Integrity Indicators

2 out of 2
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

2.1. Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/070 ietvaros

Process TypeUnknown
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaDemenes "Sociālā atbalsta centrs"

award-1. Līgums iepirkuma "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana" 1.daļai "Nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm nodrošināšana"

Signed .

€3,980
est. €3,980

LatviaDaugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"

award-2. Līgums iepirkuma "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana" 2.daļai "Nometnes bērniem ar speciālām vajadzībām nodrošināšana"

Signed .

€3,927.20
est. €3,927.20

LatviaRAXTU SETA

award-3. Līgums iepirkuma "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana" 3.daļai "Nometnes jauniešiem ar īpašajām vajadzībām nodrošināšana"

Signed .

€3,800
est. €3,800

LatviaDaugavpils lietišķo sieviešu klubs "OLIVIA"

award-4. Līgums iepirkuma "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana" 4.daļai "Jauniešu nometnes nodrošināšana"

Signed .

€2,285.60
est. €2,285.60