Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

29 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Non-disclosed

award-1. Koku augstuma mērīšanas mērierīces

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-2. Specializēta programmatūra

Signed .

€65,444
est. €65,444

LatviaSIA "TIMESAVING"

award-3. Industriāls termo pārneses svītru kodu printeris

Signed .

€3,495.52
est. €3,495.52

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mītavas roboti"

award-4. Bezpilota lidaparāts ar vertikālo pacelšanos skuju un lapu paraugu ievākšanai no koku vainaga augšējās daļas

Signed .

€9,478.95
est. €9,478.95

LatviaSIA "DOMA"

award-5. 3D Grunts radars sakņu projektīvā laukuma un grunts īpašību raksturošanai

Signed .

€37,580
est. €37,580

LatviaSIA "DOMA"

award-6. Lapu laukuma indeksa noteicējs

Signed .

€13,880
est. €13,880

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-7. Mehānisko pipešu komplekts

Signed .

€675
est. €675

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"

award-8. Termovanna

Signed .

€817
est. €817

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-9. Nitrātu jonu mērītājs

Signed .

€330
est. €330

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-10. Laboratorijas svari

Signed .

€485
est. €485

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-11. Kālija jonu mērītājs

Signed .

€330
est. €330

Non-disclosed

award-12. Karstā gaisa sterilizātors

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-13. Kalcija jonu mērītājs

Signed .

€330
est. €330

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-14. Hlorofilmetrs

Signed .

€1,950
est. €1,950

LatviaSIA "DOMA"

award-15. Fluorometrs

Signed .

€3,870
est. €3,870

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-16. Portatīvais elektrovadītspējas mērītājs

Signed .

€577
est. €577

Non-disclosed

award-17. Portatīvs CO2 sensors

Signed .

Non-disclosed

LatviaSIA "InBio"

award-18. Aukstumkaste

Signed .

€1,050
est. €1,050

LatviaSIA "TIMESAVING"

award-19. Portatīva globālās pozicionēšanas sistēma ar datu uzkrāšanas iespējām un iebūvētu skeneri

Signed .

€29,480
est. €29,480

Non-disclosed

award-20. Mērinstrumentu komplekts (koku pieauguma svārpsti; dastmērs; bīdmērs; busole)

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-21. Koksnes blīvuma mērītājs

Signed .

€3,333
est. €3,333

LatviaSIA "DOMA"

award-22. Temperatūras logeri

Signed .

€15,930
est. €15,930

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "AgTech"

award-23. Meteoroloģiskā stacija

Signed .

€11,403
est. €11,403

Non-disclosed

award-24. Dendrometru komplekts

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-25. Instrumentu un programmnodrošinājuma komplekts koku vēja noturības vērtēšanai

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-26. GNSS Sistēma ar lauka kontrolieri

Signed .

€12,488
est. €12,488

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-27. Tahimetru komplekts

Signed .

€6,774
est. €6,774

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-28. Ledusskapis

Signed .

€1,377
est. €1,377

LatviaSIA "DOMA"

award-29. Spektrometrs PAR noteikšanai

Signed .

€5,167
est. €5,167

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-30. Trauku mazgājamā un žāvējamā mašīna, autoklāvs, ūdens dejonizātors/attīrīšanas sistēma

Signed .

€35,376.80
est. €35,376.80

Non-disclosed

award-31. Kriostats

Signed .

Non-disclosed

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-32. Laminārais bokss

Signed .

€37,800
est. €37,800

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"

award-33. Pārvietojama lokāla laboratorijas velkme ar filtru kasti

Signed .

€2,200
est. €2,200

Non-disclosed

award-34. Magnētiskais maisītājs ar sildītāju

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-35. Foto spoguļkamara ar maināmiem papildobjektīviem un papildaprīkojumu

Signed .

€1,299
est. €1,299

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-36. Monobloka dzīvnieku novērošanas speciālās slēpņa fotokameras (ar mobilās saziņas iespēju) ar papildaprīkojumu

Signed .

€14,260
est. €14,260

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Omicron"

award-37. Monokulāra termojutīga nakts novērošanas kamera ar ieraksts funkciju un papildaprīkojumu

Signed .

€6,262.80
est. €6,262.80

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-38. Binokļi dzīvnieku uzskaitei ar attāluma mērītāju

Signed .

€6,876
est. €6,876

Non-disclosed

award-39. Universāli pievedējtraktora manipulatora svari

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mītavas roboti"

award-40. Aprīkojuma komplekts mitruma satura izmaiņu, biogēno elementu izskalošanās un biomasas mineralizācijas novērtēšanai

Signed .

€15,276.44
est. €15,276.44

Non-disclosed

award-41. Ierīce automātiskai šķērslaukuma mērīšana pēc mašinizētās kopšanas cirtes

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-42. Zinātnisko objektu uzmērīšanas un marķēšanas aprīkojums

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-43. Datorprogramma Agisoft PhotoScan Professional edition, vai ekvivalents

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox"

award-44. Laboratorijas sietu kratītājs ar sietu komplektu

Signed .

€6,300
est. €6,300

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-45. Mikrotoms koka gadskārtu paraugu pilna garuma griezuma ieguvei

Signed .

€5,221
est. €5,221

LatviaSIA "DOMA"

award-46. Temperatūras loggeris un gruntsūdens svārstību monitoringa komplekts

Signed .

€26,920
est. €26,920

LatviaSIA "DOMA"

award-47. Digitālais grunts griezes pretestības mērītājs

Signed .

€1,950
est. €1,950

LatviaSIA "DOMA"

award-48. Augsnes paraugošanas komplekts

Signed .

