Procurements

€1.29M
72 procurements
View Procurements

Contracts

€16,527
1 contract
View Contracts

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums

Published and bidding deadline .

29 days

Uz galda novietojama lielapjoma paralēlās sekvencēšanas sistēma

Published and bidding deadline .

31 days

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

Published and bidding deadline .

27 days

Labas ražošanas praksei atbilstošu telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

35 days

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde.

Published and bidding deadline .

41 days€250,000

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums.

Published and bidding deadline .

34 days

Materiālu un reaģentu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€300,000

Genotipēšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums

Published and bidding deadline .

21 days

Materiālu iegāde vivārija vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Materiālu iegāde vivārija vajadzībām - II

Published and bidding deadline .

13 days

Antivielu iegāde

Published and bidding deadline .

24 days

Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Mazmolekulāro savienojumu sintēze sortāzes inhibitoru struktūras-aktivitātes likumsakarību pētījumiem

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratorijas dzīvnieku iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Sarunu procedūra par sintētisku gēnu iepirkumu

Published .

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

Published and bidding deadline .

29 days

Sekvenēšanas iekārtas reaģentu iepirkums

Published and bidding deadline .

29 days

LAH trimēru eksponējošu vīrusiem līdzīgo daļiņu imunoloģiska raksturošana

Published and bidding deadline .

21 days

Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

16 days

Materiālu un reaģentu iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Starpsienu un durvju piekļuves kontroles sistēmu montāža

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratorijas apģērbu iegāde un noma

Published and bidding deadline .

14 days

Uz galda novietojama lielapjoma paralēlās sekvencēšanas sistēma

Published and bidding deadline .

32 days

Sintētisku gēnu iepirkums

Published and bidding deadline .

11 days

Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

11 days

Drukas iekārtu izejmateriālu iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Labas ražošanas praksei atbilstošu telpu būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Published and bidding deadline .

35 days

Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Pārejas savienojuma izbūve starp ēkām

Published and bidding deadline .

11 days

Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi - II

Published and bidding deadline .

11 days

Sarunu procedūra par reaģentu iegādi

Published .

Datu bāzes paraugu uzglabāšanas piederumu iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Remontmateriālu un citu materiālu iegāde BMC vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€200,000

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

Published and bidding deadline .

34 days€200,000

Ar nākamās paaudzes sekvencēšanas iekārtām savietojamu reaģentu un materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

LAH trimērus eksponējošuvīrusiem līdzīgu daļiņu imunoloģiska raksturošana

Published and bidding deadline .

13 days

Sarunu procedūra par LAH trimērus eksponējošu vīrusiem līdzīgu daļiņu imunoloģiska raksturošanas pakalpojuma iegādi

Published .

Ģenētiskā analizatora ABI Prizm 3130xl apkope un remonts

Published and bidding deadline .

11 days

Genotipēšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Genotipēšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

15 days

Ar nākamās paaudzes sekvencēšanas iekārtām savietojamu reaģentu un materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Genotipēšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

14 days

Elektroenerģijas iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Laboratorijas cimdu iegāde produktam piemērojot zaļā iepirkuma prasības

Published and bidding deadline .

11 days

Sarunu procedūra par vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegādi

Published and bidding deadline .

12 days

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums

Published and bidding deadline .

37 days

Sarunu procedūra par molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegādi

Published .

Sīkpreču metāla plauktu sistēmas komponentu un darba telpu papildaprīkojuma iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratorijas cimdu iegāde produktam piemērojot zaļā iepirkuma prasības

Published and bidding deadline .

15 days

Dabasgāzes iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes

Published and bidding deadline .

21 days

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days€250,000

Valsts iedzīvotāju genomu datubāzes paraugu uzglabāšanas iekārtu iegāde

Published and bidding deadline .

34 days

Datu servera un datu glabātuves iegāde

Published and bidding deadline .

35 days€90,000

Specifisku laboratorijas dzīvnieku iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Valsts iedzīvotāju genomu datubāzes paraugu uzglabāšanas iekārtu iegāde

Published and bidding deadline .

36 days

Sintētisku gēnu iepirkums

Published and bidding deadline .

11 days

Oligonukleotīdu sintēze

Published and bidding deadline .

12 days

Telpu uzkopšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

11 days

Datu servera un datu glabātuves iegāde

Published and bidding deadline .

35 days

Laboratorijas plastmasas materiālu, piederumu un citu produktu iegāde

Published and bidding deadline .

37 days

Veterināro zāļu iegāde

Published and bidding deadline .

13 days

Klimata sistēmas iekārtu apkope un remontdarbi

Published and bidding deadline .

11 days

Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde

Published and bidding deadline .

12 days

Auto noma izmantojot operatīvo līzingu

Published and bidding deadline .

13 days

Telpu uzkopšanas pakalpojums

Published and bidding deadline .

10 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

JĀNIS KLOVIŅŠ

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager