Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

25 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALSTS-R"

award-1. Margu ierīkošana un remonts pie sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Zandartu ielā 2a un Rīgā, Gobas ielā 20, korpuss 1

Signed .

€4,906.12

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALSTS-R"

award-2. Pandusa izbūve pie sociālās dzīvojamās mājas Rīgā, Garozes ielā 15

Signed .

€58,597.88

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMS Group"

award-3. Kanalizācijas un ventilācijas pārbūves darbu veikšana daudzstāvu daudzdzīvokļu sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Rēznas ielā 10, korpuss 2

Signed .

€23,453.66
est. €23,453.66

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALSTS-R"

award-4. Kanalizācijas pārbūve un ēkas uzturēšanas darbu veikšana daudzstāvu daudzdzīvokļu sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Gobas ielā 20, k-1

Signed .

€10,032.76
est. €10,032.76

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpex"

award-5. Kanalizācijas avāriju seku likvidēšana sociālajā mājā Rīgā, Ziepju ielā 13

Signed .

€12,461.15
est. €12,461.15

Non-disclosed

award-6. Logu nomaiņa sociālajā dzīvojamā mājā Rīgā, Biešu ielā 6

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-7. Lifta ierīkošana sociālajā mājā Rīgā, Lubānas 48

Signed .

Non-disclosed