Here you can review and filter public procurements from Estonia and Latvia from 2018–2019. Try filtering for Single bidder procurements with brief bidding periods or Contracts won before or after political donations, or create your own below.

Found 49110 procurements

 • until

 • days
 • euros
 • months before or after

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Jahutatud lõhe

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

10 days€0

Lainekuju mõõteseade madalsageduslike võnkumiste uurimiseks Eesti ülekandevõrgus

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

24 days€0

Võrgu sissetungi tuvastuse süsteemi ostmine / Purchase of ICS network intrusion detection system

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

28 days€500,000

Kopteri LEONARDO AW139 vintsi BL-20200-421 (3G2591V00331) kapitaalremont

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

20 days€60,000

Tellimus nr 014 - Kuus Viljandimaa kooli

EstoniaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Herefordi tõugu maheveiste ostmine

EstoniaMittetulundusühing Rannaniidud ja metsad

Published and bidding deadline .

9 days€32,000

Nõrk ja tugevvoolu hooldustööd 2018-2020

EstoniaRaasiku Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days
1 bid
€0

Harjad lennuvälja rajahooldustehnikale ja mehhanismidele

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

29 days€130,000

Karjäärikallurite rehvide ostmine

EstoniaEnefit Kaevandused AS

Published and bidding deadline .

51 days€0

Jõemäe tee rekonstrueerimise tehnilise projekti ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Peipsimaa imagoloogilise video- ja fotopanga loomine

EstoniaTartumaa Arendusselts

Published and bidding deadline .

16 days€5,000

Avaliku liiniveo bussi ostmine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

34 days€0

Rapla Vallavalitsuse tööruumide üürimine

EstoniaRapla Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days€0

Harvendusraiete raie- ja kokkuveoteenus 2018

EstoniaSIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND

Published and bidding deadline .

17 days€0

Karuallika/TTP646 ja Salu maaparandusehitiste rekonstrueerimise ja Mudametsa tee ehitusprojekti ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Kütteauru generaatori ostmine koos kütteauru torustiku paigaldusega

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

33 days€0

Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste võrguseadmed ja tarvikud, tarkvarad, infosüsteemid ning nendega seotud teenused

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published .

€0

Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste kontori- ja arvutusmasinad, -seadmed ja tarvikud

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published .

€0

Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste IKT teenuste arendus- ja hooldustööd

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published .

€0

Sillamäe Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone ehitusprojekti koostamine

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

14 days€102,375

Mereväe laevade varuosade soetamine

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

34 days€0

Välivarustuse tekstiilosade parandamine

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

22 days€250,000

Vändra piirkonna kirjakanne

EstoniaAktsiaselts Eesti Post

Published and bidding deadline .

7 days€56,000

Nõuetele vastavus konsulendile

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

19 days€0

Tööklubi Kuressaare linnas

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

15 days€0

Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

9 days€0

Ühtse gaasi bilansipiirkonna reeglite väljatöötamine Balti(-Soome) sisend-väljund tsoonis

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

21 days€0

Kaitseliidu Sakala maleva hoonete lammutamine ja parkimisala rajamine

EstoniaKaitseliit

Published and bidding deadline .

26 days€0

Masinõmbleja koolitus (Rakvere linn)

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

18 days€0

Loodava ekspositsiooni „Vabadussõjaaegne soomusrongi laadne liikuv veerem“ tarbeks veeremi rentimine

EstoniaEesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseum

Published and bidding deadline .

22 days€0

Haabersti liiklussõlme tunnelite arhitektuurse kujunduslahenduse ja viadukti kujundusvalgustuse ideekonkurss

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published and bidding deadline .

22 days€0

Päikesepaneelid

EstoniaEnefit Green AS

Published .

€0

Inverterid

EstoniaEnefit Green AS

Published .

€0

Kaasiku tee, Kassisoo tee ja mahasõiduteede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Kinnitusvahendid

EstoniaEnefit Green AS

Published .

€0

Kommunikatsiooniteenuse tellimine perioodiks 2018–2019

EstoniaIntegratsiooni Sihtasutus

Published and bidding deadline .

20 days€140,000

2018. aastal Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse osutamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

25 days€0

Laev Salme dokitööd

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

31 days€30,000

Multilift veoki kasutusrendile võtmine

EstoniaMittetulundusühing Keskkonnateenused

Published and bidding deadline .

15 days€46,000

Tööharjutus TVR klientidele

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

14 days€0

Personali värbamisteenus

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

13 days€14,500

Toiduainete tarne Paide linna lasteaedadesse 2018

EstoniaSihtasutus Paide Haldus

Published and bidding deadline .

14 days
1 bid
€85,000

Koolide digitaristu kaasajastamine: kohtvõrgu kaabeldus (III etapp)

EstoniaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Published .

€1.20M

Kaasiku tee, Kassisoo tee ja mahasõiduteede ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine (II etapp) - OJV teostamine

EstoniaSilpower Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

14 days€0

Jõemäe tee rekonstrueerimise tehnilise projekti ekspertiis (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Kaitseliidu Jõgeva maleva hoone lammutamine

EstoniaKaitseliit

Published and bidding deadline .

18 days€0

Etendusasutuste ressursiplaneerimise infosüsteem

EstoniaEesti Etendusasutuste Liit

Published and bidding deadline .

34 days€0

Taimekasvatus konsulendile

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

15 days€0

Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus (raamlepingu 7-6.3/16/0187 alusel)

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

7 days€0

Jääaja Keskuse toitlustamisteenuse kontsessioon

EstoniaSihtasutus Saadjärve

Published and bidding deadline .

31 days€0

Strateegia diagnostika ettevõtluse arendamise võrgustikele

EstoniaEttevõtluse Arendamise Sihtasutus

Published and bidding deadline .

30 days€0

Mootorikütuste ostmine

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

19 days€0

Tellimus nr 014 - Kuus Viljandimaa kooli (kordus)

EstoniaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Published and bidding deadline .

4 days€0

Saue linna koolispordihall-ujula põhiprojekti täiendamine

EstoniaOsaühing Saue Spordirajatised

Published and bidding deadline .

14 days€0

Riikliku metsainventeerimise abivälitööd

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

17 days€35,000

Ravimite ostmine

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

7 days€59,900

Narva linnas Peetri platsil avaliku tualeti teenuse osutamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

14 days€0

Arvuti riistvara ostmine Palestiina Valitsusele

EstoniaE-riigi Akadeemia Sihtasutus

Published and bidding deadline .

17 days€0

Personali värbamisteenus

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

10 days€14,500

Olustvere TMK toiduainete ostmine 2018

EstoniaOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Published and bidding deadline .

33 days€0

Harvesteri ja forvarderi hooajaline rentimine

EstoniaLuua Metsanduskool

Published and bidding deadline .

31 days€0

Narva linna haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, nende pidamine varjupaigas ning endiste ja uute omanike otsimine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

8 days€0

Kõrgekvaliteetse tehnilise vedela 100%-lise naatriumhüdroksiidi ostmine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

35 days€1.54M

Harvendus- ja sanitaarraie ning kokkuvedu Kirde regioonis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days€0

Lendava sihtmärgi teenuse hankimine

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

57 days€0

Mehhaniseeritud metsauuendamine Lääne-ja Ida-Virumaal

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

35 days€0

Targa ülekäiguraja funktsionaalsuse rakendusuuring

EstoniaAS Bercman Technologies

Published and bidding deadline .

