divi-Dent"

award-10. Izlietojamie materiāli mikropreperātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās [..]"

Signed .

€1,300
est. €1,355

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARSTEDT"

award-11. Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskajām analīzēm

Signed .

€60,000
est. €60,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-12. Dažādi materiāli hromatogrāfijai, organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai, medicīniskiem un bioloģiskajiem pētījumiem

Signed .

€195,000
est. €195,000

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-13. Antigēns laterālās plūsmas imunhromotografijas testam

Signed .

€5,000
est. €5,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-14. Bioķīmisko materiālu iegāde projekta “Jaunu čukstošas galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošana ar femtosekunžu optisko [..]"

Signed .

€3,500
est. €3,500