Procurements

€13.53M
156 procurements
View Procurements

Board-Level People

2
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Teritoriju un apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā

Published and bidding deadline .

34 days€3.38M

Elektrības piegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām

Published and bidding deadline .

31 days

Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana ‘’Telekomunikāciju tehniķis’’ mācību programmas nodrošināšanai

Published and bidding deadline .

34 days

Cēsu novada pašvaldības telpu uzkopšana

Published and bidding deadline .

34 days€150,000

Cēsu Vecpilsētas ielu un ietvju ikdienas kopšanas un uzturēšanas darbi

Published and bidding deadline .

33 days

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

49 days€10M

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu pilsētas ielām

Published and bidding deadline .

21 days

Telpu uzkopšanas pakalpojumi iestādē “Cēsu novada pašvaldība”

Published and bidding deadline .

13 days

Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.

Published and bidding deadline .

11 days

Sporta zāles ar palīgkorpusu atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbiem

Published and bidding deadline .

21 days

Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Cēsu novada pašvaldības telpu uzkopšana.

Published and bidding deadline .

34 days

Teritoriju un apstādījumu kopšana Cēsu pilsētā.

Published and bidding deadline .

34 days

Elektrības piegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.

Published and bidding deadline .

34 days

Pārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolai

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu seguma bedrīšu remontdarbi Cēsīs, Cēsu novadā 2019.gadā

Published and bidding deadline .

11 days

Cēsu novada pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma apdrošināšana.

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojekta ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

Sporta zāles ar palīgkorpusu atjaunošanas darbu būvuzraudzība Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošanas būvuzraudzība, Cēsu 1.pamatskolas ēkā

Published and bidding deadline .

11 days

PROJEKTA “AUGMENTED URBANS” TEMATISKĀ EKSPERTA PAKALPOJUMI

Published and bidding deadline .

13 days

Ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010051413001 cokolstāva, otrā un trešā stāva telpu remonts, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Cēsu novada luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

11 days

“Telpu uzkopšana Cēsu novada pašvaldības ēkās”

Published and bidding deadline .

11 days

“Grants seguma ielu divkārtu apstrāde Cēsīs, Cēsu novadā”

Published and bidding deadline .

18 days

Ēku tehniskā apsekošana Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā"

Published .

Laukuma labiekārtošana Gaujas ielā 94, Cēsīs, Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

17 days

Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūve

Published and bidding deadline .

22 days

Mācību aprīkojuma un iekārtu iegāde un uzstādīšana ‘’Telekomunikāciju tehniķis’’ mācību programmas nodrošināšanai.

Published and bidding deadline .

34 days

Cēsu pilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana (2.kārta)

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētā.

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana peldētapmācībai Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem.

Published and bidding deadline .

12 days

Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo ēku un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta “Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā” izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi.

Published and bidding deadline .

11 days

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbu būvuzraudzība.

Published and bidding deadline .

15 days

“Objekta ‘’Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbi Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’.

Published and bidding deadline .

21 days

Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Pārtikas produktu piegāde Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas iestādei

Published and bidding deadline .

21 days

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

22 days

Pārtikas produktu piegāde Rāmuļu pamatskolai

Published .

Garderobes skapīšu piegāde Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzņēmuma līgums būves "Cēsu Viduslaiku Pils resraurācija un dārza apbūves jaunbūve, adresē Pils laukums 11, Cēsis

Published .

Telpu remonts Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi.

Published and bidding deadline .

22 days

Koku kopšana un vainagu veidošana Cēsu novada pašvaldības īpašumu objektos..

Published and bidding deadline .

14 days

“Tīmekļa vietnes “cesis.lv” izstrāde un ieviešana”.

Published and bidding deadline .

11 days

Cēsu novada luksoforu objektu, ielu apgaismojuma tīklu uzturēšana un apsaimniekošana

Published and bidding deadline .

12 days

Cīrulīšu dabas takas remonta darbi

Published and bidding deadline .

12 days

Objekta ‘’Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukuma būvdarbi Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā.

Published .

Būvekspertīze būvprojektam ‘’Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves izbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā’’

Published and bidding deadline .

12 days

Transporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai.

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas rīkotajiem pasākumiem

Published and bidding deadline .

11 days

Grants piegāde pašvaldības autoceļu remontdarbiem Vaives pagastā, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

„Telpu atjaunošana un rotaļu laukuma ierīkošana būvdarbu būvuzraudzība Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā”

Published and bidding deadline .

14 days

Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Latvāņu izplatības ierobežošana un zālāju pļaušana Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

13 days

Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo ēku un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana.