25 days€300,000

Limusiini tõugu lihaveiste soetamine Võiste rannaniidule

EstoniaKahljakaitse MTÜ

Published and bidding deadline .

18 days€0

Elektrolüüdi lahuste skriining ja segude omaduste analüüs arvutuslike mudelitega

EstoniaOÜ Skeleton Technologies

Published and bidding deadline .

10 days€350,000

Ajujahi telekajastus 2018-2021

EstoniaEttevõtluse Arendamise Sihtasutus

Published and bidding deadline .

24 days€0

Tarmeko Spoon AS automatic plywood pressing line procurement

EstoniaAS Tarmeko Spoon

Published and bidding deadline .

48 days€0

Väravate ja uste remonditööd

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days€0

Võlanõustamine Narvas

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

14 days€0

Väetiste ja taimekaitsevahendite ostmine

EstoniaJärvamaa Kutsehariduskeskus

Published and bidding deadline .

19 days€0

Generaatorite ost koos paigaldustöödega

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

20 days€50,000

Operatiivraadioside võrgu tugijaamade seadmekonteinerid ja nende paigaldus

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

40 days€200,000

Tarmeko Spoon AS plywood layup line procurement

EstoniaAS Tarmeko Spoon

Published and bidding deadline .

29 days€0

Saku Valla Maja rekonstrueerimine

EstoniaAktsiaselts Saku Maja

Published .

€3.50M

TTÜ spordihoone spordisaali põrandate rekonstrueerimine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

44 days€0

Metsamaterjali laadimine RMK Puiduterminalis ja kaile vedu Roomassaare sadamas

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

18 days€0

Kasutatud kaheteljeliste - ja/või kolmeteljeliste liigendbusside ostmine

EstoniaTallinna Linnatranspordi Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

27 days€0

Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine Sotsiaalministeeriumile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days€0

Tööriiete tellimine

EstoniaVeterinaar- ja Toiduamet

Published and bidding deadline .

41 days€0

Individuaalne töölerakendamine toetamisega töötamise ajal Narvas

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

8 days€0

IT seadmete ost

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published .

€0

Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saare maakonna II liinigrupile

EstoniaSaaremaa Vallavalitsus

Published .

€16.88M

Projekti valikukriteeriumite hindamise tellimine Rahandusministeeriumile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

16 days€0

Pärnu jõestiku jõgedes lõheliste inventuuride läbiviimine ning taastootmispotentsiaali ja potentsiaalsete kudealade kvaliteedi hinnangute koostamine ning parandusmeetmete väljatöötamine

EstoniaOÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Published and bidding deadline .

24 days€110,000

Purskkaevude hooldustööd

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days€99,770

Aegviidu Tervisespordikeskus põhiprojekti kaasajastamise projekteerimine

EstoniaAnija Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

20 days€0

Akustilise heli tuvastamise süsteemi ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

32 days€0

Konstruktsiooni siirete ja pingete mõõtmise süsteemi ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

32 days€0

Paide Põhikooli hoone rekonstrueerimine

EstoniaPaide Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

43 days€5.30M

Research and development for 10+ MW wind turbine with 200 m rotor diameter for application on land

EstoniaELEON AS

Published and bidding deadline .

33 days€0

Matka- ja militaartarvete ostmine

EstoniaKaitseliit

Published and bidding deadline .

20 days€0

Herbitsiidide ostmine 2018 - 2020 hooaegadeks

EstoniaEesti Taimekasvatuse Instituut

Published and bidding deadline .

18 days
1 bid
€120,000

Oracle litsentside tugi- ja versiooniuuendused

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

14 days€0

Tartu Variku kooli ja spordihoone rajamine

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published .

€0

Viimsi valla hulkuvate koerte ja kasside püüdmise teenus 2018 - 2020

EstoniaViimsi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Sõmeru metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

5 days€0

Paldiski KJ, Puiatu KJ ja Kiili LKS/GRJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve

EstoniaElering AS

Published .

€0

Eksperthinnangute koostamine ettevõtete ressursitõhususe meetme projektitaotlustele

EstoniaSihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

18 days€0

PRIA otsetoetuste valdkonna infosüsteemi tuleviku analüüs

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

22 days€0

Tarmeko Spoon AS veneer dryer overlapping mechanism

EstoniaAS Tarmeko Spoon

Published and bidding deadline .

19 days€0

Infosüsteem linnasensorite info töötluseks ja visualiseerimiseks

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

33 days€0

Tavavormi mütsid

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

30 days€80,000

Laua- ja sülearvutite rentimine koos monitoritega

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Erinevate Microsoft litsentside rentimine sh. serveri, andmebaaside ja kontoritarkavara litsentsid

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Kesksete võrguseadmete hankimine sh wifi seadmed, koos haldustarkavaraga ning paigaldus ja seadistustöödega

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Eesti Töötukassa iseteenindusportaali arendus- ja hooldustööd

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Navision tarkvara arendus- ja hooldustööd

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Loomakasvatus konsulendile

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

16 days€0

„STUDY ESTONIA VENEMAA JA UKRAINA ESINDAJA“

EstoniaSihtasutus Archimedes

Published and bidding deadline .

19 days€0

Kaitselaengud

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

41 days€7.50M

Konsulendi täiendkoolitus

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

17 days€0

Individuaalne töölerakendamise teenus erivajadustega klientidele Tartu linnas

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

9 days€0

Trafo kõrgepingekaskaadile jõutoiteallika ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

40 days€0

Koroona impulss-elektrilahenduse (KIEL) laboratoorne seade

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

34 days€0

Isikut tõendavate dokumentide väljaandmiseks vajaliku konsultatsiooniteenuse tellimine

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

22 days€59,900

Pakkematerjalide, laotarvikute ja säilitusvahendite hange Kaitseväele

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

30 days€1.26M

Pärnu muuli kõrvale, supelranda teenindava tee ehitamine

EstoniaPärnu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

27 days€0

Tööklubi Tartus

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

13 days€0

Kastiga veoauto täisteenusega kasutusrenti võtmine 2018

EstoniaNõmme Linnaosa Valitsus

Published and bidding deadline .

13 days€29,000

Spordiinventar

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

41 days€0

Päikeseratta Lasteaia küttesüsteemi väljahäälestamine

EstoniaOsaühing Viimsi Haldus

Published and bidding deadline .

27 days€0

Jaagupi sadama kalurite kai veevarustuse rajamine

EstoniaHäädemeeste Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

26 days€0

Töö- ja taktikakindad

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

34 days€540,000

Tööharjutus Pärnus

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

11 days€0

Õppereiside korraldamise teenus

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Published and bidding deadline .

8 days€32,000

Kalakasvatuse biofiltersüsteemi jaoks kiirekasvulise makrovetika inkubeerimismahutite rentimine

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

31 days€0

Harjumaa, Tallinn, Treiali tn 5A, LJS242 liinipinge muutmine (IP3130).

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

16 days€0

Individuaalne töölerakendamine tööle asumiseni Jõhvis ja Kiviõlis

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

14 days€0

UUSIS biomeetriapuhvri re-disain ja testimine

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

16 days€0

haridustasemete ülese õppeinfosüsteemi ÕIS II etapi arendustööd

EstoniaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Published .

