Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

22 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Divu personu slūžu (tālāk tekstā – iekārtas) piegāde, uzstādīšana, un palaišana darbā, kā arī iekārtu kvalitātes nodrošināšana un tehnisko apkopju veikšana saskaņā ar konkursa nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 2. pielikums) minētajiem nosacījumiem.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Latvia"HANSAB" SIA

award-1. Par personu slūžu piegādi un tehnisko apkopju veikšanu

Signed .

€51,110