Published and bidding deadline .

21 days

Jaunas vieglās automašīnas noma bez izpirkuma tiesībām Cēsu novada pašvaldības vajadzībām.

Published and bidding deadline .

11 days

Telpu remonts Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

14 days

’Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.

Published and bidding deadline .

13 days

“Objekta ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, atjaunojot daļu telpu ēkas 1.stāvā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’ būvdarbi.

Published and bidding deadline .

21 days

Garderobes skapīšu piegāde Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm

Published and bidding deadline .

11 days

Siltumapgādes nodrošināšana Bērzaines ielā 4 un Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

13 days

Ielu seguma bedrīšu remontdarbi Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

12 days

Autoruzraudzību “Cēsu Viduslaiku Pils restaurāciju un pils dārza apbūves jaunbūvi, adresē Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novads” būvdarbiem

Published .

Gājēju ietvju atjaunošanas būvdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

13 days

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra jaunbūve Rīgas ielā 90, Cēsīs, Cēsu novadā"

Published and bidding deadline .

39 days

Objekta ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, atjaunojot daļu telpu ēkas 1.stāvā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā’’ būvdarbi.

Published and bidding deadline .

21 days

Būvekspertīze būvprojektam ,,Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1. pamatskolas ēkai Gaujas ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā”

Published and bidding deadline .

13 days

Inventāra piegāde sporta treniņu procesa un sporta sacensību organizēšanas nodrošināšanai Cēsu pilsētas stadionā.

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzības darbu veikšana objektos ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

21 days

Cēsu Vecpilsētas ielu un ietvju ikdienas kopšanas un uzturēšanas darbi.

Published and bidding deadline .

33 days

Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūve

Published and bidding deadline .

24 days

Būvuzraudzība objekta ‘’Reģionālā metodiskā centra izveide Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā” būvdarbiem.

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” ekspertīze

Published and bidding deadline .

13 days

Cēsu novada pašvaldībai īpašumā esošo telpu remonts

Published and bidding deadline .

12 days

Izglītības iestāžu atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība.

Published and bidding deadline .

11 days

Transporta pakalpojumu nodrošināšana interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’.

Published and bidding deadline .

12 days

“Gājēju ietvju atjaunošanas būvdarbi”

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu apgaismojuma tīklu pārbūve Cēsu pilsētā

Published and bidding deadline .

12 days

Privātā datu apraides tīkla pakalpojuma un interneta nodrošinājums Cēsu novada pašvaldības iestādēs.

Published and bidding deadline .

12 days

Būvprojekta ,,Būves ar kad. apz. 4201 008 0432 001 ,,Sporta zāle ar palīgkorpusu” atjaunošana Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde un autoruzraudzība.

Published and bidding deadline .

14 days

Ielu virsmu seguma atjaunošana Cēsīs, Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība Cēsu pilsētas stadiona tribīņu jaunbūves būvdarbiem.

Published and bidding deadline .

13 days

Būvuzraudzības līgums "Cēsu Viduslaiku Pils restaurācijas un pils dārza apbūves jaunbūvei, adresē Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novads

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkai

Published and bidding deadline .

35 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana

Published and bidding deadline .

35 days

Cēsu novada pašvaldības un izglītības iestāžu telpu uzkopšana

Published and bidding deadline .

34 days

Būvuzraudzība Cēsu pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbiem.

Published and bidding deadline .

21 days

Pazemes ūdeņu ierobežošanas pasākumu īstenošana, Cēsu 1.pamatskolas ēkā

Published and bidding deadline .

11 days

TELPU ATJAUNOŠANA LĪVU SKOLĀ, KRĪVOS, VAIVES PAG., CĒSU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība objekta “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā, Pūces ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā” būvdarbiem

Published and bidding deadline .

16 days

LATVĀŅU IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI CĒSU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

11 days

Tranporta pakalpojumi Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

11 days

Zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūvei

Published and bidding deadline .

12 days

“Sanitāro mezgla atjaunošanas būvdarbi Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā”

Published and bidding deadline .

12 days

CĒSU PILS Austrumu korpusa dienvidu daļas ailas konservācija Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novads

Published and bidding deadline .

11 days

Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi un pļaušanas darbi Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Zālāju un krūmu atvašu pļaušana Cēsu pilsētā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkai

Published and bidding deadline .

37 days

Grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve

Published and bidding deadline .

21 days

Cēsu novada pašvaldības un izglītības iestāžu telpu uzkopšana.

Published and bidding deadline .