€400,000

Häädemeeste Suurküla rannatee rajamine

EstoniaHäädemeeste Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days€0

Hambaravi komposiit täidismaterjalide ostmine

EstoniaAktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla

Published and bidding deadline .

22 days€55,000

Köögiabilise koolitus

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

13 days€0

Elektri kvaliteedi analüsaatori ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

32 days€0

Sagadi mõisa autoparkla nr.1 projekteerimistööd

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days€0

Arvutiriistvara ostmine Ukraina Riiklikule e-valitsemise Agentuurile

EstoniaE-riigi Akadeemia Sihtasutus

Published and bidding deadline .

16 days€0

Arvutiriistvara ostmine Ukraina Riiklikule e-valitsemise Agentuurile

EstoniaE-riigi Akadeemia Sihtasutus

Published .

€0

Pähklimäe tn 3 multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

18 days€41,000

Projekti valikukriteeriumite hindamise tellimine Rahandusministeeriumile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

25 days€0

2018. aastal Narva Joaoru suplusrannas hooajalise rannavalve- ja vetelpäästeteenuse osutamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

20 days€11,500

Prinditeenuse osutamine Eesti Energia kontsernile

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

64 days€0

Kodanikukeskne e-riik (täna ja tulevikus) teemaline konverents juhtidele: programmi väljatöötamine ning konverentsi läbiviimine

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

27 days€0

Tegevusjuhendaja koolitus Sillamäe linnas

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

21 days€0

Eesti elektrijaama ploki nr 5, 6 ja 3, 4 korstnatel asuva kahe telfri remont

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

10 days€0

Röntgendifraktomeeter

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

38 days
1 bid
€0

Kiviõli 1. Keskkooli ujula renoveerimine

EstoniaLüganuse Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days€90,000

Kuivtoidu- ja jaopakid

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published .

€0

Sõtke paisjärve veetase hoidmise süsteemi automatiseerimine

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days€0

Tänassilma veetootmise mahutite projekteerimine ja ehitamine, Kungla veetootmise mahutite projekteerimine

EstoniaAktsiaselts Saku Maja

Published and bidding deadline .

17 days€0

Tööklubi Tartu linnas

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

13 days€0

Saki tee pikenduse ehitusprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Enefit 280 CFB kolde õhudüüside kinnituselementide rekonstrueerimine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

18 days€0

3. MK_(kabinettide ümberehitustööd ning mehaanilise suitsueemaldussüsteemi väljaehitamine)

EstoniaSihtasutus Pärnu Haigla

Published and bidding deadline .

12 days€0

Põhja-Tallinna ja Mustamäe linnaosa mänguväljakutele mänguväljaku seadmete ostmine koos paigaldusega

EstoniaTallinna Keskkonnaamet

Published and bidding deadline .

33 days€0

Väikesemahulised arendustööd Maa-ameti Maainfosüsteemi kuuluvates olemasolevates infosüsteemides

EstoniaKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Published and bidding deadline .

10 days€58,000
Contracts awarded to .
Aktsiaselts DatelRaamleping 5208€0
Aktsiaselts DatelHankeleping 1 5209€5,500
Aktsiaselts DatelHankeleping 2 5210€4,500
Aktsiaselts DatelHankeleping 3 5211€4,500
Aktsiaselts DatelHankeleping 4 5212€41,950

Aiandi tee kollektori pikendamine ja remont ning Vehema teele eesvoolu rajamine

EstoniaViimsi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days€0

Praktikumide ülesannete vahendite komplektide ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

31 days€0

Sõiduauto, väikemaasturi ja väikebussi liisingud

EstoniaJõhvi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

27 days€0

Tööharjutus Pärnus linnas vähenenud töövõimega klientidele

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

12 days€0

Ühesuunaliste automatiseeritud tunneluste ost

EstoniaAktsiaselts Tallinna Lennujaam

Published and bidding deadline .

13 days€0

Pärnu Maseko ja Vana-Pärnu reoveepumplate rekonstrueerimine

Estoniaaktsiaselts PÄRNU VESI

Published and bidding deadline .

21 days€0

Uussisserändajate infoplatvormi www.settleinestonia.ee ja kohanemisprogrammi infosüsteemi analüüs ning edasiarendustööd

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

47 days€144,000

Paldiski KJ ja Puiatu KJ projekteerimis- ja ehitustööde tehniline järelevalve

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

84 days€0

Minikonkurss nr 5 „Tartumaa I“

EstoniaMaa-amet

Published and bidding deadline .

8 days€0

Elektroonilise lukustussüsteemiga jalgrattaparklate teenuse osutamine Tallinna linnas

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published and bidding deadline .

16 days€0

Avatud puuraukude likvideerimine ja konserveerimine Lääne- ja Ida-Viru maakondades (II etapp)

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

16 days€79,008

Verekomponentide ostmine

EstoniaSihtasutus NARVA HAIGLA

Published and bidding deadline .

18 days€0

„Java vanemarendaja ressursi ostmine uue Illegaal2 infosüsteemi jätkuarenduste teostamiseks - hanke II osa“

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

13 days€0

Autokaalu soetamine Turu 49 jäätmejaama

EstoniaMittetulundusühing Tartumaa Jäätmearendus

Published and bidding deadline .

17 days€0

Teede infrastruktuuri kaasjastamine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

31 days€0

Õismäe ujula väikese basseini renoveerimine

EstoniaTallinna Spordihall

Published and bidding deadline .

16 days€25,000

Balti elektrijaamas dekarboniseeritud vee paagi nr 3 (V=400m3) kapitaalremont projekti nr 12712.00.00 järgi

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days€0

Heli- ja valdussignalisatsioonisüsteemi projekteerimine Enefit280 rühmajuhtkilbi DCS-süsteemis koos selle hilisema juurutamisega

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

16 days€0

Tallinna teede ja tänavate katendite deformatsioonide ja katete kulumise määramine, lähtudes liiklussagedusest ja teekatendi konstruktsioonist 2. etapp

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published and bidding deadline .

10 days€0

Sõiduki kasutusrendile võtmine

EstoniaEesti Geoloogiateenistus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Vereprodukti Albuminum humanum ost

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

34 days€291,200

Melliste loodus- ja liikumisraja atraktsioonide ostmine koos turvaala ja paigaldusega

EstoniaMTÜ Mäksa kolhoos

Published and bidding deadline .

17 days€34,028.20

Saku valla hallatavate asutuste remonttööd

EstoniaSaku Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days
4 bids
€75,000

Konverentsi „Riigi kesk- ja omavalitsuse partnerlus ühiste riigivalitsemise eesmärkide saavutamiseks“ programmi väljatöötamine ning konverentsi läbiviimine

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

27 days€0

Krati eksperdirühma juhtimise teenus

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

10 days€0

Võnnu Keskkooli söögiruumi ja köögiruumide rekonstrueerimise projekti koostamine

EstoniaKastre Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

10 days€0

Pernova Loodusmaja planetaariumi tehnoloogia soetamine ja sisustamine

EstoniaPernova Hariduskeskus

Published and bidding deadline .

29 days€0

Valmos OÜ vineerispooni liini etteande konveier

EstoniaOsaühing Valmos

Published and bidding deadline .

