Integrity Indicators

1 out of 2
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

52 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešpadsmit daļās (lotēs). Katrā maršrutu tīkla daļā (lotē) Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu. Komersanti, kas veido vienu tirgus dalībnieku, un komersanti, kas piedalās iepirkumā atsevišķi vai kopā ar kādu, piemēram, iesniedzot piedāvājumu personu apvienībā vai piesaistot apakšuzņēmēju, konkursa rezultātā var iegūt apjomu, kas nepārsniedz 15 (piecpadsmit) milj. km gadā (skatīt nolikuma 7.pielikumā).

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.