Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

18 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Pašaizslēdzošu, trīspunktu, elektrovadāmu solenoīda slēdzeņu ar panikas funkciju, rīģeļa un atslēgas cilindra monitoringa kontaktiem (tālāk tekstā – prece) piegāde un kvalitātes nodrošināšana atbilstoši preces ražotāja garantijas noteikumiem Latvijas Bankai saskaņā ar iepirkuma nolikuma (tālāk tekstā – nolikums) 1. pielikumā noteiktajām prasībām un iepirkuma līguma projektā (nolikuma 4. pielikums) iekļautajiem nosacījumiem.Preces piegāde tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) nedēļu laikā pēc līguma spēkā stāšanas dienas. Precei kvalitāti nodrošina laika periodā, kas nav mazāks par ražotāja noteikto preces garantijas periodu un nav mazāks kā 12 (divpadsmit) mēneši no preces piegādes dienas (garantijas laiks).

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Latvia"HANSAB" SIA

award-1. Iepirkums

Signed .

€17,083.36
est. €17,083.36