Integrity Indicators

1 out of 2
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

19 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Līguma izpildes laiks: 15 mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, Šajā termiņā nav iekļauts būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš un tehnoloģiskie pārtraukumi.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Non-disclosed

award-1. Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas

Signed .

Non-disclosed