18 days€0

Toitlustamisteenuse osutamine Valga Gümnaasiumis

EstoniaValga Gümnaasium

Published and bidding deadline .

35 days€178,500

Hüüru mõisa rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

EstoniaMTÜ Hüüru Külaselts

Published and bidding deadline .

15 days€0

Poomniiduki ostmine

Estoniaosaühing Haapsalu Linnahooldus

Published and bidding deadline .

11 days€0

Põhja-Tallinna veopiirkondadest nr 6 ja 7 korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmete käitlemine

EstoniaTallinna Keskkonnaamet

Published and bidding deadline .

31 days€0

Eesti Elektrijaama tsirkulatsioonipumpla 1 ja 2 õhkküttesüsteemi renoveerimine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

20 days€0

Kontrastaine automaatsüstla ostmine

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

14 days€25,500

Prangli kütusetankla opereerimine ning kütuse tarnimine tanklasse

EstoniaOsaühing Viimsi Haldus

Published and bidding deadline .

1 day€0

Software and hosting service for Integer parcel machines

EstoniaAktsiaselts Eesti Post

Published and bidding deadline .

24 days€125,920

Liinivedu elektribussiga

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published .

€200,000

Valmos OÜ vineerispooni liini etteande saag

EstoniaOsaühing Valmos

Published and bidding deadline .

19 days€0

Valmos OÜ uus elektrialajaam

EstoniaOsaühing Valmos

Published and bidding deadline .

19 days€0

Mereväe komposiitmaterjalist laevakorpuste ning paadimootorite hooldus ja remont

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

37 days€0

Füüsilise elektri kauplemise digitaliseerimine

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

32 days€0

Kingu tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

5 days€0

Moodulklassiruumide rentimine või soetamine Saue Gümnaasiumile

EstoniaSaue Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

32 days€315,000

SA Rakvere Teatrimaja furgooniga veoauto ost

EstoniaSihtasutus Rakvere Teatrimaja

Published and bidding deadline .

17 days€0

Airfield lightning system spare parts

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Aruküla mõisakooli katuse vahetus koos osalise fassaadi soojustamisega

EstoniaRaasiku Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days€0

Kalakasvatuse biofiltersüsteemi jaoks kiirekasvulise makrovetika inkubeerimismahutite rentimine

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

17 days€0

Merimetsa päevakeskuse toitlustamine (30 kuud)

EstoniaAS HOOLEKANDETEENUSED

Published and bidding deadline .

17 days€0

Saepurugraanulite ostmine

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published .

€1.60M

Haljala koolihoone põhi- ja tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine

EstoniaHaljala Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

30 days€0

Sise- ja välishaljastuse taimede hooldustööde ostmine

EstoniaSihtasutus Pärnu Haigla

Published and bidding deadline .

8 days€0

Sälgo Mets ja Konnametsa metsakuivenduste maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Jalgrattaparklad Tallinna koolidele

EstoniaTallinna Haridusamet

Published and bidding deadline .

17 days€0

Välivormi ostmine Keskkonnainspektsioonile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

33 days€0

RFID toega elektroonilise kapi hankimine Eesti Rahvusraamatukogule

EstoniaEesti Rahvusraamatukogu

Published and bidding deadline .

17 days€0

Rasketehnika rentimine koos valmidusteenusega

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

35 days€387,500

Puiduhakke hange N.R. Energy OÜ biokütusel katlamajadele 2018-2019. a kütteperioodiks

EstoniaN.R. Energy Osaühing

Published and bidding deadline .

18 days€0

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli täiendamise tellimine Rahandusministeeriumile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

18 days€40,000

Sälgo Mets ja Konnametsa metsakuivenduste maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Springer Nature andmebaasi teenuse ostmine

EstoniaEesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium

Published and bidding deadline .

21 days€0

19 Herefordi tõugu lehmiku ja ühe Herefordi tõugu pulli ostmine koos transpordiga Nässuma hoiualale

EstoniaMittetulundusühing Rannaniidud ja metsad

Published and bidding deadline .

9 days€32,000

Roostevabast terasest söögiriistade ostmine

EstoniaMTÜ Topsiring

Published and bidding deadline .

8 days€0

Koonuskalorimeetri ostmine

EstoniaSisekaitseakadeemia

Published and bidding deadline .

39 days€135,000

Tuletõrje voolikusüsteemi osaline renoveerimine Rahvusraamatukogus

EstoniaEesti Rahvusraamatukogu

Published and bidding deadline .

31 days€0

Tööharjutus

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Individuaalne psühholoogiline nõustamine

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Tööklubi

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Kaitstud töö

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Ettevõtluskoolitus

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Arvutikoolitus

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Võlanõustamine

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Pneumaatiliste liiniheitjate ostmine

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

18 days€130,000

Evakuatsioonitrepikodade omaette tuletõkkeseksioonideks eraldamine, turvavalgustuse paigaldamine, uste avamise abivahendite jasulgurite paigaldamine

EstoniaTallinna Salme Kultuurikeskus

Published and bidding deadline .

17 days€0

Arvutiseadmete ja nende tarvikute raamleping

Estoniaaktsiaselts TALLINNA SADAM

Published and bidding deadline .

67 days€600,000

Kajaka tn treppide renoveerimine

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

26 days€0

Liigitegevuskavade ja kaitsekorralduskavade rakendamine 2018 tellimine Keskkonnaametile II

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

17 days€0

SA Rakvere Teatrimaja furgooniga veoauto ost

EstoniaSihtasutus Rakvere Teatrimaja

Published and bidding deadline .

16 days€0

Sõidukite kasutusrendile võtmine Prokuratuurile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

35 days€0

Kesselaiu elektrivarustuse 2.etapi ehitustööd

EstoniaMuhu Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

25 days€0

Toitlustusteenus

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

14 days€0

PET-taara tootmise seadme ost/ Purchasing of PET bottle blowing production Machine

EstoniaTABIVERE TERMINAL OÜ

Published and bidding deadline .

10 days€0

Riistvara ostmine digikriminalistika võimekuse suurendamiseks

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

18 days€132,833

Hulkuvate koerte ja kasside püüdmine ja hoidmine ning loomakorjuste koristamine

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Sterilisatsiooni remont

EstoniaSihtasutus Tallinna Lastehaigla

Published and bidding deadline .

16 days€0

Tööklubi teenus

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Võlanõustamise teenus

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Tööharjutuse teenus

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Harju valla endise Padise valla haldusterritooriumi jäätmeveo piirkonnas

EstoniaMittetulundusühing Jäätmehalduskeskus

Published and bidding deadline .

45 days€0

Tapa veetorni katuse renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

17 days€0

Töötajate veoteenus 2018 - 2021

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

17 days€170,000

Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise projekteerimistööd

EstoniaSillamäe Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

11 days€0

Ida-Viru Keskhaigla polikliiniku rekonstrueerimine

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published .

€7.92M

Invertmikroskoobi ja eripindala/poorsuse analüsaatori ost

EstoniaKeemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Published and bidding deadline .

29 days€44,000

Anesteesiaseadmete remondi ja hooldusteenus

Estoniasihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Published and bidding deadline .

