Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

35 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Metodikas izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām pilngadīgām personām un bērniem, un sociālo darbinieku apmācību veikšana, t. sk. īstenojot pilotprojektus, atbilstoši iepirkuma nolikuma 1. pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' prasībām.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Latvia"DIA+LOGS" , atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS

award-1. Par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām personām

Signed .

€144,014