Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

34 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Iepirkuma priekšmets ir konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem, kas veic kādu no Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” 1. pielikumā noteiktajiem komercdarbības veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās darbības klasifikācijai NACE, tikai vienā norādītajā saimnieciskās darbības veikšanas vietā (adresē), kas ietver iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktos darba uzdevumus un apakšuzdevumus, tai skaitā, darba vides riska novērtēšanu, darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi un uzņēmuma konsultēšanu, rekomendāciju izstrādi darba aizsardzības sistēmas izveidei vai pilnveidošanai. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSIA "SAFETY FIRST"

award-1. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSIA "FN-SERVISS"

award-2. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODESSE"

award-3. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIC Ozols"

award-4. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs"

award-5. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" -TUV Rheinland grupa

award-6. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

Latvia"KOMIN" SIA

award-7. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inspecta Prevention"

award-8. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunstar Group"

award-9. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Insalvo"

award-10. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Droša darba garants"

award-11. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF"

award-12. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu vairāk par 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSIA "SAFETY FIRST"

award-13. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSIA "FN-SERVISS"

award-14. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaLiāna Salzemniece

award-15. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRODESSE"

award-16. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" -TUV Rheinland grupa

award-17. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIC Ozols"

award-18. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs"

award-19. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

Latvia"KOMIN" SIA

award-20. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inspecta Prevention"

award-21. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaPēteris Gals

award-22. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunstar Group"

award-23. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF"

award-24. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaMadara Vītola

award-25. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Droša darba garants"

award-26. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Insalvo"

award-27. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "HANSA SALES"

award-28. Konsultatīvā atbalsta sniegšana uzņēmumiem ar nodarbināto skaitu no 1 līdz 5

Signed .

Non-disclosed