19 days€170,000

Rõuge valla teede remont ja tolmuvaba katte ehitus

EstoniaRõuge Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

19 days€0

Uuendusraie, raadamine ja kokkuvedu RMK Viru varumispiirkonnas

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

21 days€0

Uuring „Täiendavate varjumiskohtade rajamise maksumuse hindamine“

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

19 days€20,000

Uuring „Ehitiste varjumiskindluse hindamine kineetiliste ohtude korral“

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

15 days€20,000

Ettevõtjaportaali arendus andmekaitseametniku esitamiseks

EstoniaRegistrite ja Infosüsteemide Keskus

Published and bidding deadline .

11 days€13,867

Suurupi muuseum-külakeskuse ehitustööd III etapp

EstoniaSuurupi Selts

Published and bidding deadline .

16 days€0

Raudtee- ja autokaalude hooldus, kontroll ja remont

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

12 days€0

Alajaama FD1 ehitus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

23 days€91,400

Alajaama HD2 ehitus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

23 days€172,200

Rakendusuuringud GTS Express OÜ uute IKT lahenduste loomiseks

EstoniaFL Transport OÜ

Published and bidding deadline .

95 days€0

Klassifikatsiooniühingu järelevalve (PVL L-101 "Kindral Kurvits")

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

16 days€80,000

Tallinn-Kuressaare-Tallinn ja Tallinn–Kärdla–Tallinn lennuliinil avaliku liiniveo teostamine ning teenindamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

32 days
1 bid
€0

Enefit 280 turbiiniseadmete ja pumpade revisjon

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days€0

Haapsalu Kutsehariduskeskuse puidumaja aspiratsioonisüsteemi seadmete soetamine ja paigaldus koos vajalike installatsioonikomponentidega.

EstoniaHaapsalu Kutsehariduskeskus

Published and bidding deadline .

16 days€120,000

Veovahendite kasutamise teenus materjalide, varuosade ja jäätmete veoks Balti ja Eesti Elektrijaamas

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

8 days€0

Proteeside ostmine

Estoniasihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Published and bidding deadline .

16 days€0

Hüüru külakeskuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine

EstoniaMTÜ Hüüru Külaselts

Published and bidding deadline .

42 days€0

Elektrienergia ostmine

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

32 days€2.21M

Toiduainete ostmine

EstoniaIru Hooldekodu

Published and bidding deadline .

35 days
7 bids
€0

Tegelike kasusaajate nimekirja funktsionaalsuste eelanalüüs ja arendus

EstoniaMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Published and bidding deadline .

14 days€49,999

Telgid

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

34 days€700,000

Kommertsarvestuskaalude asendamine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

32 days€0

Harvendusraiete raie- ja kokkuveoteenus 2018-2020

EstoniaSIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND

Published and bidding deadline .

35 days€0

Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade rajamine

EstoniaLääneranna Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days€22,800

SVMS Ruhnu SAR merepäästealuse soetamine

EstoniaMTÜ Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts

Published and bidding deadline .

15 days€0

Eesti Maaülikooli spordihoone rekonstrueerimise projekteerimine

EstoniaEesti Maaülikool

Published and bidding deadline .

15 days€0

Personali värbamisteenus

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

21 days€14,500

Enefit Energiatootmine AS-i pääslate automatiseerimine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days€0

Võru valla 2018.a. projekteerimistööd

EstoniaVõru Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

15 days€0

Uuring „Põlevkivi lendtuha kasutamine plastkomposiitides“

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

26 days€0

Arvutiriistvara ostmine Ukraina Riiklikule e-valitsemise Agentuurile

EstoniaE-riigi Akadeemia Sihtasutus

Published and bidding deadline .

15 days€0

Oletatava Surovõi vraki dokumenteerimine

EstoniaMuinsuskaitseamet

Published and bidding deadline .

11 days€0

Narva Vanalinna Riigikooli toitlustus- ja puhvetiteenus

EstoniaNarva Vanalinna Riigikool

Published and bidding deadline .

8 days€370,000

Kaitselaengud

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

135 days

Nelikanthöövli soetamine

EstoniaCombilink Oü

Published and bidding deadline .

24 days€0

Krimmisoo metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Pärnu-Jaagupi Põhikooli renoveerimine (mööbel)

EstoniaPõhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Komplektalajaama nr 8605 ost (LP5223)

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

11 days€0

Kingu tee rekonstrueerimisprojekti ja Karjaaru tee ehitusprojekti ekspertiisid

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Vereprodukti Albuminum humanum ost

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

35 days€291,200

Kappimissaagide ja sorteerimisliinide soetamine

EstoniaCombilink Oü

Published and bidding deadline .

22 days€0

Sõrmjätkamismasina soetamine

EstoniaCombilink Oü

Published and bidding deadline .

21 days€0

Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikalabori seadmete ja tarkvara ostmine

EstoniaTallinna Tehnikakõrgkool

Published and bidding deadline .

42 days€0

Saki tee pikenduse ja Kurese tee ehitusprojektide koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

IT hooldustööde tellimine

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Narvas Linda 4 hoones liftide vahetamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

18 days€56,000

F.J.Wiedemanni 4 fassaadide renoveerimine I etapp

EstoniaHaapsalu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

20 days€50,000

25.-26.08 Vabaduse väljakul toimuvate kontsertide lava ja inventari rent

EstoniaTallinna Kultuuriamet

Published and bidding deadline .

10 days€0

Krimmisoo metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Suure-Jaani tööstuspargi taristu ehitamine

EstoniaPõhja-Sakala Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

31 days€0

Toitlustamisteenuse osutamine Valga Gümnaasiumis

EstoniaValga Gümnaasium

Published and bidding deadline .

30 days€178,500

Neuromuskulaarne transmissiooni moodul (NMT moodul)

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

12 days€22,800

Kaavi tuletorni ehitamine

EstoniaVeeteede Amet

Published and bidding deadline .

26 days€240,000

Saki tee pikenduse ja Kurese tee ehitusprojektide koostamine (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days€0

Kõrgepalu tee ja Sännapalu tee ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

9 days€0

EKEI sõrmejäljeosakonna kriminalistikatööks sobiva kliimakapi ostmine

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

8 days€15,000

Arhitektuurimuuseumi keldrisaali püsiekspositsiooni ehitustööd

EstoniaEesti Arhitektuurimuuseum

Published and bidding deadline .

21 days€0

Eesti Elektrijaama korstna nr 1 monitooringusüsteemi köetavate impulssliinide hange ja paigaldamine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days€0

Personali värbamisteenus

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

19 days€14,500

Toitlustusteenuse tellimine Tallinna Meelespea Lasteaiale

EstoniaTallinna Meelespea Lasteaed

Published and bidding deadline .

7 days€0

Otepää Tervisekeskus toitlusteenuse ostmine

EstoniaSIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS

Published and bidding deadline .

6 days€0

HNRK kolmanda korruse ruumide ümberkujundamine

EstoniaSihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus

Published and bidding deadline .

27 days€200,000

Pärnu Raja tn 7 lasteaia ja ujula ehitamine

EstoniaPärnu Linnavalitsus

Published .

€0

Kutsetunnistust taotlevatele viipekeeletõlkidele suunatud täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine

EstoniaAstangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Published and bidding deadline .

