Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

35 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā (projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 aktivitāšu īstenošanai)

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Latvia"Daugavpils biatlona sporta klubs"

award-1. 16.daļa: „Rollerslēpošanas nodarbības bērniem un iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem”

Signed .

€6,320

Non-disclosed

award-10. 15.daļa: „Slēpošanas nodarbības sākumskolas un pamatskolas bērniem”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-11. 11.daļa: „Peldēt mācīšana sākumskolas bērniem (1.-4. kl.), iedzīvotājiem, kas ir vecāki par 54 gadiem un invalīdiem”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-12. 17.daļa: „Sākumskolas vecuma bērnu izglītošana par veselīga dzīvesveida jautājumiem”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-13. 14.daļa: „Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dinamisko paužu veikšanai mācību stundas laikā Daugavpils izglītības iestādēs”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-14. 7.daļa: „Vingrošanas nodarbības veselības kvalitātes saglabāšanai bērniem”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-15. 5.daļa: “Informatīvo pasākumu organizēšana garīgās veselības veicināšanai”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-16. 4.daļa: „Informatīvo lekciju - meistarklašu par veselīgu uzturu organizēšana un vadīšana”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-17. 3.daļa: “Speciālistu interaktīvo lekciju – diskusiju organizēšana un vadīšana par onkoloģijas slimībām un to profilaksi”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-18. 2.daļa: “Informatīvā semināra organizēšana par onkoloģijas slimībām un to profilaksi”

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-19. 1. daļa: „Informatīvā pasākuma organizēšana iedzīvotāju izglītošanai par veselīgu dzīvesveidu un slimību profilaksi”

Signed .

Non-disclosed

Latvia"Daugavpils biatlona sporta klubs"

award-2. 15.daļa: „Slēpošanas nodarbības sākumskolas un pamatskolas bērniem”

Signed .

€2,528

Non-disclosed

award-20. 13.daļa: „Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināš

Signed .

Non-disclosed

Latvia"Peldēšanas klubs Daugavpils"

award-3. 11.daļa: „Peldēt mācīšana sākumskolas bērniem (1.-4. kl.), iedzīvotājiem, kas ir vecāki par 54 gadiem un invalīdiem”

Signed .

€17,322.36

LatviaBiedrība "Daugavpils nūjotāju klubs"

award-4. 17.daļa: „Sākumskolas vecuma bērnu izglītošana par veselīga dzīvesveida jautājumiem”

Signed .

€4,424

LatviaDaugavpils pilsētas orientēšanās sporta klubs "Stiga"

award-5. 14.daļa: „Sākumskolas vecuma bērnu apmācība dinamisko paužu veikšanai mācību stundas laikā Daugavpils izglītības iestādēs”

Signed .

€8,400

LatviaBiedrība "Hokeja klubs Daugavpils"

award-6. 13.daļa: „Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai”

Signed .

€4,505.76
est. €4,505.76

Latvia"Saules stariņi"

award-7. 13.daļa: „Skolas vecuma bērnu izglītošana par veselīgu stāju saglabāšanas un nodrošināšanas jautājumiem, praktiskās apmācības fiziskām aktivitātēm vispārējās veselības veicināšanai un stājas stiprināšanai”

Signed .

€6,384
est. €4,505.76

LatviaVieglatlētikas klubs "SATURN 7"

award-8. 7.daļa: „Vingrošanas nodarbības veselības kvalitātes saglabāšanai bērniem”

Signed .

€2,520

Non-disclosed

award-9. 16.daļa: „Rollerslēpošanas nodarbības bērniem un iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem”

Signed .

Non-disclosed