Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

24 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pilot iekārtu parka angāra, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150309014 būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde ar autoruzraudzību un ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekta Koksnes ķīmijas institūta ēkai Dzērbenes ielā 27, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150310001 izstrāde ar autoruzraudzību ERAF projekta “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide” Nr. 1.1.1.4/17/I/013 ietvaros

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES"

award-1. Ventilācijas sistēmas atjaunošanas projekts Koksnes ķīmijas institūta ēkai Dzērbenes ielā 27, Rīgā, ēkas kadastra Nr. 01001150310001, un autoruzraudzība

Signed .

€9,500
est. €9,500

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMERCVEIKSMES"

award-2. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pilot iekārtu parka angāra, Aizkraukles ielā 21, Rīgā ēkas kadastra Nr. 01001150309014 būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Signed .

€39,500
est. €42,000