27 days€0

Raplamaa metskonna teede ehitus-rekonstrueerimisprojektide ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Monitoride ja televiisorite hoidikud

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

20 days€0

Kõrgepalu tee ja Sännapalu tee ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine (2)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

8 days€0

Lilli teede ja Praksi tee ehitus-rekonstrueerimisprojektide koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Tammiku tee ja Kadaka tee ehitus-rekonstrueerimisprojektide koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

10 days€0

Allmaa teleskooplaadurite ostmine

EstoniaEnefit Kaevandused AS

Published and bidding deadline .

9 days€0

Saki tee ja Suuremetsa tee ehitus-rekonstrueerimisprojektide koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Ranniku Matkaraja puhkekohtade rajamine 2 osa

Estoniamittetulundusühing Lääne-Eesti Turism

Published and bidding deadline .

16 days€0

Narvas Linda 4 hoones liftide vahetamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

18 days€56,000

Elering AS uue siseveebi arendustööd

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

24 days€0

Riigitee nr 4 Tallinna-Pärnu-Ikla km 64,2 ja 64,4 bussipeatuste projekteerimine ja ehitamine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

18 days€0

Eesti keele kursused Ida-Virumaa õpetajatele

EstoniaIntegratsiooni Sihtasutus

Published and bidding deadline .

28 days€84,000

Tegelike kasusaajate nimekirja funktsionaalsuste eelanalüüs ja arendus

EstoniaMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Published and bidding deadline .

94 days€59,999

Saverna küla katlamaja kütte tarne 2018-2019 a. kütteperioodiks

Estoniaosaühing Saverna Teenus

Published and bidding deadline .

10 days€0

Piiri tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Loopealsete taastamistööd (Eitme)

EstoniaMittetulundusühing Saaremaa Puisniidud

Published and bidding deadline .

18 days€9,000

Veoki ost

Estoniaosaühing Haapsalu Linnahooldus

Published and bidding deadline .

27 days€100,000

Loopealsete taastamistööd Muhu vallas

EstoniaMittetulundusühing Saaremaa Puisniidud

Published and bidding deadline .

18 days€77,040

Konstruktsiooni siirete ja pingete mõõtmise süsteemi ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

13 days€0

Akustilise heli tuvastamise süsteemi ostmine II

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

13 days€0

Avalike teenuste osutamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

58 days€0

Loopealsete taastamistööd Muraja külas

EstoniaMittetulundusühing Saaremaa Puisniidud

Published and bidding deadline .

18 days€86,940

Kalevi staadioni tribüünitoolide ostmine koos paigaldusega

EstoniaMittetulundusühing EESTI SPORDISELTS KALEV

Published and bidding deadline .

17 days€0

Raskemates oludes noorte (NEET noorte) jaoks tugimeetmete käivitamine ja rakendamine

EstoniaEesti Noorsootöö Keskus

Published and bidding deadline .

46 days€1.81M

Teede rekonstrueerimine

EstoniaKose Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days€0

Harvendusraiete raie- ja kokkuveoteenus 2018-2020

EstoniaSIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND

Published and bidding deadline .

24 days€0

Geodeetiliste märkide hooldustööd Harju maakonnas, Lääne-Viru maakonnas ja Ida-Viru maakonnas

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€44,390

Alcovisor Mercury Nordic indikaator-alkomeetrite kalibreerimise ja remonttööde tellimine

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

14 days€59,000

Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela projekteerimistööd

EstoniaMittetulundusühing Toetuskeskus Meiela

Published and bidding deadline .

12 days€23,900

Külmutusseadmete kasutamise koolitus

EstoniaOÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Published and bidding deadline .

14 days€10,900

Välikäimlate rentimine

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

13 days€59,000

Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli täiendamise tellimine Rahandusministeeriumile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

14 days€40,000

Ehitajate tn imbaugu projekteerimine ja ehitamine

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days€70,000

Sõiduauto ostmine Rahandusministeeriumile (raamhanke osa nr 5)

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Tallinna linna teede, tee toimimiseks vajalike rajatiste ja tee osade korrashoiu ja hooldusremondi teostamine

EstoniaTallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Published .

€0

Tugev- ja nõrkvoolutööd

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

18 days€0

Looduslikku päritolu lõhnahäiringu tuvastamise ja ennetussüsteemi täiendamine Tallinna lahel

EstoniaOÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Published and bidding deadline .

9 days€18,000

Pakiautomaatide ruuterid ja andmesideteenus

EstoniaAktsiaselts Eesti Post

Published and bidding deadline .

30 days€600,000

Heitvee väljalaskude seire Jõgeva linnas aastal 2018

EstoniaOsaühing Jõgeva Veevärk

Published and bidding deadline .

9 days€0

Riigivõrgu DWDM lahenduse ajakohastamine

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

29 days€0

Põhimaanteele nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla liikluse jälgimise kaamerate ostmine ja paigaldus

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

20 days€0

3 pelletikatla ja 1 konteinerkatlamaja ostmine Läänemaale Nõva küla soojatarbijatele

EstoniaAS Lääne-Nigula Varahaldus

Published and bidding deadline .

16 days€0

Olustvere TMK õppetalule traktorikütuse ost 2018

EstoniaOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Published and bidding deadline .

0 days€0

Ropka 110/35/6 kV alajaama ja 35 kV õhuliinide demontaaž (IK0356)

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

31 days€0

Eesti Töötukassa infosüsteemide EMPIS/EMPIS2 arendus- ja hooldustööd

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Peal- ja allmaa soojakhaagiste ostmine

EstoniaEnefit Kaevandused AS

Published and bidding deadline .

11 days€0

Puidukoda OÜ tugevussorteerija

EstoniaOsaühing Puidukoda

Published and bidding deadline .

28 days€0

Katsekombain ost 2018

EstoniaEesti Taimekasvatuse Instituut

Published and bidding deadline .

19 days€0

Raua 2 Tallinn välisvalgustuse paigaldus

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

15 days€0

MK nr 1_Toolide ostmine

EstoniaSihtasutus Pärnu Haigla

Published and bidding deadline .

7 days€0

Roosna-Alliku aleviku kaugküttepiirkonnas soojustootmise vara kasutamine soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja haldamiseks

EstoniaPaide Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

31 days€650,000

Inspiratooriumile õppekomplektide ostmine

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

28 days€0

Elektrotehnika õppelaborite täiendamine: PLECS tarkvara litsentside laiendamine õppetööks

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

7 days€6,000

Korrashoiuteenuste osutamine sotsiaalmajutusüksustele

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

29 days€0

Hõbelusikate ostmine

EstoniaRae Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days€25,000

Infektsioonivastaste ravimite ostmine

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

31 days€537,600

ASFALTKATTE REMONTTÖÖD NARVA LINNAS 2018

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

16 days€27,080.30

Õhtused B2C veod

EstoniaAktsiaselts Eesti Post

Published and bidding deadline .

7 days€110,000
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedHLT005395 10157Non-disclosed

Sõiduautode ost 2018.a.

EstoniaTööinspektsioon

Published and bidding deadline .

1 day€110,000
Contract awarded to .
Aktsiaselts VIKING MOTORSostuleping 10186€12,245

MTÜ Partnerid ideede ning motivatsiooni õppereis Horvaatiasse

EstoniaMittetulundusühing Partnerid

Published and bidding deadline .

8 days€32,000

Liiklusloendustarkvara ja liiklusloendurite ostmine

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

16 days€0

Haljala koolihoone põhi- ja tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine

EstoniaHaljala Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days€0

Balti Elektrijaama abikorpuse ja laohoone ehitusliku tuleohutuse projekteerimine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

14 days€0

Eesti Elektrijaama kaugkütteseadme tehniline uurimine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days€0

Suruõhukompressorite remont ja hooldus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

33 days€500,000

Luiste küla koolituskeskuse ehitustööd

EstoniaLehtse Puuhalud OÜ

Published and bidding deadline .

14 days€0

Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kohila vallas

EstoniaKohila Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

67 days€554,000

Ehituskaupade ostmine

EstoniaTallinna Linnakantselei

Published and bidding deadline .

32 days€1.50M

Seadmete soetamine tootmisliini käivitamiseks

EstoniaAts & Co OÜ

Published and bidding deadline .

15 days€0

Hüperspektraalsele radiomeetrile spektromeetrite moodulite ostmine

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

29 days€246,000

KRIS5 põhifunktsionaalsuse arendamine

EstoniaRegistrite ja Infosüsteemide Keskus

Published and bidding deadline .

11 days€352,583

Reoveesette termilise kuivatamise projekteerimine / Design of thermal drying of sewage sludge

EstoniaOsaühing JÄRVE BIOPUHASTUS

Published and bidding deadline .

50 days€110,000

Eesti Töötukassa intraneti arendus-ja hooldusteenused

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

€0

Lintsae ostmine koos paigaldusega/ Purchasing Band saw together with Installation

EstoniaAKTSIASELTS NATURAL

Published and bidding deadline .

9 days€0

Ida-Viru maakonna ühistranspordi piletimüügisüsteemi ostmine kasutusrendi tingimustel

EstoniaMittetulundusühing Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Published .

€0

Avaliku bussiliiniveo korraldamine Ida-Viru maakonna bussiliinidel

EstoniaMittetulundusühing Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Published .

€0

Harvendus- ja sanitaarraie ning kokkuvedu Kirde regioonis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

14 days€0

Strateegia ja tootearenduse valdkonna lühikoolitused 2018-2019

EstoniaEttevõtluse Arendamise Sihtasutus

Published and bidding deadline .

23 days€62,500

Kuuse- ja männitaimede kaitsmisvaha Ekowax ja kuuse- ja männitaimede kaitsmisvahaga töötlemise masin

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Tööstustarvikute ostmine

EstoniaEnefit Kaevandused AS

Published and bidding deadline .

11 days€0

Metsapargi koerte väljaku rajamine

EstoniaKohtla-Järve Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days€33,000

Põdra AJ 20 kV JS ehitus ja jõutrafode ost liitumisühenduse ehitamiseks LP4928, IL5526

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

32 days€0

Tööalane soome keele koolitus eesti keele baasil

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

14 days€0

Suure läbilaskevõimega ja poolkvantitatiivse metaboolse analüüsi tellimine

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

29 days€0

TV tehnilise keskuse video- ja audiosignaalide ruutinguteenuse tellimine

EstoniaEesti Rahvusringhääling

Published and bidding deadline .

34 days€400,000

Ballistiliste kaitsevestide ostmine vanglatele II

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

42 days€0

Mittetulundusühing Toetuskeskus Meiela projekteerimistööd

EstoniaMittetulundusühing Toetuskeskus Meiela

Published and bidding deadline .

13 days€23,900

Riigihanke osa 1 minikonkurss nr 5 Harjumaa II

EstoniaMaa-amet

Published and bidding deadline .

8 days€0

Trükiteenused Eesti Ajaloomuuseumile

EstoniaEesti Ajaloomuuseum

Published and bidding deadline .

16 days€40,000

Läänemaa ehituspoe kaubad 2018-2019

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

25 days€0

Valgamaa ehituspoe kaubad 2018-2019

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

25 days€0

Immunoloogia analüsaatori rent ja reaktiivide ostmine

EstoniaAktsiaselts Rakvere Haigla

Published and bidding deadline .

8 days€0

Kinnise lasteasutuse teenuse osutamine Sotsiaalkindlustusametile II

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

19 days

Lumetõrje Lääne-Harju valla Vasalemma piirkonnas 2018/2019

EstoniaLääne-Harju Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days€0

Rakvere staadioni muruhooldustööd

EstoniaRakvere Spordikeskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Kodutehnika remont

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

33 days€140,000

Biogaasi tootmise jaama projekteerimine ja ehitus

Estoniaosaühing ESTOVER PIIMATÖÖSTUS

Published .

€5.61M

Kanalisatsioonipumba ȹВ 7200/29 (26ȹB-22) rekonstrueerimistööd

EstoniaAKTSIASELTS TALLINNA VESI

Published and bidding deadline .

39 days

Lennujaama kemikaalipuistur 10+10 soetus

EstoniaAktsiaselts Tallinna Lennujaam

Published and bidding deadline .

40 days€0

Sõidukite õppesimulaatorite ost

EstoniaValgamaa Kutseõppekeskus

Published and bidding deadline .

13 days€55,000

Traadita sensorvõrgu õppekomplektid

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

39 days€10,000

SWIFT andmesidekanali hange

EstoniaEesti Pank

Published and bidding deadline .

16 days€0

Reisikorraldusteenuse tellimine 2019.aastaks

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

22 days

Kuressaare kindluses küttesüsteemi torustiku osaline renoveerimine ja sellega kaasnevad üldehitustööd

EstoniaSihtasutus Saaremaa Muuseum

Published and bidding deadline .

17 days€0

Koolide digitaristu kaasajastamine: Üldhariduskoolide internetiühenduse võimaluste ja vajaduste uuring

EstoniaHariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Published and bidding deadline .

10 days€19,000

Saturatsiooniandurite ostmine

EstoniaSihtasutus Tallinna Lastehaigla

Published and bidding deadline .

18 days€0

Ühe 5-kohalise maasturi (sõiduki kategooria N1G) ostmine

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

26 days

Kraabi TP-631 ja Sirgumetsa PÜ-171 metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Kontrapulsaatori ostmine

Estoniasihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Published and bidding deadline .

11 days€0

Kargoja (TTP-361) ja Kõrgeperve (TP-750) metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Täitemenetluse reformi riiginõuete sissenõudmise ümberkorraldamise tulukulu analüüs

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

24 days€50,000

Uuendusraie ja kokkuvedu RMK Edela regiooni Lääne varumispiirkonnas Hiiumaal

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Hargu tee, Savimäe tee, Peraniidu tee ja Kalsa tee ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

11 days€0

Peidetud kahjustuste leidmiseks ja rajatiste jälgimiseks akustilise heli tuvastamise süsteemi ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

36 days€39,000

Konstruktsiooni siirete ja pingete mõõtmise süsteemi ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

36 days€0

Uuendusraiete raie ja kokkuveoteenus 2019-2021

EstoniaSIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND

Published and bidding deadline .

33 days

Sünkroongeneraatori digitaalse ergutusregulaatori ostmine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

32 days€15,000

Üritusturundusteenus 2019-2020

EstoniaEttevõtluse Arendamise Sihtasutus

Published and bidding deadline .

33 days

Mehitatud valveteenuse hange

EstoniaEesti Rahvusraamatukogu

Published and bidding deadline .

