Here you can review and filter public procurements from Estonia and Latvia from 2018–2019. Try filtering for Single bidder procurements with brief bidding periods or Contracts won before or after political donations, or create your own below.

Found 49110 procurements

 • until

 • days
 • euros
 • months before or after

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

" Autoceļu (ielu) uzturēšanas un remonta darbi iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MOTORS""Autoceļu uzturēšanas un remonta darbi Griškānu pagastā " 89530€16,130
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Krūmu atvašu mehanizēta pļaušana Mākoņkalna pagastā" 89539€1,198
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOPDARBS""Autoceļu (ielu) uzturēšanas un remonta darbi Stoļerovas pagastā" 89540€9,980
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Krūmu atvašu mehanizēta pļaušana Griškānu pagastā" 89531€1,916.80
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Ceļmalu appļaušana Griškānu pagastā" 89532€3,435
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Sangrāvju atjaunošana ar autogreideri Griškānu pagastā" 89533€1,290
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon""Autoceļu uzturēšanas un remonta darbi Kaunatas pagastā" 89534€7,023.50
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"-"Sāngrāvju atjaunošana ar autogreideri Kaunatas pagastā" 89535€1,290
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Krūmu atvašu mehanizēta pļaušana Kaunatas pagastā" 89536€1,198
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Autoceļu uzturēšanas un remonta darbi Mākoņkalna pagastā" 89537€10,425.38
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Sāngrāvju atjaunošana ar autogreideri Mākoņkalna pagastā " 89538€1,290

" Medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegāde SIA “Saldus medicīnas centrs “ vajadzībām”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

18 days
Contract awarded to .
SIA "Arbor Medical Korporācija"Piegades Līgums Nr.M607/2018-1 43968€31,467

""Katlu māja 2" pārbūve par garāžu/noliktavu Cīravā, Cīravas pagasts, Aizputes novads"

LatviaAizputes novada dome

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lexa ID"""Katlu māja 2" pārbūve par garāžu/noliktavu Cīravā, Cīravas pagasts, Aizputes novads" 73840€34,258.18

""Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

LatviaNodarbinātības valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

26 days
Contracts awarded to .
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVU VIKINGS"""Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” 45594€34,380.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVU VIKINGS"Pasažieru autopārvadājumi Nodarbinātības valsts aģentūras klientu pārvadājumiem Latgales reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām 45595€27,768.59
Non-disclosedPasažieru autopārvadājumi Nodarbinātības valsts aģentūras klientu pārvadājumiem Rīgas reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām 45596Non-disclosed
Non-disclosedPasažieru autopārvadājumi Nodarbinātības valsts aģentūras klientu pārvadājumiem Latgales reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām 45597Non-disclosed

""Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

LatviaNodarbinātības valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miks BUS"Pasažieru autopārvadājumi Aģentūras klientu pārvadājumiem Latgales reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām 72397€48,925.62
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LĪVU VIKINGS"Pasažieru autopārvadājumi Aģentūras klientu pārvadājumiem Rīgas reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām 72398€7,933.89

""Ēkas ""Vālodzīte""fasādes atjaunošana 3.kārta

LatviaNeretas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertika"""Ēkas ""Vālodzīte""fasādes atjaunošana 3.kārta 55543€37,088.92

"'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā''

LatviaBaldones novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed"'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā'' 43089Non-disclosed

"'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā''

LatviaBaldones novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
SIA "VIZULO Solutions""'Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Baldones novadā'' 48129€252,516

"1.ārsnieciskā korpusa atjaunošanas un pārbūves būvuzraudzība VSIA ,,Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca’’”

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVREM"Par būvuzraudzības pakalpojumiem 70660€9,000

"1.ārstnieciskā korpusa atjaunošanas un pārbūves būvuzraudzība VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

18 days

"2019 Narva-Jõesuu rannavalve"

EstoniaMenetlusteenistus

Published and bidding deadline .

27 days€10,400

"ADVA Optical Networking SE" ražoto 100 Gbps un 10 Gbps datu pārraides iekārtu un to komplektējošo daļu pirkums un piegāde

LatviaAkciju sabiedrība "Latvenergo"

Published .

Contract awarded to .
ADVA Optical Networking SE"ADVA Optical Networking SE" ražoto100 Gbps un 10 Gbps datu pārraides iekārtu un to komplektējošo daļu pirkums un piegāde 64413Non-disclosed

"AS "Rīgas Centrāltirgus" mārketinga un komunikācijas pakalpojumi"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "Cocoon"Par "AS "Rīgas Centrāltirgus" mārketinga un komunikācijas pakalpojumiem 50546€39,999

"AS "Rīgas Centrāltirgus" raidījumu nodrošināšana televīzijā"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA All Media LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus" raidījumu nodrošināšana televīzijā 40105€32,400

"AS "Rīgas Centrāltirgus" reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšana medijos"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

37 days

"AS "Rīgas Centrāltirgus" reklāmas un informatīvās publicitātes nodrošināšana medijos"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

21 days

"Accuracy International" snaiperšauteņu iegāde

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published .

Contract awarded to .
"Accuracy International" Ltd."Accuracy International" snaiperšauteņu iegāde 66133€1.61M

"Active Directory" un vienotas e-pasta sistēmas licenču iegāde

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

33 days€174,580.40

"Airport Enhanced Video Surveillance" projekta realizācija – A-SMGCS sistēmas paplašināšana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"

Published .

Contract awarded to .
Indra Navia A/S“Airport Enhanced Video Surveillance” projekta realizācija – A-SMGCS sistēmas paplašināšana 36229€1.01M

"Aizputes novada videonovērošanas sistēmas izveide"

LatviaAizputes novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA"Aizputes novada videonovērošanas sistēmas izveide 68739€30,245.58

"Akmeņogļu piegāde SIA "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA""vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA""

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS""Akmeņogļu piegāde SIA "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA""vajadzībām" 86224€36,450

"Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 1.ārstnieciskā korpusa atjaunošana un pārbūve"

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

75 days
Contract awarded to .
SIA "LC būve""Aknīstes psihoneiroloģiskās slimnīcas 1.ārstnieciskā korpusa atjaunošana un pārbūve" 71194€409,838.51

"Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi", Alsungā, Alsungā novadā”,

LatviaAlsungas novada dome

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVFIRMA INBUV""Alsungas viduslaiku pils dienvidu korpusa glābšanas un restaurācijas darbi", Alsungā, Alsungā novadā”, 58017€84,261.57

"Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana"

LatviaVeclaicenes pagasta pārvalde

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIĻŅI UN I.S.A.""Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana" 86597€1,256.60
SIA "SORMA""Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana" 86598€4,352
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana" 86599€1,293.75
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs""Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana" 86600€4,236.68

"Amatiermākslas kolektīvu speciālistu pakalpojumu sniegšana " sarunu procedūras.

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published .

Ingūna GremzeBērnu un jauniešu teātra studijas "Vinnijs" režisore 49333€3,420
Vita GrīnhofaSieviešu kora "Ausma" kormeistare 49342€3,072
Māris TreijsBērnu un jauniešu vokālā ansambļa "Kolibri" un "Podziņas" koncertmeistars 49343€3,072
Guna TrukšāneTautas deju ansambļa "Līgo" repetitore 49344€3,072
Alvīne EriņaVidējās paaudzes Tautas deju ansambļa "Līgo" koncertmeistare 49345€3,072
Jānis ŠvarcbahsSenioru sieviešu kora "SUDRABOTĀ GAISMA" koncertmeistars 49346€3,072
Arta LaupaceVidējās paaudzes deju kolektīva "Daiļrade" koncertmeistare 49347€3,072
Jānis RožkalnsJauniešu kora "MŪZA" diriģents 49348€3,072
Andris PujātsJauktā kora "SONORE" kormeistars 49349€3,072
Solveiga ApsaloneVidējās paaudzes Tautas deju ansambļa "Līgo" koncertmeistare 49350€3,072
Antons FreimanisDeju ansambļa "Daiļrade" repetitors 49351€3,072
Inita MalnačaBērnu un jauniešu vokālā ansambļa " KOLIBRI"vadītāja. 49334€4,440
Gunta RudeneBērnu tautas deju ansambļa "Dzintariņš" repetitore 49352€4,440
Sarmīte PlaudeDeju ansambļa "Daiļrade" koncertmeistare 49353€3,072
Ieva GūtmaneBērnu tautas deju ansambļa "Dzintariņš" koncertmeistars 49354€3,072
Kristīne OtersoneBērnu mākslas studijas vadītāja 49355€3,072
Guntars RuņģisVīru kora "Frachori" kormeistars 49356€3,072
Romualds PiparsTautas kinostudijas "Mazā Ģilde" vadītājs 49357€3,072
Solveiga ApsaloneTautas deju ansambļa "Līgo" koncertmeistare 49358€3,072
Aivars OpincānsVīru kora "Frachori" diriģents 49359€3,072
Gundars DziļumsKora "Sonore" diriģents 49360€3,072
Konstantīns KoļesņikovsDeju ansambļa "Daiļrade" repetitors 49361€3,756
Sanita MisikaBērnu tautas deju ansambļa "Dzintariņš" repetitore 49335€4,440
Dzintra VīcupeSieviešu kora "Ausma" kormeistare 49362€3,072
Linda TiļčikaTautas deju ansambļa "Līgo" repetitore 49363€3,756
Nauris IndzerisJauniešu kora "Balsis"kormeistars 49364€3,072
Agnese MalnačaBērnu un jauniešu vokālā ansambļa "KOLIBRI" vokālais pedagogs 49336€3,072
Vladimirs DondukovsBērnu tautas deju ansambļa "Dzintariņš" repetitors 49337€4,104
Elīna ČipāneJauniešu kora "Balsis" diriģente 49338€3,072
Anita ReinfeldeBērnu un jauniešu vokālā ansambļa "Podziņas" kustību konsultante 49339€3,072
Alvīne EriņaVidējās paaudzes Tautas deju ansambļa "Senlīgo" koncertmeistare 49340€3,072
Ausma DanemaneTautas tēlotājmākslas studijas "Ģilde" vadītāja 49341€4,440

"Amatniecības centra "Māzers" telpu vienkāršota atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Erbauer group"Amatniecības centra "Māzers" telpu vienkāršota atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana 63989€40,038.21

"Andersen", "Beckman Coulter", "Inomed International", "Instrumentation Laboratory a Werfen Company", "Integra", "Medi-Stim", "Medtronic", "Natus", "Physio-Control" ražoto medicīnisko iekārtu tehniskā apkope un servisa nodrošinājums

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija""Andersen", "Beckman Coulter", "Inomed International", "Instrumentation Laboratory a Werfen Company", "Integra", "Medi-Stim", "Medtronic", "Natus", "Physio-Control" ražoto medicīnisko iekārtu tehniskā apkope un servisa nodrošinājums 37701€260,000

"Angļu valodas mācības Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days

"Angļu valodas mācības Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLYGLOT"angļu valodas mācības grupā Pārvaldes darbiniekiem 80673€21,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLYGLOT"individuālās angļu valodas mācības Pārvaldes darbiniekiem 80674€8,400

"Apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais Apbedīšanas Dienests"IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.4.2/45 apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm 88893€2,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais Apbedīšanas Dienests"IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.4.2/46 apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm 88894€3,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais Apbedīšanas Dienests"IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.4.2/47 apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm 88895€4,500
SIA "OZIR"IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.4.2/49 apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm 88896€1,600
SIA "OZIR"IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.4.2/50 apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm 88897€2,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais Apbedīšanas Dienests"IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 5.4.2/48 apbedīšanas un kremācijas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm 88898€2,000

"Apkures katla iegāde un uzstādīšana Variešu ciema katlu mājā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days

"Application performance monitoring - APM" tarkvara hange

EstoniaEesti Energia Aktsiaselts

Published and bidding deadline .

25 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ Plumbr"Application performance monitoring - APM" tarkvara raamleping 8695Non-disclosed

"Artroskopisko enkuru iegāde "

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

15 days

"Artroskopiskā pumpja sistēmas piegāde SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artropulss"Par artroskopiskā pumpja sistēmas piegādi 64148€10,226.99

"Asenizācija"

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu Ūdens"Asenizācija 47120€25,919.83

"Asfalta ieklāšanas tehnikas pakalpojumu sniegšana"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Published and bidding deadline .

11 days

"Attālinātas saziņas risinājuma ražotāja atbalsta pagarināšana Pexip Infinity licencēm uz vienu gadu"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santa Monica Networks""Attālinātas saziņas risinājuma ražotāja atbalsta pagarināšana Pexip Infinity licencēm uz vienu gadu" 44222€14,172.26

"Autobusa noma ar šoferi Jūrmalas VVSPC vajadzībām"

LatviaPašvaldības agentūra "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs"

Published and bidding deadline .

14 days

"Autoceļa Rijas Zaļumi un autoceļa Stobri Pucenes pārbūve Alsungas novadā”

LatviaAlsungas novada dome

Published and bidding deadline .

16 days

"Autoceļu remontdarbi iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"Dricānu pagasta pārvaldes autoceļu remontdarbi 88739€2,414.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"Rikavas pagasta pārvaldes autoceļu remontdarbi 88740€24,770.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"Nagļu pagasta pārvaldes autoceļu remontdarbi 88741€22,046.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"Gaigalavas pagasta pārvaldes autoceļu remontdarbi 88742€24,180.88
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"Strūžānu pagasta pārvaldes autoceļu remontdarbi 88743€3,210.51

"Automašīnu noma ar izpirkuma tiesībām nomas perioda beigās VSAC "Kurzeme" filiālēm "Iļģi" un "Dundaga""

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

40 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FS Noma""Automašīnu noma ar izpirkuma tiesībām nomas perioda beigās VSAC "Kurzeme" filiālēm "Iļģi" un "Dundaga"" 80177€54,720

"Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" audzēkņu pārvadāšanai"

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published and bidding deadline .

11 days

"Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" audzēkņu pārvadāšanai"

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMĀRDES AL"Autotransporta pakalpojumu sniegšana Bērnu un jauniešu centra "Rīgas Skolēnu pils" audzēkņu pārvadāšanai 63554€26,000

"Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta" būvniecība

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

37 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed"Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta" būvniecība 53465Non-disclosed

"Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta" būvniecība

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

23 days
Contract awarded to .
SIA "ĢL Konsultants""Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta" būvniecība 51015€993,256.63

"Barokameras apkope"

LatviaNacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
OCEAN-TECH Sp. z o.o."Barokameras apkope" 63500€22,000

"Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde"

LatviaNodarbinātības valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

39 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO"Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde 60064€354,890.08

"Biometrijas datu izgūšanas iekārtu iegāde"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "Komerccentrs DATI grupa"Biometrijas datu izgūšanas iekārtu iegāde 47102€31,540

"Bruņojuma iegāde"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZOMMERS"Bruņojuma iegāde 57480€69,360

"Bērnu rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana Limbažos"

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KSIL BALTIC"Bērnu rotaļu laukuma iekārtu piegāde un uzstādīšana Limbažos 63632€8,741.65

"BŪVDARBU UZRAUDZĪBA “Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē”"

LatviaSmiltenes novada dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "Marčuks"Būvdarbu uzraudzība "Rūpnieciskās ražošanas ēkas būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē" 71425€17,900

"Būvmateriālu iegāde AS "Rīgas Centrāltirgus" vajadzībām"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

11 days
SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""Būvmateriālu iegāde AS "Rīgas Centrāltirgus" vajadzībām 40519€30,000

"Būvniecības darbi projekta „Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā” ietvaros"

LatviaStrenču novada dome

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Warss+"Līgums "Būvniecības darbi projekta „Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā” ietvaros" 55055€37,125.31

"Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība grants autoceļu “Dzintari-Novadi", Laucienes pagastā un "Poprags-Saslaukas-Nogale", Ārlavas pagastā pārbūvei Talsu novadā”

LatviaTalsu novada pašvaldība

Published .

