Integrity Indicators

1 out of 2
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

34 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknē

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Non-disclosed

award-1. Būvuzraudzība būvobjektam "Rēzeknes 2.vidusskolas ēkas, Dārzu ielā 17, Rēzeknē, pārbūve"

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-2. Būvuzraudzība būvobjektam "Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas ēkas, Dzirnavu ielā 3a, Rēzeknē, pārbūve"

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-3. Būvuzraudzība būvobjektam "Brīvības ielas posma rekonstrukcija un Ezera ielas posma rekonstrukcija Rēzeknē"

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-4. Būvuzraudzība būvobjektam "Kovšu ezera parka izveide, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas"

Signed .

Non-disclosed