Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

21 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Reaģentu, ķīmisko un medicīnas materiālu piegāde

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-1. Izlietojamie materiāli mikropreparātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm (gatavie reaģentu kiti) LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāzijas apakštipēšanai [...]

Signed .

€2,106
est. €2,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMICOM"

award-2. Izlietojamie materiāli mikropreparātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm (gatavie reaģentu kiti) LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāzijas apakštipēšanai [...]

Signed .

€375
est. €2,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM"

award-3. Priekšmetstikliņi mikropreperātu imūnhistoķīmiskajai krāsošanai LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāzijas apakštipēšanai vēža riska stratificēšanas nolūkā” [...]

Signed .

€1,100
est. €1,100

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-4. Reaģenti Bench Mark ULTRA (Ventana) iekārtai imūnhistoķīmijas veikšanai LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāzijas apakštipēšanai vēža riska stratificēšanas [...]

Signed .

€750
est. €750

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM"

award-5. Materiāli bioloģisko paraugu homogenizēšanai un DNS izdalīšanai LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētījumu vajadzībām

Signed .

€1,100
est. €1,100

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux"

award-6. Materiāli bioloģisko paraugu homogenizēšanai un DNS izdalīšanai LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētījumu vajadzībām

Signed .

€10,000
est. €1,100

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-7. Fluorīdu, hlorīdu un oksīdu iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Signed .

€2,575
est. €2,575

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-8. Imūnhistoķīmijas un Western blota metodes reaģenti LU Medicīnas fakultātes vajadzībām

Signed .

€800
est. €800

Non-disclosed

award-9. Dažādi materiāli šūnu kultūru iegūšanai, attīrīšanai un tālākām DNS un RNS analīzēm

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-10. FLOTAC parazītu olu skaitīšanas materiālu un Flystuff Flypad CO2 kukaiņu asestēzijas plates iegāde LU Bioloģijas fakultātes vajadzībām

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-11. Ķirurģijas materiāli in vivo pētījumiem LU Medicīnas fakultātes vajadzībām

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-12. Dažādi materiāli darbam dabas zinātņu laboratorijās LU Medicīnas fakultātes vajadzībām

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-13. Laboratorijas reaģentu iegāde Ķīmiskās fizikas institūta un HORIZON2020 projekta 778157-CanBioSE pētniedzības vajadzībām

Signed .

€5,000
est. €5,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-14. Laboratorijas reaģentu iegāde Ķīmiskās fizikas institūta un HORIZON2020 projekta 778157-CanBioSE pētniedzības vajadzībām

Signed .

€5,000
est. €5,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux"

award-15. Materiāli bioloģisko paraugu uzglabāšanai LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētījumu vajadzībām

Signed .

€35,000
est. €35,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-16. Dažādi materiāli hromatogrāfijai, organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai un medicīniskiem pētījumiem LU Medicīnas fakultātes vajadzībām

Signed .

€12,700
est. €12,700

Non-disclosed

award-17. Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm LU Medicīnas un Ķīmijas fakultāšu vajadzībām

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-18. Materiāli tuberkulozes diagnostikai LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta pētījumu vajadzībām

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux"

award-19. Izlietojamie materiāli mikropreparātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm (gatavie reaģentu kiti) LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana

Signed .

€2,340
est. €3,000

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-20. Segstikliņi un mikrotoma žiletes histoloģisko preperātu pagatavošanai LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāzij

Signed .

€2,654
est. €3,215

Latvia"LabMedTech" AS

award-21. Priekšmetstikliņi un izlietojamie reaģenti histoloģisko preparātu pagatavošanai LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās

Signed .

€4,719.50
est. €6,550

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-22. Priekšmetstikliņi mikropreperātu imūnhistoķīmiskajai krāsošanai LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāzijas apa

Signed .

€595
est. €880

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK"

award-23. Reaģenti Bench Mark ULTRA (Ventana) iekārtai imūnhistoķīmijas veikšanai LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde, validācija un ieviešana kuņģa intestinālās metaplāz

Signed .

€4,984.30
est. €5,000