€4,950
est. €4,950

LatviaSIA "Mediq Latvija"

award-49. Digitālais kalcimetrs

Signed .

€2,195
est. €2,195

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-50. Laboratorijas dejonizators ūdens attīrīšanai

Signed .

€2,249.60
est. €2,249.60

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-51. Ūdens dejonizators trauku mazgājamai mašīnai

Signed .

€1,304
est. €1,304

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-52. Laboratorijas trauku mazgājamā mašīna

Signed .

€10,508.85
est. €10,508.85

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-53. Ūdens paraugu duļķainības mērītājs

Signed .

€920
est. €920

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "OMNILAB BALTIC"

award-54. Iekārta slāpekļa kopsatura noteikšamai ar Kjeldāla metodi

Signed .

€13,371.10
est. €13,371.10

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-55. Kalorimetrs ar paraugu sagatavošanas presi, analītiskajiem svariem, sadedzināšanas tvertni un dzirnavām paraugu smalcināšanai

Signed .

€26,535
est. €26,535

LatviaSIA "DOMA"

award-56. Fotosintētiskās aktivitātes un transpirācijas mērītāju komplekts ar skujām un lapām piemērotām kamerām

Signed .

€48,600
est. €48,600

Non-disclosed

award-57. Sensori augošu koku ūdens potenciāla mērījumiem ar datu logeri un programmnodrošinājumu

Signed .

Non-disclosed

LatviaSIA "DOMA"

award-58. Augsnes ūdens caurlaidības mērītājs

Signed .

€10,350
est. €10,350

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE"

award-59. Spektrofotometrs

Signed .

€5,480
est. €5,480

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-60. Jonu hromatogrāfs neorganisko anjonu (Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, PO43-) satura noteikšanai

Signed .

€49,980
est. €49,980

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-61. Laboratorijas žāvskapji

Signed .

€6,462
est. €6,462

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-62. Mikroviļņu mineralizācijas iekārta

Signed .

€23,780
est. €23,780

LatviaSIA "DOMA"

award-63. Digitālais penetrologers

Signed .

€5,900
est. €5,900

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-64. Dzīvsudraba analizators cietiem un šķidriem paraugiem

Signed .

€32,270.43
est. €32,270.43

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-65. Oglekļa, ūdeņraža, slāpekļa, sēra, skābekļa un hlora elementanalizators

Signed .

€113,498.40
est. €113,498.40

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox"

award-66. Lāzerdifrakcijas instruments granulometriskā sastāva noteikšanai sausos un suspendētos paraugos

Signed .

€52,300
est. €52,300

LatviaSIA "DOMA"

award-67. FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) spektrometrs CO2, CH4, N2O un citu gāzu mērīšanai ar slēgtu kambaru metodi

Signed .

€50,690
est. €50,690

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-68. Atomabsorbcijas spektrometrs ar liesmas un grafīta atomizatoriem, lampu komplektu

Signed .

€42,750
est. €42,750

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARMGATE"

award-69. Gāzu hromatogrāfs ar aprīkojumu atmosfēras gaisa paraugu analīzēm, komutatoru un vadības bloku

Signed .

€82,200
est. €82,200

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-70. Induktīvi saistītās plazmas optiskās emisijas spektrometrs

Signed .

€101,000
est. €101,000

LatviaSIA "Envirotech"

award-71. Lauku datu ievākšanas programma ArcPad 10.2.5 vai ekvivalenta

Signed .

€11,990
est. €11,990

Non-disclosed

award-72. Iekārtu komplekti ūdens līmeņa monitoringam

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-73. Iekārtu un datorprogrammu komplekts gadskātu platumu mērīšanai un analīzei

Signed .

€38,441
est. €38,441

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-74. Vēja plūsmu analizēšanas un kartēšanas programmatūra

Signed .

€10,566
est. €10,566

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-75. Ledusskapis

Signed .

€1,554
est. €1,554

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-76. Laboratorijas galdi

Signed .

€4,416
est. €4,416

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-77. Mikroskopi un datu dokumentēšanas sistēmas

Signed .

€58,434
est. €58,434

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-78. PCR un reālā laika PCR plašu aizvākotājs

Signed .

€3,442
est. €3,442

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interlux"

award-79. Paraugu stobriņu apdrukāšanas printeris

Signed .

€4,800
est. €4,800

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox"

award-80. PCR reakciju sagatavošanas bokss

Signed .

€4,760
est. €4,760

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"

award-81. Elektroforēze ar dzesēšanu

Signed .

€2,652.50
est. €2,652.50

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-82. Manuālais mikroplašu mazgātājs

Signed .

€1,500.26
est. €1,500.26

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS"

award-83. Molekulārās bioloģijas materiālu vizualizācijas sistēma

Signed .

€7,767
est. €7,767

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sentios"

award-84. Nukleīnskābju fragmentu selektors

Signed .

€14,137
est. €14,137

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-85. Astoņkanālu spektrofotometrs

Signed .

€13,460
est. €13,460

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"

award-86. Digitālās PCR iekārta

Signed .

€55,302
est. €55,302

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"

award-87. Reālā laika PCR iekārta

Signed .

€72,300
est. €72,300

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"

award-88. Astoņu kapilāru ģenētiskais analizators

Signed .

€153,278
est. €153,278

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BioAvots"

award-89. Sekvenēšanas (NGS) sistēma

Signed .

€170,329
est. €170,329

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Derox"

award-90. Klimatiskās kameras (Audzēšanas skapji)

Signed .

€157,633
est. €157,633