Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

30 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Ķimikālijas, reaģenti un laboratorijas materiāli

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Latvia"LabMedTech" AS

award-1. Dažādi materiāli bioķīmiskiem pētījumiem

Signed .

€40,000

Non-disclosed

award-2. Dažādi materiāli pirosekvenēšanai

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "GenMedica Baltic"

award-3. Reaģentu komplekti Fragment Analyzer analizatoram

Signed .

€25,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM"

award-4. Nātrija iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Signed .

€1,200

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-5. Titāna tetrahlorīda iegāde ERAF projekta “Elektrosārņu process labākai titāna nogulsnējumu morfoloģijai” vajadzībām

Signed .

€600

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "RELAKEM"

award-6. Reaģenti tuberkulozes kultivēšanai

Signed .

€5,000

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-7. Antigēns laterālās plūsmas imunhromotografijas testam

Signed .

€5,000

Non-disclosed

award-8. Materiāli tuberkulozes reaģentu jutības noteikšanai

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica"

award-9. Materiāli tuberkulozes rezistences noteikšanai

Signed .

€9,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-10. Bioķīmisko materiālu iegāde projekta “Jaunu čukstošas galerijas modu mikrorezonatoru izstrāde optisko frekvenču standartu un biosensoru pielietojumiem, un to raksturošanaar femtosekunžu optisko[..]

Signed .

€3,500

Non-disclosed

award-11. Materiāli un reaģenti in vivo un ex vivo pētījumu veikšanai

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTAKS"

award-12. Mikroorganismu kultūras

Signed .

€6,700

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību Konsultatīvais un pakalpojumu birojs "Divi-Dent"

award-13. Izlietojamie materiāli mikropreperātu krāsošanai ar histoķīmiskajām metodēm” LU Efektīvās sadarbības projekta „Histoķīmiskās krāsošanas metodes izstrāde,validācija un ieviešana kuņģa intestinālās[..]

Signed .

€1,300

Non-disclosed

award-14. Ķirurģijas materiāli in vivo pētījumiem

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-15. Reaģentu komplekti diagnostikai

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARSTEDT"

award-16. Laboratorijas materiāli no plastmasas bioķīmiskām analīzēm

Signed .

€60,000

Non-disclosed

award-17. Piederumi un materiāli analītiskajām iekārtām

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-18. Dažādas ķīmiskās vielas un laboratorijas materiāli

Signed .

€170,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENOLA"

award-19. Ķīmiskie šķīdinātāji, skābes, sāļi, citas vielas un laboratorijas piederumi

Signed .

€95,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-20. Dažādi materiāli hromatogrāfijai, organiskajai sintēzei, ūdens attīrīšanai, medicīniskiem un bioloģiskajiem pētījumiem

Signed .

€195,000

Non-disclosed

award-21. Laboratorijas trauki un piederumi

Signed .

Non-disclosed