Integrity Indicators

1 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have recently made political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

32 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-1. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€2,339
est. €2,339

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"

award-10. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€2,699
est. €3,000

LatviaSIA "VENTMETRS"

award-11. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,900
est. €3,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-12. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,125
est. €3,000

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-13. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€6,900
est. €3,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-14. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€1,205
est. €3,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preime"

award-15. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€2,812.10
est. €3,000

LatviaSIA "ĢEODĒZISTS"

award-16. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€111,504.68
est. €3,000

Latvia"LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS" SIA

award-17. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€75,000
est. €3,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢEO OK"

award-18. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€1,197
est. €3,000

LatviaSIA "ĢEODĒZISTS"

award-19. Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-2. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,015
est. €2,339

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-20. Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos

Signed .

€74,000

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-21. Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSIA "ZEMGALES MĒRNIEKS"

award-22. Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSIA "VENTMETRS"

award-23. Robežu atjaunošana Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPOHAUS"

award-24. Robežu atjaunošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMU CENTRS"

award-25. Robežu atjaunošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-26. Robežu atjaunošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionos

Signed .

€74,000

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-27. Robežu atjaunošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSIA "ZEMGALES MĒRNIEKS"

award-28. Robežu atjaunošana Vidusdaugavas un Zemgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preime"

award-29. Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preime"

award-3. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€947.08
est. €2,339

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢEO OK"

award-30. Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-31. Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos

Signed .

€74,000

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-32. Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-33. Robežu atjaunošana Ziemeļlatgales un Dienvidlatgales reģionos

Signed .

€74,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-34. AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana

Signed .

€4,720
est. €4,720

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPOHAUS"

award-35. AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana

Signed .

€74,000
est. €4,720

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-36. AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana

Signed .

€74,000
est. €4,720

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-37. AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana

Signed .

€74,000
est. €4,720

Latvia"LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS" SIA

award-38. AS „Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un ārējo robežu ierīkošana

Signed .

€74,000
est. €4,720

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-39. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,715
est. €2,498.71

Latvia"LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS" SIA

award-4. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€1,555
est. €2,339

LatviaSIA "ĢEODĒZISTS"

award-40. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€2,498.71
est. €2,498.71

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-41. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€74,000
est. €2,498.71

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-42. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€4,600
est. €2,498.71

LatviaSIA "VENTMETRS"

award-43. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€74,000
est. €2,498.71

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢEO OK"

award-44. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€1,448
est. €2,498.71

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-45. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€4,695.68
est. €3,050

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"

award-46. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,050
est. €3,050

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-47. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€2,509.60
est. €3,050

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"

award-48. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€4,200
est. €3,050

Political donations by board-members prior to contract totalling €22,000.

Māris KrievsExecutive Board MemberZaļo un Zemnieku savienība€5,000
Māris KrievsExecutive Board MemberLatvijas Zaļā partija€17,000

LatviaSIA "ĢEODĒZISTS"

award-49. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€9,997
est. €3,050

LatviaSIA "ĢEODĒZISTS"

award-5. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€1,267.88
est. €2,339

Latvia"LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJS" SIA

award-50. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€1,020
est. €3,050

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĢEO OK"

award-51. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€7,757
est. €3,050

LatviaSIA "VENTMETRS"

award-52. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€2,480
est. €3,050

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-53. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,758
est. €3,758

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv"

award-54. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€3,176
est. €3,176

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMETRS"

award-6. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€4,575
est. €2,339

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"

award-7. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€75,000
est. €2,339

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPOHAUS"

award-8. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€17,342.70
est. €2,339

LatviaSIA "VENTMETRS"

award-9. Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

Signed .

€5,260
est. €2,339