Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

18 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Iepirkuma priekšmets ir Pasūtītāja īpašumā vai tiesiskā turējumā esošo vieglo automašīnu un piekabju (4.pielikums -saraksts), kā arī to vieglo automašīnu un piekabju, ko Pasūtītājs iegādāsies līguma darbības laikā, (turpmāk Nolikumā un pielikumos - Transportlīdzekļu) apkopju un remontdarbu veikšana, rezerves daļu iegāde un papildu pakalpojumu nodrošināšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) minimālajām prasībām.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andre Motors"

award-1. Vieglo automašīnu un piekabju apkopju, remontu un rezerves daļu piegādes pakalpojums

Signed .

€143,999.99
est. €143,999.99