Pilnsabiedrība "LMR projekts"būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Pagasta autoceļa “Dzintari – Novadi” pārbūve Laucienes pagastā, Talsu novadā” 84629€3,800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Project"būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Pagasta autoceļa “Poprags – Saslaukas – Nogale” posma no valsts autoceļa V1410 līdz valsts autoceļam V 1398 pārbūve Ārlavas pagastā, Talsu novadā” 84630€10,640.24

"Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju izstrāde, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektos "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadagā, Ādažu novadā"

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

24 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS""Būvniecības ieceres dokumentācijas, tehnisko specifikāciju izstrāde, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektos "Ādažu nacionālais mācību centrs" Kadagā, Ādažu novadā" 43416€59,600

"Būvprojekta "Noliktavas ēkas jaunbūve Pleskavas ielā 2, Alūksnē, Alūksnes novadā" izstrāde un autoruzraudzība"

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

28 days

"Būvprojekta izstrāde Rehabilitācijas nodaļas pārbūvei Pētera ielā 33, Ventspilī"

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

30 days
SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs""Būvprojekta izstrāde Rehabilitācijas nodaļas pārbūvei Pētera ielā 33, Ventspilī" 46735€73,027.72

"CAD/CAM digitālās sistēmas - 5 asīgā frēzēšanas iekārta, dentālās laboratorijas skeneris, dators (darba stacija), sinterizācijas krāsns, piegāde”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

Published and bidding deadline .

16 days

"CDOC2.0 analüüs (info pikaajalise salastamise lahenduse arhitektuur)“

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€83,130
Contract awarded to .
Cybernetica ASHANKELEPING nr 4.2-3/1950-1 22256€83,130

"Canon" biroja tehnikas tehniskā uzturēšana

LatviaAizsardzības ministrija

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS""Canon" biroja tehnikas tehniskā uzturēšana 62864€41,999

"Ceļa "Stacija - Kazubrenči" pārbūves darbu būvuzraudzība"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days

"Ceļa "Stacija-Kazubrenči" pārbūves darbi"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

25 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed"Ceļa "Stacija-Kazubrenči" pārbūves darbi" 53253Non-disclosed

"Ceļa "Stacija-Kazubrenči" pārbūves darbi"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days

"Ceļa locītavas endoprotēžu piegāde SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca""

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Johnson&Johnson AB Latvijas filiālePar ceļu locītavas endoprotēžu piegādi 46982€41,999.99

"Ceļu uzturēšanas darbi Krustpils, Atašienes, Mežāres, Variešu un Vīpes pagastā vasaras sezonā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROPLAINIS"Ceļu seguma planēšana Krustpils pagastā 51150€6,444.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils"Divkārtu virsmas apstrāde uz esošā asfaltbetona seguma Krustpils pagastā 51151€23,560
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLUDI LM"Asfaltbetona seguma remonts Atašienes, Mežāres, Variešu, Vīpes pagastā 51152€16,394

"Concertina" tipa dzeloņstieples iegāde (e-konkurss)

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

32 days

"Concertina" tipa dzeloņstieples un mietiņu iegāde

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

40 days

"Cummins" mootorite hooldus- ja remonttööde tellimine

EstoniaPolitsei- ja Piirivalveamet

Published and bidding deadline .

26 days1 bidder
1 bid
€310,000
Contracts awarded to .
Baltic Industrial OÜRaamleping 14695€310,000
Baltic Industrial OÜ1.11-9/86-1 14696€73,777
Baltic Industrial OÜ1.11-9/205-1 14697€66,321.90

"Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)"

LatviaNodarbinātības valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

41 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Corporate Consulting""Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma nodrošināšana)" 56847€1.44M

"Datori un perifērijas ierīces Krustpils novada pašvaldībai un tās iestādēm"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika"Stacionārie datori bez monitora un monitori 46265€8,121
SIA "Elektronikas tirdzniecības un apkopes centrs"Portatīvie datori 46266€2,670
SIA "ATEA"Perifērijas ierīces 46267€2,130

"Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos"

LatviaNacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "Emilia""Datu tīklu izveide un papildināšana MVP objektos" 47147€41,999.99

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Ilūkstē, konstrukciju un jumta seguma remonts"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTS"

Published and bidding deadline .

11 days

"Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jumta seguma maiņa Kuldīgas novadā, Kurmāles pagastā, Vilgālē, "Dālderi""

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "PRETPILS"Būvdarbu līgums Nr. JP 2019/130 85695€25,896.19

"Daudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi"

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedDaudzfunkcionālo iekārtu (kopētāju) noma un servisa pakalpojumi 43578Non-disclosed

"Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

40 days
Contract awarded to .
AS "VIADA Baltija""Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībām" 82443€239,552.60

"Degvielas iegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

18 days
Contracts awarded to .
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde Ozolmuižas pagasta pārvaldes vajadzībām 74052€18,090
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde Kantinieku pagasta pārvaldes vajadzībām; 74053€9,306.60
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde Sakstagala pagasta pārvaldes vajadzībām 74054€20,265.90
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde Nagļu pagasta pārvaldes vajadzībām; 74055€9,090
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes vajadzībām; 74056€5,929.50
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde pārvaldes Dricānu pagasta vajadzībām 74057€7,043.10
AS "VIADA Baltija"Degvielas piegāde Rikavas pagasta pārvaldes vajadzībām 74058€11,799

"Degvielas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTARTE-NAFTA"Degvielas iegādes līgums Nr.4-37/23/2019 87725€10,371.76

"Degvielas piegāde Stružānu pagasta pārvaldes vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

21 days

"Degvielas piegāde sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete"" transporta vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rehabilitācijas centrs "Tērvete""

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTARTE-NAFTA"Pirkuma līgums Nr.C-6 51320€8,151

"Dezinfekcija līdzekļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"vajadzībām"

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "Sedumi"LĪGUMS Nr. 4-37/1/2018 par dezinfekcijas līdzekļu piegādi 54634€12,164.58

"Dezinfekcijas līdzekļu iegāde un piegāde"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā„Endoskopu automātiskās apstrādes līdzekļi” 86663€15,906.10
SIA Hygeia„Virsmu dezinfekcijas salvetes īpaši sensitīvām virsmām Perinatālās aprūpes centrā” 86664€396
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK"„Virsmu dezinfekcijas līdzekļi” 86665€25,080
SIA Hygeia„Instrumentu dezinfekcijas līdzekļi” 86666€2,711.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDILINK"„Gļotādu dezinfekcijas līdzeklis” 86667€800
SIA Hygeia„Roku un ādas mazgāšanas, dezinfekcijas un kopšanas līdzekļi” 86668€16,041.60

"Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "Sedumi"Līgums Nr.4-37/1/2019 par dezinfekcijas līdzekļu piegādi 47931€12,971.88

"Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

40 days
Contract awarded to .
SIA "Arbor Medical Korporācija"Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" 70882€3,305

"Diabētiskās pēdas aprūpes kabineta medicīniskā aprīkojuma un iekārtu piegāde SIA "Saldus medicīnas centrs" vajadzībām".

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

28 days
Contract awarded to .
SIA "Arbor Medical Korporācija"Piegades Līgums M612/2018-1 43946€3,305

"Dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienības" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Dolomīta šķembu maisījuma piegāde Stružānu pagasta pārvaldei 71386€1,032.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Dolomīta šķembu maisījuma piegāde Sakstagala pagasta pārvaldei 71387€4,100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Dolomīta šķembu maisījuma 16/32 frakcijas piegāde Sakstagala pagasta pārvaldei 71388€3,815
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Tīršķembu 2/5 frakcijas piegāde Sakstagala pagasta pārvaldei 71389€545
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Dolomīta šķembu maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Kantinieku pagasta pārvaldei 71390€2,057.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Dolomīta šķembu maisījuma 16/32 frakcijas piegāde Kantinieku pagasta pārvaldei 71391€1,639.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VLAKON"Dolomīta šķembu maisījuma 0/16 frakcijas piegāde Ozolmuižas pagasta pārvaldei 71392€9,936.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 2/5 frakcijas piegāde Ozolmuižas pagasta pārvaldei 71393€217.50

"Dricānu vidusskolas telpu remontdarbi"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes būvserviss""Dricānu vidusskolas telpu remontdarbi" 72754€8,976.10

"Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm”

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

23 days
Contracts awarded to .
SIA "AB Security Solutions"“Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmas un apsardzes tehniskās apkopes un remonts VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56903€6,377.69
SIA "AB Security Solutions""Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56904€2,717.36
SIA "AB Security Solutions""Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56905€10,500
SIA "AB Security Solutions""Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56906€2,833.88
SIA "AB Security Solutions""Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56907€3,909.09
SIA "AB Security Solutions""Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56908€5,371.90
SIA "AB Security Solutions""Drošības sistēmu, videonovērošanas, ugunsdrošības sistēmu, apsardzes tehniskās apkalpošanas, apkopes un remonta pakalpojumi VSAC “Kurzeme” filiālēm” 56909€1,500

"Drupinātās grants, smilts un dolomīta šķembu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienības" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 0/16 frakcijas piegāde Mākoņkalna pagasta pārvaldei 79370€912
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 16/32 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79379€7,770
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 2/5 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79380€1,146
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 8/16 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79381€6,876
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma (putekļu daudzums līdz 5%) 0/32 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79382€10,100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma (putekļu daudzums līdz 15%) 0/32 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79383€9,600
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Drupinātas grants šķembu maisījums 0/45 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79384€5,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Drupinātas grants šķembu maisījums 0/32 frakcijas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79385€44,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Smilts sijātas piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79386€1,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Dabīgās grants piegāde Griškānu pagasta pārvaldei 79387€1,902
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Drupinātas grants maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Stoļerovas pagasta pārvaldei 79388€4,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Mākoņkalna pagasta pārvaldei 79371€912
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Drupinātas grants maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Mākoņkalna pagasta pārvaldei 79372€1,020
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 0/16 frakcijas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldei 79373€1,635
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldei 79374€4,905
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Drupinātas grants maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldei 79375€4,800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Skalotas smilts piegāde Čornajas pagasta pārvaldei 79376€545
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avikon"Grants šķembu maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Čornajas pagasta pārvaldei 79377€13,125
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salenieku dolomīts"Dolomīta šķembu maisījuma 0/32 frakcijas piegāde Čornajas pagasta pārvaldei 79378€1,545

"Durbes novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā"

LatviaDurbes novada dome

Published .

Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KALNENIEKI-I"Autoceļu uzturēšana ziemas sezonā Durbes novada Vecpils pagastā 54362€4,175
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Andrejlauki"Autoceļu uzturēšana ziemas sezonā Durbes novada Dunalkas pagastā 54363€8,364.45
Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "KALNENIEKI-I"Autoceļu uzturēšana ziemas sezonā Durbes novada Durbes pagastā 54364€4,500
Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "ĀBOLIŅI"Autoceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Durbes novada Tadaiķu pagastā 54365€4,980
Liepājas rajona Tadaiķu pagasta zemnieku saimniecība "ĀBOLIŅI"Ielu uzturēšana ziemas sezonā Durbes novada Durbes pilsētā 54366€2,625

"Dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Kuldīgas novadā, kuru pārvaldnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"""

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Published and bidding deadline .

12 days

"Dūņu un sanesumu tīrīšana Melnupē, Alūksnes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos "Melnupes" un "Tērces"

LatviaZeltiņu pagasta pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piekrastei.lv""Dūņu un sanesumu tīrīšana Melnupē, Alūksnes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos "Melnupes" un "Tērces" 86586€36,327.33

"Dūņu un sanesumu tīrīšana Melnupē, Alūksnes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos "Tērces" un "Melnupes"

LatviaZeltiņu pagasta pārvalde

Published and bidding deadline .

12 days

"E-andmekogu loomine loomaliigiti antimikroobsete ainete kasutamise aruandluseks" ärianalüüsi teostamine

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€17,600
Contract awarded to .
Dolm IT OÜTöövõtuleping 31224€17,600

"Elektronisko mērķu sistēma"

LatviaNacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZOMMERS""Elektronisko mērķu sistēmas iegāde" 54974€21,280

"Elektronisko pierādījumu iegūšanas un analīzes pārnēsājamās iekārtas iegāde Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām”

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "ATEA"Elektronisko pierādījumu iegūšanas un analīzes pārnēsājamās iekārtas iegāde Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām 55231€17,029.58

"Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

13 days

"Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

27 days
Contracts awarded to .
IK "Uni-tests"Par iepirkuma 1.daļu - "Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm" 61622€4,300
IK "Uni-tests"Par iepirkuma 5.daļu - "Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm" 61623€5,300
IK "Uni-tests"Par iepirkuma 7.daļu - "Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm" 61624€730
IK "Uni-tests"Par iepirkuma 9.daļu "Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm" 61625€350
IK "Uni-tests"Par iepirkuma 11.daļu "Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm" 61626€450
IK "Uni-tests"Par iepirkuma 14.daļu "Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm" 61627€700

"Elektrotehnikas iegāde, piegāde un uzstādīšana VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "P.E.M. Tehnoloģijas"Par elektrotehnikas iegādi, piegādi un uzstādīšanu VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 80129€4,591.90
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"Par profesionālās sadzīves tehnikas un elektrotehnikas iegādi, piegādi un uzstādīšanu VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 80130€21,551

"Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 5, Aizputē”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIZPUTES NAMI"

Published and bidding deadline .

35 days

"Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" vadības nodrošināšana"

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks"

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
SIA "Global Consulting"Iepirkums 81297€84,000

"Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Zīlānu ciemā 1.kārta, Meldru un Avotu ielās, 2.kārta, Sarmas un Dārzupītes ielās, Kūku pagastā, Krustpils novadā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENC Latvia"LĪGUMS Nr. 2.1-41/18/13 62272€23,794.92

"Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts"fasādes remontdarbi un zibens aizsardzības sistēmas izbūve"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kontrols-A""Gaigalavas pamatskolas ēkas "Internāts" fasādes remontdarbi un zibens aizsardzības sistēmas izbūve" 87192€19,733.34

"Getinge", "Hawo", "KCI", "Lojer", "Johnson&Johnson" un "Smiths" ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB MEDICAL GROUP RIGA""Getinge", "Hawo", "KCI", "Lojer", "Johnson&Johnson" un "Smiths" ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi 84155€600,000

"Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Valkas pilsētā, Domes bulvārī, Raiņa un Rīgas ielās"

LatviaValkas novada dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "SiMC"Gājēju ietvju pārbūve un būvniecība Raiņa ielā (posmā no Viestura ielas līdz Latgales ielai), Valkā 62504€52,467.71

"Gājēju un veloceliņa izbūve Krustpils novada Kūku pagastā no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krustpils""Gājēju un veloceliņa izbūve Krustpils novada Kūku pagastā no Zīlānu ciema līdz Jaunās muižas ciemam" 48822€237,923.48

"Gāzu maisījumu un skābekļa iegāde, balonu noma ūdenslīdēju aparātiem un barokamerai"

LatviaNacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELME MESSER L""Gāzu maisījumu un skābekļa iegāde, balonu noma ūdenslīdēju aparātiem un barokamerai" 43837€41,999.99

"HansaWorld" licenču iegāde

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

30 days€200,000

"Higiēnas preču piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

11 days

"IP MPLS" un "Ethernet" tīkla iekārtu piegāde un atbalsta pakalpojuma nodrošināšana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Published and bidding deadline .

34 days€445,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Santa Monica Networks""IP MPLS" un "Ethernet" tīkla iekārtu piegāde un atbalsta pakalpojuma nodrošināšana 65847€323,746.74

"Ielas apgaismojuma ierīkošana Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienības" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Contracts awarded to .
SIA "VMZ""Ielas apgaismojuma ierīkošana Līgo ielā, Lipuškos, Mākoņkalna pagastā" 88580€7,396.57
SIA "VMZ""Ielas apgaismojuma ierīkošana Dārzu ielā, Kaunatā, Kaunatas pagastā" 88581€18,855.95

"Ielu apgaismes ķermeņu iegāde"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Published and bidding deadline .

