Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

17 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Līguma izpildes laiks: 9 (deviņi) mēneši no dienas, kad izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, Šajā termiņā nav iekļauts būvobjekta nodošanas ekspluatācijā termiņš un tehnoloģiskie pārtraukumi. Paredzamais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir 2020. gada 1. ceturksnis.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASKO AS"

award-1. Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Viļānu ielā 10, Rēzeknē

Signed .

€178,868.27
est. €180,000