Procurements

€0
36 procurements
View Procurements

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

Published and bidding deadline .

27 days

Autotransporta finanšu līzings

Published and bidding deadline .

34 days

Degvielas piegāde.

Published and bidding deadline .

40 days

Veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

12 days

LVMI Silava datortīkla tehniskais atbalsts un administrēšana

Published and bidding deadline .

11 days

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

Published and bidding deadline .

29 days

Laboratorijas trauki un filtri

Published and bidding deadline .

13 days

Ķīmisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Ķīmisko reaģentu piegāde

Published and bidding deadline .

14 days

LVMI Silava telpu vienkāršotā atjaunošana un pielāgošana meža ceļu laboratorijas vajadzībām

Published and bidding deadline .

12 days

Izejmateriāli molekulārai ģenētikai

Published and bidding deadline .

12 days

Degvielas piegāde

Published and bidding deadline .

40 days

Iekārtas ģenētiskajiem pētījumiem

Published and bidding deadline .

13 days

Autotransporta finanšu līzings

Published and bidding deadline .

37 days

Elementanalizatoru apkopes materiāli

Published and bidding deadline .

11 days

Būvdarbu veikšana LVMI Silava

Published and bidding deadline .

26 days

Izejmateriāli molekulārai ģenētikai

Published and bidding deadline .

13 days

Zinātnisko pētījumu projektu sagatavošanas koordinēšanas pakalpojumi

Published and bidding deadline .

11 days

Automašīnu riepu iegāde

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde

Published .

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

Published and bidding deadline .

35 days

Būvdarbu veikšana LVMI Silava

Published and bidding deadline .

22 days

Būvdarbu veikšana LVMI Silava

Published and bidding deadline .

21 days

Konsultāciju pakalpojumi par Silava zinātniskās darbības starptautisko novērtējumu

Published and bidding deadline .

11 days

Autotransporta finanšu līzings

Published and bidding deadline .

11 days

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

Published and bidding deadline .

35 days

Reaģentu un standartšķīdumu piegāde LVMI Silava

Published and bidding deadline .

14 days

Laboratorijas materiālu un reaģentu piegāde LVMI Silava

Published and bidding deadline .

11 days

Veselības apdrošināšana

Published and bidding deadline .

14 days

Ķīmisko reaģentu piegāde LVMI Silava Augu fizioloģijas laboratorijai

Published and bidding deadline .

12 days

Autotransporta operatīvais līzings - noma

Published and bidding deadline .

13 days

Zinātņietilpīgu pakalpojumu sniegšana - siltumnīcefekta gāzu (CO2, N2O, CH4) satura noteikšana gaisa paraugos, izmantojot gāzu hromatogrāfijas metodi

Published and bidding deadline .

11 days

Sabiedriskās domas aptauja zinātniskās izpētes vajadzībām

Published and bidding deadline .

11 days

Laboratorijas tehnikas un aprīkojuma piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

Published and bidding deadline .

13 days

Reaģentu un materiālu piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

Published and bidding deadline .

11 days

Kokskaidu granulu piegāde LVMI Silava

Published and bidding deadline .

11 days

Board-Level People

NameRole

Previous Board-Level People

NameRole

Jurģis Jansons

Was General Manager
FromRoleUntil
General Manager