11 days

"Ielu remonts iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību teritorijā "

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfalta seguma nomaiņa Čornajas pagasta Ratnieku ciema Krasta ielā 84677€12,535.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfalta seguma nomaiņa Čornajas pagasta Ratnieku ciema Uzvaras ielā 84678€4,708.17
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Asfaltbetona seguma remonts Janapolē Robežsargu ielā 84679€11,639.65

"Ielu un parku apgaismojuma LED gaismekļu piegāde"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELKO"LĪGUMS Nr. 2.1.-42/18/33 par iepirkuma daļām Nr. 1-3 63763€11,610

"Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Resocializācijas daļas, Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas un ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu funkciju audits un personāla procesu pilnveide"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALGAR"Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Resocializācijas daļas, Risku un vajadzību izvērtēšanas daļas un ieslodzījuma vietu Resocializācijas daļu funkciju audits un personāla procesu pilnveide 88094€25,665

"Infoühiskonna ürituste korraldamine"

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

23 days4 bidders
4 bids
€541,667
Event Masters OÜRAAMLEPING NR 4.2-3/1873-1 Event Masters 460€0
Hype-Lab OÜRAAMLEPING NR 4.2-3/1873-1 Hype-Lab 461€39,786.70
Hype-Lab OÜHANKELEPING nr 4.2-3/1875-1 462€39,786.70
Reisieksperdi AktsiaseltsRAAMLEPING NR 4.2-3/1873-1 Reisieksperdi AS 463€0
OÜ PubliconRAAMLEPING NR 4.2-3/1873-1 Publicon 464€0

"Infoühiskonna ürituste korraldamine" II etapi tööd

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
4 bids
€0
Contract awarded to .
Reisieksperdi Aktsiaseltssf 4.2-3/18127-1 Reisiekspert AS 6621€135,763

"Infoühiskonna ürituste korraldamine" IV etapi tööd

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids

"Infoühiskonna ürituste korraldamine" IV etapi tööd

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
Contract awarded to .
Hype-Lab OÜHANKELEPING nr 4.2-3/191-1 14918€143,883

"Infoühiskonna ürituste korraldamine" VI etapi tööd

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
5 bids
€103,057
Contract awarded to .
OÜ PubliconHankeleping nr 4.2-3/1968-1 23856€103,057

"Infrastruktūras uzlabošana Janopoles parkā, Griškānu pagastā"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes būvserviss""Infrastruktūras uzlabošana Janopoles parkā, Griškānu pagastā" 86150€20,989.40

"Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana RNP iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienībās"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Maltas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

12 days

"Jauna (pielāgota) mikroautobusa iegāde ar piegādi Valsts sociālās aprūpes centra "Veģi" klientu vajadzībām"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FS Noma"Jauna (pielāgota) mikroautobusa iegāde ar piegādi VSAC Kurzeme filiāles Veģi klientu vajadzībām 42858€41,300

"Jaunas automašīnas iegāde Krustpils novada pašvaldības vajadzībām"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "Green Motors"Par jaunas automašīnas piegādi Krustpils novada pašvaldībai 63597€24,793.39

"Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Published and bidding deadline .

13 days

"Jumta seguma, fasādes elementu, metāla izstrādājumu un kokmateriālu iegāde"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toptex"Kokmateriālu iegāde SIA "Labiekārtošana-D" vajadzībām 58825€15,559.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toptex"Jumta seguma un fasādes elementu iegāde SIA "Labiekārtošana-D" vajadzībām 58826€15,579.35
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Toptex"Metāla izstrādājumu iegāde SIA “Labiekārtošana-D” vajadzībām 58827€10,848.21

"KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DigitalStream""KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde" 63209€36,812.98

"Kokskaidu granulu piegāde Naujenes pagasta pirmskolas izglītības iestādei”

LatviaDaugavpils novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "LegnaGran"Par kokskaidu granulu piegādi 78133€9,720

"Kokskaidu granulu piegāde filiālei "Bolderāja""

LatviaSIA "Rīgas veselības centrs"

Published and bidding deadline .

11 days

"Kokskaidu granulu un brikešu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm 82445€15,368
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Dricānu pagasta pārvaldei 82446€20,121.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales Granulas"Kokskaidu granulu piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Kantinieku pagasta pārvaldei 82447€1,271.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Sakstagala pagasta pārvaldei 82448€15,483
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAG"Kokskaidu brikešu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Kantinieku pagasta pārvaldei 82449€819

"Kokskaidu granulu un malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

24 days
Non-disclosedMalkas piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Kaunatas pagasta pārvaldes iestādēm 79268Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPEGLES 2"Malkas piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienība Mākoņkalna pagasta pārvalde iestādēm 79269€8,124.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Mākoņkalna pagasta pārvaldes iestādēm 79270€1,241.76
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Kaunatas pagasta pārvaldes iestādēm 79271€1,241.76
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPEGLES 2"Malkas piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta pārvaldes iestādēm 79272€23,992
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Čornajas pagasta pārvaldes iestādēm 79273€6,984.90
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kokskaidu granulu piegāde Kaunatas pagastu apvienības struktūrvienības Griškānu pagasta pārvaldes iestādēm 79274€10,865.40

"Koniska stara datortomogrāfa piegāde”

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DENTOFLEX SCHUMANN"Koniska stara datortomogrāfa piegāde 44270€63,955

"Konsultē vispirms" principa ieviešanas novērtējuma veikšana un komunikācijas plāna izstrāde

LatviaEkonomikas ministrija

Published and bidding deadline .

34 days€185,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GatewayBaltic""Konsultē vispirms" principa ieviešanas novērtējuma veikšana un komunikācijas plāna izstrāde 34038€138,900

"Konsultē vispirms" principa ieviešanas novērtējuma veikšana un komunikācijas plāna izstrāde

LatviaEkonomikas ministrija

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GatewayBaltic""Konsultē vispirms" principa ieviešanas novērtējuma veikšana un komunikācijas plāna izstrāde 42950€138,900

"Kovšu ezera parka izveide Rēzeknē, sakārtojot piegulošās degradētās un neizmantotās teritorijas"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

34 days

"Krasta ielas remonts Strūžānos"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI""Krasta ielas remonts Strūžānos" 78814€24,942.65

"Kravas pārvadājumu nodrošināšana SIA "Labiekārtošana-D" vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Published and bidding deadline .

13 days

"Krustpils novada pašvaldības auto transporta tehniskā apkope un remonts 2018.gadā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARTEKS"Krustpils novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts 2018. gadā - Daļa Nr. 1, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 51855€37,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pilna Servisa Līzings"Krustpils novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts 2018. gadā - Daļa Nr. 1, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 51856€4,400

"Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras periodā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days

"Krustpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras periodā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"par iepirkuma daļām Nr.1 un Nr.5 54553€17,297.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR"par iepirkuma daļām Nr.3, 4 un 6 54554€81,456.60

"Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
AAS "BTA Baltic Insurance Company""Krustpils novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana" 55167€40,456

"Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī"

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Akciju sabiedrība "BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS""Krustpils pils A daļas un fasādes vienkāršota atjaunošana, Krustpils pils pagalma atjaunošana, Krustpils pils strūklakas un dārza pārbūve Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī" 52922€2M

"Krustpils pils C korpusa un fasādes vienkāršota atjaunošana Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī un Ēkas pārbūve par tūrisma informācijas centru Rīgas ielā 216A, Jēkabpilī"

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days

"Kurināmo granulu piegāde Beverīnas novada pašvaldības vajadzībām"

LatviaBeverīnas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Kurināmo granulu piegāde 80007€45,117

"Kurināmās malkas piegāde Atašienes, Kūku, Mežāres pagastu pārvaldēm un to iestādēm"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Latvijas-Vācijas kopuzņēmums "HOLZWERKE LUBĀNA" , SIAKurināmās malkas piegāde Mežāres pagasta Mežāres pamatskolai 41342€15,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASIGNE WOOD"Kurināmās malkas piegāde Mežāres pagasta pārvaldei 41343€18,528
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASIGNE WOOD"Kurināmās malkas piegāde Kūku pagasta bibliotēkai 41344€9,744
SIA "DLLA"Kurināmās malkas piegāde Kūku pagasta Sūnu pamatskolai 41345€13,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASIGNE WOOD"Kurināmās malkas piegāde Kūku pagasta pārvaldei 41346€25,984
Atašienes pagasta V.Grandāna zemnieku saimniecība "MELDRI"Kurināmās malkas piegāde Atašienes pagasta pārvaldei 41347€9,450

"Kurināmās malkas piegāde Krustpils novada pašvaldības iestādēm"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedKurināmā malka Krustpils novada Vīpes pagasta pārvaldei 57504Non-disclosed
Non-disclosedKurināmā malka Krustpils novada Variešu pagasta pārvaldei 57505Non-disclosed
Non-disclosedKurināmā malka Krustpils novada Kūku pagasta pārvaldei 57506Non-disclosed
Non-disclosedKurināmā malka Krustpils novada Krustpils pagasta pārvaldei 57507Non-disclosed
Non-disclosedKurināmā malka Krustpils novada Mežāres pagasta pārvaldei 57508Non-disclosed
Non-disclosedKurināmā malka Krustpils novada Atašienes pagasta pārvaldei 57509Non-disclosed

"Kurināmās malkas piegāde Krustpils, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēm un to iestādēm"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA"Kurināmās malkas piegāde Vīpes pagasta pārvaldei 51759€15,480
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemzarīši AB"Kurināmās malkas piegāde Variešu pagasta kultūras namam 51760€14,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemzarīši AB"Kurināmās malkas piegāde Variešu pagasta bibliotēkai 51761€8,970
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemzarīši AB"Kurināmās malkas piegāde Variešu pagasta pārvaldei 51762€14,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA"Kurināmās malkas piegāde Krustpils pamatskolai 51763€15,480
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA"Kurināmās malkas piegāde Krustpils pagasta pārvaldei 51764€17,888

"Kurināmās malkas piegāde VSAC "Kurzeme" filiālei "Aizvīķi" un zāģmateriālu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATA""Kurināmās malkas piegāde VSAC "Kurzeme" filiālei "Aizvīķi"" 78409€13,880

"LED displeju iegāde, piegāde un uzstādīšana AS "Rīgas Centrāltirgus" vajadzībām"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
PALAMI SIALED displeju iegāde, piegāde un uzstādīšana AS “Rīgas Centrāltirgus” vajadzībām 71024€27,300

"Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"Piederums Anton PAAR MASTERWAVE BTR reaktoram 49094€523.90
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Piederums Anton PAAR MASTERWAVE BTR reaktoram 49095€1,913.17
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Piederums Anton PAAR MASTERWAVE BTR reaktoram 49096€237.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE"Piederums Anton PAAR MASTERWAVE BTR reaktoram 49097€301
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Materiāli Adrona Crystal 7 dejonizatoram 49098€227

"Laboratorijas preču iegāde ERAF projekta "Minerāli un sintētiski nanopulveri porainas keramikas iegūšanai un keramikas materiālu modificēšanai", līguma Nr. 1.1.1.1/16/A/077 ietvaros"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Laboratorijas palīgmateriāli 52980€1,529.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"Laboratorijas palīgmateriāli 52981€1,316
Non-disclosedLaboratorijas palīgmateriāli 52982Non-disclosed
Non-disclosedMateriāli paraugu sagatavošanai 52983Non-disclosed
Non-disclosedASM zondes 52984Non-disclosed
Non-disclosedLaboratorijas inventārs un materiāli 52985Non-disclosed

"Latvija 100" tūrisma mārketinga kampaņas organizēšana Igaunijā

LatviaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Published .

Personu apvienības dalībnieks: Starhead Communications OÜ"Latvija 100" tūrisma mārketinga kampaņas organizēšana Igaunijā 63314€24,984

"Latvija 100" vietējā tūrisma veicināšanas kampaņas izstrāde un realizācija

LatviaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Published .

Contract awarded to .
SIA "CUBE Aģentūra""Latvija 100" vietējā tūrisma veicināšanas kampaņas izstrāde un realizācija 56014€98,912

"Latvija 100” tūrisma mārketinga kampaņa Igaunijā

LatviaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Published and bidding deadline .

13 days

"Latvija 100” tūrisma mārketinga kampaņa Lietuvā

LatviaLatvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
UAB “Spotlight LT”"Latvija 100" tūrisma mārketinga kampaņas organizēšana Lietuvā 63075€23,670

"Laukumu un skreiceliņu ar gumijas segumu tīrīšanas ierīces iegade Rīgas Futbola skolas vajadzībām"

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published and bidding deadline .

11 days

"Laukumu un skreiceliņu ar gumijas segumu tīrīšanas ierīces iegade Rīgas Futbola skolas vajadzībām"

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published and bidding deadline .

15 days

"Lielvārdes pamatskolas, pirmskolas vecuma bērnu klašu aprīkojuma mēbeļu projektēšana, izgatavošana, piegāde un uzstādīšana"

LatviaLielvārdes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days

"Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIFTREMONTS""Liftu tehniskā apkope ieslodzījuma vietās" 70368€41,999.99

"Logu bloku nomaiņa pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" apsaimniekošanā esošajos neprivatizētos dzīvokļos"

LatviaPašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

11 days

"Malkas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestādēm"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

24 days
Contract awarded to .
SIA "KLĀNI A""Malkas piegāde Kaunatas pagasta pārvaldes iestādēm" 74434€44,880

"Malkas piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

13 days

"Malkas piegādi Adamovas speciālās internātpamatskolas vajadzībām"

LatviaAdamovas speciālā internātpamatskola

Published and bidding deadline .

12 days

"Malkas un akmeņogļu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

40 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Akmeņogļu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienības struktūrvienības Ozolmuižas pagasta pārvaldes iestādēm 80844€1,881
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKVARIUS"Akmeņogļu piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 80845€4,514.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Sakstagala pagasta pārvaldes iestādēm 80846€13,962
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Kantinieku pagasta pārvaldes iestādēm 80847€4,027.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPEGLES 2"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Nagļu pagasta pārvaldes iestādēm 80848€8,995
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAPEGLES 2"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm 80849€8,995
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Malkas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Rikavas pagasta pārvaldes iestādēm 80850€10,740

"Mazlietota vieglā pasažieru automobiļa (mikroautobusa) iegāde SIA "Pansionāts Rokaiži" vajadzībām""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

12 days

"Mazlietotas automašīnas piegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days

"Mazlietotas automašīnas piegāde ar ieskaitu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE K""Mazlietotas automašīnas piegāde ar ieskaitu Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām" 48932€19,995

"Mazlietotu automašīnu piegāde iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days

"Mazlietotu automašīnu piegāde iestādes "Dricānu pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arden Trade"Mazlietotas automašīnas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Rikavas pagasta pārvaldei 88220€9,990
SIA "BRC"Mazlietotas automašīnas piegāde Dricānu pagastu apvienības struktūrvienībai Gaigalavas pagasta pārvaldei 88221€10,330

"Medikamentu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

11 days

"Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

28 days

"Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

13 days

"Mehitatud valveteenuse pakkumine Vabaduse väljak 9 maa-aluses hoones”

EstoniaAktsiaselts Tallinna Tööstuspargid

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€22,000
Contract awarded to .
AS G4S Eesti"Mehitatud valveteenuse pakkumine Vabaduse väljak 9 maa-aluses hoones” 5528€22,800

"Mehitatud valveteenuse pakkumine Vabaduse väljak 9 maa-aluses hoones”

EstoniaAktsiaselts Tallinna Tööstuspargid

Published and bidding deadline .

18 days6 bidders
6 bids
€20,148
Contract awarded to .
TITAN SECURITY OÜVabaduse väljku 9 valveteenuse leping 27036€20,148

"Meliorācijas sistēmas izbūve Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā, Jēkabpilī, 1.kārtas būvdarbi"

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energoterms"Meliorācijas sistēmas izbūve Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumos Pils mikrorajonā, Jēkabpilī, 1.kārtas būvdarbi 88104€54,607.24

"Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published and bidding deadline .

21 days

"Microsoft SharePoint .Net" bāzētu informācijas sistēmu attīstīšana

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

31 days€288,820
SIA "Datorzinību centrs""SharePoint" un ".Net" bāzētu informācijas sistēmu attīstīšana 64737€148,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROSCREEN"PDV, intranet un docētāju portāla pilnveide un sistēmu integrācijas risinājumu izstrāde 64738€140,820

"Microsoft" ofisa un serveru programmatūra

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA""Microsoft" serveru programmatūras iegāde 84372€64,194
SIA "DIVI grupa""Microsoft" lietotāju programmatūras noma uz 3 (trīs) gadiem 84373€229,937.08

"Microsoft" programmatūras licenču noma

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

32 days

"Microsoft" programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes, nomas un "Microsoft Premier" atbalsta pakalpojumu saņemšana

LatviaAkciju sabiedrība "Latvenergo"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA""Microsoft" programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un noma 83858€2.04M

"Mikroautobusa ( 8+1) nomas ( operatīvais līzings) Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvaldes vajadzībām"

LatviaKursīšu pagasta pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days

"Mikrobioloģiskā asins kultūru analizatora piegāde SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux"PAR MIKROBIOLOĢISKĀ ASINS KULTŪRU ANALIZATORA PIEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU 40944€19,500

"Mākoņskaitļošanas" infrastruktūras iepirkums

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

34 days

"Mēbeles Krustpils novada pašvaldības iestādēm (izgatavošana, piegāde un uzstādīšana)"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEKON"LĪGUMS Nr. 2.1-42/18/15 54932€17,954.47

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās"

LatviaDobeles novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

37 days
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedMēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LABORATORIJĀM 80675Non-disclosed
Non-disclosedMēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana MĀCĪBU TELPĀM. 80676Non-disclosed

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra telpās"

LatviaDobeles novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LABORATORIJĀM 71064€162,306
Uždaroji akcine bendrove "ISKU BALDAI" filiāleMēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana MĀCĪBU TELPĀM 71065€80,947.60

"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Bērziņš""

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas"Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei "Bērziņš" 89030€12,785.30

"Mērniecības pakalpojumi Krustpils novada pašvaldībā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO Mērniecība"LĪGUMS Nr. 2.1.- 42/18/29 51118€30,000

"Mērniecības pakalpojumi iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijasmernieks.lv""Mērniecības pakalpojumi iestādes "Kaunatas pagastu apvienība" struktūrvienību vajadzībām" 73295€41,999.99

"Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L & S-5""Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 56889€2,479
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L & S-5""Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 56890€5,785
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L & S-5""Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 56891€8,264
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L & S-5""Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 56892€2,893

"Mīkstā inventāra piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGLE RIS"Matraču piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 79392€3,300
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGLE RIS"Gultas veļas piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 79393€5,687
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EGLE RIS"Gultas piederumu piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 79394€3,414
SIA "NAMA"Apakšveļas piegāde piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 79395€3,867
SIA "NAMA"Apavu piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 79396€8,707
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDN"Aksesuāru piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 79397€329

"Mīkstā inventāra piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma "OLNIS"Mīkstā inventāra piegāde VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca 88175€8,075
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLINTEKS"Mīkstā inventāra piegāde VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca 88176€2,399.66
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma "OLNIS"Mīkstā inventāra piegāde VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca 88177€2,160

"NBS Aviācijas bāzes un tās apkārtnes putnu faunas izpēte un rekomendācijas teritorijas apsaimniekošanai lidojumu drošības uzlabošanai"

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group"NBS Aviācijas bāzes un tās apkārtnes putnu faunas izpēte un rekomendācijas teritorijas apsaimniekošanai lidojumu drošības uzlabošanai 72582€12,800

"Noorsootöö Foorumi" ja "Huvihariduse ning huvitegevuse konverentsi" ideekonkurss

EstoniaEesti Noorsootöö Keskus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€130,000
Contracts awarded to .
Shiftworks OÜNoorsootöö Foorum võidukavandi kinnitamine 8802€0
Shiftworks OÜHuvihariduse ja huvitegevuse konverents võidukavandi kinnitamine 8803€0

"OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published and bidding deadline .

15 days
Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA""OCTA un KASKO apdrošināšanas iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes dienesta transportlīdzekļiem" 78128€41,999.99

"Olympus" ražoto iekārtu tehniskā apkope un servisa pakalpojums

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published .

Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā"Olympus" ražoto iekārtu tehniskā apkope un servisa pakalpojums 84209€360,000

"Oracle" licenču uzturēšana

LatviaNacionālais veselības dienests

Published .

Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā"Oracle" licenču uzturēšana 35562€176,536.16

"Oracle" programmatūras tehniskā atbalsta pakalpojumu nodrošināšana

LatviaRīgas domes Finanšu departaments

Published .

Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā"Oracle" programmatūras tehniskā atbalsta pakalpojumu nodrošināšana 35561€862,667.07

"Oracle" programmatūras uzturēšanas nodrošināšana

LatviaValsts ieņēmumu dienests

Published .

Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā"Oracle" programmatūras uzturēšanas nodrošināšana 83845€2.65M

"Otolaringoloģijas kabineta aprīkojuma piegāde un uzstādīšanā SIA “Saldus medicīnas centrs “ vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

39 days
Contract awarded to .
SIA "Arbor Medical Korporācija""Otolaringoloģijas kabineta aprīkojuma piegāde un uzstādīšanā SIA “Saldus medicīnas centrs “ vajadzībām" 74702€10,727

"Ouster Lidar OS-1" vai ekvivalenta sensora piegāde projekta tēmas R121 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€4,050
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios""Ouster Lidar OS-1" vai ekvivalenta sensora piegāde projekta tēmas R121 ietvaros 33680€3,928

"Pacienta vitālo funkciju novērošanas monitoru piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published .

Contract awarded to .
SIA "Arbor Medical Korporācija"PAR PACIENTA VITĀLO FUNKCIJU NOVĒROŠANAS MONITORU PIEGĀDI 55487€19,900

"Pacientu aprūpes priekšmeti, medicīnas ierīču palīgmateriāli un mazvērtīgais inventārs"

LatviaSIA "Rīgas Dzemdību nams"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica"Safeti tipa lancetes 85244€1,320
SIA "Arbor Medical Korporācija"Daudzreizlietojams “cimda” tipa pirksta SpO2 sensors pieaugušajiem 85253€903
Non-disclosedTermo-Lock slēdži (sterilizācijas konteineru termostati) 85254Non-disclosed
SIA "Arbor Medical Korporācija"Deguna maska jaundzimušajiem 85255€677.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SARSTEDT"Monovette LH Asinsgāze 2ml CE 85256€364
Non-disclosedKvalitātes kontroles komplekti 85257Non-disclosed
SIA "Mediq Latvija"Kivetes gilkometram HemoCue Glucose 201 RT 85258€3,200
SIA "Mediq Latvija"Teststrēmeles/ sensora elektrodi glikozes noteikšanai kapilārajās asinīs 85259€100
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL"Sausās medicīniskās salvetes virsmām 85260€10,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Diamedica"Priekšmeti asins grupu noteikšanai 85261€2,354.10
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM"Ultronosonogrāfijas gēls , 5kg 85262€520
UAB "TEIDA"Teipi 85245€972
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DM Premium"Ultrasonogrāfijas gēls, sterils 85263€128.50
SIA "Arbor Medical Korporācija"Jaundzimušo arteriālo asiņu skābekļa piesātināšanas sensors Sp02 85264€2,810
SIA "Arbor Medical Korporācija"Subdermālie EEG adatveida elektrodi, savienojami ar Nicolet EEG iekārtu 85265€417.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GenMedica Baltic"Ķeizargrieziena laikā pielietojamais augļa vakuuma ekstraktors 85266€1,018
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GenMedica Baltic"Augļa monitora STAN S31CTG vienreiz izlietojamie materiāli 85267€36,034
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL"Fiksatori-pārsēji, paredzēti reģionālās anestēzijas katetru fiksēšanai 85268€2,240
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL"Injekciju un aspirācijas filtrs 85269€1,280
SIA "Mediq Latvija"Reaģentu strēmelītes urīna analīzēm 85270Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM"Chorionic Villus parauga ieguves komplekts 85271€3,018
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELVIM"Plēvveida plāksteris i/v kateteru nostiprināšanai jaundzimušajiem 85272€180
SIA "Arbor Medical Korporācija"Skuvekļa uzgaļi (asmeņi) 85246€1,800
SIA "Mediq Latvija"Tests priekšlaicīgas augļūdens noplūdes diagnostikai 85273€1,680
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL"Infūzijas sūknis 85274€504
SIA "Arbor Medical Korporācija"CPAP komplekts ar cepurīti un saitīti Jaundzimušo intensīvās terapijas nodrošināšanai 85275€20,685.60
SIA "Arbor Medical Korporācija"Ķirurģiskais skuveklis ar maināmiem skuvekļiem un skuvekļa uzgaļi 85247€1,020
SIA "Arbor Medical Korporācija"Elektrokoagulātoru aksesuāri 85248€4,425
Non-disclosedVibroakustiskais stimulators augļa stimulēšanai US izmeklējuma laikā 85249Non-disclosed
Non-disclosedMASIMO SET SPO2 vienreizlietojamie sensori un vienreizlietojamās saites 85250Non-disclosed
SIA "Arbor Medical Korporācija"Vienreizlietojama neinvazīva spiediena mērīšanas manšete ar jauno Philips konfigurācijas konektoru 85251€100
SIA "Mediq Latvija"Vakuumekstrakcijas silikona uzgalis 85252€1,850

"Pacientu krēslu piegāde un uzstādīšana SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” hemodialīzes nodaļai"

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KJ SERVISS"Par pacientu krēslu piegādi un uzstādīšanu hemodialīzes nodaļai 50229€16,415

"Pacēlāja iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām"

LatviaSIA "VNK serviss"

Published and bidding deadline .

17 days

"Par Patvēruma meklētāju centra videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšanu"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
Akciju sabiedrība "STA Grupa""Par Patvēruma meklētāju centra videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšanu" 53546€84,247.70

"Par automašīnu mazgāšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

11 days
Contracts awarded to .
SIA "KRAUZERS""Par automašīnu mazgāšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 63162€846.55
SIA "Biker toyz junior""Par automašīnu mazgāšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 63163€846.55

"Par automašīnu mazgāšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽIGULI-STM"Par automašīnu mazgāšanu Valsts policijas vajadzībām 78095€846.55

"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

14 days

"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

14 days

"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

12 days
Krāslavas pilsētas Buhalova individuālais uzņēmums "SATELĪTS L""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 25. daļai 52130€846.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RMOBIL""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 30. daļai 52139€846.54
SIA "Auto SPA Sigulda""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 30. daļai 52140€846.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTRANSSERVISS""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 2., 34., 43., 48. daļai 52141€3,386.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO KRUĪZS""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 2., 34., 43., 48. daļai 52142€846.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE KĀ R""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 27. daļai 52143€1,041.67
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE KĀ R""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 27. daļai 52144€846.54
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto TD""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 27. daļai 52145€846.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOSTILS D""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 21., 37., 46. daļai 52131€2,539.62
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEGA REM""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 17., 42. daļai 52132€1,693.08
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Puto""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 11., 16., 20., 31., 33. daļai 52133€4,232.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VEDA S""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 1., 38., 39., 44. daļai 52134€1,693.10
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B-Bus""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 1., 38., 39., 44. daļai 52135€3,386.16
SIA "ReiLat""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 15. daļai 52136€846.54
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGOLEX""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 12. daļai 52137€846.54
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDALA""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 8., 35., 40., 45. daļai 52138€3,386.16

"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JM GRUPA""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 61162€1,041.67
SIA „TEIKSMAS AUTO”"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 61163€1,041.67
SIA "ZR AUTODETAĻAS""Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 61164€1,041.67

"Par automašīnu mazgāšanu un salonu ķīmisko tīrīšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BL Invest"Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana Aizkraukles pilsētas administratīvajā teritorijā 53951€1,041.67
SIA "Krista LN"Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana Aizkraukles pilsētas administratīvajā teritorijā 53952€1,041.67
SIA "SOLO-M"Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā 53953Non-disclosed
SIA "MŪSU AUTO VALMIERA"Vieglo automašīnu, apvidus automašīnu un mikroautobusu, minivenu mazgāšana Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā 53954Non-disclosed

"Par autoruzraudzības nodrošināšanu būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācija un pārbūve"īstenošanai

LatviaDobeles novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Konvents"Autoruzraudzības nodrošināšana būvprojekta "Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas mūru konservācija un pārbūve"īstenošana 55719€27,740.29

"Par krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām" (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

18 days
Contract awarded to .
Osaühing Sporrong EestiPar krūšu nozīmju un apbalvojumu izgatavošanu Valsts policijas vajadzībām (uz diviem gadiem) 54495€8,500

"Par mutisko un rakstveida tulkošana spakalpojumu nodrošināšanu"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

21 days
SIA "POLYGLOT tulkojumi"Citu valodu mutiskā un rakstiskā tulkošana (no/uz latviešu valodu) un (no/uz krievu vai angļu valodu ) 54432€44,681.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrivanek Baltic"Citu valodu mutiskā un rakstiskā tulkošana (no/uz latviešu valodu) un (no/uz krievu vai angļu valodu ) 54433Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Line"Mutiskā un rakstiskā tulkošana angļu (no/uz latviešu valodu) un angļu (no/uz krievu valodu) 54434€14,148.25
SIA "POLYGLOT tulkojumi"Mutiskā un rakstiskā tulkošana angļu (no/uz latviešu valodu) un angļu (no/uz krievu valodu) 54435Non-disclosed
SIA "POLYGLOT tulkojumi""Mutiskā un rakstiskā tulkošana arābu, vācu, gruzīnu, krievu, franču, tigrinja/no/uz latviešu; mutiskā secīgā arābu (no/uz krievu valodu); arābu (no/uz angļu valodu); gruzīnu (no/uz krievu valodu); ti 54436€28,144.25

"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

14 days

"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49755€1,399.98
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49764€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49765€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49766€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49767€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49768€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49769€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49770€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49771€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49772€1,400
Jolanta Puļķe"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49773€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49756€1,400
Jolanta Puļķe"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49774€1,400
Jolanta Puļķe"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49775€1,400
Jolanta Puļķe"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49776€1,400
Jolanta Puļķe"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49777€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49778€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49779€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49780€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49781€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49782€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49783€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49757€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49784€1,400
Aija Stivriņa"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49758€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49759€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49760€1,400
Irēna Ormane"Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49761€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49762€1,400
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Translations""Par mutiskās tulkošanas nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām" (uz vienu gadu) 49763€1,400

"Par mērierīču verificēšanas, kalibrēšanas, tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas vajadzībām” (uz vienu gadu)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

21 days
SIA "V & V VentMet laboratorija"5.daļa 41832€8,377.84
SIA "V & V VentMet laboratorija"4.daļa 41833€8,377.83
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"3.daļa 41834€8,377.84
SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs"2.daļa 41835€17,487
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck"1.daļa 41836€8,377.84

"Par pārtikas komplektu iegādi"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit""Par pārtikas komplektu iegādi" 58252€25,785

"Par specializētās novērošanas tehnikas iegādi projekta VP/IDF/2017/2 "Smagās un organizētās pārrobežu noziedzības apkarošanas stiprināšana un sadarbības veicināšana ar iesaistītajām valstīm" ietvaros”

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

21 days
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed4.daļa 56872Non-disclosed
Non-disclosed3.daļa 56873Non-disclosed
Non-disclosed2.daļa 56874Non-disclosed
Non-disclosed1.daļa 56875Non-disclosed

"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

12 days
Ēriks Līcis"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51466€3,589.32
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO""Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51467€4,348.80
Valentīna Burķīte"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51468€594.72
Skaidrīte Birgere"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51469€746.88
IK "DAIGA GRĪNBERGA""Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51470€816
Elvīra Martuzāne"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51471€653.64
Svetlana Leytane"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51472€2,396.04
Aija Dūčmane"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51473€3,134.04
Jeļena Rozentāle"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 51474€1,336.32

"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIVO"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās 79245€4,261.80
Skaidrīte BirgerePar telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās 79246€844.56
IK "DAIGA GRĪNBERGA"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās 79247€840
Svetlana Leytane"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 79248€2,396.04
Aija Dūčmane"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 79249€3,318.36

"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published .

Valentīna Burķīte"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 86643€693.84
Elvīra Martuzāne"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 86644€682.92
Maija Dubrovska"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 86645€1,147.44
Sarmīte Birģele"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 86646€605.64
Kaspars Začests"Par telpu kopšanu PMLP teritoriālās nodaļās" 86647€1,073.52

"Patvēruma meklētāju statistikas programmatūras pilnveidošana un uzturēšana vienam gadam"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T2T""Patvēruma meklētāju statistikas programmatūras pilnveidošana un uzturēšana vienam gadam" 64187€39,941.16

"Pašvaldības grants ceļa "Pāpuļi - Cīruļi" pārbūve"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR"LĪGUMS Nr. 2.1-41/18/10 62209€117,318.09

"Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

31 days
Contract awarded to .
AS “Komunālprojekts”"Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 35588€85,500

"Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

31 days
Akciju sabiedrība "Komunālprojekts""Pašvaldības ēkas Jaunā ielā 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 48789€85,500

"Peldbaseina pakalpojuma nodrošināšana 2018.gadā un 2019.gadā, projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā", Nr.9.2.4.2/16/I/050 ietvaros"

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days

"Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) uzturēšana un papildināšana"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T2T""Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) uzturēšana un papildināšana" 44221€349,800

"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes automašīnu tehniskā uzturēšana"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Melga Plus"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes automašīnu tehniskā uzturēšana 48058€41,000

"Pirmsskolas izglītības iestāde "Bērziņš"ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

34 days
Akciju sabiedrība "Komunālprojekts""Pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš"ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 49039€25,632

"Pretlietus jaku un bikšu piegāde"

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTITEKS""Pretlietus jaku un bikšu piegāde" 55192€41,999

"Profesionālā barjeras tipa veļas mazgāšanas mašīnas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROLUX"Par profesionālā barjeras tipa veļas mazgāšanas piegādi 84722€37,250

"Projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Balvu kultūras un atpūtas centrā" II kārtas būvuzraudzība"

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "KALNA NAMI"Būvuzraudzības līgums 63126€23,344.55

"Projektēšana un būvdarbi "Tribīņu izbūve Balvu pilsētas stadionā""

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days

"Projektēšanas darbi AS "Rīgas Centrāltirgus" teritorijā"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "CMB"Projektēšanas darbi Rīgas Centrāltirgus teritorijā 66751€39,500

"Pārtikas kartupeļu piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Zasas pagasta Liepiņa zemnieku saimniecība "CIELAVAS"Pārtikas kartupeļu piegādes līgums Nr.4-37/15/2019 69922€11,520

"Pārtikas preču piegāde PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka" vajadzībām"

LatviaPašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka"

Published and bidding deadline .

21 days
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedŠampinjoni 59656Non-disclosed
Non-disclosedAugļi un dārzeņi 2. ceturksnim ( aprīlis -jūnijs) 59665Non-disclosed
Non-disclosedeksotiskie augļi 1. ceturksnim (janvāris - marts) 59666Non-disclosed
Non-disclosedOgas, āboli un saistītie produkti 1. ceturksnis ( janvāris -februāris) 59667Non-disclosed
Non-disclosedAugļi un dārzeņi 1. ceturksnim ( janvāris -marts) 59668Non-disclosed
Non-disclosedKāposti 59669Non-disclosed
Non-disclosedKartupeļi 59670Non-disclosed
Non-disclosedolas 59671Non-disclosed
Non-disclosedEļļas, margarīns, sviests 59672Non-disclosed
Non-discloseddzērieni, ievārījumi, džemi, sulas 59673Non-disclosed
Non-disclosedBakalejas preces 59674Non-disclosed
Non-disclosedeksotiskie augļi 4. ceturksnim (oktobris-decembris) 59657Non-disclosed
Non-disclosedDārzeņu konservi 59675Non-disclosed
Non-disclosedMilti,putraimi, saistītie produkti 59676Non-disclosed
Non-disclosedZivju konservi 59677Non-disclosed
Non-disclosedZivju produkti 59678Non-disclosed
Non-disclosedDesas, žāvētas gaļas, gaļas izstrādājumi 59679Non-disclosed
Non-disclosedSubprodukti 59680Non-disclosed
Non-disclosedPutna gaļa 59681Non-disclosed
Non-disclosedLiellopu un cūkas gaļa 59682Non-disclosed
Non-disclosedSiers 59683Non-disclosed
Non-disclosedPiens, piena produkti un jogurts 59684Non-disclosed
Non-disclosedOgas , āboli un saistītie produkti 4. ceturksnis ( oktobris - decembris) 59658Non-disclosed
Non-disclosedKonditorejas izstrādājumi 59685Non-disclosed
Non-disclosedmaize 59686Non-disclosed
Non-disclosedAugļi un dārzeņi 4. ceturksnim ( oktobris-decembris) 59659Non-disclosed
Non-disclosedeksotiskie augļi 3. ceturksnim (jūlijs-septembris) 59660Non-disclosed
Non-disclosedOgas , āboli un saistītie produkti 3. ceturksnim ( jūlijs - septembris) 59661Non-disclosed
Non-disclosedAugļi un dārzeņi 3. ceturksnim (jūlijs-septembris) 59662Non-disclosed
Non-disclosedeksotiskie augļi 2. ceturksnim (aprīlis-jūnijs) 59663Non-disclosed
Non-disclosedOgas, āboli un saistītie produkti 2. ceturksnis ( aprīlis - jūnijs) 59664Non-disclosed

"Pārtikas produktu piegāde "VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām 2018.gadam".

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

36 days
SIA "Sanitex"Siers 57998€7,000
SIA "Sanitex"Putna gaļa un tās izstrādājumi 58007€3,348
SIA "Sanitex"Svaiga gaļa un subprodukti 58008€32,334
Non-disclosedSiers 58009Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Gaļas produkti un izstrādājumi 57999€12,873.20
SIA "Sanitex"Bietes, burkāni 58000€5,340
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Kāposti 58001€2,200
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Āboli 58002€1,846.80
Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS"Maize 58003€13,630
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD"Sojas izstrādājumi 58004€3,740
SIA "Sanitex"Citi lauku sakņaugi 58005€2,270
Akciju sabiedrība "Latgales piens"Piens un piena produkti 58006€56,054

"Pārtikas produktu piegāde Gatartas pansionātam"

LatviaRAUNAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
"Sanitex Latvia" SIASaldētas zivis, zivju filejas un cita veida zivju gaļa 46704€1,953.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOREVERS"Gaļa un gaļas pārstrādes produkti 46713€14,019
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT"Piens un piena pārstrādes produkti 46714€24,060.50
Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība "LEJAS-AUŠKĀPI"Kartupeļi 46705€1,800
"Sanitex Latvia" SIABakaleja un citas preces 46706€11,007.86
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD"Graudu malšanas produkti 46707€2,469.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEĀTUS"Maize un svaigi cepti mīklas izstrādājumi 46708€5,716.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT"Dārzeņi 46709€1,329.90
"Sanitex Latvia" SIATropu augļi 46710€920.18
"Sanitex Latvia" SIASvaigi vai saldēti dārzeņi 46711€1,191
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAKI FRUIT"Zivis un zivju izstrādājumi 46712€789

"Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienības" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA"Tortes un pīrāgi 89436€330
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti 89445€3,598.65
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Saldēti dārzeņi 89446Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Sīpoli un sīpolu loki 89447€625.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Citi dārzeņi un sakņaugi 89448€2,818.58
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Eksotiskie augļi, dārzeņi un saistītie produkti 89449€3,232.36
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Svaigas ogas un rabarberi 89450€128.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Svaigi augļi (āboli un bumbieri) 89451€1,591.82
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis un zivju izstrādājumi 89452€2,990.18
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Putnu produkti: olas 89453€703.01
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Putnu gaļa un putnu gaļas produkti 89454€5,673.68
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Dažādi pārtikas produkti 89437€9,307.41
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA"Maize, svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas 89455€8,475.30
Akciju sabiedrība "Preiļu siers"Biezpiena sieriņi, sieri un kausētie sieri 89456€3,893.87
Akciju sabiedrība "Preiļu siers"Piens un piena produkti 89457€22,511.62
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Gaļas produkti un gaļas izstrādājumi (desas) 89458€6,422.43
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Svaiga gaļa un gaļas produkti 89459€17,257.99
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Galda bietes 89438€805.46
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Pārtikas burkāni 89439€1,495.89
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"Kartupeļi 89440€4,675.21
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Galviņkāposti 89441€1,236.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Skābēti kāposti 89442€389.62
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Dabīgās un naturālās sulas 89443€1,622.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Šokolāde un šokolādes izstrādājumi 89444Non-disclosed

"Pārtikas produktu piegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienības" struktūrvienībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA"Maize, svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas 90131€5,268.34
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Skābēti kāposti 90140€290.78
Non-disclosedDabīgās un naturālās sulas 90141Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti 90142€3,028.74
Akciju sabiedrība "Latgales piens"Biezpiena sieriņi, sieri un kausētie sieri 90143€18,086.97
Akciju sabiedrība "Latgales piens"Piens un piena produkti 90144€14,796.84
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Sīpoli un sīpolu loki 90145€547.68
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Eksotiskie augļi, dārzeņi un saistītie produkti 90146€4,748.96
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis un zivju izstrādājumi 90147€2,657.25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Gaļas produkti un gaļas izstrādājumi (desas) 90148€2,229.88
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Putnu produkti: olas 90149€1,648
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Svaiga gaļa un gaļas produkti 90132€15,587.35
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIŅŠ"Putnu gaļa un putnu gaļas produkti 90150€3,995
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD"Dažādi pārtikas produkti 90133€7,827.13
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Citi dārzeņi un sakņaugi 90134€2,674.12
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Svaigi augļi 90135€1,643.90
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Galda bietes 90136€520.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Pārtikas burkāni 90137€746.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Kartupeļi 90138€3,751.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"Galviņkāposti 90139€434

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Ludzas medicīnas centrs" vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

14 days
Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS"maize un svaigi mīklas izstrādājumi 43901€3,910
Akciju sabiedrība "Latgales piens"piens un piena produkti 43902€7,856.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAJARDS"putnu gaļa 43903€1,310
SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks"gaļas produkti 43904€1,713.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"apstrādātas un ilgai glabāšanai paredzētas zivis, zivju produkti 43905€1,268.70
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"kartupeļi 43906€1,920
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"augļi un dārzeņi 43907€2,759
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit"dzīvnieku un augu tauki, augu eļļa 43908€488.30

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži"

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

14 days

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

13 days

"Pārtikas produktu piegāde SIA "Pansionāts Rokaiži""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

14 days

"Pārtikas produktu piegāde SIA "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA""vajadzībām"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA""

Published and bidding deadline .

13 days
Akciju sabiedrība "LAZDONAS PIENSAIMNIEKS"A/S "Lazdonas piensaimnieks" 87789€6,889.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECĀ MAIZNĪCA"SIA "Vecā maiznīca" 87798€5,580
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETAS MD"SIA "Lietas MD" 87799€800
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"SIA "Marijas centrs" 87800€2,456.25
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" 87790€5,852.20
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"SIA "Marijas centrs" 87791€834.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" 87792€3,105.40
Ozolmuižas pagasta zemnieku saimniecība "PAKALNI"Z/S "Pakalni" 87793€1,080
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETAS MD"SIA "Lietas MD" 87794€3,852.50
"Sanitex" SIASIA "Sanitex" 87795€2,513
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIJAS CENTRS"SIA "Marijas centrs" 87796€912.60
"Sanitex" SIASIA "Sanitex" 87797€2,138.46

"Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

36 days
Non-disclosedMākslīgo (adaptēto) maisījumu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm "Liepāja", "Iļģi" 48190Non-disclosed
"Sanitex" SIASvaigi atdzesētas putnu gaļas un putnu gaļas pārstrādes produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48199€17,951.50
SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks"Svaigi atdzesētas cūkgaļas, liellopu gaļas, subproduktu un gaļas pārstrādes produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48200€81,163.30
"Sanitex" SIAPiena un piena produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālei "Dundaga" 48201€14,291.75
"Sanitex" SIAPiena un piena produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm "Aizvīķi", "Iļģi", "Liepāja", "Gudenieki", "Veģi" 48202€108,360.62
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS"Īpašo pārtikas izstrādājumu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālei "Liepāja" 48191€1,481.90
"Sanitex" SIAAugļu un ogu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48192€17,923.51
"Sanitex" SIAĪpašo pārtikas izstrādājumu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālei "Liepāja" 48193€69,429.37
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS MAIZNIEKS"Maizes un konditorejas piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48194€91,714.57
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS"Olu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48195€9,160
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS"Rūpnieciski ražotu saldumu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48196€12,824.27
"Sanitex" SIASaldētu pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48197€39,045.55
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANEKSS"Zivju izstrādājumu un zivju konservu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm 48198€21,402.07

"Pārtikas produktu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

38 days

"Pārvadāšanas (kurjerservisa) pakalpojumi Latvijas teritorijā personu apliecinošu dokumentu, ar tiem saistīto dokumentu un neliela apjoma kravu pārvadāšanai paaugstinātas drošības režīmā"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

41 days
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts""Pārvadāšanas (kurjerservisa) pakalpojumi Latvijas teritorijā personu apliecinošu dokumentu, ar tiem saistīto dokumentu un neliela apjoma kravu pārvadāšanai paaugstinātas drošības režīmā" 58431€252,615.24

"Pārvaldes nodaļu videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope diviem gadiem"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creen"Par videonovērošanas sistēmas tehnisko apkopi 78499€41,984

"Pārvietojamo fotoradaru (Gatso T-series) RT4 programmatūras FITS funkcionalitātes pilnveidošana"

LatviaValsts policija

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reck"Pārvietojamo fotoradaru (Gatso T-series) RT4 programmatūras FITS funkcionalitātes pilnveidošana 47869€5,785.12

"RAIL BALTICA CONTROL-COMMAND AND SIGNALLING (CCS) SUBSYSTEMS PROCUREMENT AND DEPLOYMENT STRATEGY”

LatviaRB Rail AS

Published and bidding deadline .

39 days

"Radiostaciju remonts"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS"Radiostaciju remonts 79278€13,999.99
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS"Radiostaciju remonts 79279€14,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BELSS"Radiostaciju remonts 79280€14,000

"Rahvusvahelise sümpoosioni "FIRST" korraldamine"

EstoniaRiigi Infosüsteemi Amet

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
Contract awarded to .
Event Masters OÜHANKELEPING nr 4.2-3/18182-1 13198€59,793.10

"Rail Baltica" BIM sistēmas programmatūras piegāde, uzstādīšana un uzturēšana

LatviaRB Rail AS

Published and bidding deadline .

35 days
Pretendents — Bentley Systems International Limited"Rail Baltica" BIM sistēmas programmatūras piegāde, uzstādīšana un uzturēšana 40005€1.22M

"Rail Baltica" dzelzceļa stacijas "Starptautiskā lidosta "Rīga"", saistītās infrastruktūras un estakādes būvprojektu ekspertīze

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS"

Published and bidding deadline .

31 days

"Rail Baltica" enerģijas apgādes apakšsistēmas iepirkums un ieviešanas stratēģija

LatviaRB Rail AS

Published and bidding deadline .

39 days€375,000
Ingeniería Eco de Tran SME MP S.A."Rail Baltica" enerģijas apgādes apakšsistēmas iepirkums un ieviešanas stratēģija 33031€321,737.22

"RailBaltica control–command and signalling (ccs) subsystems procurement and deployment strategy”

LatviaRB Rail AS

Published and bidding deadline .

36 days€300,000

"Reklāmas kamapņa ārvalstīs - Somijā, Lielbritānijā un Norvēģijā. Projekta aktivitāte: "Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi - reklāmas kampaņa ārvalstīs".

Latvia"Latvijas kūrortpilsētu asociācija"

Published and bidding deadline .

14 days

"Reklāmas kamapņa ārvalstīs - Somijā, Lielbritānijā un Norvēģijā. Projekta aktivitāte: "Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi - reklāmas kampaņa ārvalstīs".

Latvia"Latvijas kūrortpilsētu asociācija"

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
SIA "Nords Porter Novelli"“Reklāmas kampaņas ārvalstīs – Krievijā un Ukrainā. Projekta aktivitāte “Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi – reklāmas kampaņas ārvalstīs”” 74355€19,980

"Reklāmas kampaņa ārvalstīs - Somijā, Lielbritānijā un Norvēģijā. Projekta aktivitāte: "Vietējās un ārvalstu sabiedrības informēšanas pasākumi - reklāmas kampaņa ārvalstīs".

Latvia"Latvijas kūrortpilsētu asociācija"

Published and bidding deadline .

13 days

"Remontdarbi ēkās (001) un (002) Maiznīcas ielā 5, Rīgā"

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REIMIKS""Remontdarbi ēkās (001) un (002) Maiznīcas ielā 5, Rīgā" 43545€65,010.90

"Remontdarbu veikšana Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienības" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes būvserviss""Ūdensapgādes un apkures tīklu atjaunošana Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē "Sprīdītis"" 87379€17,969.03
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes būvserviss""Remontdarbu veikšana Rēznas pamatskolas sporta zālē" 87380€12,980.65

"Remontmateriālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Kaunatas pagastu apvienības" struktūrvienību vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

25 days

"Remontmateriālu iegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

15 days
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIAPar remontmateriālu iegādi VSAC "Kurzeme" filiālēm 46389€1,281
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIAPar remontmateriālu iegādi VSAC "Kurzeme" filiālēm 46390€5,306
SIA "IG BALT TRADE"Par remontmateriālu iegādi VSAC "Kurzeme" filiālēm 46391€3,306
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIAPar remontmateriālu iegādi VSAC "Kurzeme" filiālēm 46392€1,984
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIAPar remontmateriālu iegādi VSAC "Kurzeme" filiālēm 46393€1,888
SIA "DEPO DIY"Par remontmateriālu iegādi VSAC "Kurzeme" filiālēm 46394€2,479

"Remontmateriālu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "IG BALT TRADE"par remontmateriālu iegādi VSAC “Kurzeme” filiālei ``Iļģi`` 87654€5,785.12

"Remontmateriālu piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

14 days
Contracts awarded to .
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIARemontmateriālu piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 87584€1,652.89
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIARemontmateriālu piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 87585€3,305.79
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIARemontmateriālu piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 87586€9,793.39
"O.BĀRES BŪVMATERIĀLI" SIARemontmateriālu piegāde VSAC ``Kurzeme`` filiālēm 87587€1,652.89

"Reprezentatīva fotoalbuma (grāmatu) iegāde svinīgo ceremoniju nodrošināšanai"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC"reprezentatīva fotoalbuma (grāmatu) iegāde svinīgo ceremoniju nodrošināšanai 46950€25,000

"Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS"Rindu sistēmas iegāde un modernizācija 43580€3,130
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43581€9,450
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43582€3,120
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43583€2,780
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43584€5,635
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43585€3,570
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43586€10,850
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 43587€3,080

"Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un esošo sistēmu modernizācija" 89792€8,435
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89793€8,435
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89794€7,160
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89795€4,310
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89796€4,310
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89797€4,320
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89798€4,330
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRISTIS""Rindu sistēmas iegāde un modernizācija" 89799€620

"Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu"

LatviaRucavas novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"“Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu” 55541€17,000

"Rūdītā stikla norobežojumu piegāde un uzstādīšana Rīgas 1.nodaļas klientu apkalpošanas zāles darba vietām"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "FM""Rūdītā stikla norobežojumu piegāde un uzstādīšana Rīgas 1.nodaļas klientu apkalpošanas zāles darba vietām" 89978€13,785.20

"SA Eesti Vabaõhumuuseumi hoonete ja territooriumi valveteenused"

EstoniaSihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum

Published and bidding deadline .

14 days5 bidders
5 bids
€385,380
Contracts awarded to .
P. DUSSMANN EESTI Osaühingturvateenuse osutamise leping 29747€376,740
P. DUSSMANN EESTI OsaühingTurvateenuse osutamise leping seadmete hooldus 29748€8,640

"SMART" attīstība

LatviaSIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SmartUp""SMART" attīstība 65693€300,000

"Sabiedrisko elektroautobusu piegāde"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published .

Contract awarded to .
Balti Buss Grupp AS"Sabiedrisko elektroautobusu piegāde" 49019€1.60M

"Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 2. kārtas (ēkas Saules ielā 2) papilddarbi, t. sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve pa Institūta ielu

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

36 days

"Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 2.kārtas (ēkas Saules ielā 2) papilddarbi t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve pa Institūta ielu

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

36 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed“Saules skola” apbūves komplekss Saules ielā 6/8, Muzeja ielā 3 un Saules ielā 2, 2.kārtas (ēkas Saules ielā 2) papilddarbi t.sk. lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve pa Institūta ielu 43315Non-disclosed

"Siemens" ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

Published .

Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāleSiemens ražoto medicīnisko iekārtu tehniskās apkopes un servisa pakalpojumi 84448€408,000

"Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai"

LatviaVecpiebalgas novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZĀĢERS""Siltumenerģijas piegāde Taurenes ciema siltumapgādes sistēmai" 54271€370,000

"Siltummezglu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām Jaunpiebalgas ciemā"

LatviaJAUNPIEBALGAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HALLE B""Siltummezglu rekonstrukcija daudzdzīvokļu mājām Jaunpiebalgas ciemā" 55501€33,306.16

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Rēzeknes pilsētā"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

22 days

"Situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs "

LatviaValsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

Published and bidding deadline .

36 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed"Situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs " 41548Non-disclosed

"Situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs "

LatviaValsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dynamic University""Situācijas izpēte (pētījums) par esošo situāciju ar tehnisko palīglīdzekļu pieejamību un pielietojumu Latvijas izglītības iestādēs " 58911€36,300

"Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojošie pasākumi"

LatviaValsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

Published and bidding deadline .

43 days
Contract awarded to .
Rīgas Stradiņa universitāte"Situācijas izpēte par Latvijā un ārvalstīs pieejamajām funkcionēšanas novērtēšanas sistēmām, funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas apraksta izstrāde un iesaistīto interešu grupu speciālistu izglītojoš 49118€236,215

"Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu” būvniecība

LatviaRīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Published and bidding deadline .

35 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed„„Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” un “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārtas saimnieciskās kanalizācijas un ūdensvada savienošana ar Bukultu ielu” būvniecība” 84636Non-disclosed

"Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā"

LatviaVecpiebalgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Uldis Radziņš"Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā", Dzērbenes pagasts 66607€4,844.27
Cēsu rajona zemnieku saimniecība "LEJAS-BARACKAS""Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā", Inešu pagasts 66608€6,838.09
Inešu pagasta Mārtiņa Bridāga zemnieka saimniecība "MB TEHNIKA""Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā", Kaives pagasts 66609€3,962.60
Cēsu rajona Jaunpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība "UZVARAS KALNS""Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā", Taurenes pagasts 66610€5,718.40
Cēsu rajona zemnieku saimniecība "LEJAS-BARACKAS""Sniega tīrīšanas pakalpojumi Vecpiebalgas novada teritorijā 2019.gadā", Vecpiebalgas pagasts 66611€6,775.07

"Specializēto iekārtu un palīgrīku iegāde infotehniskās izpētes veikšanai projekta Nr. VP/IDF/2017/1 „Valsts policijas kapacitātes pilnveidošana ar augsto tehnoloģiju palīdzību izdarīto noziedzīgo nodarījumu prevencijā un apkarošanā" ietvaros"

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

11 days
SIA "Komerccentrs DATI grupa"1. daļa “Darba stacijas parolēto failu atkodēšanai ar programmnodrošinājumu iegāde” 46928€32,320
SIA "ATEA"1. daļa “Darba stacijas parolēto failu atkodēšanai ar programmnodrošinājumu iegāde” 46929€9,213.90

"Sporta laukuma izbūves 1.kārtas būvprojekta realizācija"

LatviaRĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE

Published and bidding deadline .

12 days

"Sporta trenažieru un inventāra iegāde"

LatviaNacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs

Published and bidding deadline .

26 days

"Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" maksas autostāvvietas un stacionāra "Biķernieki" maksas auto novietošanas zonas pakalpojumu nodrošināšana un kontrole"

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

14 days

"Tallinna korteriühistute teabekeskuse nõustamis- ja lepitusteenus ”.

EstoniaTallinna Linnavaraamet

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€55,500
Contract awarded to .
OÜ HUGO"Tallinna korteriühistute teabekeskuse nõustamis- ja lepitusteenus ” 29697€55,500

"Talsu novada Lībagu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2019. un 2020. gada sezonās"

LatviaTalsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANDAVAS CEĻI"Talsu novada Lībagu pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2019. un 2020. gadu sezonās 47204€77,823.92

"Tarkavara testimisteenuse ostmine"

EstoniaAKTSIASELTS EESTI LOTO

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€59,000
Flowit Estonia OÜRaamleping 1790€0
Osaühing ASA Quality ServicesRaamlpeing 1791€0

"Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

31 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed"Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrādes un autoruzraudzība 55790Non-disclosed

"Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Acitektura""Tautas nama vēsturiskās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 50452€77,500

"Tehniskais un muzikālais nodrošinājums mājražotāju tirdziņiem Rīgas Centrāltirgus teritorijā"

LatviaAS "Rīgas Centrāltirgus"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "MEDIA PRO1"Tehniskais un muzikālais nodrošinājums mājražotāju tirdziņiem Rīgas Centrāltirgus teritorijā 57216€18,000

"Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas aprīkojuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

22 days
UAB „Slaugivita“"Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas aprīkojuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 58110€6,170
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniKon""Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas aprīkojuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 58111€3,660
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniKon""Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas aprīkojuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 58112€1,969
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UniKon""Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas aprīkojuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm" 58113€770

"Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnas aprīkojuma piegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

33 days
SIA "Arbor Medical Korporācija"Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnisko aprīkojuma iegāde VSAC “Kurzeme” filiālēm 81512€1,275
UAB „Slaugivita“Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnisko aprīkojuma iegāde VSAC “Kurzeme” filiālēm 81513€3,003
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NMS ELPA"Tehnisko palīglīdzekļu un medicīnisko aprīkojuma iegāde VSAC “Kurzeme” filiālēm 81514€1,080

"Telpu remontdarbi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" Ozolmuižas struktūrvienības vajadzībām"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes būvserviss""Telpu remontdarbi Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Dricānu pagastu apvienība" Ozolmuižas struktūrvienības vajadzībām" 70845€7,743.52

"Telpu uzkopšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC "Kurzeme" filiālēm "Iļģi", "Liepāja" un VSAC "Kurzeme" administrācijai"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

20 days
Contract awarded to .
SIA "ALVIRI"Par telpu uzkopšanas pakalpojumeim VSAC "Kurzeme" filiālēs un administrācijā 41321€40,800

"Teritorijas labiekārtošanas darbi Dzirciema ielā 20"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

Published and bidding deadline .

11 days

"Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums”(Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums) papildeksemplāri"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IBC Print Baltic"Tipogrāfiski drukāts iespieddarbs – izstādes katalogs “Atgriešanās.Janapoles Romeru mantojums”(Annas Soltanes-Romeres akvareļgleznu un Romeru dzimtas mantojuma izstādes albums) papildeksemplāri 63390€1,690

"Toitlustusteenuse tellimine Tallinna Männikäbi Lasteaias

EstoniaTallinna Männikäbi Lasteaed

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€142,600
Contract awarded to .
P. DUSSMANN EESTI OsaühingToitlustusteenuse osutamine Tallinna Männikäbi Lasteaiasa 25768€142,600

"Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām"

LatviaRucavas novada dome

Published and bidding deadline .

13 days
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirma "EVIJA""Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām" 55300€20,000

"Tööjõu vajaduse ja oskuste prognoosi süsteemi OSKA uuringute lühiaruannete kujundus ja trükk” November 2018

EstoniaSihtasutus Kutsekoda

Published and bidding deadline .

5 days1 bidder
1 bid
Contract awarded to .
VELVET OÜOSKA uuringute lühiaruannete kujundamise ja trükkimise leping nr 12-1/7 14104€15,007

"Türi Põhikooli uue õppehoone ja spordihoone ehitustööd"

EstoniaTüri Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

61 days7 bidders
7 bids
€11.76M
Contract awarded to .
Aktsiaselts Merko Ehitus EestiEhituse töövõtuleping 17579€11.76M

"Ugunsdrošības nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas remonts"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs"

Published and bidding deadline .

12 days
Ludzas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībaUgunsdrošības nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas remonts 46983€19,724.83

"Ugunsdzēšamo aprātu iegāde un piegāde, pārbaudes, apkopes. Ugunsdrošības pasākumi un inventāra iegāde VSAC "Kurzeme" filiālēm"

LatviaValsts sociālās aprūpes centrs "Kurzeme"

Published and bidding deadline .

11 days
"Liepājas pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība"par ugunsdzēsības ugunsdzēsības inventāra apkopi un piegādi 46989€13,719

"Ultraskaņas mazgāšanas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca””

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "MEDEKSPERTS"PAR ULTRASKAŅAS MAZGĀŠANAS IEKĀRTAS PIEGĀDI UN UZSTĀDĪŠANU 54790€4,980

"Ulvi Kodu" rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaVinni Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

24 days7 bidders
6 bids
€28,940
Contract awarded to .
Eesti Ehitusprojekt OÜTöövõtulepingu 26695€28,940

"Uroflowmeetria" süsteem

EstoniaSihtasutus Ida-Viru Keskhaigla

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€9,000
Contract awarded to .
Ortolink Invest OÜHankeleping 29719€9,000

"VIPER SC" remonta rezerves daļu piegāde

LatviaNacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. reģionālais nodrošinājuma centrs

Published .

Contract awarded to .
SIA "Wind of Ocean""VIPER SC" remonta rezerves daļu piegāde 38622€59,693

"VSIA "Latvijas Nacionālā opera un balets" darbinieku veselības apdrošināšana

LatviaVSIA Latvijas Nacionālā opera

Published and bidding deadline .

22 days
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāleVeselības apdrošināšana 81504€139,920

"VSIA "Latvijas Radio" darbinieku veselības apdrošināšana"

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio"

Published and bidding deadline .

18 days
ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāleVSIA "Latvijas Radio” darbinieku veselības apdrošināšana 81018€83,473.68

"VSIA Autotransporta direkcija" pārziņā esošo informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "Datu Sistēmas"VSIA "Autotransporta direkcija" pārziņā esošo informācijas sistēmu papildinājumu izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošināšana 88113€41,999

"Vabaduse väljak 9, Tallinn maa-aluse parkla operaatori teenus“

EstoniaAktsiaselts Tallinna Tööstuspargid

Published and bidding deadline .

11 days4 bidders
3 bids
€250,000
Contract awarded to .
AS ÜHISTEENUSED"Vabaduse väljak 9, Tallinn maa-aluse parkla operaatori teenus“ 23764€250,000

"Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve"

LatviaValkas novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC"Teritorijas labiekārtošana 50794€62,285.24
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOLTEC"Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāta pārbūve 50795€1.26M

"Vanalinna" tüüpi valgustite ümberehitamise II etapp

EstoniaTartu Linnavalitsus

Published and bidding deadline .

17 days2 bidders
2 bids
€110,874
Contract awarded to .
Elektrilevi OÜVanalinna" tüüpi valgustite ümberehitamise II etapp 20860€110,874

"Ventilācijas sistēmas ierīkošana Kaunatas vidusskolas ķīmijas kabinetā"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Kaunatas pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KlimatON""Ventilācijas sistēmas ierīkošana Kaunatas vidusskolas ķīmijas kabinetā" 89104€7,296.36

"Veselības apdrošināšana RSU Stomatoloģijas institūta darbiniekiem"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

Published and bidding deadline .

16 days
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle"Veselības apdrošināšana RSU Stomatoloģijas institūta darbiniekiem" 44298€106,250

"Veselības apdrošināšana RSU Stomatoloģijas institūta darbiniekiem"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts"

Published and bidding deadline .

21 days

"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

11 days

"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem""

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

12 days
Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALTA"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem 52630€11,166

"Veselības apdrošināšana SIA "Pansionāts Rokaiži" darbiniekiem"", id.Nr.PR 2019/1

LatviaSIA "Pansionāts Rokaiži"

Published and bidding deadline .

12 days

"Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA "Jūrmalas slimnīca""

LatviaSIA "Jūrmalas slimnīca"

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
SIA "VRV"Veļas mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana SIA "Jūrmalas slimnīca" 47134€27,082

"Videonovērošanas sistēmu iegāde un uzstādīšana"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days

"Videonovērošanas sistēmu iegāde un uzstādīšana"

LatviaPilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Creen"par videonovērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu 70904€41,985

"Vieglā komerctransporta ar kravas platformu iegāde"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Published and bidding deadline .

13 days

"Vieglā komerctransporta ar kravas platformu iegāde"

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMENIKSS"Līgums 78666€28,514.40

"Vieglās automašīnas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

15 days

"Vieglās automašīnas iegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca""

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
Liepaja Property SIAPar vieglās automašīnas iegādi 62846€30,990

"Zeme-Gaiss-Zeme" radiostacijas remonts

LatviaLatvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo Bruņoto Spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2.Reģionālais nodrošinājuma centrs

Published .

Contract awarded to .
Rohde & Schwarz Danmark A/S"Zeme-Gaiss- Zeme" radiostacijas remonts 47043€17,757.50

"Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē"

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

17 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CEĻI UN TILTI"Ziemeļu rajona industriālā teritorijas parka un parkam piegulošās teritorijas kā vienotas zonas rekonstrukcija, Rēzeknē 79166€1.58M

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

10 days€33,333.30

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

0 days

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

0 days2 bidders€32,700
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping 28177€32,700

"Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana"

LatviaNacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības štābs

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cepliņi""Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana" 78963€17,995.21

"Ēdnīcas jaunbūve un esošās kluba ēkas nojaukšana "NBS Aviācijas bāze", Rembates pagastā, Ķeguma novadā”

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

40 days

"Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā"

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULRE"Ēku (001) un (004) remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā 10/12, Rīgā 47195€37,950.66

"Ēku tehniskā apsekošana"

LatviaVSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORIS"Ēku tehniskā apsekošana 84585€8,300

"Ķirurģisko šuvju materiāli”

LatviaSIA "Rīgas Dzemdību nams"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B.BRAUN MEDICAL""Ķirurģisko šuvju materiāli” 50056€66,167.40

"Šķeldas piegāde Dricānu pagasta pārvaldes iestādei"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

34 days

"Šķeldas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām"

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Contract awarded to .
Warmy SIAŠķeldas piegāde VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" 88800€65,380

"ŪTAC "Bāka" telpu un jumta remontdarbi"

LatviaRēzeknes novada pašvaldības iestāde "Dricānu pagastu apvienība"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas celtne""ŪTAC "Bāka" telpu un jumta remontdarbi" 80122€8,688.50

"Ūdensmotocikla iegāde projektā "Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada ūdenstilpēs 2018.gadā"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ripo AISK"Līgums Nr. 2.1.- 42/18/28 58074€12,238.84

"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē 4. kārta – Austrumu, Dienvidu un Centra daļās"

LatviaAkciju sabiedrība "MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

Published and bidding deadline .

34 days
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedCentra daļa 59085Non-disclosed
Non-disclosedDienvidu daļa 59086Non-disclosed
Non-disclosedAustrumu daļa 59087Non-disclosed

"Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas Franču licejā Krišjāņa Valdemāra ielā 48"

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published and bidding deadline .

17 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed„Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas Franču licejā Krišjāņa Valdemāra ielā 48” 60400Non-disclosed

"Žalūziju piegāde un uzstādīšana Rīgas Franču licejā Krišjāņa Valdemāra ielā 48"

LatviaRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Published and bidding deadline .

12 days

"Žurnāla dizaina izstrāde, maketēšana, tipogrāfiska iespiešana un piegāde"

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published and bidding deadline .

29 days

''''Tīklu mājas''(ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve īpašumā ''Piestātne'', Jūrmalciemā,Nīcas pagastā,Nīcas novadā''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

13 days

''''Tīklu mājas''(ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve īpašumā ''Piestātne'', Jūrmalciemā,Nīcas pagastā,Nīcas novadā''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published .

Contract awarded to .
Akciju sabiedrība "BŪVMEISTARS"''''Tīklu mājas''(ar kadastra apzīmējumu 64780190132001) pārbūve īpašumā ''Piestātne'', Jūrmalciemā,Nīcas pagastā,Nīcas novadā'' 62679€169,800

'''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

36 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedMākoņskaitļošanas infrastruktūras iepirkums 88107Non-disclosed

'''Mākoņskaitļošanas'' infrastruktūras iepirkums

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

29 days

''Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana Skolas ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Normand Enterprises"''Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana Skolas ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā'' 55450€72,494.50

''Koksnes šķeldas piegāde 2018./2019. gada apkures sezonai''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
SIA "Timberteh"''Koksnes šķeldas piegāde 2018./2019. gada apkures sezonai'' 60615€96,250

''Malkas iegāde pansionātam ''Rauda'' 5000 m³''

LatviaEngures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Rauda"

Published and bidding deadline .

26 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed''Malkas iegāde pansionātam ''Rauda'' 5000 m³'' 49552Non-disclosed

''Malkas iegāde pansionātam ''Rauda''''

LatviaEngures novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Rauda"

Published and bidding deadline .

21 days

''Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

13 days

''Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "TAIGERS"''Nīcas ambulances ieejas mezgla vienkāršotā atjaunošana II kārta'' 55705€20,989.02

''Nīcas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāleNīcas pašvaldības iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana. 40908€47,760

''Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbi''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

22 days
Contract awarded to .
SIA "MK Būvniecība"''Nīcas vidusskolas ēdnīcas telpu grupas atjaunošanas būvdarbi'' 60032€303,815.92

''Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

40 days
Contract awarded to .
SIA "AC Konsultācijas"''Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar ģimenēm ar bērniem 46729€143,849

''Par pētījumu par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē''

LatviaLR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde

Published .

Contract awarded to .
SIA "AC Konsultācijas"''Par pētījumu par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē'' 41166€38,220

''Par sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrādi"

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

32 days
Contract awarded to .
SIA "AC Konsultācijas"''Par sociālā darba teoriju un metožu grāmatas izstrādi" 69428€57,980

''Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

31 days
Contract awarded to .
Latvijas UniversitātePar sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu 44148€160,461.90

''Pārtikas produktu piegāde Nīcas novada izglītības iestādēm''

LatviaNĪCAS NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
Non-disclosedSaldētu pārtikas produktu piegāde 53278Non-disclosed
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Svaigas gaļas piegāde 53287€14,200.15
Non-disclosedZivju un zivju produkcijas piegāde 53279Non-disclosed
SIA "ADS Baltic"Saldētu pārtikas produktu piegāde 53280€797.45
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTURUS FOOD"Zivju un zivju produkcijas piegāde 53281€6,466.33
SIA "ADS Baltic"Augļu un dārzeņu piegāde 53282€2,695.75
Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība "KALMES"Dārzeņu un sakņu piegāde 53283€4,643
Akciju sabiedrība "Tukuma Piens"Piena,siera un piena produktu piegāde 53284€12,308.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BAJARDS"Putnu gaļas piegāde 53285€884
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS"Gaļas izstrādājumu piegāde 53286€1,937.25

''Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē, operatora pakalpojumi”

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "ALAAS"''Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma Rīgas ielā 21b, Rēzeknē, operatora pakalpojumi '' 47133€24,999

'Jumta seguma nomaiņa Pilskalnes pagastā

LatviaNeretas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BS BŪVNIEKS"Jumta seguma nomaiņa Pilskalnes pagastā 62716€15,809.89

'Par sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu

LatviaLatvijas Republikas Labklājības ministrija

Published and bidding deadline .

30 days
Contract awarded to .
Latvijas UniversitātePar sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas satura izveidi un publicēšanu 35537€160,461.90

'Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrāde un iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrāde “Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana novadu pašvaldību administratīva

LatviaOgres novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "JURSIKO"Par publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādi un iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādi “Atkritumu apsaimniekošanas tiesību nodošana novadu pašvaldību administrat 62925€16,000

'Pārtikas produktu un dzērienu piegāde Rēzeknes pilsētas domes struktūrvienībām'

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

26 days€2.13M

(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid 97%

EstoniaTallinna Ülikool

Published and bidding deadline .

3 days2 bidders
2 bids
€35
Contract awarded to .
Osaühing HNK ANALÜÜSITEHNIKA(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid 97% 29259€35

,,Darbinieku atlases pakalpojumi (Baltijas valstīs - Latvija, Lietuva, Igaunija)"

LatviaRB Rail AS

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Recruitment Latvia",,Darbinieku atlases pakalpojumi (Baltijas valstīs - Latvija, Lietuva, Igaunija)" 69442€82,000

,,Dienesta automašīnu pilna servisa noma"Valsts sporta medicīnas centra vajadzībām

LatviaLatvijas Antidopinga birojs

Published and bidding deadline .

13 days

,,Kurināmās malkas piegāde pirmsskolas izglītības iestādei “Dārta””

LatviaMērsraga novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days

,,Objekta “Zemgales reģiona klientu centrs” būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

12 days

,,Projekti ,,Setomaa valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine" projekteerimis- ja ehitustööd" omanikujärelevalve teenuse osutamine

EstoniaSetomaa Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

15 days8 bidders
7 bids
€9,740
Contract awarded to .
osaühing ÄärejuhtTöövõtuleping 28687€9,740

,,Tautu tērpu un to aksesuāru izgatavošana un piegāde Balvu novada pašdarbniekiem”, projekta “Tautas tērpa aksesuāri Balvu novada pašdarbniekiem”, Nr. 2019/AL19/5/A019.22.07./8 ietvaros

LatviaBalvu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
Anita KairišaTērpa sastāvdaļu izgatavošana un piegāde Tilžas kultūras nama deju kolektīvam “Palazdīte” 3.-6.kl. un tautisko zeķu izgatavošana un piegāde 88401€2,169

.NET platvormil Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) tarkvara arendus- ja hooldustööd 2020 -2021

EstoniaKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€59,000
Contract awarded to .
Virtuaalne Keskkond OÜRAAMLEPING 31219€59,000

.NET platvormil infosüsteemide EELIS ja VEKA tarkvara arendus- ja hooldustööd

EstoniaKeskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€59,000
Contract awarded to .
Virtuaalne Keskkond OÜraamleping 8381€0

0,4 kV JSP komplektalajaama laiendus Iru elektrijaama territooriumil

EstoniaEnefit Green AS

Published and bidding deadline .

12 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedTöövõtuleping_197768_Belsneks Elekter OÜ 6933Non-disclosed

0,4 kV elektroietaišu rekonstrukcija pie autoceļa “Sauļi-Melluplūķi”

LatviaBurtnieku novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days

0,4 kV elektroietaišu rekonstrukcija pie autoceļa “Sauļi-Melluplūķi”

LatviaBurtnieku novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days

0,4–20 kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu, Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajā daļā

LatviaAkciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Published and bidding deadline .

28 days

0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS "Sadales tīkls" Austrumu , Dienvidu, Pierīgas, Rietumu, Ziemeļaustrumu un Ziemeļu tehniskajā daļā

LatviaAkciju sabiedrība "Sadales tīkls"

Published and bidding deadline .

31 days
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82841Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82850Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82851Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82852Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82853Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82854Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82855Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82856Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82857Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82858€118,662.50
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82859Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82842Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82860Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82861Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82862€145,447.50
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82863Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82864Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82865Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82866Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82867Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82868Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82869Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82843Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82870Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82844Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82845Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82846Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82847Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82848Non-disclosed
Non-disclosedTrašu tīrīšana Austrumu tehniskās daļas Daugavpils tīklu nodaļā 82849Non-disclosed

01.02.-31.12.2018. a Narva linna haldusterritooriumil liiklusõnnetuste või õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastada saanud hulkuvatele koertele ja kassidele veterinaarteenuste osutamine

EstoniaNarva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€0

04.-07.09.2019 majutus, Oslo, Norra

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

5 days4 bidders
7 bids
€2,648
Contract awarded to .
CWT Estonia AS212604 Oslo, Norra 26328€2,648

05.-08.01.2020 professor Andreas Demetriou majutus

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€375
Contract awarded to .
Aktsiaselts ESTRAVEL215742 (05.-08.01.2020 professor Andreas Demetriou majutus) 29656€375

1 (viena) jauna izolatora tipa mikroautobusa piegāde aizturēto pārvadāšanai Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām

LatviaLielvārdes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days

1 m garas malkas piegāde Dundagas pilij.

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days

1 m garas malkas piegāde Dundagas vidusskolas ēkai Talsu ielā 18

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days

1 m garas malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilžas"Līgums par malkas piegādi. Nr.DD-3-13.2/18/117 54717€15,288

1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādei „Kurzemīte”

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALOŽEZERS"Līgums par malkas piegādi. Nr.DD-3-13.2/18/116 50595€7,200

1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas vidusskolas ēkai Saules ielā 8

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days

1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas vidusskolas ēkai Saules ielā 8 (Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/23)

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days

1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas vidusskolas ēkai Saules ielā 8 (Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2018/25

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIMBURI"Malkas piegādes līgums Saules iela 8 (Nr.DD-3-13.2/18/193) 62428€9,512.50

1 m garas malkas piegāde un sakraušana Dundagas vidusskolas ēkai Talsu ielā 18

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days

1 profesionālā GNSS iekārta ar programmatūru

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEOSTAR"1 profesionālā GNSS iekārta ar programmatūru 62800€1,175

1 sülearvuti hankimine (SMIT soetus SKA'le)

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€2,139.10
Contract awarded to .
Osaühing DatagateTellimus minikonkursil viitenumbriga 211621 25447€1

1 sülearvuti ostmine - SMIT

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

1 süsihappegaasi BIOGON C ballooni vahetus keemia ja biotehnoloogia instituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€50
Contract awarded to .
AS Linde Gas1 süsihappegaasi BIOGON C ballooni vahetus keemia ja biotehnoloogia instituudile 18437€50

1. MK_(helikindlad uksed ja osaline PVC-katte vahetus)

EstoniaSihtasutus Pärnu Haigla

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
OÜ AAT BaltikHankeleping nr 7-18-1/58-18 1990€2,420

1., 2. un 3. korpusu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība.

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMS"1., 2. un 3. korpusu pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība 39658€209,950

1.5T magnētiskās rezonanses iekārtu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

32 days

1.5T magnētiskās rezonanses iekārtu iegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

32 days

1.Raba tee rekonstrueerimisprojekti koostamine

EstoniaRiigimetsa Majandamise Keskus

Published and bidding deadline .

6 days3 bidders
2 bids
€7,800
Contract awarded to .
ViaVelo Inseneribüroo OÜTÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2019/96 24827€7,800

1.kārtas būvdarbus “Lāčplēša laukuma” pārbūvei (LEADER projekta ietvaros)

LatviaLielvārdes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

19 days

1.maija ielas gājēju ietves izbūve Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā

LatviaPļaviņu novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JARDS"1.maija ielas gājēju ietves izbūve Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā 62719€69,707.69

10 A4 sülearvuti rent

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

7 days€0

10 kV õhuliinide puittraaversite asendamine (1634)

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
4 bids
€0
Contracts awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed10 kV õhuliinidel amorti¬see¬ru¬nud puittraaversite asendamine uutega Ropka-Nõo liinilõigul 8194Non-disclosed
Non-disclosed10 kV õhuliinidel amorti¬see¬ru¬nud puittraaversite asendamine uutega Auvere-Soldina liinilõigul 8195Non-disclosed

10 kV õhuliinide puittraaversite asendamine, Harjumaa (1656)

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

10 kVA 10,5/0,23 kV omatarbe trafo ost (LP4372)

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedMüügileping nr 198307 7507Non-disclosed

10 kg kuivjää ostmine keemia ja biotehnoloogia instituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€9
Contract awarded to .
Aktsiaselts Elme Messer Gaas10 kg kuivjää ostmine keemia ja biotehnoloogia instituudile 20205€9

10 kg kuivjää ostmine keemia ja biotehnoloogia instituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid
€9
Contract awarded to .
Aktsiaselts Elme Messer Gaas10 kg kuivjää ostmine keemia ja biotehnoloogia instituudile 22181€9

10 kg kuivjää ostmine keemia ja biotehnoloogia instituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid
€9
Contract awarded to .
Aktsiaselts Elme Messer Gaas10 kg kuivjää ostmine keemia ja biotehnoloogia instituudile 22821€9

10 kg kuivjääd

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

4 days1 bidder
1 bid
€9
Contract awarded to .
Aktsiaselts Elme Messer Gaas10 kg kuivjääd 20914€9

10 liitri lämmastik gaasi ostmine Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid
€15
Contract awarded to .
Aktsiaselts Elme Messer Gaas10 liitri lämmastik gaasi ostmine Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudile 28018€15

10 liitri vedela lämmastiku ostmine Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

5 days2 bidders
2 bids
€22.80
Contract awarded to .
Aktsiaselts Elme Messer Gaas10 liitri vedela lämmastiku ostmine Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudile 22061€22.80

10 year service overhaul

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€720,000
Engineered Arresting Systems Corporation (ESCO)Procurement contract 21275€720,000

10+1 Sülearvuti ostmine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile

EstoniaOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€7,862.50
Contract awarded to .
ORDI OÜLeping sülearvutite soetamiseks 25823€7,862.50

100 % šķīstošo, siltumnīcas hidroponikai paredzēto minerālmēslojuma iegāde

LatviaSIA "Getliņi EKO"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.M. OZOLI"100 % šķīstošo, siltumnīcas hidroponikai paredzēto minerālmēslojuma iegāde 44054€19,339.50

100% šķīstošā, siltumnīcas hidroponikai paredzētā minerālmēslojuma iegāde

LatviaSIA "Getliņi EKO"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.M. OZOLI"Iepirkums 86411€21,068

10kV õhuliini kaitsevööndis võsaraietööd 2019

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

14 days13 bidders
13 bids
€42,297.70
OÜ ÖKOPESATöövõtuleping 18728€34,983
Tarvaprojekt OsaühingLeping 14334 18729€714.70
Praktov OÜleping 14333 18730€6,600

10kV õhuliini kaitsevööndis võsaraietööd 2020

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

11 days9 bidders
9 bids
€7,684.75
Contract awarded to .
OÜ ÖKOPESALeping 14829 30893€7,684.75

10kV õhuliinide puittraaversite asendamine 2019

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

14 days4 bidders
4 bids
€82,050
Contracts awarded to .
Osaühing SÄRTSLeping 14659 25609€19,150
Belsneks Elekter OÜLeping 14658 25610€62,900

10kV õhuliinide puittraaversite asendamine 2019 - II

Estoniaaktsiaselts Eesti Raudtee

Published and bidding deadline .