36 days

Estonia kaevanduse päikeseelektrijaama ja selle alustarindi projekteerimine

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

16 days€0

Piimatoodete ostmine

EstoniaSihtasutus Tallinna Lastehaigla

Published and bidding deadline .

21 days€65,000

Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lüganuse vallas

EstoniaLüganuse Vallavalitsus

Published .

€0

Optilise kaabli paigaldamine Hagudis

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

6 days€9,900

Rüütelkonna hoone projekti muudatuste projekteerimine

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

6 days€0

Riigihanke osa 1 minikonkurss nr 8 Harjumaa II

EstoniaMaa-amet

Published and bidding deadline .

8 days€0

Narva kultuurimaja Rugodiv lava stangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

11 days€0

Vaatluste välitööde infosüsteemi (VVIS) parandustööd

EstoniaRahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Published and bidding deadline .

9 days€0

Riigitee 18178 Värska–Ulitina km 0,200–12,918 ja riigitee 18106 Saatse–Petseri km 0,000–5,100 Värska–Saatse ühendusteede maakorraldustööd

EstoniaMaanteeamet

Published and bidding deadline .

15 days€0

Tapa vaksalihoone kommunikatsioonide projekteerimis- ja ehitustööde II etapp: veevarustus ja kanalisatsioon II

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

16 days€0

Talihooldustööde teostamine Märjamaa alevi tänavatel ja platsidel november 2018 kuni märts 2019

EstoniaMärjamaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

13 days€11,700

Prototüüpimise ja testimise meistriklass

EstoniaEttevõtluse Arendamise Sihtasutus

Published and bidding deadline .

29 days

Aasumäe tee projekti ja Linnamäe teede projektide ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days€0

Õhtu põik 5 projekteerimine

EstoniaRiigi Kinnisvara Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

13 days€0

Hermeetiliste jaotustrafode ostmine

EstoniaElektrilevi OÜ

Published .

€0

Hooldusõppe garaaži seadmete ostmine ning paigaldus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

-19 days€1.10M

Haljala valla teede talihoole 2018-2019

EstoniaHaljala Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

8 days€50,000

Elektrienergia ostmine Räpina valla tarbimiskohtadele

EstoniaRäpina Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

16 days€140,000

Viimsi Vallavalitsuse ja allasutuste sülearvutite rent 2019-2021

EstoniaViimsi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

22 days

Istmete, istmekatete ja pimenduskatete soetus ja hooldus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

29 days€1.16M

Reideni Plaat AS eelpaisutaja tarne

Estoniaaktsiaselts Reideni plaat

Published and bidding deadline .

24 days

plakatid

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

2 days€0

Lihthanke hanketeade ehitustööde hankelepingu sõlmimiseks (test)

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

0 days

Erinevate trükiste tellimine

EstoniaTallinna Kultuuriamet

Published and bidding deadline .

9 days

E-töötukassa arendus- ja hooldustööd

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

26 days

Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine. Projekteerimistööd

Estoniasihtasutus Ajakeskus Wittenstein

Published and bidding deadline .

9 days€50,000

Äri- ja eelanalüüsi koostamine riigi ja kohalike omavalitsuste planeeringute andmekogu loomiseks

EstoniaRahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Published and bidding deadline .

14 days€40,000

Kogemusnõustamine diabeedihaigetele

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

24 days

Analüüs „Sotsiaalmaksu miinimumkohustus osaajaga töötamise takistusena“

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

4 days€50,000

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama katlaagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

64 days

Hargu tee, Savimäe tee, Peraniidu tee ja Kalsa tee ehitus-rekonstrueerimisprojekti koostamine (3)

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

9 days

Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama turbiiniagregaatide tehnohoolduse ja remontide teostamine.

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

62 days

Viimsi valla haridusasutustes toitlustusteenuse osutamine

EstoniaViimsi Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

1 day

Sõiduauto ostmine Andmekaitse Inspektsioonile, raamhanke osa 5

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

10 days€0

Lumetõrje teostamine Lohkvas ja Veibris aastatel 2018-2021

EstoniaLuunja Varahalduse Sihtasutus

Published and bidding deadline .

18 days

Kaitseväe toiduvarude ladustamine

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

27 days

Lühi teede rekonstrueerimisprojektide ja Paljaaru tee rekonstrueerimisprojekti ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

11 days€0

Alajaama HD2 projekteerimis- ja ehitustööd

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

13 days€199,695

Alajaama FD1 projekteerimis- ja ehitustööd

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

13 days€199,695

Narva kultuurimaja Rugodiv lava stangede süsteemi rekonstrueerimise projekteerimine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

13 days

Tamsalu kompostimisväljakul biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vastuvõtmine ning nõuetekohane käitlemine

EstoniaTapa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

13 days

Pagari- ja kondiitritoodete ostmine

EstoniaSihtasutus Pärnu Haigla

Published and bidding deadline .

12 days

Pöörmemootorite kontrollstendi ost

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

15 days

Radome for a radar in Harku station (KAUR)

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

18 days

Saaremaa, Saaremaa vald, Kaimri, Sõrve-Hindu, Vintri, Mässa, Kaavi, Mäebe ja Mõntu küla; Läätsa-Mõntu 35 kV õhuliini üleviimine 20 kV pingele tööprojekt (II etapp), IS2627.

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

12 days

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring

EstoniaJUMINDA POOLSAARE SELTS MITTETULUNDUSÜHING

Published and bidding deadline .

17 days

SIAL China 2019 ühisstendi arhitektuurne ja kujunduslik lahendus

EstoniaEttevõtluse Arendamise Sihtasutus

Published and bidding deadline .

8 days€0

Holdre teede rekonstrueerimise projekti ja Halinga mahasõiduteede ehitamise projekti ekspertiisid

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

Sarapuu Mets maaparandussüsteemide ja teede rekonstrueerimise projekti ekspertiis

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

10 days€0

Eesti ja Balti Elektrijaamade tuhaväljade järelevalveteede jäätumisvastane puistamine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

8 days

Navision tarkvara arendus- ja hooldustööd

EstoniaEesti Töötukassa

Published .

Lumetõrje Saaremaa valla Mustjala I piirkonnas aastatel 2018–2021

EstoniaSaaremaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

0 days
Contract awarded to .
Kurissoo taluTöövõtuleping 13925€0

Autokütuse ostmine

EstoniaKadrina Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

5 days

Prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ vahehindamine

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

21 days

Lõhefilee

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

8 days

Oftalmoloogilise laseri ostmine

Estoniasihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum

Published and bidding deadline .

8 days

Veisefarmi alusmattide ja ventilatsioonisüsteemi kardinate ostmine

EstoniaJärvamaa Kutsehariduskeskus

Published and bidding deadline .

8 days

Harvendusraie raieteenus 2019-2022

EstoniaSIHTASUTUS JÄRVSELJA ÕPPE- JA KATSEMETSKOND

Published and bidding deadline .

20 days

Riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kojukande teenuse tellimine

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

36 days

Hakkpuidu ost

EstoniaLääneranna Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

32 days

Kaitstud töö teenuse raamlepinguga riigihange

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

22 days

TÖÖHARJUTUS JÕGEVA LINNAS

EstoniaEesti Töötukassa

Published and bidding deadline .

11 days€0

Keskkonnaagentuuri ilmasamba tehniline lahendus

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

27 days€37,500
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 95
 7. 96
 8. 97
 9. 98
 10. 99