35 days

Rotaļu laukuma izbūve Līvu skolas teritorijā, Līvu skolā, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbu būvuzraudzība Līvu skolā, Krīvos, Vaives pagastā, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Koku kopšana un izzāģēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Ēkas ar kadastra apz. 4201 008 0724 001 Kungu ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nojaukšanas darbu būvuzraudzība

Published and bidding deadline .

14 days

CĒSU PILS Austrumu korpusa dienvidu daļas ailas konservācija Pils laukums 11, Cēsis, Cēsu novads

Published .

Cēsu pilsētas stadiona tribīņu mēbeļu iegāde un uzstādīšana.

Published and bidding deadline .

15 days

Mīkstā inventāra noma un mazgāšana dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

14 days

“Cēsu novada kapsētas “Meža kapi” digitalizācija”

Published and bidding deadline .

11 days

SANITĀRO MEZGLU ATJAUNOŠANAS DARBU BŪVUZRAUDZĪBA PALASTA IELĀ 14, CĒSĪS, CĒSU NOVADĀ

Published and bidding deadline .

12 days

Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

21 days

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana.

Published and bidding deadline .

37 days

Ielu pārbūves darbi Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

22 days

“PROJEKTA “AUGMENTED URBANS” TELPISKĀS IZPĒTES UN PLĀNOŠANAS STUDIJU KURSA ORGANIZĒŠANA”

Published and bidding deadline .

11 days

2.1.1. Transporta pakalpojumu nodrošināšana Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņu pārvadāšanai

Published and bidding deadline .

12 days

Būvuzraudzība ielu pārbūves darbiem Cēsīs, Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

18 days

Būvdarbi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta laukumā.

Published .

Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi

Published and bidding deadline .

24 days

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība.

Published and bidding deadline .

49 days

Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

32 days

Nākotnes tehnoloģijas izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem

Published and bidding deadline .

36 days

Nākotnes tehnoloģijas izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Published .

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

34 days

Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

34 days

Elektrības piegāde Cēsu novada pašvaldībai.

Published and bidding deadline .

35 days

Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

31 days

Nākotnes tehnoloģijas izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība.

Published and bidding deadline .

34 days

Skatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Vaives tautas namam.

Published and bidding deadline .

13 days

Elektrības piegāde Cēsu novada pašvaldībai.

Published and bidding deadline .

37 days

Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Published and bidding deadline .

34 days

Ziemassvētku noformējuma elementu uzstādīšana un uzturēšana, demontāža, defektācija un remonts, uzglabāšana Cēsīs un Cēsu novadā

Published and bidding deadline .

11 days

Ielu grants seguma dubultā apstrāde un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

23 days

Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā

Published and bidding deadline .

36 days

Izglītības nozares e-pakalpojuma izstrāde un uzturēšana

Published and bidding deadline .

11 days

BŪVUZRAUDZĪBA GRANTS CEĻA AKMENSKROGS-VEISMAŅI-VAIVES PAGASTA ROBEŽA PĀRBŪVEI

Published and bidding deadline .

11 days

Skatuves aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Vaives tautas namam.

Published and bidding deadline .

11 days

Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Published and bidding deadline .

35 days

Grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve

Published and bidding deadline .

24 days

BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA CĒSU VALSTS ĢIMNĀZIJAS ĒKAI

Published and bidding deadline .

21 days

Koku kopšana un izzāģēšana

Published and bidding deadline .

21 days

Ielu pārbūves darbi Ata Kronvalda ielā, Cēsīs, Cēsu novadā.

Published and bidding deadline .

21 days

Grants ceļa Akmenskrogs-Veismaņi-Vaives pagasta robeža pārbūve

Published and bidding deadline .

19 days

Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Published and bidding deadline .

37 days

Jauna mikroautobusa ar veiktu pārbūvi un uzstādītu papildaprīkojumu piegāde Cēsu novada Pašvaldības policijas vajadzībām.

Published and bidding deadline .

11 days

Būvuzraudzība Ata Kronvalda ielas pārbūves būvdarbiem

Published and bidding deadline .

21 days

Veselības apdrošināšanas polišu iegāde Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem

Published and bidding deadline .

38 days

Būvuzraudzība daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbiem.

Published and bidding deadline .

21 days

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Cēsu 2.pamatskolas ēkai.

Published and bidding deadline .

21 days

Daudzfnkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvdarbi

Published and bidding deadline .

21 days

Board-Level People

NameRole

Jānis Rozenbergs

General Manager
FromRoleUntil
General Manager

Atis Egliņš-Eglītis

Administrative Manager
FromRoleUntil
Administrative Manager