20 days5 bidders
5 bids
€41,234
Contract awarded to .
Empower AktsiaseltsLeping 14684 26334€41,234

11.-13.11.19 Autumn School bussitransport

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder
1 bid
€573
Contract awarded to .
Aktsiaselts ESTRAVEL215741 (11.-13.11.19 Autumn School bussitransport) 29655€573

11.11-13.11 Tallinn-Frankfurt-Tallinn Anton Rassõlkin

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

1 day4 bidders
4 bids
€769.62
Contract awarded to .
Aktsiaselts ESTRAVELREISITEENUSE RAAMLEPING nr 207933 nr. 207933 29173€769.62

110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABB"110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" 65591€607,628

110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

38 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABB"110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Mīlgrāvis" 44211€607,628

110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

30 days

110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

32 days
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Viļaka" 83693Non-disclosed

110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijām "Ogre" un "Vangaži"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

35 days€900,000

110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijām "Ogre" un "Vangaži"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

35 days
Contracts awarded to .
Non-disclosed110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Vangaži" 81321€518,902
Grid Solutions SAS filiāle Latvijā110 kV elektroiekārtu piegāde apakšstacijai "Ogre" 81322€506,129

110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

28 days€1.58M
Grid Solutions SAS filiāle Latvijā110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava" 31730€1.12M

110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

31 days
Grid Solutions SAS filiāle Latvijā110 kV gāzes izolācijas slēgiekārtas (GIS) piegāde apakšstacijai "Šķirotava" 75435€1.12M

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Balvi", "Kārsava", "Mārupe", "Preiļi" un "Priekule"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

30 days
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Priekule" 39828€192,000
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Preiļi" 39829€192,000
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.ŞDivu 115/21/10,5 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Mārupe" 39830€651,000
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Kārsava" 39831€192,000
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.1115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Balvi" 39832€191,500

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Balvi", "Kārsava", "Mārupe", "Preiļi" un "Priekule"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

30 days
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Priekule" 44206€192,000
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Preiļi" 44207€192,000
Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.ŞDivu 115/21/10.5 kV 25 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Mārupe" 44208€651,000
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Kārsava" 44209€192,000
Končar Distribution and Special Transformers, Inc.1115/21 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Balvi" 44210€191,500

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

36 days€1.08M

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dagda", "Gajoks" un "TEC-2"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

36 days

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Kārsava", "Latgale", "Priekule" un "Tukums"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

32 days

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums-1" un "Tukums"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

34 days€1.33M
Contracts awarded to .
ZREW Transformatory S.A.Divu 115/21 kV 20 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Tukums" 39446€487,000
ZREW Transformatory S.A.115/21/10,5 kV 16 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Dobele" 39447€284,000
ZREW Transformatory S.A.115/21/6,3 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Ķegums-1" 39448€249,500

110 kV transformatoru piegāde apakšstacijām "Dobele", "Ķegums-1" un "Tukums"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

34 days
Contracts awarded to .
ZREW Transformatory S.A.Divu 115/21 kV 20 MVA transformatoru piegāde apakšstacijai "Tukums" 68009€487,000
ZREW Transformatory S.A.115/21/6.3 kV 10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Ķegums-1" 68010€249,500
ZREW Transformatory S.A.115/21/10.5 kV 16 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Dobele" 68011€284,000

110 kV õhuliini L138B Alutaguse – Kiikla korrastamine

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

19 days2 bidders
2 bids
€0

110/21/6.3 kV 10/10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Vangaži"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

34 days

110/21/6.3 kV 10/10/10 MVA transformatora piegāde apakšstacijai "Vangaži"

LatviaAkciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls"

Published and bidding deadline .

35 days

110G13FTL terasest valudetailide ostmine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

19 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing TRANKMANN110G13FTL terasest valudetailide ostmine 9297€11,700

110G13FTL terasest valudetailide ostmine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

17 days4 bidders
4 bids
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed110G13FTL Terasest valudetailide ostmine 18851Non-disclosed

110G13H2L terasest valudetailide ostmine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

9 days4 bidders
4 bids
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed110G13H2L terasest valudetailide ostmine 18203Non-disclosed

110G13L terasest valudetailide ostmine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

13 days5 bidders
5 bids
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosed110G13L terasest valudetailide ostmine 21502Non-disclosed

110G13L terasest valudetailide ostmine.

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

24 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Osaühing TRANKMANNNJ-ULD-1/3172 10167€0

110G13L valudetailide valmistamine

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

18 days7 bidders
7 bids
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedVõõrandamisleping_NJ-EEJ-1_4154 30737Non-disclosed

110kV õhuliinide gabariitide korrastamine seoses liitumisega Põdra alajaamas

EstoniaElering AS

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedTÖÖVÕTULEPING Nr 1.1-4/2018/780 10435Non-disclosed

11kV kaldaelektrivõrgu ehitus liinilaevadele

Estoniaaktsiaselts TALLINNA SADAM

Published and bidding deadline .

36 days4 bidders
3 bids
Contract awarded to
 • non-disclosed seller
.
Non-disclosedLeping 20846Non-disclosed

12 kal ja 5,45x39 laskemoon

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

30 days2 bidders
2 bids
€54,364
Contract awarded to .
OÜ Bristol Trust5,45 mm laskemoon - Bristol Trust 23692€54,364

12 posterit

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

1 day2 bidders
2 bids
€33.75
Contract awarded to .
Osaühing Koopia Niini & Rauam12 posterit 27162€33.75

12,7 mm kalibra ložmetēja "Browning" lafetes iegāde

LatviaValsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Strēlnieks-A"12,7 mm kalibra ložmetēja Browning lafetes iegāde 84409€1.67M

12,7 mm treeningpadrunid

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

36 days4 bidders
3 bids
€1.67M

12.12.2019 Vabaõhumuuseum

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

4 days4 bidders
4 bids
€545
Contract awarded to .
CWT Estonia ASViitenumber: 216490 30324€545

131-I-naatriumjodiidi kapslid (V10XA01)

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

49 days2 bidders
2 bids

131-I-naatriumjodiidi kapslid (V10XA01)

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€87,765
Contract awarded to .
MAP Medical Technologies Oy1.2-12/1330-1 leping 26425€87,765

14.10-15.10 Tallinn - Luxemburg - Brussels - Tallinn + accommodation in Brussels

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

1 day2 bidders
2 bids
€558
Contract awarded to .
Aktsiaselts ESTRAVEL14.10-15.10 Tallinn - Luxemburg - Brussels - Tallinn + accommodation in Brussels 27859€558

14.korpusa I kārtas pārbūves būvuzraudzība

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVĒTIKA"14.korpusa I kārtas pārbūves būvuzraudzība 63888€14,200

14.korpusa pārbūve, I kārta (virtuves bloka izbūve)

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORENSBERG"14.korpusa pārbūve, I kārta (virtuves bloka izbūve) 48750€550,438.67

15 specializētu planšetdatoru ar kartēšanas programmatūru piegāde projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru" realizācijai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika"Līgums par 15 specializētu planšetdatoru ar kartēšanas programmatūru piegāde projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 realizācijai 55873€5,263.20

15.01-19.01 Lend Krakowi

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

0 days3 bidders
3 bids
€343
Contract awarded to .
Aktsiaselts WrisViitenumber: 217994 31524€343

15.01-19.01.2020 Tallinn-Kracow-Tallinn

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€0

15.jaan-19.jaan Poola

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

8 days€0

155 mm laskemoon

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

48 days4 bidders
4 bids
€54M
Contract awarded to .
MSM Martin s.r.oRaamleping 248€2.15M

16/35 mm skannerile märgdigiteerimissüsteemi ostmine

EstoniaRahvusarhiiv

Published and bidding deadline .

1 day€86,276
Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KGHankeleping 22874€86,276

1600 kVA 10,5/0,41 kV õlitrafo ost (LP4600)

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

14 days2 bidders
2 bids
€0

1600 kVA 10,5/0,41 kV õlitrafo ost (LP4600)

EstoniaElektrilevi OÜ

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0
Contract awarded to .
Energo Veritas OÜMüügileping nr 198811 8229Non-disclosed

17 kaubiku liisimine

EstoniaKaitseliit

Published and bidding deadline .

36 days3 bidders
2 bids
€343,128
Contract awarded to .
AS RentacarLiisingulepingud 17006€343,128

177Lu-DOTATATE-oksodotreotiid (V10XX04)

Estoniasihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Published and bidding deadline .

36 days

19 Herefordi tõugu lehmiku ja ühe Herefordi tõugu pulli ostmine koos transpordiga Nässuma hoiualale

EstoniaMittetulundusühing Rannaniidud ja metsad

Published and bidding deadline .

9 days€32,000

19 Herefordi tõugu lehmiku ja ühe Herefordi tõugu pulli ostmine koos transpordiga Nässuma hoiualale

EstoniaMittetulundusühing Rannaniidud ja metsad

Published and bidding deadline .

-62 days1 bidder€32,000
Contract awarded to .
Kalmer VisnapuuHankeleping 7427€31,920

19. detsembril valdkonna töötajate jõulupeo transport

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

1 day1 bidder
1 bid
€1,241.67
Contract awarded to .
Aktsiaselts ESTRAVELViitenumber: 217331 19. detsembril valdkonna töötajate jõulupeo transport 30995€1,241.67

1905. gada revolūcijas pieminekļa aprūpe-restaurācija

LatviaRīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas pieminekļu aģentūra"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "KOKA ĒKA"Par 1905. gada revolūcijas pieminekļa aprūpes-restaurācijas darbu veikšanu 52947€14,761.57

1JVBr ÕTP tulejuhtimissüsteemi remondi, hoolduse ja varuosade tagamise teenus

EstoniaRiigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Published and bidding deadline .

36 days

1m garas malkas piegāde Dundagas pilij

LatviaDundagas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days

2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

LatviaSkrīveru novada dome

Published and bidding deadline .

17 days

2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

LatviaSkrīveru novada dome

Published and bidding deadline .

15 days

2 (divu) jaunu automašīnu iegāde Skrīveru novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

LatviaSkrīveru novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
Liepaja Property SIAPIRKUMA LĪGUMS Nr. ____ 86931€23,300

2 Sülearvuti ja 1 lauaarvuti ostmine Olustvere Teenindus- ja Maamamajanduskoolile

EstoniaOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€1,378
Contract awarded to .
Osaühing DatagateLeping sülearvutite soetamiseks 24040€1,378

2 arvutit

EstoniaEesti Kunstiakadeemia

Published and bidding deadline .

4 days

2 inimest Tallinn Bucharest-Tallinn 9.-11 detsember 2019

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

1 day5 bidders
5 bids
€873.46
Contract awarded to .
Aktsiaselts Baltic Tours2 inimest Tallinn-Bukarest Tallinn 9.-11. dets. 2019.a. 30458€873.46

2 java nooremarendaja ressurssi ostmine rahvastikuregistri e-teenuste portaali arendustööde teostamiseks

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€114,944
Contract awarded to .
SRINI OÜ3-32625 10.01.2020 Leping 30092€114,944

2 narkotesteri prototüübi väljatöötamine ja valmistamine

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

7 days1 bidder
1 bid
€137,560
Contract awarded to .
OMEC OÜ2 narkotesteri prototüübi väljatöötamine ja valmistamine 16868€137,560

2 propaani ballooni vahetamine energiatehnoloogia instituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid
€90
Contract awarded to .
AS Linde Gas2 propaani ballooni vahetamine energiatehnoloogia instituudile 19139€90

2 rūpnieciski izgatavotu nedzīvojamo ēku piegāde un uzstādīšana

LatviaPļaviņu novada dome

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
"Baltichouse Production" OŪ2 rūpnieciski izgatavotu nedzīvojamo ēku piegāde un uzstādīšana 62957€33,999.99

2 tööstusgaasi rendilepingu pikendamine keemia ja biotehnoloogia instituudile

EstoniaTallinna Tehnikaülikool

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid
€72.62
Contract awarded to .
AS Linde GasRendilepingute pikendamine keemia ja biotehnoloogia instituudile 16982€72.62

2 ülilaiekraaniga monitori ost

EstoniaSiseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€1,936
Contract awarded to .
Osaühing DatagateEraldiseisvat lepingut ei sõlmita. 27913€1,936

2+1 joslas izveides iespējamības izpēte maršrutā VIA Baltica

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTS 3"2+1 joslas izveides iespējamības izpēte maršrutā VIA Baltica 40931€32,400

2. MK_(7. korruse ruumi 702 ümberehitus ja 1. korruse ukse vahetus)

EstoniaSihtasutus Pärnu Haigla

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
OÜ AAT BaltikHankeleping nr 7-18-1/116-18 3683€8,850

2.048Mbit/s (E1) sakaru kanāla ierīkošana posmā: Rīgas KDP ēka – LGS Sakaru objekts Retranslators „Trakši” un sakaru pakalpojumu sniegšana ar pakalpojuma termiņu uz 5 gadiem

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"

Published and bidding deadline .

12 days
VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"2.048Mbit/s (E1) sakaru kanāla ierīkošana posmā: Rīgas KDP ēka – LGS Sakaru objekts Retranslators „Trakši” un sakaru pakalpojumu sniegšana ar pakalpojuma termiņu uz 5 gadiem 77977€12,780

2.048Mbit/s (E1) sakaru kanāla ierīkošana posmā: Rīgas KDP ēka – LGS Sakaru objekts „Plācis” un sakaru pakalpojumu sniegšana ar pakalpojuma termiņu uz 5 gadiem

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme"

Published and bidding deadline .

11 days

2.1. Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču piegāde p/i „Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs” un aprūpes namam „Valtaiķi”

LatviaSkrundas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
SIA "JELGAVFARM"piegādes līgums 63784€7,886.67
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNUM MEDICAL"piegādes līgums 63785€15,696.19

2.1.1. Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai

LatviaCēsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contracts awarded to .
SIA "NORLE N"Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai. 81845€17,500
SIA "NORLE N"Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai - D sadaļa 81846€9,000

20 Tahvelarvuti ostmine Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolile

EstoniaOlustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Published and bidding deadline .

22 days4 bidders
4 bids
€7,390
Contract awarded to .
Telia Eesti ASLeping tahvelarvutite soetamiseks 24684€7,390
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 95
 7. 96
 8. 97
 9. 98
 10. 99