Integrity Indicators

2 out of 2
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mazsalacas novadā (dienas centrs un grupu dzīvokļi) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Process TypeUnknown
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds"

award-1. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mazsalacas novadā(dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkā Valtenberģu mu

Signed .

€15,280
est. €15,280

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pašvaldību ekonomiskās attīstības fonds"

award-2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mazsalacas novadā (grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem) būvprojekta izstrāde un autoruzraud

Signed .

€23,434
est. €23,434